Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idea falsyfikacji  Przy użyciu danych obserwacyjnych nie można udowodnić prawdziwości teorii lub określić prawdopodobieństwo, że teoria jest prawdziwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idea falsyfikacji  Przy użyciu danych obserwacyjnych nie można udowodnić prawdziwości teorii lub określić prawdopodobieństwo, że teoria jest prawdziwa."— Zapis prezentacji:

1 Idea falsyfikacji  Przy użyciu danych obserwacyjnych nie można udowodnić prawdziwości teorii lub określić prawdopodobieństwo, że teoria jest prawdziwa. Przy użyciu wyników obserwacji i eksperymentów można jedynie wykazać jej fałszywość.  Teorie to spekulatywne i hipotetyczne domysły. Są produktami ludzkiego umysłu, dążącego do pokonania problemów, które napotykały teorie poprzednie oraz starające się przedstawić prawidłowy opis określonych aspektów świata

2 Własności hipotez  Hipoteza musi być falsyfikowalna  Hipoteza jest falsyfikowalna, jeżeli istnieje logicznie możliwe zdanie lub zdania obserwacyjne, które są z nią niezgodne, to znaczy takie, które jeżeli okazałyby się prawdziwe, to mogłyby sfalsyfikować hipotezę  Powinna informować o faktycznym sposobie zachowania się świata  Własność ta wyklucza tym samym pewne sposoby zachowania świata, które są możliwe, ale faktycznie nie zachodzą  Sformułowana w sposób jasny i precyzyjny  Jeżeli teoria jest sformułowana tak niejasno, że nie wiadomo, o czym informuje, wówczas wszelkie wyniki obserwacji i eksperymentów można uznać za zgodne z tą teorią i bronić jej przed falsyfikacją

3 Cechy dobrej teorii  Bardzo dobra teoria to taka, która zawiera twierdzenia o świecie o bardzo dużym zasięgu, która dzięki temu jest falsyfikowalna w wysokim stopniu i która zarazem nie ulega falsyfikacji, ilekroć poddawana jest sprawdzaniu  Praca naukowa polega na proponowaniu hipotez o wysokim stopniu falsyfikowalności, a następnie na przemyślanych i wytrwałych próbach ich falsyfikowania.  „Falsyfikacjoniści wolą śmiały domysł mający na celu rozwiązanie pewnego interesującego problemu, nawet wtedy, gdy okazuje się on fałszywy, niż jakąkolwiek listę prawdziwych, ale nieistotnych twierdzeń. W ten sposób zyskujemy możność uczenia się na własnych błędach oraz odkrywają fałszywość naszego domysłu dowiadujemy się wiele o prawdzie i zbliżamy się do niej.”

4 Falsyfikacjonizm i postęp  Nauka wychodzi od problemów związanych z wyjaśnianiem zachowania pewnych aspektów świata  Postęp naukowy to przechodzenie od problemów do hipotez, następnie do ich krytyki, ich falsyfikacji i do nowych problemów.  Nauka rozwija się dzięki stawianiu śmiałych, nowatorskich hipotez  Nauka rozwija się metodą prób i błędów, metodą hipotez i ich obaleń  Nowa hipoteza powinna być falsyfikowalna w stopniu większym niż ta, którą miałaby zastąpić  W miarę postępu nauki, teorie posiadają coraz większa zawartość informacyjną  Oznaką znaczącego postępu naukowego jest zarówno falsyfikacja ostrożnej hipotezy jak i potwierdzenie śmiałej hipotezy

5 Modyfikacje  AD HOC - nie akceptowalne przez falsyfikacjonistów, modyfikacje polegające na dołączeniu dodatkowego postulatu lub zmianie już istniejących, która nie posiada żadnych sprawdzalnych konsekwencji. Rezultatem takiej modyfikacji jest zmniejszenie poziomu falsyfikowalności.  Nie-AD HOC – akceptowalne modyfikacje, które prowadzą do nowych sprawdzianów oraz zwiększają poziom falsyfikowalnosci hipotezy.  Jeżeli ta zmodyfikowana, bardziej falsyfikowalna hipoteza nie podda się falsyfikacji przez nowe testy, wówczas nauczymy się czegoś nowego i dokonamy postępu w naszej wiedzy

6 Krytyka falsyfikacjonizmu  Wszelkie teorie są akceptowalne tymczasowo, natomiast odrzucenie teorii jest ostateczne  Teoria naukowa składa się z zespołu zdań uniwersalnych, co utrudnia jej sprawdzalność  Twierdzenia falsyfikacjonisty stają się wątpliwe w świetle faktu, że zdania obserwacyjne są zależne od teorii i mogą być błędne  Podważa to sens teorii falsyfikacjonizmu, gdyż zdania obserwacyjne, dające podstawę dla falsyfikacji, mogą okazać się fałszywe w świetle późniejszych zdobyczy naukowych


Pobierz ppt "Idea falsyfikacji  Przy użyciu danych obserwacyjnych nie można udowodnić prawdziwości teorii lub określić prawdopodobieństwo, że teoria jest prawdziwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google