Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"— Zapis prezentacji:

1 ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
“Komputer od A do Z” w stronę powszechnej informatyzacji Powiatowych Urzędów Pracy"

2 Wstęp Co to jest informatyka ? Co to jest informacja ?

3 Sprzęt, oprogramowanie, technologia informacyjna

4 Typy komputerów komputery osobiste stacje robocze serwery
komputer multimedialny laptop palmtop stacje robocze serwery superkomputery (mainframe) komputery specjalne i specjalizowane klastry komputerowe typy Beowulf

5 Podstawowe elementy PC

6 Podstawowe elementy PC
monitor płyta główna procesor (CPU) pamięć operacyjna (RAM) karta rozszerzenia zasilacz napęd optyczny (CD, DVD) dysk twardy (HDD) mysz klawiatura

7 Klawiatura

8 Mysz komputerowa mechaniczna optyczna laserowa

9 Skaner

10 Jednostka centralna

11 Płyta główna 1-Gniazdo rozszerzeń PCI
2-Gniazdo rozszerzeń PCI-EXPRESS X1 3-Gniazdo rozszerzeń PCI-EXPRESS X16 4,8-Chipset 5-Podstawka pod procesor 6-Gniazda pod pamięci RAM 7-Bateria podtrzymująca ustawienia Biosu 9-Bios 10-Gniazda SERIAL ATA II (podłączenie dysku twardego) 11-Złącza ULTRA ATA/100 (podłączenie dysku twardego, cd-romu, dvd-romu, itp..) 12-Gniazdo zasilania 13-Złącze stacji dyskietek

12 Płyta główna

13 Procesor (CPU )

14 Pamięci Informacja w komputerze jest zapamiętywana w sposób całkowicie odmienny od tego jak to robią ludzie. Zamiast liter, cyfr dziesiętnych i znaków przestankowych układy pamięci i inne układy komputera rozróżniają jedynie dwie wartości, oznaczone umownie symbolami 0 lub 1. W pamięci elektronicznej wartościom tym może odpowiadać odpowiednio napięcie wysokie lub niskie Często spotyka się też oznaczenia: - bajt – posiada 8 bitów - kilobajt(KB) – posiada 1024 bajtów - megabajt(MB) – posiada 1024 KB - gigabajt(GB) – posiada 1024 MB

15 Karta graficzna

16 Dysk twardy

17 Każdy dysk charakteryzuje kilka parametrów na które należy zwrócić, są to:
Pojemność czyli ilość danych jaką dany dysk może pomieścić. Obecnie jest ona wyrażana w gigabajtach(GB), za standard uznaje się 40 GB. Ilość obrotów talerzy na minutę, ilość ta ma duży wpływ na szybkość pracy dysku. Obecnie spotyka się wartość dochodzące do obrotów. Czas dostępu, wyrażany jest on w milisekundach, określa on czas, jaki upłynie by talerze zaczęły wirować i dysk zaczął przekazywać informacje na zewnątrz

18 Napęd CD-ROM Napęd CD-RW Napęd COMBO Napęd DVD Napęd DVD-RW
Napędy Napęd CD-ROM Napęd CD-RW Napęd COMBO Napęd DVD Napęd DVD-RW

19 Urządzenia wyjscia

20 Monitor Monitory charakteryzują określone parametry:
Wielkość ekranu – Określa ona przekątną ekranu, jest podawana w calach. Na początku ery komputerów standardem było 14 cali obecnie jest to 17 cali. Częstotliwość odświeżania – Jest to ilość obrazów, jakie monitor wyświetla w ciągu jednej sekundy. Podawana jest w Hz, wartością minimalną przy jakiej użytkownik nie odczuwa zmęczenia jest 70Hz. Wielkość plamki – Określa odległość na ekranie między dwoma punktami o tej samej barwie. Wielkość ta ma duży wpływ na dokładność odwzorowywania obrazu. Rozdzielczość maksymalna – Określa ile maksymalnie może punktów zmieścić się w linii poziomej i ile w linii pionowej. Np. dla rozdziel czości 800x600, oznacza że w linii poziomej mieści się 800 punktów a w linii pionowej 600. Im wyższa rozdzielczość tym obraz jest dokładniejszy.

