Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore."— Zapis prezentacji:

1 Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Art Traditionnels

2

3 Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008 dążenie do przywrócenia ambicji i potrzeby tańczenia polskich tańców narodowych Do najbardziej istotnych osiągnięć w tym względzie zaliczyć należy: 1.umocowanie prawne Komisji ds. Tańców Polskich w strukturze oficjalnej organizacji pozarządowej, wypracowanie struktury terenowej w postaci 6 ośrodków regionalnych oraz zakładanych klubów tańca polskiego, stworzenie możliwości wkroczenia z naszą tematyką do szkół na podstawie rekomendacji, zorganizowanej przez MEN Ogólnopolskiej Narady Kuratorów Oświaty we Wrocławiu w grudniu 2004, 2.pojawienie się pierwszych szkół, w których wprowadzono obligatoryjną naukę tańców polskich do programów dydaktycznych, 3.organizacja kursów dla nauczycieli Animator tańca w szkole, 4.setki audycji edukacyjnych, prelekcji z pokazami i prezentacji w szkołach i imprezach kulturalnych różnego typu, 5.konkursy par tanecznych w tańcach polskich oraz konkursy w karach mazurowych jako najbardziej atrakcyjna i najbardziej dostrzegalna forma popularyzacji. Nasz główny cel

4 Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008 W okresie 2001 – 2008 zorganizowano 93 turnieje ogólnopolskie, wzięło w nich udział 16 952 dzieci, młodzieży i dorosłych, 8 edycji turniejów o mistrzostwo Polski. turnieje regionalne (jak np. realizowany od dziewięciu lat turniej w Drohiczynie)

5 Ośrodek Małopolski – Komisarz Barbara de Lehenstein Brońka. W ostatnich dwóch latach zrealizowano w nim dwa turnieje ogólnopolskie (w tym turniej w niezwykłej scenerii Komory Warszawa Kopalni Soli w Wieliczce), siedem turniejów regionalnych, sześć szkoleń warsztatowych dla instruktorów i nauczycieli, 32 pokazy tańców polskich w różnych miastach Małopolski, w Krakowie działa Klub Instruktora Tańca oraz, pięć Klubów Tańca Polskiego. Nie sposób w tym miejscu pominąć nazwisk instruktorów, którzy te kluby prowadzą, a są to: Barbara de Lehenstein Brońka, Anna Gryszun, Marzena Kaczmarczyk, Adrian Kulik, Marek Horbaczewski, Anna Chruścińska. Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008 W latach 2007 – 2008 wszystkie decyzje dotyczące rozwoju naszego ruchu podejmowało Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich korzystając z możliwości zasięgnięcia opinii Komisarzy 6 Ośrodków Regionalnych wchodzących w skład Ogólnopolskiej Rady Konsultacyjnej. Decyzje te dotyczyły przede wszystkim kierunków i form działań popularyzatorskich, szkolenia instruktorów i par tanecznych oraz obowiązujących przepisów i regulaminów. Ośrodek Warmińsko Pomorski – Komisarz Mariusz Krupiński, sześć turniejów ogólnopolskich, dwa turnieje regionalne (każdy poprzedzony trzema spotkaniami szkoleniowymi dla uczestniczącej w nich młodzieży i dzieci), dwanaście szkoleń warsztatowych dla nauczycieli szkół i przedszkoli ( w tym 4 w ramach zadania Roztańczona szkoła w Gminie Olecko), zorganizowano pierwszy szkolny turniej tańców polskich na 120 par w Malborku. Śląski Ośrodek Regionalny – Komisarz Kol. Aldona Krupa Gawron organizuje np. naukę tańców polskich dla dzieci w trakcie popularnej akcji Lato w mieście i akcji Zima w mieście, wprowadził tematykę tańców polskich do corocznych Międzynarodowych Spotkań Artystycznych Śląsk kraina wielu kultur, kontynuuje naukę tańców polskich w zespołach Mniejszości Niemieckiej, których pary już startują z powodzeniem na konkursach.

6 Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008 W Ośrodku Centralnym – Komisarz Kol. dr Dariusz Skrzydlewski zrealizowana została największa liczba 9 konkursów ogólnopolskich w tym Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich 2008 w Wieliszewie z udziałem rekordowej liczby 235 par i na dotychczas niespotykanie wysokim poziomie organizacyjnym. Ośrodek Wielkopolski – Komisarz Kol. Jadwiga Banaś zrealizował 184 audycje edukacyjne z Zespołem Wielkopolanie w różnych miastach Wielkopolski oraz kontynuuje pracę Integracyjnego Klubu Tańca Polskiego w Poznaniu. Ośrodek Podlasko Lubelski – Komisarz Barbara Kędra, zrealizował pięć turniejów ogólnopolskich oraz ósmą i dziewiątą edycję turnieju regionalnego w Drohiczynie, gdzie działa także Klub Tańca Polskiego, realizuje całoroczne warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, warsztaty dla dzieci z Białorusi, Ukrainy i Polski, polsko- niemieckie warsztaty edukacyjne, warsztaty dla zespołów polonijnych w Siemiatyczach. oraz warsztaty tańców polskich we Lwowie.

