Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT DOBREJ PRAKTYKI Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Słoneczny Dom Prawnicza 54.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT DOBREJ PRAKTYKI Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Słoneczny Dom Prawnicza 54."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT DOBREJ PRAKTYKI Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Słoneczny Dom Prawnicza 54

2 PROJEKT DOBREJ PRAKTYKI Od azylu oferującego wsparcie i standardowy program rehabilitacyjny Od azylu oferującego wsparcie i standardowy program rehabilitacyjny do nowego centrum życia społecznego do nowego centrum życia społecznego

3 ŚDS SŁONECZNY DOM Ośrodek wsparcia dla Osób z problemami psychicznymi działający przy współudziale społeczności lokalnych (władz samorządowych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych) Ośrodek wsparcia dla Osób z problemami psychicznymi działający przy współudziale społeczności lokalnych (władz samorządowych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych)

4 PODSTAWOWE ZADANIA SŁONECZNEGO DOMU PODSTAWOWE ZADANIA SŁONECZNEGO DOMU Wsparcie dla Osób z problemami psychicznymi aby mogły mieszkać samodzielnie lub z rodziną w społeczności lokalnej Wsparcie dla Osób z problemami psychicznymi aby mogły mieszkać samodzielnie lub z rodziną w społeczności lokalnej Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i społecznej izolacji Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i społecznej izolacji

5 SŁONECZNY DOM CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO Kształtowanie w społecznościach lokalnych nowych postaw wobec problemów zdrowia psychicznego Kształtowanie w społecznościach lokalnych nowych postaw wobec problemów zdrowia psychicznego Szerzenie współczesnej wiedzy Szerzenie współczesnej wiedzy Przezwyciężanie negatywnych stereotypów Przezwyciężanie negatywnych stereotypów Zwiększanie tolerancji na inność Zwiększanie tolerancji na inność Włączanie się powracających do zdrowia osób po kryzysie psychicznym do życia społecznego Włączanie się powracających do zdrowia osób po kryzysie psychicznym do życia społecznego

6 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BRAKIEM EDUKACJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA Negatywne stereotypy w społeczności lokalnej Negatywne stereotypy w społeczności lokalnej Ostracyzm wobec Osób po leczeniu psychiatrycznym Ostracyzm wobec Osób po leczeniu psychiatrycznym ŚDS jedynie oazą zwiększonej tolerancji w niechętnym społeczeństwie ŚDS jedynie oazą zwiększonej tolerancji w niechętnym społeczeństwie

7 PODSTAWY PRAWNE Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego Ustawa o Pomocy Społecznej Ustawa o Pomocy Społecznej

8 SPECYFICZNE ZAŁOŻENIA Pomoc w poprawie funkcjonowania osobistego i społecznego Pomoc w poprawie funkcjonowania osobistego i społecznego Motywowanie do leczenia specjalistycznego Motywowanie do leczenia specjalistycznego Prowadzenie różnego rodzaju form terapii i rehabilitacji Prowadzenie różnego rodzaju form terapii i rehabilitacji Uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów Uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów Aktywizacja zawodowa Aktywizacja zawodowa Udzielanie wsparcia rodzinom Udzielanie wsparcia rodzinom

9 TRENINGI W RAMACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ Trening kulinarny Trening kulinarny Trening budżetowy – zarządzanie własnymi środkami i zasobami Trening budżetowy – zarządzanie własnymi środkami i zasobami Trening higieniczny Trening higieniczny Trening umiejętności społecznych Trening umiejętności społecznych

10 ZAJĘCIA ZAJĘCIA Gimnastyczne Gimnastyczne Komputerowe Komputerowe Relaksacyjne Relaksacyjne Plastyczne Plastyczne Psychoedukacyjne Psychoedukacyjne Muzykoterapeutyczne Muzykoterapeutyczne Dogoterapeutyczne Dogoterapeutyczne

