Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
„Zdrowe odżywianie i ruch najlepszą drogą do naszego zdrowia”

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANOWIE ul. Chorzelska 21 13-113 Janowo
tel./fax

3 Każdy z nas wie, „że lepiej zapobiegać” niż leczyć.
Szanowni Państwo Każdy z nas wie, „że lepiej zapobiegać” niż leczyć. W myśl tego powiedzenia od lat – Zespół ds. Promocji Zdrowia w Zespole Szkół w Janowie stosuje szeroko rozumianą profilaktykę zdrowotną wśród dzieci i młodzieży. Otaczająca nas rzeczywistość zmusiła nas do bardziej efektywnego działania.

4 - oto pytania jakie musieliśmy sobie zadać na początku.
Przed przystąpieniem do programu „Szkoły Promującej Zdrowie” przeanalizowałyśmy wszystkie możliwe zagrożenia jakie napotyka młody człowiek. Przed czym go ostrzec? Na co zwrócić uwagę? W jaki sposób zachęcić do zdrowego stylu życia tak młodego człowieka? - oto pytania jakie musieliśmy sobie zadać na początku.

5 W kręgu naszych zainteresowań pozostaje tematyka:
Zdrowe odżywianie Aktywność fizyczna Przeciwdziałanie przemocy i agresji , Zwracanie uwagi na szkodliwość palenia, Chcemy, aby nasi uczniowie: byli asertywni, aby utrwalali wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania, dlaczego aktywność fizyczna jest dla młodego organizmu tak ważna wiedzieli, jakim wrogiem jest hałas, umieli „pokochać” swoje ciało.

6 spostrzeżenia z uczniami, to oni podpowiadają nam
Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku roku sukcesywnie w naszej szkole promujemy zdrowy styl życia. Nasz program zapewne nie jest doskonały, ale kolejne ewaluacje utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza praca przynosi co roku wymierne korzyści. Po każdej prezentacji wymieniamy spostrzeżenia z uczniami, to oni podpowiadają nam jak uatrakcyjnić dane zagadnienie, aby jak najpełniej trafić do młodego pokolenia.

7 Z sukcesami startujemy w różnych konkursach tematycznie
Przeprowadzamy w klasach anonimowe ankiety, badając w ten sposób przydatność i zrozumienie danego tematu, staramy się aby „zdrowie” gościło na naszych korytarzach w formie gazetek czy plakatów. Z sukcesami startujemy w różnych konkursach tematycznie związanych ze zdrowiem.

8 W maju 2010 roku nasza szkoła decyzją Wojewódzkiego Zespołu ds
W maju 2010 roku nasza szkoła decyzją Wojewódzkiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie po raz kolejny otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie Decyzja ta, jest wyrazem uznania dla wielu różnorodnych działań, które promowały zdrowy styl życia.

9 Zespół ds. promocji zdrowia w naszej szkole
Koordynator Grażyna Obrębska Zastępca koordynatora Dorota Kamińska Członkowie: Małgorzata Słomkowska – nauczyciel Anna Bojarska rodzic Małgorzata Sieradzka sekretarz szkoły Bogusława Obidzińska - nauczyciel Grażyna Kaczmarczyk pielęgniarka Paweł Zygnerski uczeń Katarzyna Majewska uczennica Ewa Słomkowska uczennica Nasze logo – autor: M. Bonisławska

10 Ważniejsze projekty realizowane w Zespole Szkół w Janowie w latach 2008-2010
„TRZYMAJ FORMĘ” program w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Uczestniczyli w nim uczniowie klas gimnazjalnych i klas V-VI szkoły podstawowej

11 Gimnastyka Ćwicz z nami!!!

12 Wyjazdy na basen

13 Wycieczki rowerowe

14 Inne formy aktywności

15 Nasi zwycięzcy

16 Grupa taneczna „Grills” z klasy VI w tańcu dyskotekowym

17 Festyn sportowy i promocji zdrowia „ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE”

18 Pokaz udzielania pierwszej pomocy

19 Uczniowie ćwiczą pod bacznym okiem trenera

20 Uczniowie uczą się mierzyć ciśnienie

21 Doskonalenie techniki jazdy na rowerze

22

23 Spotkanie z Krzysztofem Hołowczycem

24 Akcja „Jabłko czy cytryna”

25 Stoisko ze zdrową żywnością

26 „Jem zdrowo i kolorowo”
Celem programu jest: Wychowanie świadomego konsumenta; Przygotowanie uczniów do dokonywania wyborów wspierających ich zdrowie fizyczne , psychiczne, społeczne; Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych; Przekazywanie wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia; Kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych; Przekazywanie wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia uczniów; Wzbudzanie zainteresowania dzieci, rodziców i nauczycieli wspólnym  kształtowaniem zdrowego stylu życia;