21 Monitor CRT

22 Monitor LCD

23 Drukarka Drukarka - urządzenie współpracujące z komputerem, służące do drukowania tekstu i obrazu. Niektóre drukarki potrafią również pracować bez kom putera, np. drukować zdjęcia wykonane cyfro wym aparatem fotograficznym (po podłączeniu go do drukarki lub po włożeniu karty pamięci z zapisanymi zdjęciami do wbudowanego w drukarkę slotu). Jest ona typowym urządzeniem wyjścia używającym portów USB, szeregowych (serial), lub LAN jeżeli jest to drukarka sieciowa.

24 Drukarka igłowa

25 Drukarka atramentowa

26 Drukarka laserowa

27 UPS

28 Wydajność komputera Na ogólną wydajność komputera wpływa pięć podstawowych komponentów: procesor (CPU), pamięć operacyjna (RAM), płyta główna, dysk twardy, karta graficzna. Zatem wśród nich musimy szukać takiej ich kombinacji, by komputer nie kosztował wiele, a był jak najszybszy.

29 Nośniki danych

30 PenDrive

31 Dyskietka

32 Płyta CD

33 Sieci komputerowe Siecią komputerową nazywamy strukturę składającą się ze stacji sieciowych (tzw. HOSTów) i łączącego je kabla sieciowego, ogólnie zwanego medium transmisyjnym. Inaczej mówiąc, jedna sieć ma jeden wspólny dla wszystkich stacji kabel sieciowy, służący do transmisji informacji między nimi. W praktyce oznacza to, że w tym samym momencie, gdy w sieci odbywa się przesyłanie informacji między dwiema stacjami sieciowymi, nie może się odbywać transmisja między dwiema innymi stacjami. Aby w tak rozumianej sieci informacje wysyłane przez określona stację nadawczą trafiły do określonej stacji odbiorczej, każda z nich musi mieć swój adres odróżniający ją spośród innych stacji zainstalowanych w sieci.

34 Powody budowania sieci komputrowych
Współużytkowanie programów i plików. Program i jego pliki danych przechowywane są w serwerze plików, a dostęp do nich ma wielu użytkowników sieci. Współużytkowanie zasobów sieci: - zasoby sieci to drukarki, plotery oraz urządzenia pamięci masowych - do których mają dostęp użytkownicy sieci. Współużytkowanie baz danych - system zarządzania bazami danych jest idealną aplikacją dla sieci. Możliwość blokowa nia rekordów pozwala wielu użytkownikom na jednoczesny dostęp do pliku bez niszczenia danych. Blokowanie rekordów umożliwia jednoczesną edycję rekordu wyłącznie jednemu użytkownikowi.

35 cd... Ograniczenie wydatków na zakup komputerów - siec umoż liwiają wykorzystanie bezdyskowych stacji roboczych, które do przechowywania danych wykorzystują napędy dysków twardych serwera. Grupy robocze - sieć pozwala na tworzenie grup użytkowników, niekoniecznie pracujących w tym samym miejscu Umożliwia to tworzenie nowych struktur poziomych, w którym ludzie z różnych i odległych instytucji uczest niczą w tym samym projekcie. Wymiana informacji i wiadomości – Poczta elektroniczna ( ) pozwala użytkownikowi na łatwe komunikowanie się. Wiadomości umieszczone są w "skrzynkach poczto wych", umożliwiając ich odczyt w do­wolnym czasie.

