Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-32-014/10-00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-32-014/10-00."— Zapis prezentacji:

1 Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-32-014/10-00

2 Cel ogólny: Stworzenie warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dla 600 uczniów szkół Gminy Barlinek (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa w Mostkowie, Publiczne Gimnazjum Nr 1) poprzez objęcie ich kompleksowymi działaniami w ramach unijnego projektu. Cele szczegółowe: poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, a więc głównie z zakresu j. obcych oraz przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i technologii komputerowe (IT); podniesienie i wyrównanie wiedzy i umiejętności uczniów z zaległościami i opóźnieniami; zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych uczniów, zarówno najlepszych jak i wymagających wsparcia; poprawa średnich wyników egzaminów zewnętrznych; poprawa atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach poprzez wykorzystanie multimediów na zajęciach.

3 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie W projekcie uczestniczy 71 uczniów ze szkoły tj. 97,26%. Uczestniczą w zajęciach: rozwijających z j. niemieckiego 45 uczniów od klasy I – VI w 4 grupach, rozwijających zainteresowania matematyczno – przyrodnicze 68 uczniów, od klasy I – VI w 6 grupach, wyrównujących matematyczno – przyrodniczych 49 uczniów od klasy I – VI w 8 grupach, technik komputerowych 11 uczniów od klasy IV – VI, warsztatach wsparcia psychologicznego 22 uczniów w 2 grupach.

4 Łącznie zajęcia realizowane są w 21 grupach i odbywają się codziennie od poniedziałku do soboty. Uczniowie otrzymali materiały biurowe oraz podręczniki z których korzystają w czasie zajęć. Baza szkoły powiększyła się o pomoce dydaktyczne (tj. 2 tablice interaktywne oraz 2 komputery przenośne). Uczniowie dojeżdżający dojeżdżają specjalnym dowozem, a wszyscy uczniowie otrzymują posiłek. W ramach zajęć uczniowie utrwalają i poszerzają swoje wiadomości i umiejętności. Towarzyszy im wyraz zadowolenia i satysfakcji.

5

6

7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barlinku W projekcie biorą udział uczniowie klas od pierwszej do szóstej. Oferta zajęć jest bardzo zróżnicowana. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wyrównujących i rozwijających matematycznych i przyrodniczych. Ponadto prowadzone są zajęcia technik komputerowych i wsparcia psychologicznego. Na zajęciach wsparcia psychologicznego dzieci uczą się walczyć ze złością i agresją. Zajęcia relaksacyjne mają charakter zabawowy oparty na różnorodnych technikach rozwijających sferę ruchową, poznawczą i emocjonalną. W zajęciach wsparcia psychologicznego uczestniczy czterdziestu czterech uczniów klas młodszych. Zajęcia technik komputerowych prowadzone są dla dwunastu uczniów szkoły. Uczniowie poznają rozszerzony program zajęć informatycznych zgodny z założonymi celami.

8 Zajęcia matematyczno – przyrodnicze prowadzone są metodami aktywnymi, mobilizują uczniów do samodzielnego, twórczego myślenia, pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł. Uczniowie grup rozwijających poznali techniki szybkiego zapamiętywania, samodzielnie tworzyli metaplany, plakaty, korzystają z przeglądarek internetowych i selekcjonują zdobyte wiadomości. Zajęcia projektowe przyczyniają się do wzrostu wiedzy i umiejętności uczniów Dodatkowym atutem zajęć projektu Wiem, umiem, potrafię jest posiłek regeneracyjny, dowóz uczniów do domów po zajęciach (uczniowie z obszarów wiejskich mają możliwość uczestnictwa w projekcie) oraz wycieczki jednodniowe, które będą zorganizowane dla najpilniejszych uczestników projektu po zakończeniu roku szkolnego.