27 W ramach walki z otyłością chcielibyśmy, aby w naszej stołówce znalazło się więcej owoców i pysznych sałatek.

28 Wspólne śniadanie – Światowy Dzień Walki z Głodem - 2009 r.

29 „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”
Przedsięwzięcia realizowane przez klasę „0” Konkurs na najzdrowsze, najsmaczniejsze i najbardziej kolorowe kanapki Miniogródek ekologiczny Obchody Dnia Marchewki Zajęcia plastyczne – Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury

30 Otrzymali certyfikat

31 „Moje dziecko idzie do szkoły” Spotkanie z policjantem

32 „Odblaski – bezpieczna droga”

33 Używkom STOP!!

34 Dr Piotr Kamizela uświadomił nam Czy hałas jest naszym przyjacielem czy wrogiem?

35 Członkowie naszego zespołu,
uczniowie i rodzice uczestniczą w różnej formie doskonalenia między innymi w szkoleniach, warsztatach. dla nauczycieli: „Zdrowe odżywianie” „Używkom stop” „ Profilaktyka walki z nowotworami” „Tydzień przeciwko przemocy i agresji” „Stosunki interpersonalne wśród społeczności szkolnej” dla rodziców: „Bezpieczna szkoła” „Agresja słowna uczeń-uczeń”

36 dla uczniów: Zdrowe odżywianie Tydzień przeciwko agresji i przemocy
Używkom stop Pomoc przed medyczna Zasady bezpieczeństwa w szkole

37 W tym roku dostrzegamy problem,
z jakim w latach ubiegłych się nie borykaliśmy a mianowicie: palenie papierosów przez gimnazjalistów . Zaostrzamy wytyczne do profilaktyki nikotynowej poprzez poszerzenie wiedzy na temat uzależnień od nikotyny, namawiamy do bycia asertywnym i konsekwentnie informujemy oraz zwracamy uwagę rodziców na dzieci, które pala papierosy.

38 Uczestnikami programu są:
Dyrekcja szkoły Zespół ds. promocji zdrowia Wychowawcy klas Uczniowie Rodzice i opiekunowie oraz inne osoby i instytucje wpierające Samorząd uczniowski Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy Pracownicy służby zdrowia

39 W ZAKRESIE PIĘCIU STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
WYNIKI AUTOEWALUACJI W ZAKRESIE PIĘCIU STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

40

41 STANDARD PIERWSZY Autoewaluacja standardu pierwszego badała dwa wymiary : upowszechnienie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności lokalnej, zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej

42 Na podstawie badań można stwierdzić, że:
Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie od kilkunastu lat jest znana i upowszechniana w naszej szkole wśród nauczycieli i pracowników szkoły. Społeczność szkolna uczy się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko. 60% badanej populacji uczniów potrafi wymienić podstawowe cechy SzPZ. Uczniowie uczestniczą w działaniach na rzecz SzPZ. Prawie wszyscy pracownicy wiedzą, jaka jest ich rola i zadania w rozwoju SzPZ. Zbyt mało wiedzy na temat koncepcji SzPZ posiadają rodzice.

43 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania
Do działań związanych z upowszechnianiem koncepcji promującej zdrowie w małym stopniu włączani są rodzice. Z analizy ankiet wynika iż, rodzice w większości nie mają czasu na większe zaangażowanie się w działania na rzecz promocji zdrowia lub nie chcą. W związku z tym należy zachęcać rodziców i uatrakcyjniać przedsięwzięcia związane z edukacją zdrowotną.

44 STANDARD DRUGI Badania standardu drugiego oceniały między innymi :
działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia, działalność szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia, miejsce promocji zdrowia w polityce szkoły, sposób diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia, planowanie, realizację i ewaluację działań w zakresie promocji zdrowia.

45 Na podstawie badań standardu drugiego można stwierdzić, że:
1. Obecny dyrektor szkoły pani Grażyna Obrębska uznając edukację zdrowotną jako ważne zadanie szkoły prowadzi działalność prozdrowotną z uczniami i rodzicami uczniów. Nawiązuje i prowadzi współpracę z innymi instytucjami . Aktywnie włącza się w działania z zakresu promocji zdrowia i nadzoruje ich przebieg.

