Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji

2 Podstawowe informacje o województwie Powierzchnia i ludność Podkarpackie Rzeszów Powierzchnia: km 2 (5,6% powierzchni Polski; 0,4 obszaru UE) Ludność: 2,1 mln (5,4% ludności kraju Ludność: 2,1 mln (5,4% ludności kraju) Stolicą Podkarpacia jest Rzeszów. W skład województwa wchodzi 21 powiatów i 159 gmin Stolicą Podkarpacia jest Rzeszów. W skład województwa wchodzi 21 powiatów i 159 gmin. Powierzchnia: km 2 (5,6% powierzchni Polski; 0,4 obszaru UE) Ludność: 2,1 mln (5,4% ludności kraju Ludność: 2,1 mln (5,4% ludności kraju) Stolicą Podkarpacia jest Rzeszów. W skład województwa wchodzi 21 powiatów i 159 gmin Stolicą Podkarpacia jest Rzeszów. W skład województwa wchodzi 21 powiatów i 159 gmin.

3 Rozkład ludności ze względu na wiek i płeć Podstawowe informacje o województwie

4 Rozkład ludności ze względu na warunki życia Podstawowe informacje o województwie Grupy wskaźnikówWskaźniki szczegółowePolskawojewództwolokata Dochody ludności Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) 2 360, ,5316 Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto (z pozarolniczego systemu ubezpieczeń) (zł) 1 170,74955,1316 Sytuacja mieszkaniowa ludności Mieszkania na 1000 ludności334,8286,716 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (m 2 ) 23,222,114 Sieć handlowa Liczba ludności na 1 sklep Możliwość edukacji i kształcenia Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności505,8352,715 Dostęp do kultury Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności Wypożyczenia księgozbioru z bibliotek publicznych na 1000 ludności Ochrona zdrowia Liczba ludności na 1 łóżko w szpitalach ogólnych Liczba ludności na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Stan transportu i komunikacji Samochody osobowe zarejestrowane na 1000 ludności Telefoniczne łącza główne na 1000 ludności308,3253,515 Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km 2 w km 81,278,69 Linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe na 100 km 2 w km 6,35,212 Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2006 s i 620, Warszawa 2006

5 Województwo podkarpackie na tle kraju i UE L.P. WyszczególnienieWojewództwoPolskaUE 1.Powierzchnia (tys. km²)17,9312,73.972,9 2.Ludność (tys. osób)2098, , ,3 3.Ludność (%)w wieku produkcyjnym61,463,567,1 4.Gęstość zaludnienia na 1 km² powierzchni (osoba) Przyrost naturalny na ludności ()1,2-0,45,0 6.Saldo migracji na mieszkańców (osoba)-1,0-0, Kobiety na 100 mężczyzn (osoba)104,4106,5105,2 8.Przeciętne trwanie życia osób w wieku 0 lat (lata) § mężczyźni § kobiety 71,8 80,2 70,4 78,8 74,8 81,1 9. Pracujący wg sektorów (%) § rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo § przemysł i budownictwo § usługi 29,7 28,9 41,3 19,2 26,9 53,9 5,1 25,2 69,7 10. Wskaźnik zatrudnienia ogółem (%)45,6 44,363,3 11. Współczynnik aktywności zawodowej (%)54,954,769,7 Podstawowe informacje o województwie

6 L.P. WyszczególnienieWojewództwoPolskaUE 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego ogółem (%) · kobiety 16,7 16,9 19,0 19,9 9,1 10,2 13.Liczba studentów na 10 tys. mieszkańców (osoba)374, Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w relacji do PKB w (%)0,360,561, Samochody osobowe zarejestrowane na ludności (sztuka) Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 100 tys. ludności (osoba) Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. Mieszkańców (łóżko)42,149,263,9 18. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania ogółem (obiekt) Udział w wartości dodanej brutto (w %) § rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo § przemysł i budownictwo § usługi 2,3 33,2 64,5 2,9 30,2 66,9 2,0 26,6 71,4 Źródło danych: Europe in figures, Eurostat yearbook 2005/ Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2005 US Rzeszów, /Rocznik Statystyczny Województw 2005 GUS Warszawa, Rocznik Statystyczny 2005 GUS Warszawa, a) Dana za 2002 r. b) Dane za 2003 r. c) wg BAEL (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) Podstawowe informacje o województwie