9 W Publicznym Gimnazjum Nr 1 odbywają się: zajęcia językowe zakończone egzaminem TELC (j. angielski, j. niemiecki) – 120 h na grupę, zajęcia językowe zakończone egzaminem wewnętrznym - (j. angielski, j. niemiecki) – 80 h na grupę, e-learning, zajęcia rozwijające z : matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii,

10 zajęcia wyrównujące braki z: matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, zajęcia z technik komputerowych, warsztaty wsparcia psychologicznego, Szkolny Ośrodek Kariery, wycieczki, posiłki dla beneficjentów, odwóz do domu, szkolenia dla nauczycieli

11 Wspomaganie procesu nauczania, podniesienie jego efektywności i atrakcyjności odbywa się poprzez zakupione tablice interaktywne (2 szt.), zestawy laptop+projektor+ekran (szt.2) oraz platformy elerningowej do szkoleń i zajęć z uczniami z gotowymi e-treściami edukacyjnymi z języków obcych i informatyki. Taka indywidualna nauka przed komputerem jest nieocenionym bodźcem dla ucznia, jest też narzędziem służącym indywidualizacji nauczania. Daje możliwości indywidualnego pomiaru wiedzy i w zależności od wyników pomiaru - przygotowanie odpowiednich treści indywidualnie. Praca na platformie elerningowej odbywa się w każdej szkole objętej projektem.

12 ZRZ z geografii ZRZ z technik komputerowych wyrównujące braki z biologii

13 ZRZ z chemii

14 ZRZ z biologii

15 W ramach projektu odbyło się spotkanie z p. Iloną Karasińską przedstawicielem firmy RAGN-SELLS. Firma ta zajmuje się gospodarką odpadami. Pani Ilona w sposób ciekawy i przejrzysty opowiedziała o historii powstania i idei (misji) firmy. Zapoznała nas się z planem stworzenia w Polsce nowoczesnego systemu gospodarki odpadami przyjaznego człowiekowi i środowisku. Pani Ilona bardzo jasno i wyraziście przekazała nam myśli, które zawierają się w zdaniu ŚRODOWISKO NIE DOSTALIŚMY OD RODZICÓW, LECZ POŻYCZYLIŚMY OD SWOICH WNUKÓW. Na zakończenie spotkania uczniowie obdarowani zostali cukierkami i gadżetami firmy.

16

17 W ramach projektu, pod opieką nauczycieli chemii, geografii, biologii wybraliśmy się do miejskiej oczyszczalni. Po obiektach oprowadzał nas p. R. Łechtański. Zapoznał nas z technologią zakładu. Zobaczyliśmy na własne oczy codzienną pracę w oczyszczalni. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy pomniku przyrody lipie, która rośnie na 53 równoleżniku szerokości geograficznej północnej. Mieliśmy czas na to aby, wyznaczyć za pomocą kompasu kierunki świata. Na zakończenie wyprawy zorganizowaliśmy ognisko. Piekliśmy kiełbaski i piliśmy ciepłą herbatę. Sobotnie przedpołudnie spędziliśmy naukowo, pożytecznie i przyjemnie.

18

19 Liczby : 982 554, 46 złotych – wartość projektu 600 - beneficjentów biorących udział w projekcie 3 – szkoły Gminy Barlinek – uczestnicy projektu 97 – grup uczniów 3 – grupy przeszkolonych nauczycieli 7 – grupy językowe zakończone egzaminem TELC 12 – grup językowe zakończone egzaminem wewnętrznym 27 – grupy zajęcia rozwijające 32 – grupy zajęć wyrównujących 9 – wycieczki 5 – grupy zajęć z technik komputerowych 10 – grup wsparcia psychologicznego 4 – grupy SZOK

20 Dzięki funduszom unijnym rozszerza się baza środków dydaktycznych w szkołach. Informacja ogólna o projekcie: Wnioskodawca: GMINA BARLINEK Czas realizacji: 01.10.2010 r. – 31.08.2011 r. Wartość projektu: 982 554,46 złotych Projekt w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu: WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ Beneficjenci: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku i Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku. Cały projekt obejmuje 600 uczniów ( 49 % dziewcząt, 51 % chłopców ) Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-32-014/10-00

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte


Pobierz ppt "Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-32-014/10-00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google