Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Lena Rogowska, Paulina Paga Розвиток майстерності роботи аніматора культури Развіццё мастацтва працы аніматара культуры Rozwijanie warsztatu pracy animatora kultury Lwów / Львів / Львоў 23-25.03.2013

2 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Trawniki / Травники / Транікі Trawniki / Травники / Тра ў нікі

3 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Hierarchizujemy (grupujemy) problemy i poszczególne przyczyny problemów Ієрархізуємо (групуємо) проблеми і окремі причини проблем Іерархізуем (групуем) праблемы і асобныя прычыны праблем Proponujemy rozwiązania poszczególnych problemów (od szczegółowych do głównych) Пропонуємо вирішення окремих проблем (від часткових до основних) Прапануем рашэння асобных праблем (ад частковых до асноўных ) Drzewo problemów i drzewo rozwiązań Дерево проблем і дерево вирішень Дрэва праблем і дрэва рашэнняў

4 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 1 2 1.Generujemy problemy / Генеруємо проблему / Генеруем праблему 2.Zawężamy problemy: czy i dlaczego to kluczowy problem? Завужуємо проблему: чи і чому це є ключовою проблемою? Звужаем праблему: чы і чаму гэта ёсць ключавая праблема? 3. Generujemy rozwiązania (burza mózgów) Генеруємо вирішення (мозковий штурм) / Генеруем рашэння (мазгавы штурм) 4. Grupujemy rozwiązania i wybieramy te, które możemy zrealizować Групуємо вирішення і обираємо ті, які можемо реалізувати Групуем рашэння і абіраем тія, якія можам рэалізаваць Start 3 4 Burza mózgów Meta Moduł I Moduł II Старт Фініш Мозковий штурм Модуль II Модуль I Мазгавы штурм

5 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Problemy / wyzwania Проблеми / виклики Праблемы / выклікі

6 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Dom Kultury nie ma pracowników, (tylko 2 osoby) co utrudnia włączającą politykę kulturalną W zajęciach biorą udział głównie dziewczynki, chłopcy są obecni, ale biernie się przyglądają i palą papierosy za górką Nie ma oferty dla starszej młodzieży i młodych dorosłych, tylko Klub Vid Bill i potupajki Kapliczka, która była ważnym miejscem dla mieszkańców, po naprawie została całkowicie zamknięta Dorośli nie chcą mówić o historii miejsca, są nauczeni doświadczeniem, że zaufanie nie popłaca Dzieci poproszone, żeby dorośli opowiedzieli jakąś historię, przynoszą opowieści o mordowanych Żydach, o tym kto strzelał i kto ratował Dzieci, które korzystają z zajęć Domu Kultury są to dzieci głównie w wieku 6-12, pochodzące z szanowanych rodzin Nieprzepracowane traumy z przeszłości Znikające miejsca publiczne, gdzie można się bezpłatnie spotkać Środowiska niemające nawyków korzystania z kultury w rozumieniu oferty Domów Kultury

7 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Будинок культури не має працівників (тільки 2 людини), що ускладнює інклюзивну культурну політику У заняттях беруть участь переважно дівчата, хлопці присутні, але пасивно придивляються і куряти цигарки за горбиком Немає пропозиції для старшої молоді та молодих дорослих, тільки Клуб Vid Bill i гоцанка. Капличку, яка була важливим місцем для мешканців, після ремонту зовсім закрили Дорослі не хочуть розповідати про історію місця, вони навчені досвідом, що довіра не виправдовує себе Діти, котрих попросили, щоб дорослі розповіли якусь історію, приносять оповіді про винищення євреїв, про те, хто стріляв і хто рятував Діти, які відвідують заняття в будинку культури, мають переважно по 6-12 років і походять із шанованих сімей Невиправлені травми з минулого Зникнення громадських місць, де можна вільно зустрітися Середовища, які не мають навиків користування культурою в розумінні того, що пропонують будинки культури

8 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Дом культуры не мае работныкаў (ўсяго толькі 2 чалавекі), што ўскладняе культурную палітыку ўключэння У занятках ўдзельнічаюць дзяўчыны, хлопцы прысутнічаюць, але пасіўна прыглядаюцца і паляць цыгарэты за бугорком Няма прапановы для старэйшай моладзі і маладых дарослых, толькі Клуб «Vid Bill» i «дыскач». Капліцу якая была важным месцам для жыхароў, пасля рамонту зусім зачынілі Дарослыя не хочуць распавядаць пра гісторыю месца, навучаныя вопытам, што давер не апраўдвае сябе Дзеці, якіх папрасілі каб дарослыя распавялі нейкую гісторыю, прыносяць апавяданні аб знішчэнні габрэяў, аб тым, хто страляў і хто ратаваў Дзеці, якія наведваюць заняткі ў доме культуры, маюць пераважна па 6-12 гадоў і паходзяць з "паважаных" сем'яў Невыпраўленыя траўмы з мінулага Знікненне грамадскіх месцаў, дзе можна бясплатна сустрэцца Асяроддзя, якія не маюць навыку ў выкаристанні культуры ў разуменні таго, што прапануюць дома культуры

9 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Rozwiązania/ pomysły Рішення / ідеї Рашэння / ідэі

10 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Brak współpracy pomiędzy Domem Kultury a lokalnymi środowiskami Stworzenie sytuacji, w której Dom Kultury będzie mógł czerpać inspiracje i wsparcie z lokalnych inicjatyw, a lokalni twórcy zobaczą korzyści związane ze współpracy z D.K. i dobrze się tam poczują wyłonienie i promocja lokalnych artystów wykorzystanie potencjału animacyjnego osób starszych lub starszej młodzieży odkrywanie ciekawych miejsc bądź inicjatyw poza wąskim rozumieniem kultury sieciowanie z sąsiednimi miejscowościami wyzwanie

11 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Брак співпраці між будинком культури та місцевою громадськістю Створіть ситуацію, в якій будинок культури зможе черпати натхнення і підтримку з місцевих ініциатив, а місцеві митці побачать переваги співпраці з БК і добре себе там почуватимуть виявлення і заохочення місцевих митців анімація потенціалу літніх людей або молодих дорослих відкриття цікавих місць або ініціатив за межами вузького розуміння культури створення мережі звязків із сусідніми містами/селами виклик

12 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Адсутнасць супрацоўніцтва паміж домам культуры і мясцовай грамадскасцю Стварыце сітуацыю, у якой дом культуры зможа чэрпаць натхненне і падтрымку з мясцовых ініцыятыў, а мясцовыя мастакі ўбачаць перавагі супрацоўніцтва з ДК і добра сябе там адчуваць выяўлення і заахвочвання мясцовых мастакоў анімацыя патэнцыялу пажылых людзей або маладых дарослых адкрыццё цікавых месцаў або ініцыятыў за межамі вузкага разумення культуры стварэнне сеткі сувязяў з суседнімі гарадамі / сёламі выклікі

13 Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 20072013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.


Pobierz ppt "Projekt Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów, współfinansowany przez Unię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google