7 Nazwa powiatuPowiat Rzeszowski grodzkiPowiat Rzeszowski ziemski Powierzchnia powiatu:54 km21219 km2 Gminy powiatu:Rzeszów (gmina miejska) – Dynów (gm. miejska) – Błażowa (gm. miejsko- wiejska) – Boguchwała (gm. wiejska) – Chmielnik (gm. wiejska) – Dynów (gm. wiejska) – Głogów Małopolski – Hyżne (gm. wiejska) – Kamień (gm. wiejska) – Krasne (gm. wiejska) – Lubenia (gm. wiejska) – Sokołów Małopolski – Świlcza (gm. wiejska) – Trzebownisko (gm. wiejska) – Tyczyn (gm. miejsko- wiejska) Podstawowe informacje o województwie Powiat rzeszowski

8 Liczba ludności: os os. Liczba ludności w wieku do 25 lat os os. Udział ludności w wieku do lat 25 w stosunku do ogólnej liczby ludności: 36,1%36,3% Gęstość zaludnienia:2 833 os/km2143 os/km2 Saldo migracji:-539 os os. Stopa bezrobocia:8,7%17% Liczba zarejestrowanych bezrobotnych: os os. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grupie wiekowej do 25 lat: os os. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w grupie wiekowej do 25 lat w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych: 18,4%23,5% Podstawowe informacje o województwie Powiat rzeszowski

9 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON: Wskaźnik aktywności gospodarczej (liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON przypadająca na 1000 mieszkańców): Siedziba Urzędu Miasta/ Starostwa Powiatowego: Rynek 1, Rzeszów ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów Podstawowe informacje o województwie Powiat rzeszowski Źródło: Przytoczone dane statystyczne zaczerpnięte zostały z Banku Danych Regionalnych GUS, stan na 31.XII.2005 r. Wyjątki: liczba ludności w wieku do lat 25 oraz saldo migracji ze względu na niedostępność bardziej aktualnych danych, oparte zostały o informacje z roku 2004; natomiast poziom stopy bezrobocia prezentuje stan na 31.V.2006 r.

10 Rynek pracy województwa podkarpackiego Bezrobocie stalowowolski 9,9 % niżański 19,4 % łańcucki 13,9 % leżajski 16,3 % przeworski 13,9 % lubaczowski 18,2 % tarnobrzeski 12,8 % Tarnobrzeg – miasto 12,8 % kolbuszowski 15,9 % ropczycko- sędziszowski 15,1 % dębicki 13,4 % strzyżowski 21,7 % mielecki 10,6 % jasielski 15,9 % krośnieński 14,1 % Krosno - miasto 5,1 % brzozowski 21,4 % sanocki 13,6 % leski 20,5% bieszczadzki 19,8 % Rzeszów - miasto 7,4% rzeszowski 14,5 % Przemyśl - miasto 17,0 % przemyski 18,5 % jarosławski 17,5 % Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych powiatach woj. podkarpackiego wg stanu na koniec września 2007 r. Liczba bezrobotnych woj. podkarpackie 13,9 %

11 Podstawowe informacje o województwie Bezrobocie

12 Rynek pracy województwa podkarpackiego Bezrobocie Stopa bezrobocia w powiecie rzeszowskim. Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

13 Rynek pracy województwa podkarpackiego Bezrobocie Udział osób poniżej 25 roku życia w strukturze bezrobocia na przestrzeni lat 2002 – Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS.