11 KOŁA KOŁA Biologiczne Biologiczne Fotograficzne Fotograficzne Redakcyjne Redakcyjne

12 KLIMAT SŁONECZNEGO DOMU SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA Dyskrecja Dyskrecja Empatia Empatia Szacunek Szacunek Autentyczność Autentyczność Wolność Wolność Odpowiedzialność Odpowiedzialność

13 FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Rozmowa Rozmowa Psychoedukacja Psychoedukacja Grupa wsparcia Grupa wsparcia Jak być z innymi i uczyć się od nich by pogłębiać relacje, wymieniać doświadczenia, przeciwdziałać izolacji społecznej Jak być z innymi i uczyć się od nich by pogłębiać relacje, wymieniać doświadczenia, przeciwdziałać izolacji społecznej

14 CELE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ zaangażowanie w zaangażowanie w leczenie leczenie nauka, że rozmowa nauka, że rozmowa pomaga pomaga rozpoznanie rozpoznanie nieprzystosowawczych nieprzystosowawczych zachowań w relacjach zachowań w relacjach zmniejszenie poczucia izolacji zmniejszenie poczucia izolacji możliwość wzajemnej pomocy możliwość wzajemnej pomocy zmniejszenie lęku związanego z chorobą, leczeniem (hospitalizacją) zmniejszenie lęku związanego z chorobą, leczeniem (hospitalizacją)

15 PROJEKT DOBREJ PRAKTYKI KWARTALNIK ALTERNATYWA PROJEKT DOBREJ PRAKTYKI KWARTALNIK ALTERNATYWA Terapia wykraczająca poza podstawowy program wspierająco - rehabilitacyjny Terapia wykraczająca poza podstawowy program wspierająco - rehabilitacyjny Terapia nastawiona na tworzenie własnej gazety Terapia nastawiona na tworzenie własnej gazety

16 KOŁO REDAKCYJNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA KOŁO REDAKCYJNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA Projekt zainicjowany przez domowników i zespół terapeutyczny Słonecznego Domu Projekt zainicjowany przez domowników i zespół terapeutyczny Słonecznego Domu Polega na utworzeniu zespołu redakcyjnego i publikowaniu własnego (domowników) kwartalnika Alternatywa Polega na utworzeniu zespołu redakcyjnego i publikowaniu własnego (domowników) kwartalnika Alternatywa

17 KOŁO REDAKCYJNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA KOŁO REDAKCYJNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA Kwartalnik Alternatywa obecnie liczy 32 strony Kwartalnik Alternatywa obecnie liczy 32 strony Zaczynaliśmy od 8 stron Zaczynaliśmy od 8 stron Wychodzi regularnie od 5 lat Wychodzi regularnie od 5 lat Zebranie Zespołu Redakcyjnego odbywa sie raz w tygodniu Zebranie Zespołu Redakcyjnego odbywa sie raz w tygodniu Na początku każdego kwartału ustalane są wspólne tematy kolejnych edycji Na początku każdego kwartału ustalane są wspólne tematy kolejnych edycji Zespół redakcyjny rozdziela tematy, ustala terminy i rozdziela pracę między sobą Zespół redakcyjny rozdziela tematy, ustala terminy i rozdziela pracę między sobą

18 KOŁO REDAKCYJNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA KOŁO REDAKCYJNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA Wszystkie prace związane z powstawaniem Alternatywy tj. Rysunki, zdjęcia, grafika, korekta i itp. realizowane są w Słonecznym Domu (poza drukiem w ursuskiej drukarni) Wszystkie prace związane z powstawaniem Alternatywy tj. Rysunki, zdjęcia, grafika, korekta i itp. realizowane są w Słonecznym Domu (poza drukiem w ursuskiej drukarni)

19 REDAKCJA REDAKCJA Pisanie artykułów (także wspólnych) Pisanie artykułów (także wspólnych) Osoby bez ambicji literackich mogą wyrazić swoje opinie Osoby bez ambicji literackich mogą wyrazić swoje opinie Dyskusje na temat przygotowanych tekstów Dyskusje na temat przygotowanych tekstów Korekta i adjustacja tekstów Korekta i adjustacja tekstów Tworzenie ilustracji i zdjęć Tworzenie ilustracji i zdjęć Wybór zdjęć Wybór zdjęć Projektowanie rozmieszczenia tekstów, ilustracji i zdjęć Projektowanie rozmieszczenia tekstów, ilustracji i zdjęć