36 cd... Ułatwienie zarządzania zasobami: Sieć umożliwia zgrupowanie serwerów oraz ich danych z zasobami. Udoskonalenie sprzętu, archiwizacja danych, utrzymanie systemu i jego ochrona są łatwiejsze w reali­zacji, gdy urządzenia zgrupowane są w jednym miejscu. Rozwój organizacji. Sieci mogą zmieniać strukturę organizacyjną firmy i sposób jej zarządzania Użytkownicy pracujący w określo nych wydziałach nie muszą przebywać w jednym miejscu. Ich biura mogą być ulokowane tam, gdzie jest to najbardziej uzasad nione. Sieć łączy ich ze współpracownikami z te­go samego wydziału. Takie rozwiązanie jest użyteczne w specjalnych projektach, gdzie konieczna jest ścisła współpraca osób z różnych wydziałów np. przy badaniach, produkcji i marketingu.

37 Skład sieci komputerowych
Sieć komputerowa składa się ze sprzętu i oprogramowania. Na sprzęt składa się okablowanie, urządzenia sieciowe, serwery, jednostki robocze i komputery klienckie. Na oprogramowanie składa się system operacyjny, drivery kart sieciowych oraz oprogramowanie pomocnicze do monitorowania sieci i zapewnienia jej bezpieczeństwa.

38 Media transmisyjne Kabel prosty, składa się z przewodu miedzianego otoczonego izolacją. Produkowane są kable będące parą prostych przewodów oraz kable wieloprzewodowe, mające postać wiązek lub płaskich taśm, pasm. Służą do krótkich połączeń z urządzeniami zewnętrz nymi pracującymi niewielkimi szybkościami transmisji - połączenia modemów, drukarek. Wadą takich kabli są duże przesłuchy między żyłami kabli. Skrętka. Skręcenie przewodów kabla chroni przed przesłuchami z zewnątrz. Skrętka jest powszechnie stosowana w sieciach telefonicznych i komputerowych. Istnieje możliwość przesyłania danych z szyb­kościami do 100Mbit/s - kable kategorii 5. Skrętka może być ekranowana i nieekranowana oraz może być w postaci skrętki wieloparowej.

39 cd.. Kabel współosiowy – koncentryczny, składa się z rdzenia miedzianego otoczonego izolacją, przewodu ekranującego i uziemiającego, wykona nego w postaci oplotu oraz zewnętrznej koszulki ochronnej. Kablem współosiowym można przesyłać dane z dużą szybkością, chociaż dorównują im pod tym względem skrętki. Wciąż dopuszczalna długość połączenia jest większa dla kabla koncentrycznego niż skrętki. Kabel światłowodowy- zapewnia transmisję fotonową w rdzeniu, który otoczony jest płaszczem odbijającym wewnętrzne światło rdzenia Całość otoczona jest grubą koszulką zawierającą specjalne włókna wzmacniające. Może być wyposażony w rdzeń metalowy, wzmacnia jący kabel tak, aby mógł być rozwieszany. Światłowód nie jest podatny na zakłócenia interferencyjne i nie wypromieniowuje sy­gnału, który mógłby być monitorowany. Długość połączenia światłowodowego jest większa niż dokonana kablem miedzianym.

40 Typy sieci Sieć lokalna LAN (Local Area Network) – sieć obejmująca swoim zasięgiem budynek lub kilka sąsiadujących budynków na maksymalnym obszarze do 10 km charakteryzująca się dużą szybkością transmisji dochodzącą nawet do 1000 Mbit/sek. o stosunkowo średniej niezawodności. Miejska sieć komputerowa (MAN - Metropolitan Area Network) –  są to sieci budowane w dużych miastach, wykorzystujące do transmisji danych najczęściej łącza światłowodowe. Cechą charakterystyczną tego rodzaju sieci jest wysoka przepustowość oraz udostępnianie różnych usług takich jak: połączenia między sieciami lokalnymi w zróżnicowany w zależności od potrzeb sposób, zastosowanie w stacjach komercyjnych o nasilonym przepływie danych

