Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta Studiów Podyplomowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta Studiów Podyplomowych"— Zapis prezentacji:

1 Oferta Studiów Podyplomowych
2011/2012

2 PROREKTOR ds. kształcenia prof. nadzw. dr hab. Krystyna Strzała
Drodzy Absolwenci studiów wyższych, Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej jest budowanie społeczeństwa uczącego się, czyli podnoszącego swoje kwalifikacje przez całe życie. Dziś to kapitał ludzki jest przewagą konkurencyjną gospodarki, od pracowników zależy zdolność organizacji do adaptacji w zmieniających się warunkach ekonomicznych. W dobie gospodarki opartej na wiedzy niezbędne jest unowocześnianie swojego warsztatu zawodowego, dlatego w tym roku poszerzyliśmy naszą ofertę studiów podyplomowych. Naszą misją jest rozwój innych poprzez nowoczesne formy prowadzenia zajęć, po to by studenci mogli poznać najnowsze teorie i rozwiązania praktyczne w dziedzinach, które są ich pasją. Dzięki studiom podyplomowym chcemy stworzyć platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wśród słuchaczy. Mam nadzieję, że studiowanie na naszej uczelni będzie dla Państwa inspiracją do wprowadzania zmian w swoim środowisku zawodowym/życiu zawodowym. prof. nadzw. dr hab. Krystyna Strzała Słowo od Prorektor PROREKTOR ds. kształcenia prof. nadzw. dr hab. Krystyna Strzała

3 Kierunki studiów podyplomowych
Audyt i kontrola wewnętrzna Akademia Menedżersko – Prawno - Finansowa nowość Bezpieczeństwo i higiena pracy nowość Doradca Zawodowy Oligofrenopedagogika Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne nowość Przygotowanie pedagogiczne nowość Studium Coachingu nowość Terapia pedagogiczna Zarządzanie finansami i rachunkowość w biznesie nowość Zarządzanie logistyką w biznesie nowość Zarządzanie projektami nowość Zarządzanie w ochronie zdrowia Zarządzanie w oświacie Zarządzanie zasobami ludzkimi

4 Audyt i Kontrola Wewnętrzna
KORZYŚCI dla Ciebie: Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia w sposób kompleksowy audytu wewnętrznego w firmie. Poznasz metodologię pracy audytora oraz poszerzysz wiedzę na temat metod usprawniania pracy w przedsiębiorstwie. W programie między innymi: Audyt wewnętrzny a zarządzanie biznesem Zakres i proces audytu wewnętrznego Standardy audytu wewnętrznego Obszary audytu wewnętrznego Analiza i zarządzanie ryzykiem Kontrola wewnętrzna Metodyka prowadzenia audytu Audyt finansowy Wykrywanie oszustw i nadużyć Efektywność audytu Etyka w pracy audytora Psychologia w pracy audytora Audyt i Kontrola Wewnętrzna Kierownik studium:….. 200 godzin 2 semestry Cena: 3600 zł

5 Akademia Menedżersko – Prawno – Finansowa
KORZYŚCI dla Ciebie: nowoczesny menedżer powinien płynnie poruszać się w świecie biznesu, który działa w warunkach ekonomicznych, prawnych, finansowych oraz zarządczych. Akademia dostarcza kompleksową wiedzę, którą dysponują nowocześni menedżerowie. W programie między innymi: Zarządzanie strategiczne Zarządzanie finansami Nowoczesna księgowość i rachunkowość zarządcza Prawo gospodarcze Prawo handlowe Prawo podatkowe Negocjacje handlowe Lider autentyczny. Sztuka kierowania ludźmi Zarządzanie projektami Zarządzanie konfliktem Lean Manufacturing Negocjacje w sprawach pracowniczych Coaching w pracy lidera 200 godzin, 2 semestry Cena: zł

6 Bezpieczeństwo i higiena
KORZYŚCI dla Ciebie: zdobędziesz wiedzę oraz uprawnienia zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1 lipca 2005 roku pracownikami służby BHP zatrudnionymi na stanowisku: starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być osoby, które posiadają studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246 z 2004 r., poz. 2468). W programie między innymi: Zagrożenia w środowisku pracy Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie Prawo bezpieczeństwa pracy Wypadki przy pracy; Katastrofy przemysłowe Metody analizy ryzyka zawodowego Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa Zasady ratownictwa medycznego Ocena zgodności maszyn i urządzeń Zasady i środki ochrony indywidualnej Metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy Ergonomiczna ocena stanowiska pracy Bezpieczeństwo i higiena 200 godzin, 2 semestry Cena: 3200