20 REDAKCJA REDAKCJA Wzajemna pomoc w przepisywaniu tekstów i obsłudze komputera Wzajemna pomoc w przepisywaniu tekstów i obsłudze komputera Wywiady z zaproszonymi gośćmi wśród których są osoby uznawane za bardzo ważne pomocne w wyzbyciu się Kompleksu Liliputa i postawy wyuczonej bezradności Wywiady z zaproszonymi gośćmi wśród których są osoby uznawane za bardzo ważne pomocne w wyzbyciu się Kompleksu Liliputa i postawy wyuczonej bezradności Możliwość współdziałania w przyjaznym zespole Możliwość współdziałania w przyjaznym zespole Możliwość autentycznej rozmowy, dialogu z czytelnikami Możliwość autentycznej rozmowy, dialogu z czytelnikami

21 CELE WEWNĘTRZNE: ADRESACI KWARTALNIKA ALTERNATYWA CELE WEWNĘTRZNE: ADRESACI KWARTALNIKA ALTERNATYWA Uczestnicy Uczestnicy

22 CELE WEWNĘTRZNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA CELE WEWNĘTRZNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA Tworzenie czegoś wspólnego dobrego dla całej społeczności i poszczególnych uczestników Tworzenie czegoś wspólnego dobrego dla całej społeczności i poszczególnych uczestników Zdobycie przekonania o swoich kompetencjach Zdobycie przekonania o swoich kompetencjach Zdobycie wiary w swoje możliwości i poczucia siły i sprawstwa Zdobycie wiary w swoje możliwości i poczucia siły i sprawstwa Współdziałanie w zespole (budowa lepszych relacji miedzy uczestnikami projektu Współdziałanie w zespole (budowa lepszych relacji miedzy uczestnikami projektu Autentyczna rozmowa Autentyczna rozmowa Dialog z czytelnikami Dialog z czytelnikami

23 CELE WEWNĘTRZNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA CELE WEWNĘTRZNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA Tworzenie czegoś wspólnego dobrego dla całej społeczności i poszczególnych uczestników wykracza poza poszukiwanie oparcia społecznego Tworzenie czegoś wspólnego dobrego dla całej społeczności i poszczególnych uczestników wykracza poza poszukiwanie oparcia społecznego Kształtuje poczucie kompetencji, sprawstwa, odpowiedzialności Kształtuje poczucie kompetencji, sprawstwa, odpowiedzialności Otwarcie się na inne osoby Otwarcie się na inne osoby Zmniejsza uczucie lęku i niemożności Zmniejsza uczucie lęku i niemożności Budowa struktury czasu Budowa struktury czasu

24 CELE WEWNĘTRZNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA CELE WEWNĘTRZNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA Wzmacnianie podmiotowości i rozwijanie kompetencji społecznych Wzmacnianie podmiotowości i rozwijanie kompetencji społecznych Szansa nauczenia się zasad sprawnej organizacji pracy, kierowanie niewielkimi zespołami, posługiwania się zaawansowanymi programami komputerowymi w pracach wydawniczych Szansa nauczenia się zasad sprawnej organizacji pracy, kierowanie niewielkimi zespołami, posługiwania się zaawansowanymi programami komputerowymi w pracach wydawniczych Wykorzystanie doświadczeń w obszarze kontynuowania edukacji, poszukiwania pracy i przystosowania do wymagań (np. pracodawcy) Wykorzystanie doświadczeń w obszarze kontynuowania edukacji, poszukiwania pracy i przystosowania do wymagań (np. pracodawcy)