41 cd... Rozległa sieć komputerowa (WAN - Wide Area Network) – jest to sieć która bazuje na połączeniach telefonicznych, a swym zasięgiem przekracza granice miast, państw, kontynentów. Sieć rozległa WAN łączy sieci lokalne LAN oraz sieci miejskie MAN. Łączność pomiędzy węzłami realizowana jest za pomocą publicznej sieci telefonicznej, specjalnie wybudowanych łączy, kanałów satelitarnych, radiowych lub innych. W celu zapewnienia dużej szybkości transmisji, bezpieczeństwa przesyłanych danych oraz niezawodności wykorzystywanych łączy cyfrowych stosowane są urządzenia najnowszej generacji. Prostym przykładem zastosowania z sieci WAN, jest choćby korzystanie z poczty elektronicznej, transfer danych komputerowych, dzielenie plików, wideo konferencje itp. Sieć korporacyjna (Enterprise Network) – sieć łącząca systemy komputerowe wewnątrz organizacji bez względu na położenie geograficzne, sprzęt komputerowy, system operacyjny i protokoły komunikacyjne. Może to być sieć LAN, MAN jak i WAN.

42 cd... Sieć radiowa (Radio Network) - jest to sieć bezprzewodowa, w której medium transmisyjnym jest kanał radiowy. Jest ona elastycznym systemem komunikacji zaimplementowanym jako uzupełnienie, lub jako rozwiązanie alternatywne dla tradycyjnej sieci kablowej wyposażona w stacje, które  chcąc przekazywać informacje muszą być  wyposażone  w urządzenie nadawczo – odbiorcze,  zapewniające odpowiednią transmisję danych. Budowa tych sieci pociąga za sobą dość duży koszt, ze względu na drogie urządzenia stosowane w stacjach nadawczo-odbiorczych jak i samych stacji, których liczba zależy od usytuowania terenu. Cechą charakterystyczną jest elastyczność stosowania i rozbudowy , a także możliwość  łączenia jej z tradycyjna siecią opartą np. na skrętce.  Bezpieczeństwo transmisji danych jest porównywalne do sieci tradycyjnych, a dzięki zastosowaniu najnowszych urządzeń znacznie je przewyższa.

43 cd... Sieć satelitarna – sieć ta również korzysta ze stacji wyposażonych w urządzenie nadawczo-odbiorcze z tą różnicą, że informacje ze stacji naziemnych są transmitowane do satelity, który retransmituje je do innej bądź innych stacji naziemnych. Satelita pełni również rolę wzmacniacza sygnału w celu zapewnienia jakości przesyłu danych. Zasięg takiego systemu jest znacznie większy od zasięgu sieci radiowej i zależy przede wszystkim od mocy nadajnika zainstalowanego w satelicie. Typowym zastosowaniem takich sieci jest tworzenie alternatywnych połączeń, z których korzysta się w razie awarii połączeń naziemnych.

44 Topologie sieci

45 Topologia szynowa

46 Topologia pierścieniowa

47 Topologia gwieździsta

48 Sprzęt sieciowy

49 Karta sieciowa Karta sieciowa (adapterem sieciowym ) - jest urządzeniem koniecznym i wymaganym we wszystkich stacjach roboczych przyłączonych do sieci. Urządzenie to odpowiedzialne jest za wysyłanie i odbieranie danych w sieciach LAN. Każda karta jest przystosowana tylko do jednego typu sieci np.  Fast Ethernet i posiada unikalny numer tzw. MAC identyfikujący w sieci zawierający ją komputer. MAC adres  jest nadany przez międzynarodową instytucję pod nazwą Institute of Electrical and Eleectronics Engineers, która  przypisuje producentowi odpowiedni kod i zakres liczbowy. Adres fizyczny karty ma długość 6 bajtów , czyli 48 bitów i przedstawiany jest w kodzie heksadecymalnym. Obecnie karty sieciowe przystosowane są do magistrali ISA oraz PCI. Ze względu na większą wydajność, te pierwsze zostały wyparte przez karty sieciowe oparte na magistrali PCI. Najnowsze karty sieciowe wyposażone są we własny procesor i pamięć RAM. Rozwiązanie to pozwala na przetwarzanie danych bez konieczności używania głównego procesora, co znacznie odciąża system.