7 Doradca Zawodowy 360 godzin, 3 semestry Cena: 2850 zł
KORZYŚCI dla Ciebie: Studia przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego. Zgodnie z ustawą promocji zatrudnienia i instytucjami rynku pracy doradca zawodowy jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji zawodowych, udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Zajęcia prowadzone przez najlepszych specjalistów w dziedzinie poradnictwa zawodowego oraz praktyków z najbliższego otoczenia biznesu i instytucji edukacyjnych W programie między innymi: Neuropsychologiczne aspekty wyboru zawodu na przestrzeni życia Planowanie kariery, Przygotowanie do aktywnego poruszania się po rynku pracy Nowoczesne technologie informacyjne w warsztacie doradcy zawodowego Coaching w pracy doradcy zawodowego Metodyka pracy doradcy zawodowego Trening integracyjny Doradca Zawodowy 360 godzin, 3 semestry Cena: 2850 zł

8 Oligofreno- -pedagogika
KORZYŚCI dla Ciebie: przygotowanie osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych (pedagogika, psychologia, itp.) do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w celu tworzenia optymalnych warunków uczenia się dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym charakteryzujących się specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na wszystkich szczeblach edukacji. W programie między innymi: wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej; zaburzenia komunikacji językowej; elementy prawa rodzinnego i oświatowego; metody terapii pedagogicznej; terapię zaburzeń emocjonalnych i społecznych; metodykę zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci w wieku starszym i młodzieży; metodykę zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci we wczesnej edukacji; zastosowanie komputerów w diagnostyce i terapii pedagogicznej; Oligofreno- -pedagogika 320 godzin + 30 godzin praktyki 3 semestry Cena: 2970 zł

9 Prawo Pracy i ubezpieczenia społeczne
KORZYŚCI dla Ciebie: Studia specjalistyczne pozwolą Ci zgłębić wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Będziesz miał okazję uczyć się od praktyków w tej dziedzinie, którzy w sposób przystępny przekazują swoją wiedzę i dzielą się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. W programie między innymi: Pojęcie i przedmiot prawa pracy Specyficzne źródła prawa pracy Układy Zbiorowe Pracy Regulaminy jako specyficzne źródła prawa pracy Pojęcie pracodawcy Pojęcie pracownika Stosunek pracy. Obowiązki stron stosunku pracy Umowy cywilnoprawne Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy Czas pracy Wynagrodzenia ze stosunku pracy i na podstawie umów cywilnoprawnych Zwolnienia grupowe Dialog Społeczny i Związki Zawodowe Prawo Pracy i ubezpieczenia społeczne 150 godzin, 2 semestry Cena: 3000 zł

10 Przygotowanie Pedagogiczne
KORZYŚCI dla Ciebie: Jesteś specjalistą w danej dziedzinie i chcesz zostać nauczycielem zapisz się na studium przygotowujące Cię do roli pedagoga. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia zajęć lub nauczania przedmiotu. Program jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110). W programie między innymi: Psychologia osobowości Psychologia wychowawcza i rozwojowa Podstawy pedagogiki Dydaktyka ogólna Metodologia nauczania przedmiotów Etyka zawodowa Organizacja w pracy nauczyciela Przygotowanie Pedagogiczne 330 godzin godzin praktyki 3 semestry Cena: 3600 zł

11 Studium Coachingu 200 godzin, 2 semestry Cena: 3200 zł
KORZYŚCI dla Ciebie: Coaching to profesjonalna forma pracy nad rozwojem osób w różnych dziedzinach aktywności zawodowej i społecznej; wykorzystywany jest w świecie biznesie, oświacie oraz coraz częściej w ochronie zdrowia. Dzięki studium coachingu zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych. W programie między innymi: Coaching w Polsce i w Europie Czym jest coaching Coaching a inne dyscypliny Rodzaje coachingu Komunikacja w coachingu Wewnętrzne mapy Poziomy neurologiczne Diltsa Pytania w coachingu Zakazane zwroty Narzędzia coachingu Kontrakt coachingowy Prawa i obowiązki coacha i klienta Studium Coachingu 200 godzin, 2 semestry Cena: 3200 zł

12 Terapia Pedagogiczna 320 godzin + 30 godzin praktyki 3 semestry
KORZYŚCI dla Ciebie: Przygotowanie osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych (pedagogika, psychologia, itp.) do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na wszystkich szczeblach edukacji.   W programie między innymi: Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej Zaburzenia komunikacji językowej; Elementy prawa rodzinnego i oświatowego Metody terapii pedagogicznej; Terapię zaburzeń emocjonalnych i społecznych; Metodykę zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci w wieku starszym i młodzieży; Metodykę zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci we wczesnej edukacji; Zastosowanie komputerów w diagnostyce i terapii pedagogicznej; Terapia Pedagogiczna 320 godzin + 30 godzin praktyki 3 semestry Cena: 3300 zł