7 Odznaki Honorowe przyznane osobom najbardziej zaangażowanym w popularyzowaniu wielowiekowej polskiej tradycji tanecznej Rok 2007: Pan Edwardowi Trojanowskiemu – Wójtowi Gminy Wieliszew za pełną akceptację naszej idei oraz stworzenie wyjątkowo sprzyjających warunków w Gminie Wieliszew dla popularyzacji tańców polskich Panu Marcinowi Opasowi z Gminy Warszawa Wilanów za zaangażowanie w rozpowszechnianiu idei tańców polskich. Rok 2008 : Pani Bożenie Łosakiewicz i Panu Piotrowi Skawskiemu z Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka za dziesięcioletnią i pełną zaangażowania pracę w Komisji ds. Tańców Polskich. Odznakę Honorową z Szafirem z numerem 1 wręczono za całokształt działalności pedagogiczno instruktorskiej, popularyzatorskiej i wieloletnie współkierowanie Komisją ds. Tańców Polskich - Kol. Janowi Łosakiewiczowi. Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008

8 Działalność Ośrodków Regionalnych w latach 2007 – 2008 przyniosła wymierne efekty Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008 ponad 350 audycji edukacyjnych, pokazów i prezentacji na temat polskich tańców narodowych w różnych środowiskach, zorganizowano 27 zajęć warsztatowych dla nauczycieli, instruktorów i młodzieży o czasie trwania od 1 do 7 dni, zrealizowano 24 turnieje ogólnopolskie i 11 regionalnych, w których wzięło udział ponad 7200 dzieci, młodzieży i dorosłych, działa 7 klubów tańca polskiego. W powyższym zestawieniu należy uwzględnić także warsztaty szkoleniowe dla instruktorów i sędziów turniejowych zorganizowane w grudniu 2007 przez Komisję ds. Tańców Polskich na temat polskich tańców narodowych, kar mazurowych i kryteriów ocen na konkursach tańców polskich, w których wzięło udział 56 osób.

9 Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008 Bardzo pomocną w naszej działalności okazała się płyta CD Tańce polskie – muzyka na konkursy i zabawy taneczne. Jej wyprodukowanie było możliwe dzięki pomocy Prezydium naszego Stowarzyszenia.

10 Nazwę Turnieju gwiazdkowego w roku 2007 oraz 2008 otrzymał: Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008 Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich Warmia w Olsztynie – dyrektor Mariusz Krupiński. W roku 2009 taki tytuł przysługuje Ogólnopolskiemu Konkursowi Tańców Polskich Mazur 2009 w Wieliszewie – dyrektor dr Dariusz Skrzydlewski.

11 W grudniu 2007 dokonaliśmy wyboru nowego Kolegium Sędziowskiego w składzie: Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008 1.Danuta Wojciechowska – przewodnicząca, 2.dr Dariusz Skrzydlewski, 3.Janusz Chojecki, 4.Dariusz Nawrocki, 5.Jacek Wójcik.

12 Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008

13 Najlepiej organizowane konkursy tańców polskich. Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008 1.Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich O Pierścień Księżnej Izabeli w Puławach, organizator - Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika oraz Zespół Pieśni i Tańca Powiśle; 2.Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich Mazur 2008 w Wieliszewie, organizator – Wójt Gminy Wieliszew, Ośrodek Kultury w Wieliszewie, Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego w Wieliszewie; 3.Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich O Podlaską Szyszkę w Siemiatyczach, organizator Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej Małe Podlasie 4.Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej Warmia 2008, organizator – Stowarzyszenie Kulturalne Zespołu Pieśni i Tańca Warmia; 5.Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich Mazowiecka Wierzba, organizator – Mazowieckie Centrum Kultury.

14 Od 1 stycznia 2009 posiadaczami biernego i czynnego prawa wyborczego w ciałach kolegialnych Komisji ds. Tańców Polskich będą mogli być tylko członkowie Stowarzyszenia Polska Sekcja CIOFF. Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008 Komisja ds. Tańców Polskich zwróciła się z prośbą, szczególnie do instruktorów młodszego pokolenia i par tanecznych kategorii V-tej, o rozpoczęcie przygotowań do prezentacji tzw. dowolnej kompozycji tańców polskich. W rywalizacji par finałowych kategorii III, IV, V wprowadza się obowiązek tańczenia dodatkowej 64 taktowej prezentacji w jednym tańcu, przez każdą parę oddzielnie.

15 Zwracamy się z apelem do członków Polskiej Sekcji CIOFF o włączenie się i współudział w realizacji dzieła przywrócenia chęci i potrzeby tańczenia polskich tańców narodowych. Sprawozdanie Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF z działalności w latach 2007 - 2008

16 Szczególne wyrazy uznania i podziękowania kierujemy do wszystkich pedagogów, instruktorów, komisarzy ośrodków regionalnych, dyrektorów organizowanych konkursów, działaczy, rodziców, ogromnej rzeszy wolontariuszy – za ich pełną zaangażowania postawę. Sprawozdanie chcielibyśmy zakończyć tradycyjnym przesłaniem. Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej


Pobierz ppt "Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore."

Podobne prezentacje


Reklamy Google