50

51 Router

52 Bridge

53 Switch

54 Internet, WWW INTERNET jest siecią rozległą o ogólnoświatowym zasięgu – zbiorem setek tysięcy lokalnych sieci komputerowych używających protokołu komunikacyjnego TCP/IP Podstawową ideą WWW jest połączenie techniki sieci komputerowej i hipertekstu w potężny i łatwy do użycia system globalnej informacji. Hipertekst to tekst z połączeniami do dalszej informacji na wzór odsyłaczy w artykule naukowym lub słowniku.

55 Systemy operacyjne System operacyjny (OS Operating System), to środowisko programów tworzących podstawową platformę programową dla działania innych zainstalowanych w systemie aplikacji. Pełni on nadzór nad pracą wszystkich uruchomionych programów, oraz wszystkich urządzeń komputera. Mimo że swoją pracę wykonuje głównie w tle, i sam nie wystarcza jeszcze do tego, by komputer był w pełni funkcjonalnym narzędziem, to bez jego pomocy właściwie nic nie będzie działać.

56 Przykłady Systemów Operacyjnych
DOS Linux OS/2 Windows CE Microsoft Windows Microsoft Windows 95 Microsoft Windows NT MS Windows 98 Windows 2000 Windows XP

57 Oprogramowanie użytkowe
Oprogramowanie użytkowe (zwane też aplikacyjnym, aplikacjami) – określają sposoby w jaki zostają użyte zasoby systemowe do rozwiązywania problemów obliczeniowych zadanych przez użytkownika (kompiler, systemy baz danych, gry, oprogramowanie biurowe), zazwyczaj program który ma bezpośredni kontakt z użytkownikiem i nie jest częścią większego programu, z technicznego punktu widzenia jest to oprogramowanie korzystające z usług oprogramowania systemowego.

58 Oprogramowanie użytkowe
Edytor Arkusz kalkulacyjny Baza danych Bazy kartotekowe (proste) azy relacyjne (złożone) Przeglądarka internetowa DTP

59 Powstawanie oprogramowania
specyfikacja - na tym etapie następuje określenie i ustalenie wymagań które musi spełniać oprogramowanie projektowanie - ustalenie ogólnej architektury systemu, wymagań dla poszczególnych jego składowych implementacja - realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych (modułów) i połączeń między nimi. integracja - zintegrowanie poszczególnych składowych w jeden system, testowanie całego systemu ewolucja - uruchomienie systemu, usuwanie wykrytych podczas jego używania błędów, rozszerzanie systemu

60 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Polska Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. zawiera Rozdział 7 zatytułowany "Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych". ss

61 Licencje na oprogramowanie
CardWare Free software Freeware Licencja grupowa Licencja jednostanowiskowa OEM Oprogramowanie komercyjne Oprogramowanie OpenSource Oprogramowanie Public Domain Shareware Trial

62 Ergonomia Ergonomia – co to jest?

63 Bezpieczeństwo danych i ochrona sieci

64 Wirus komputerowy Wirusy pasożytnicze Wirusy towarzyszące
Wirusy plików wsadowych Makrowirusy Generatory wirusów Robaki Konie trojańskie Bomby logiczne

65 Środowisko pracy

66 Włączanie komputera

67 Procedura prawidłowego wyłączania i restartu komputera

68 Zamykanie aplikacji w przypadku zawieszenia pracy programu

69 Podstawowe informacje i czynności
Wyświetlenie podstawowych informacji dotyczących komputera Zmiana konfiguracji pulpitu: daty i czasu, ustawienie głośności, opcji wyświetlania Ustawienie i zmiana układu i języka klawiatury. Formatowanie dysków, dyskietek, dysków Zip Instalowanie i odinstalowanie programów. Użycie funkcji klawiaturowej Print Screen i wklejanie ekranu do dokumentu. Wykorzystanie dostępnej funkcji Pomoc

70 Edycja tekstu - Wordpad

71 Zapisywanie plików w określonym miejscu na dysku

72 Pulpit Praca z ikonami Tworzenie na pulpicie lub menu ikony skrótu
Otwieranie plików, katalogów (folderów), uruchamianie aplikacji z pulpitu.