46 2. Szkolny koordynator do spraw promocji zdrowia zna swoje zadania i realizuje je przy dobrej współpracy z zespołem do spraw promocji zdrowia oraz dyrektorem szkoły. Promocja zdrowia jest jednym z priorytetowych zadań w działaniach szkoły. Środowisko szkolne zostało zdiagnozowane w zakresie potrzeb związanych z działalnością prozdrowotną.

47 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:
Aby upowszechnić wyniki ewaluacji należy wykorzystać stronę internetową.

48 STANDARD TRZECI Autoewaluacja standardu trzeciego badała następujące działania szkoły w zakresie promocji zdrowia : politykę, warunki i organizację życia szkoły sprzyjającą edukacji zdrowotnej, w jakim stopniu uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej, współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym, w jakim stopniu szkoła wykorzystuje wyniki ewaluacji dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej.

49 Na podstawie badań standardu trzeciego można stwierdzić, że:
W szkole są sprzyjające warunki do realizacji edukacji zdrowotnej. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Nie wszyscy uczniowie są aktywnymi uczestnikami zajęć prozdrowotnych. Edukacja zdrowotna jest integralną częścią programu wychowawczego. W szkole organizowane są imprezy środowiskowe, takie jak: wigilie szkolne, festyny rodzinne, imprezy integracyjne rodziców i nauczycieli. Wnioski z ewaluacji są wykorzystywane do planowania edukacji zdrowotnej.

50 Problemy priorytetowe do rozwiązania:
Należy kłaść nacisk na aktywne uczestnictwo uczniów w procesie realizacji edukacji zdrowotnej i rozszerzyć możliwości uczniów w zakresie wyboru przez nich zadań, tematów, treści zajęć dotyczących zdrowia.

51 STANDARD CZWARTY Badania w standardzie czwartym oceniały działania szkoły w zakresie tworzenia klimatu społecznego sprzyjającego rozwojowi szkoły promującej zdrowie.

52 Uczniowie: Większość uczniów (2/3 ) jest zadowolona z nauki w naszej szkole. Dość chętnie do niej chodzą. Większość uważa, że nauczyciele motywują uczniów do efektywnej pracy. Zostali zapoznani z prawami ucznia i są one przestrzegane. Zwracają uwagę na to, że ich koledzy i koleżanki przejawiają zachowania agresywne. Nauczyciele: Twierdzą, że dyrektorka jest otwarta. Wskazali na dobre relacje między nauczycielami. Stwierdzają, że część rodziców aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Wskazują na występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.

53 Pracownicy nie będący nauczycielami: Twierdzą, że w szkole panują dobre relacje. Zdarzają się zachowania agresywne - wskazują na agresją słowną. Zwracają uwagę na problem zachowania uczniów w stosunku do nich. Rodzice: Uważają, że nauczyciele starają się, nauka była atrakcyjna. Nauczyciele traktują dobrze uczniów. Dzieci raczej nie są nadmiernie obciążeni pracą. Czują się potrzebni w szkole.

54 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:
Obniżenie poziomu agresji w szkole. Zacieśnienie współpracy z rodzicami.

55 STANDARD PIĄTY Autoewaluacja standardu piątego badała środowisko fizyczne szkoły, poddane zostały ocenie : budynek i teren szkoły, warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń, mikroklimat, oświetlenie i ochrona przed hałasem, meble dla uczniów i nauczycieli, organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych, warunki i organizacja zajęć ruchowych, organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów, zabezpieczenie przed wypadkami.

56 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:
Brak sali do gimnastyki korekcyjnej. Niewystarczająca ilość sprzętu sportowego

57 Autoewaluacji dokonał zespół w składzie:
B. Obidzińska- nauczyciel W. Westerlich- nauczyciel M. Bonisławska - nauczyciel A. Bojarska - rodzic M. Sieradzka-sekretarz szkoły P. Zygnerski- uczeń K. Majewska- uczennica Wspierała zespół D. Kamińska

58 Dziękują za uwagę zastępca koordynatora Dorota Kamińska
z zespołem ds. promocji zdrowia ZESPOŁU SZKÓŁ W JANOWIE Prezentację wykonali: Dorota Kamińska i Jakub Obrębski


Pobierz ppt "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google