25 KOŁO REDAKCYJNE CELE KOŁO REDAKCYJNE CELE Rozwój umiejętności społecznych i zadaniowych Rozwój umiejętności społecznych i zadaniowych Rozwój intelektualny (rozwój wiedzy i umiejętności) Rozwój intelektualny (rozwój wiedzy i umiejętności) Rozwój poznawczy (poprawa koordynacji wzrokowo–ruchowej i koncentracji uwagi, rozwój pamięci i języka) Rozwój poznawczy (poprawa koordynacji wzrokowo–ruchowej i koncentracji uwagi, rozwój pamięci i języka) Podniesienie własnej samooceny Podniesienie własnej samooceny Integracja grupy (współdziałanie w grupie i przynależność do niej) Integracja grupy (współdziałanie w grupie i przynależność do niej)

26 KOŁO REDAKCYJNE NAUKA KOŁO REDAKCYJNE NAUKA terminowości w przygotowywaniu tekstów terminowości w przygotowywaniu tekstów poprawnego pisania poprawnego pisania opracowywania wybranych przez siebie tematów opracowywania wybranych przez siebie tematów pracy ze słownikami pracy ze słownikami pracy ze sprzętem biurowym: drukarką kserokopiarką, skanerem pracy ze sprzętem biurowym: drukarką kserokopiarką, skanerem pracy z komputerem, internetem, dyktafonem pracy z komputerem, internetem, dyktafonem

27 CELE ZEWNĘTRZNE: ADRESACI KWARTALNIKA ALTERNATYWA CELE ZEWNĘTRZNE: ADRESACI KWARTALNIKA ALTERNATYWA Lokalna społeczność Lokalna społeczność Mieszkańcy i personel ŚDSów na terenie Mazowsza Mieszkańcy i personel ŚDSów na terenie Mazowsza Władze lokalne Władze lokalne Pacjenci szpitali psychiatrycznych Pacjenci szpitali psychiatrycznych Pracownicy socjalni Pracownicy socjalni Lekarze rodzinni, psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki Lekarze rodzinni, psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki Zainteresowani nauczyciele i uczniowie Zainteresowani nauczyciele i uczniowie Studenci Studenci

28 CELE ZEWNĘTRZNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA CELE ZEWNĘTRZNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA Edukacja i promocja zdrowia psychicznego Edukacja i promocja zdrowia psychicznego

29 CELE ZEWNĘTRZNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA CELE ZEWNĘTRZNE KWARTALNIKA ALTERNATYWA Promocja zdrowia psychicznego i kształtowanie nowego obrazu osób po kryzysach psychicznych w społeczności lokalnej, w lokalnych instytucjach i urzędach, w placówkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej Promocja zdrowia psychicznego i kształtowanie nowego obrazu osób po kryzysach psychicznych w społeczności lokalnej, w lokalnych instytucjach i urzędach, w placówkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej Oparcie relacji między uczestnikami na zasadzie życzliwości, wzajemnej pomocy, partnerstwa, poszanowania godności i autonomii Oparcie relacji między uczestnikami na zasadzie życzliwości, wzajemnej pomocy, partnerstwa, poszanowania godności i autonomii

30 DODANA WARTOŚĆ PROJEKTU ALTERNATYWA Przykład PROJEKTU ALTERNATYWA pokazuje, że zainteresowanie pracą, pozytywne do niej nastawienie i przygotowanie do jej podjęcia, może niekiedy stanowić uboczny rezultat działań nakierowanych na inne cele i nie musi odbywać się pod hasłem REHABILITACJI ZAWODOWEJ. Przykład PROJEKTU ALTERNATYWA pokazuje, że zainteresowanie pracą, pozytywne do niej nastawienie i przygotowanie do jej podjęcia, może niekiedy stanowić uboczny rezultat działań nakierowanych na inne cele i nie musi odbywać się pod hasłem REHABILITACJI ZAWODOWEJ.

31 DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ Iwona Hajduk – Horecka Iwona Hajduk – Horecka


Pobierz ppt "PROJEKT DOBREJ PRAKTYKI Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Słoneczny Dom Prawnicza 54."

Podobne prezentacje


Reklamy Google