13 Zarządzanie finansami i rachunkowość w biznesie
KORZYŚCI dla Ciebie: Poszerzenie wiedzy i zdobycie konkretnych umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rachunkowości w biznesie, zajęcia z praktykami otoczenia biznesu pozwalają nawiązać bliskie kontakty oraz wymianę doświadczeń. W programie między innymi: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, Decyzje inwestycyjne i finansowe przedsiębiorstwa, Wycena przyszłych przepływów gotówkowych, Finansowanie aktywów firmy, w tym zadłużenie i obligacje, kapitał własny i inne formy finansowania zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, Niepowodzenia finansowe i restrukturyzacja Klasyfikacja kosztów Rachunek kosztów materiałowych i kosztów pracy System kosztów standardowych i analiza odchyleń Rachunek kosztów pełnych i marginalnych Budżetowanie kapitałowe Zarządzanie finansami i rachunkowość w biznesie 200 godzin, 2 semestry Cena: 3600 zł

14 Zarządzanie logistyką w biznesie
KORZYŚCI dla Ciebie: Studium skierowane jest do menedżerów i specjalistów przedsiębiorstw logistyczno – transportowych oraz innych organizacji korzystających z usług logistycznych, a także do wszystkich osób, które interesują się tą dziedziną i chcą zgłębiać wiedzę w tym zakresie. W programie między innymi: Podstawy logistyki Zarządzanie procesami logistycznymi Strategia firmy a zarządzanie logistyką Zarządzanie transportem Zarządzanie zapasami Zarządzanie magazynem Zarządzanie przepływem materiałów Zarządzanie łańcuchem dostaw Narzędzia informatyczne Jakość w logistyce Koszty w logistyce Zarządzanie logistyką w biznesie 180 godzin, 2 semestry Cena: 3400 zł

15 Zarządzanie projektami
KORZYŚCI dla Ciebie: Umiejętność właściwego zorganizowania i prowadzenia zespołu projektowego oraz zarządzania całością projektu tak aby uzyskany rezultat był zgodny z wymaganiami wszystkich interesariuszy. W programie między innymi: Metodologia zarządzania projektami, czyli jak to robią na świecie Finanse projektów: analiza rentowności, budżetowanie, kontrola Przywództwo i budowanie zespołu projektowego Motywacja zespołu projektowego, Coaching Sztuka efektywnej komunikacji i prezentacji Zarządzanie portfolio projektowym Six Sigma w zarządzaniu projektami Wykorzystanie programu MS Project do zarządzania projektem Zarządzanie projektami 190 godzin, 2 semestry Cena: 3900 zł

16 Zarządzanie w ochronie zdrowia
KORZYŚCI dla Ciebie: Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem wymogów reformy systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce. W programie między innymi: System ochrony zdrowia w Polsce i w wybranych krajach UE Organizacja i system finansowania opieki zdrowotnej w Polsce Prawne problemy funkcjonowania zoz Zamówienia publiczne, kontraktowanie usług medycznych Rynek usług medycznych Zarządzanie finansami i majątkiem placówki ochrony zdrowia biznes plan; współpraca z instytucjami finansowymi Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej Zarządzanie jakością Lider autentyczny. Sztuka kierowania ludźmi. Technologia informacyjna w zarządzaniu Outsourcing Zarządzanie w ochronie zdrowia 200 godzin, 2 semestry Cena: 3300 zł

17 Zarządzanie w oświacie
KORZYŚCI dla Ciebie: poszerzenie wiedzy oraz zdobycie konkretnych umiejętności zarządzania, kreowania wizerunku instytucji edukacyjnych. Tworzenie polityki jakości w instytucjach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków instytucji edukacyjnych oraz administracji publicznej. W programie między innymi: Nowoczesne ujęcie „zarządzania” w instytucjach edukacyjnych Prawo oświatowe Polityka edukacyjna w Polsce Zarządzanie finansami w instytucjach edukacyjnych Negocjacje w sprawach pracowniczych Psychologia kierowania Lider autentyczny. Sztuka kierowania ludźmi. Analiza jakości pracy Nowoczesne narzędzia informatyczne Marketing edukacyjny Zarządzanie projektami Zarządzanie w oświacie 180 godzin, 2 semestry Cena: 2900 zł

18 Zarządzanie zasobami ludzkimi
KORZYŚCI dla Ciebie: Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu HR-u twardego i miękkiego. Celem studium jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych teorii i praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas zajęć będziesz wypracowywał gotowe narzędzia ZZL do zastosowania w Twoim środowisku pracy. W programie między innymi: Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Rynek pracy Prawo pracy Narzędzia HR-owca (m.in. oceny pracownicze, opisy stanowisk pracy, profile kompetencji) Strategie rozwoju i szkolenia kadr Zarządzanie talentami i sukcesja Przywództwo Coaching w biznesie Motywowanie finansowe i pozafinansowe Negocjacje w sprawach pracowniczych Spotkania z praktykami na wybrane powyższe tematy Zarządzanie zasobami ludzkimi 200 godzin, 2 semestry Cena: 3200 zł


Pobierz ppt "Oferta Studiów Podyplomowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google