Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupy Producentów Rolnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupy Producentów Rolnych"— Zapis prezentacji:

1 Grupy Producentów Rolnych
- dane statystyczne ze szczególnym uwzględnieniem grup w formie spółdzielni Marcin Martynowski Krajowa Rada Spółdzielcza Punkt Konsultacyjny dla GPR ul. Jasna 1, pok. 120, Warszawa tel. (22) ,

2 Tworzenie grup producentów rolnych w Polsce
Tworzenie spółdzielczych GPR: – 48, – 42, – 50, – 68, Łącznie na działało 1200 GPR*, w tym 367 spółdzielni Wg branż: grup producentów ziarna zbóż i/lub nasion roślin oleistych, 257 świń, drobiu, 97 mleka, 48 bydła mięsnego, 31 ziemniaków, 20 produktów energet., 17 jaj ptasich, 16 buraków cukrowych, 11 liści tytoniu - pozostałe branże dużo słabiej. Łącznie GPR zrzeszają blisko członków, w tym ok członków zrzeszonych jest w grupach producentów tytoniu. Równolegle działa 226 grup i 101 organiz. produc. owoców i warzyw , w tym 30 spółdzielni ok członków. Łącznie w grupach producenckich działa ok rolników * Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stan na r. Tworzenie grup producentów rolnych w Polsce Liczba tworzonych GPR (bez owoców i warzyw) w poszczególnych latach 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 do VIII 2013 8 20 40 31 34 50 104 158 137 157 224 239 237

3 Liczba GPR w branżach wg województw – stan 31.07.2012 r.
Województwo Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych Trzoda chlewna Drób Mleko Bydło mięsne Pozostałe produkty Razem L. GPR w tym w formie spółdzielni Udział grup w formie spółdzielni Wielkopolskie 48 102 21 20 12 224 115 51% Kujawsko-pomorskie 54 18 7 5 111 38 34% Dolnośląskie 72 2 19 3 1 109 6% Opolskie 56 4 6 80 13 16% Warmińsko-Mazur. 24 30 - 63 23 37% Zachodniopomorskie 43 Lubuskie 52 12% Pomorskie 27 10 50 20% Mazowieckie 8 39 17 44% Podkarpackie 29 69% Podlaskie 21% Lubelskie 9 39% Śląskie 22 18% Łódzkie 14% Świętokrzyskie 8% Małopolskie 11 Razem 377 182 179 100 939 278 30% * Tabela nie obejmuje ponad 300 grup i organizacji producentów owoców i warzyw, organizowanych wg odrębnych przepisów o Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych

4 Tworzenie GPR (bez owoców i warzyw) w okresie 01.01. – 31.12.2012 r.
Województwo Liczba utworzonych GPR wg produktów - rosnący udział spółdzielni Łączna liczba GPR działających w kraju - stan na Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych Trzoda chlewna Drób Mleko Bydło mięsne Pozostałe produkty Liczba GPR utworzonych w 2012 r. - razem wszystkie formy prawne w tym spółdzielnie Dolnośląskie 4 - 6 2 1 ekol 16 111 Kujawsko-Pomorskie 3 1 1 ziem 15 5 116 Lubelskie 2 tyt 1 bur 23 Lubuskie 7 18 59 Łódzkie 1 ozdobne 22 Małopolskie 1 ener 12 Mazowieckie 10 2 jaja 47 Opolskie 9 79 Podkarpackie 1 lisy 1 ener 29 Podlaskie 32 Pomorskie 1 ziem 1 ener 54 Śląskie 19 Świętokrzyskie 1 bur 14 Warmińsko-Mazur. 70 Wielkopolskie 26 21 2 ziem 1 bur 1 jaja 1 ener 1 ekol 81 255 Zachodniopom. 5 ener 64 Razem 48 46 17 239 84 1006 w tym Spółdzielnie 35% 312 (31%)

5 Przyrost grup spółdzielczych
Przyrost liczby spółdzielczych rolniczych grup producentów od 1 stycznia do 31 grudnia r. Przyrost grup spółdzielczych Liczba działających w kraju Spółdzielczych Rolniczych Grup Producentów* 250 334 + 84 * dane obejmują grupy producentów rolnych oraz grupy i organizacje producentów owoców i warzyw


Pobierz ppt "Grupy Producentów Rolnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google