Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

8 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN Piotr Chmielarz Przewodniczący Komisji Zarządzającej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "8 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN Piotr Chmielarz Przewodniczący Komisji Zarządzającej."— Zapis prezentacji:

1 8 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN Piotr Chmielarz Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocy

2 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ST. BRYG. KRZYSZTOF DĄBROWSKI przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, doradca Komendanta Głównego PSP MGR MACIEJ BARTOSIŃSKI ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI MGR MACIEJ BARTOSIŃSKI przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, z-ca głównego księgowego w KG PSP MŁ. BRYG. MGR INŻ. KRZYSZTOF MARKOWSKI SEKRETARZ KOMISJI MŁ. BRYG. MGR INŻ. KRZYSZTOF MARKOWSKI przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa, dowódca JRG nr 5 w Warszawie CZŁONKOWIE KOMISJI: ST. KPT. MGR PIOTR CHMIELARZ ST. KPT. MGR PIOTR CHMIELARZ przedstawiciel KSP NSZZ Solidarność zastępca naczelnika wydziału w Szkole Aspirantów w Krakowie KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI przedstawiciel Związku Zawodowego Strażaków Florian pełniący służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Ostrołęce. FUNDUSZEM POMOCY W I KADENCJI ZARZĄDZAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:

3 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI do 15 lutego 2006 r. ST. BRYG. KRZYSZTOF DĄBROWSKI przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, doradca Komendanta Głównego PSP p.o. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI od 15 lutego 2006 r. MŁ. BRYG. MGR PIOTR CHMIELARZ przedstawiciel KSP NSZZ Solidarność kierownik zespołu przedmiotowego w Szkole Aspirantów w Krakowie ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI od 15 lutego 2006 ST. KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI przedstawiciel Związku Zawodowego Strażaków Florian pełniący służbę w Komendzie Głównej PSP w Warszawie ST. KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI przedstawiciel Związku Zawodowego Strażaków Florian pełniący służbę w Komendzie Głównej PSP w Warszawie. CZŁONKOWIE KOMISJI: MŁ. BRYG. MGR INŻ. MAREK BORUC do 9.XI.2006r. przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa, z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego KM PSP w Siedlcach MŁ. KPT. MGR INŻ. PIOTR CIOSEK od 9.XI.2006r. przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa, kierownik sekcji Kwatermistrzowskiej w KM PSP w Otwocku od 9.XI.2006r. MŁ. BRYG. DYPL. EKON. BOŻENA BRACHA przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, doradca Komendanta Głównego PSP - doraźnie na posiedzenia od 15.I.2007 II KADENCJA W SKŁADZIE:

4 OKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU od 18.X.2001 do 11.IX.2009 roku 40 posiedzeń w tym; 18 jednodniowych, 18 dwudniowych, 4 trzydniowe.

5 Praca społeczna w Komisji 150 godz. MŁ. BRYG. MGR INŻ. MAREK BORUC 400 godz. MGR MACIEJ BARTOSIŃSKI 400 godz. MŁ. BRYG. MGR INŻ. KRZYSZTOF MARKOWSKI 450 godz. MŁ. BRYG. DYPL. EKON. BOŻENA BRACHA 450 godz. MŁ. KPT. MGR INŻ. PIOTR CIOSEK 650 godz. ST. BRYG. KRZYSZTOF DĄBROWSKI 1450 godz. ST. KPT. INŻ. WIESŁAW PUCHALSKI 1500 godz. MŁ. BRYG. MGR PIOTR CHMIELARZ

