Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

8 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "8 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM"— Zapis prezentacji:

1 8 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM
I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN Piotr Chmielarz Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocy

2 FUNDUSZEM POMOCY W I KADENCJI ZARZĄDZAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ST. BRYG. KRZYSZTOF DĄBROWSKI przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, doradca Komendanta Głównego PSP ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI MGR MACIEJ BARTOSIŃSKI przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, z-ca głównego księgowego w KG PSP SEKRETARZ KOMISJI MŁ. BRYG. MGR INŻ. KRZYSZTOF MARKOWSKI przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa, dowódca JRG nr 5 w Warszawie CZŁONKOWIE KOMISJI: ST. KPT. MGR PIOTR CHMIELARZ przedstawiciel KSP NSZZ „Solidarność” zastępca naczelnika wydziału w Szkole Aspirantów w Krakowie KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI przedstawiciel Związku Zawodowego Strażaków „Florian” pełniący służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Ostrołęce.

3 II KADENCJA W SKŁADZIE:
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI do 15 lutego 2006 r. ST. BRYG. KRZYSZTOF DĄBROWSKI przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, doradca Komendanta Głównego PSP p.o. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI od 15 lutego 2006 r. MŁ. BRYG. MGR PIOTR CHMIELARZ przedstawiciel KSP NSZZ „Solidarność” kierownik zespołu przedmiotowego w Szkole Aspirantów w Krakowie ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI od 15 lutego 2006 ST. KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI przedstawiciel Związku Zawodowego Strażaków „Florian” pełniący służbę w Komendzie Głównej PSP w Warszawie. CZŁONKOWIE KOMISJI: MŁ. BRYG. MGR INŻ. MAREK BORUC do 9.XI.2006r. przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa, z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego KM PSP w Siedlcach MŁ. KPT. MGR INŻ. PIOTR CIOSEK od 9.XI.2006r. przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa, kierownik sekcji Kwatermistrzowskiej w KM PSP w Otwocku od 9.XI.2006r. MŁ. BRYG. DYPL. EKON. BOŻENA BRACHA przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, doradca Komendanta Głównego PSP - doraźnie na posiedzenia od 15.I.2007

4 OKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU od 18.X.2001 do 11.IX.2009 roku
40 posiedzeń w tym; 18 jednodniowych, 18 dwudniowych, 4 trzydniowe.

5 Praca społeczna w Komisji
150 godz. MŁ. BRYG. MGR INŻ. MAREK BORUC 400 godz. MGR MACIEJ BARTOSIŃSKI 400 godz. MŁ. BRYG. MGR INŻ. KRZYSZTOF MARKOWSKI 450 godz. MŁ. BRYG. DYPL. EKON. BOŻENA BRACHA 450 godz. MŁ. KPT. MGR INŻ. PIOTR CIOSEK 650 godz. ST. BRYG. KRZYSZTOF DĄBROWSKI 1450 godz. ST. KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI 1500 godz. MŁ. BRYG. MGR PIOTR CHMIELARZ

6 POMOC Z ŚRODKÓW FUNDUSZU, ZGODNIE Z REGULAMINEM, PRZEZNACZANA BYŁA NA :
leczenie i rehabilitację w przypadku nie pokrywania w pełnej wysokości kosztów leczenia przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, leczenie wysokopłatne objęte refundacją kosztów przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, zakup leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, nie pokrywany przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, a będący koniecznym dla życia poszkodowanego, przypadki szczególne, wynikające z utraty zdrowia, a nieprzewidziane powyżej. Komisja nie udziela pomocy ze środków Funduszu na cele inne niż związane z ochroną zdrowia poszkodowanych

7 UPRAWNIONYMI DO OTRZYMYWANIA POMOCY Z FUNDUSZU POMOCY W OKRESIE I KADENCJI BYŁY OSOBY
objęte grupowymi ubezpieczeniami dla pracowników i funkcjonariuszy PSP : na życie typ „Życie” od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletniego dziecka

8 UPRAWNIONYMI DO OTRZYMYWANIA POMOCY Z FUNDUSZU POMOCY W OKRESIE II KADENCJI BYŁY OSOBY
objęte grupowymi ubezpieczeniami dla pracowników i funkcjonariuszy PSP ubezpieczeniem na życie typ „Życie”, które od roku 2003 było jedynym źródłem środków finansowych Funduszu Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom Ich Rodzin

9 OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC FINANSOWĄ Z FUNDUSZU TO:
emeryci i renciści PSP, którzy są lub byli objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie umów, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz członkowie ich rodzin, osoby, którym upłynęło co najmniej trzy miesiące od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, osoby, które zostały objęte, co najmniej grupowym ubezpieczeniem na życie: typu „Życie” lub grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typ „P” (w wariancie I, II lub III - z typem „Życie”) dla pracowników i funkcjonariuszy PSP.