73 Praca z oknami Zwijanie, powiększanie, zmiana rozmiaru, przenoszenie, zamykanie okna. Poruszanie się pomiędzy otwartymi oknami.

74 Zarządzanie plikami Znajomość sposobów wizualizacji napędów dysków, folderów/katalogów i plików w strukturach hierarchicznych. Wiedza na temat sposobów przechowywania danych (plików, katalogów) przez system operacyjny: dyski twarde, dyskietki, dyski CD, i dyski sieciowe.

75 Katalogi/foldery Poruszanie się po drzewie katalogów (przejście do pliku lub katalogu) Tworzenie katalogów/folderów i kolejnych podkatalogów/podfolderów. Wyświetlanie okna z informacją o nazwie i wielkości katalogu/folderu oraz jego położeniu na dysku.

76 Praca z plikami Rozpoznawanie głównych typów plików: pliki edytorów tekstu, pliki arkuszy kalkulacyjnych, pliki baz danych, pliki prezentacji, pliki obrazów, pliki dźwiękowe i filmy, pliki skompresowane, pliki tymczasowe. Określanie liczby wszystkich plików lub plików określonego typu w folderze/katalogu (łącznie z plikami w podkatalogach). Zmiana atrybutów pliku: tylko do odczytu, ukryty, archiwalny. Sortowanie plików wg nazwy, rozmiaru, typu, daty modyfikacji. Zmiana nazw plików, katalogów/folderów.

77 Kopiowanie, przenoszenie
Zaznaczanie plików, katalogów/folderów pojedynczo lub grupami w sposób ciągły lub dowolnie wybranych z wyświetlanej listy Kopiowanie plików, katalogów/folderów pomiędzy katalogami/folderami i dyskami Przenoszenie plików, katalogów/folderów pomiędzy katalogami/folderami i dyskami. Znajomość powodów tworzenia zapasowych kopii plików na przenośnych nośnikach i ważności tego działania

78 Usuwanie, odzyskiwanie
Usuwanie plików, katalogów/folderów do folderu plików usuniętych (kosza). Odzyskiwanie plików, katalogów/folderów z folderu plików usuniętych (kosza). Usuwanie zawartości folderu plików usuniętych (opróżnianie kosza).

79 Szukanie Użycie narzędzia Znajdź w celu lokalizacji plików, katalogów/folderów. Poszukiwanie plików wg ich zawartości, daty ostatniej modyfikacji, daty utworzenia. Umiejętność posługiwania się znakami globalnymi * i ? w wyszukiwaniu plików.

80 Kompresja plików Kompresja plików - sposób zmniejszenia wielkości plików cyfrowych (głos, tekst, grafika, ruchome sekwencje obrazowe) dla efektywnego wykorzystania przestrzeni pamięciowej w serwerach dyskowych i archiwizatorach. Dopuszcza się kompresję z częściową utratą informacji pierwotnej (kompresja stratna grafiki) lub bez straty informacji źródłowej (kompresja bezstratna) - przy zastosowaniu programów i plików archiwizujących dane.

81 Drukowanie Zmiana drukarki domyślnej na liście drukarek zainstalowanych w systemie. Instalacja nowej drukarki na komputerze. Drukowanie dokumentu w programie edytora tekstów. Wyświetlanie informacji o postępie drukowania w programie zarządzającym drukowanie (kolejka drukowania). Wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie zadania drukowania przy użyciu programu zarządzającego drukowaniem.


Pobierz ppt "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google