6 POMOC Z ŚRODKÓW FUNDUSZU, ZGODNIE Z REGULAMINEM, PRZEZNACZANA BYŁA NA : leczenie i rehabilitację w przypadku nie pokrywania w pełnej wysokości kosztów leczenia przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, leczenie i rehabilitację w przypadku nie pokrywania w pełnej wysokości kosztów leczenia przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, leczenie wysokopłatne objęte refundacją kosztów przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, zakup leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, nie pokrywany przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, a będący koniecznym dla życia poszkodowanego, leczenie wysokopłatne objęte refundacją kosztów przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, zakup leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, nie pokrywany przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia, a będący koniecznym dla życia poszkodowanego, przypadki szczególne, wynikające z utraty zdrowia, a nieprzewidziane powyżej. przypadki szczególne, wynikające z utraty zdrowia, a nieprzewidziane powyżej. Komisja nie udziela pomocy ze środków Funduszu na cele inne niż związane z ochroną zdrowia poszkodowanych Komisja nie udziela pomocy ze środków Funduszu na cele inne niż związane z ochroną zdrowia poszkodowanych

7 UPRAWNIONYMI DO OTRZYMYWANIA POMOCY Z FUNDUSZU POMOCY W OKRESIE I KADENCJI BYŁY OSOBY objęte grupowymi ubezpieczeniami dla pracowników i funkcjonariuszy PSP : na życie typ Życie na życie typ Życie od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci od odpowiedzialności cywilnej od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletniego dziecka ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletniego dziecka

8 UPRAWNIONYMI DO OTRZYMYWANIA POMOCY Z FUNDUSZU POMOCY W OKRESIE II KADENCJI BYŁY OSOBY objęte grupowymi ubezpieczeniami dla pracowników i funkcjonariuszy PSP ubezpieczeniem na życie typ Życie, które od roku 2003 było jedynym źródłem środków finansowych Funduszu Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom Ich Rodzin

9 emeryci i renciści PSP, którzy są lub byli objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie umów, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz członkowie ich rodzin, emeryci i renciści PSP, którzy są lub byli objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie umów, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz członkowie ich rodzin, osoby, którym upłynęło co najmniej trzy miesiące od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, osoby, którym upłynęło co najmniej trzy miesiące od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, osoby, które zostały objęte, co najmniej grupowym ubezpieczeniem na życie: typu Życie lub grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typ P (w wariancie I, II lub III - z typem Życie) dla pracowników i funkcjonariuszy PSP. osoby, które zostały objęte, co najmniej grupowym ubezpieczeniem na życie: typu Życie lub grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typ P (w wariancie I, II lub III - z typem Życie) dla pracowników i funkcjonariuszy PSP. OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC FINANSOWĄ Z FUNDUSZU TO:

10 ŻycieOCNW PP PZU ,15 zł ,58 zł 4 608,00 zł ,00 zł ,02 zł ,75 zł - zł - zł - zł ,98 zł - zł - zł - zł - zł ,72 zł - zł - zł - zł - zł RAZEM ,87 zł ,33 zł 4 608,00 zł ,00 zł POZYSKANE ŚRODKI Z PZU I KADENCJA

11 POZYSKANE ŚRODKI Z PZU II KADENCJA Życie ,23 zł ,05 zł ,10 zł ,39 zł Razem ,77 zł 2009 Przewidziane środki dla Fundacji około ,00 zł

12 RAZEM DYWIDENDY Z UBEZPIECZEŃ PZU I PROGRAMU PREWENCJI PZU w latach 2001 – 2008 ŻycieOCNW PP PZU RAZEM ,64 zł ,33 zł 4 608,00 zł ,00 zł Łącznie pozyskane środki z PZU: ,97 zł

13 ŁĄCZNIE POZYSKANE ŚRODKI Pozyskane środki z PZU ,97 zł Odsetki od lokat bankowych ,43 zł Darowizny 94,70 zł Spłaty rat pożyczek ,00 zł RAZEM ,01 zł

14 KOSZTY FUNDUSZU LATA ,00 zł

15 W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2002 DO 11 WRZEŚNIA 2009 Komisja rozpatrzyła 512 WNIOSKÓW

16 Komisja Zarządzająca Funduszem w roku 2008 przyznała 84 zapomóg bezzwrotnych na kwotę ,00 zł oraz 7 pożyczek na kwotę ,00 zł

17 Komisja Zarządzająca Funduszem w roku 2009 przyznała i wypłaciła do 11 września zapomóg bezzwrotnych na kwotę ,00 zł oraz 7 pożyczek na kwotę ,00 zł