10 POZYSKANE ŚRODKI Z PZU I KADENCJA
Życie OC NW PP PZU 2001 ,15 zł 20 366,58 zł 4 608,00 zł ,00 zł 2002 ,02 zł 30 443,75 zł - zł 2003 ,98 zł 2004 ,72 zł RAZEM  ,87 zł 50 810,33 zł

11 POZYSKANE ŚRODKI Z PZU II KADENCJA
Życie 2005 ,23 zł 2006 ,05 zł 2007 ,10 zł  2008 942 457,39 zł Razem ,77 zł 2009 Przewidziane środki dla Fundacji około ,00 zł

12 Łącznie pozyskane środki z PZU: 3 728 376,97 zł
RAZEM DYWIDENDY Z UBEZPIECZEŃ PZU I PROGRAMU PREWENCJI PZU w latach 2001 – 2008 Życie OC NW PP PZU RAZEM ,64 zł 50 810,33 zł 4 608,00 zł ,00 zł Łącznie pozyskane środki z PZU: ,97 zł

13 ŁĄCZNIE POZYSKANE ŚRODKI
Pozyskane środki z PZU ,97 zł Odsetki od lokat bankowych ,43 zł Darowizny 94,70 zł Spłaty rat pożyczek 75 712,00 zł RAZEM ,01 zł

14 KOSZTY FUNDUSZU LATA 3 897,00 zł

15 W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2002 DO 11 WRZEŚNIA 2009
Komisja rozpatrzyła 512 WNIOSKÓW

16 Komisja Zarządzająca Funduszem w roku 2008
przyznała 84 zapomóg bezzwrotnych na kwotę ,00 zł oraz 7 pożyczek na kwotę ,00 zł

17 Komisja Zarządzająca Funduszem w roku 2009
przyznała i wypłaciła do 11 września zapomóg bezzwrotnych na kwotę ,00 zł oraz 7 pożyczek na kwotę ,00 zł

18 POSZKODOWANI FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY PSP
ORAZ CZŁONKOWIE ICH RODZIN OTRZYMALI POMOC FINANSOWĄ W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2002 DO 11 WRZEŚNIA 2009 W KWOCIE ,00 zł. W TYM 455 ZAPOMÓG NA KWOTĘ ,00 zł ORAZ 21 POŻYCZEK NA KWOTĘ ,00 zł.

19 Stan konta na dzień 11 września 2009 r.

20 OTRZYMAŁO POMOC Z FUNDUSZU w latach 2002-2007
171 dzieci funkcjonariuszy i pracowników PSP, 37 współmałżonków funkcjonariuszy i pracowników PSP, 110 funkcjonariuszy i pracowników PSP.

21 OTRZYMAŁO POMOC Z FUNDUSZU od 1 stycznia 2008 r do 11 września 2009
62 dzieci funkcjonariuszy i pracowników PSP, 34 współmałżonków funkcjonariuszy i pracowników PSP, 51 funkcjonariuszy emerytów (pożyczki) i pracowników PSP.

22 POMOC OTRZYMALI STRAŻACY I PRACOWNICY CYWILNI
Lp. Województwo I kadencja II kadencja Rok 2008 rok 2009 do 11 września 1 Mazowieckie 37 30 15 11 2 Śląskie 16 9 8 5 3 Dolnośląskie 14 12 4 Łódzkie 25 20 10 Kujawsko-Pomorskie 18 7 6 Pomorskie 13 Świętokrzyskie Zachodniopomorskie

23 POMOC OTRZYMALI STRAŻACY I PRACOWNICY CYWILNI
Lp. Województwo I kadencja II kadencja Rok 2008 rok 2009 do 11 września 9 Małopolskie 7 10 6 5 Wielkopolskie 11 4 Podlaskie 3 1 12 Lubuskie 2 13 Podkarpackie 14 Warmińsko-Mazurskie 15 Lubelskie 16 Opolskie Razem 153 160 85 62

24 POWSTANIE FUNDACJI WYNIKA GŁÓWNIE Z POTRZEB:
POSIADANIA WŁASNEGO KONTA BANKOWEGO, POSIADANIA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, POSIDANIA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY W FORMIE RZECZOWEJ, POSIDANIA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA BEZZWROTNYCH ZAPOMÓG EMERYTOM, OGRANICZONA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY STRAŻAKOM NIE OBJĘTYM UBEZPIECZENIEM TYP ŻYCIE, WPROWADZENIA DO REGULAMINU NOWYCH FORM UBEZPIECZEŃ, KTÓRE MOGĄ TWORZYĆ DYWIDENDĘ DLA FUNDACJI, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD SPONSORÓW

25 NA STRONACH INTERNETOWYCH CENTRAL POŻARNICZYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Regulamin zasad funkcjonowania oraz warunków korzystania z funduszu przeznaczonego na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin wraz z podstawowymi informacjami o Funduszu Pomocy dostępny jest : NA STRONACH INTERNETOWYCH CENTRAL POŻARNICZYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I KOMENDY GŁÓWNEJ PSP

26 KONIEC

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ © SA PSP Kraków III 2008 r. Piotr Chmielarz


Pobierz ppt "8 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google