18 ORAZ 21 POŻYCZEK NA KWOTĘ ,00 zł. POSZKODOWANI FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY PSP ORAZ CZŁONKOWIE ICH RODZIN OTRZYMALI POMOC FINANSOWĄ W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2002 DO 11 WRZEŚNIA 2009 W KWOCIE ,00 zł. W TYM 455 ZAPOMÓG NA KWOTĘ ,00 zł

19 Stan konta na dzień 11 września 2009 r ,51 zł

20 OTRZYMAŁO POMOC Z FUNDUSZU w latach funkcjonariuszy i pracowników PSP,171 dzieci funkcjonariuszy i pracowników PSP, funkcjonariuszy i pracowników PSP,37 współmałżonków funkcjonariuszy i pracowników PSP, funkcjonariuszy i pracowników PSP.110 funkcjonariuszy i pracowników PSP.

21 OTRZYMAŁO POMOC Z FUNDUSZU od 1 stycznia 2008 r do 11 września 2009 funkcjonariuszy i pracowników PSP, 62 dzieci funkcjonariuszy i pracowników PSP, funkcjonariuszy i pracowników PSP, 34 współmałżonków funkcjonariuszy i pracowników PSP, funkcjonariuszy emerytów (pożyczki) i pracowników PSP. 51 funkcjonariuszy emerytów (pożyczki) i pracowników PSP.

22 POMOC OTRZYMALI STRAŻACY I PRACOWNICY CYWILNI Lp. Województwo I kadencja II kadencja Rok2008 rok 2009 do 11 września 1Mazowieckie Śląskie Dolnośląskie Łódzkie Kujawsko- Pomorskie Pomorskie Świętokrzyskie Zachodniopomo rskie 8513

23 POMOC OTRZYMALI STRAŻACY I PRACOWNICY CYWILNI Lp.Województwo I kadencja II kadencja Rok 2008 rok 2009 do 11 września 9Małopolskie Wielkopolskie Podlaskie Lubuskie Podkarpackie Warmińsko- Mazurskie Lubelskie Opolskie 0302 Razem

24 POWSTANIE FUNDACJI WYNIKA GŁÓWNIE Z POTRZEB: POSIADANIA WŁASNEGO KONTA BANKOWEGO, POSIADANIA WŁASNEGO KONTA BANKOWEGO, POSIADANIA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, POSIADANIA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, POSIDANIA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY W FORMIE RZECZOWEJ, POSIDANIA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY W FORMIE RZECZOWEJ, POSIDANIA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA BEZZWROTNYCH ZAPOMÓG EMERYTOM, POSIDANIA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA BEZZWROTNYCH ZAPOMÓG EMERYTOM, OGRANICZONA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY STRAŻAKOM NIE OBJĘTYM UBEZPIECZENIEM TYP ŻYCIE, OGRANICZONA MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY STRAŻAKOM NIE OBJĘTYM UBEZPIECZENIEM TYP ŻYCIE, WPROWADZENIA DO REGULAMINU NOWYCH FORM UBEZPIECZEŃ, KTÓRE MOGĄ TWORZYĆ DYWIDENDĘ DLA FUNDACJI, WPROWADZENIA DO REGULAMINU NOWYCH FORM UBEZPIECZEŃ, KTÓRE MOGĄ TWORZYĆ DYWIDENDĘ DLA FUNDACJI, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD SPONSORÓW POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD SPONSORÓW

25 Regulamin zasad funkcjonowania oraz warunków korzystania z funduszu przeznaczonego na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin wraz z podstawowymi informacjami o Funduszu Pomocy dostępny jest: Regulamin zasad funkcjonowania oraz warunków korzystania z funduszu przeznaczonego na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin wraz z podstawowymi informacjami o Funduszu Pomocy dostępny jest : NA STRONACH INTERNETOWYCH CENTRAL POŻARNICZYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I KOMENDY GŁÓWNEJ PSP

26

27 © SA PSP Kraków III 2008 r. Piotr Chmielarz DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "8 LAT FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN Piotr Chmielarz Przewodniczący Komisji Zarządzającej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google