14 Rynek pracy województwa podkarpackiego Główne gałęzie zatrudnienia Podział przedsiębiorstw powiatu w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. Źródło: GUS, dane na 2005 rok. Do największych pracodawców powiatu zaliczyć należy: WSK PZL-Rzeszów S.A. – potężne przedsiębiorstwo o niemalże 70 - letniej tradycji produkujące m. in. komponenty lotnicze, kompletne jednostki napędowe oraz różnego rodzaju wyroby na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego oraz maszynowego. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego od dziesięcioleci była i jest symbolem lotniczych tradycji Podkarpacia. Jeszcze początkiem lat dziewięćdziesiątych w przedsiębiorstwie zatrudnionych było ponad 10 tysięcy pracowników. Alima – Gerber S.A. – renomowany zakład przetwórstwa owocowo – warzywnego. Jego powstanie datuje się na 1991 rok, ale początki firmy Alima – prekursora dzisiejszej Alimy – Gerber sięgają lat dwudziestych poprzedniego stulecia. W przedsiębiorstwie funkcjonuje kompletny i efektywny system zarządzania jakością, czego dowodem jest przyznany w 1999 roku certyfikat ISO Zelmer S.A. – największy krajowy producent sprzętu AGD oraz drobnego sprzętu kuchennego. Posiada niemalże 50% udziałów w krajowym rynku odkurzaczy tradycyjnych. Przedsiębiorstwo funkcjonuje od 1951 roku. W swoim dorobku posiada liczne wyróżnienia i prestiżowe tytuły. Jest laureatem konkursu Filar Polskiej Gospodarki oraz V edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług Najlepsze w Polsce, ICN Polfa Rzeszów – jedyny w Polsce oddział światowego koncernu farmaceutycznego Valeant Pharmaceuticals. Początki przedsiębiorstwa Polfa sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Dynamiczny rozwój firmy zaowocował utworzeniem Biura Sprzedaży i Marketingu w Warszawie oraz powstaniem sieci regionalnych przedstawicieli medycznych i handlowych w całym kraju.

15 Rynek pracy województwa podkarpackiego Struktura zatrudnienia

16 Problem migracji w województwie podkarpackim WyszczególnienieNapływOdpływSaldo migracji 0gółemZ miast Ze wsiZ za granicy 0gółemDo miast Na wieś Za granicę W liczbach bezwzględnych Ogółem Miasta Wieś Na 1000 ludności Ogółem ,44,95,10,311,45,06,00,4-1, ,64,54,70,410,84,75,50,5-1,1 Miasta ,13,56,10,514,35,48,20,7-4, ,33,35,50,513,35,07,40,9-4,0 Wieś ,65,94,40,29,54,84,50,21, ,95,44,20,39,14,54,30,30,8 Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały

17 Saldo migracji stałej w 2006 r.

18 Problem migracji w województwie podkarpackim WyszczególnienieNapływOdpływSaldo migracji 0gółemZ miastZ za granicy 0gółemDo miast Za granicę Dynów Błażowa miasto wieś Głogów Małopolski miasto wieś Sokołów Małopolski miasto wieś Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały powiat rzeszowski

19 Problem migracji w województwie podkarpackim Przyczyny migracji Sytuacja na rynku pracy jako kluczowy czynnik wypychający, Rola czynnika popytowego, Mobilność zarobkowa a sytuacja na rynku pracy szanse i zagrożenia. Migracje jako eksport bezrobocia Migracje a aktywność na rynku pracy Mobilność zagraniczna a kariera zawodowa Migracje a zasób kapitału ludzkiego – trwała/ czasowa utrata zasobów pracy

20 Problem migracji w województwie podkarpackim WyszczególnienieNapływOdpływSaldo migracji 0gółemZ miastZ za granicy 0gółemDo miast Za granicę Tyczyn miasto wieś Boguchwała Chmielnik Dynów Hyżne Kamień Krasne Lubienia Świlcza Trzebownisko Rzeszów Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały powiat rzeszowski

21 Problem migracji w województwie podkarpackim

22 Skutki migracji Nasilenie zjawiska migracji prowadzi do zmniejszenia liczby ludności województwa podkarpackiego. Nasilenie zjawiska migracji prowadzi do zmniejszenia liczby ludności województwa podkarpackiego. Skala wyjazdów z kraju wpływa na strukturę ludności oraz aktywnych zawodowo. W okresach przejściowych może destabilizować lokalny rynek pracy Skala wyjazdów z kraju wpływa na strukturę ludności oraz aktywnych zawodowo. W okresach przejściowych może destabilizować lokalny rynek pracy Na wyjazdy zagraniczne częściej decydują się ludzie młodzi, w wieku poniżej 34 lat (60 % to mężczyźni), coraz częściej lepiej wykształcone. Na wyjazdy zagraniczne częściej decydują się ludzie młodzi, w wieku poniżej 34 lat (60 % to mężczyźni), coraz częściej lepiej wykształcone. Negatywne tendencje na rynku pracy, takie jak, oprócz emigracji, starzenie się ludności czy wchodzenie na rynek niżu demograficznego zostaną częściowo złagodzone przez napływ imigrantów do Polski Negatywne tendencje na rynku pracy, takie jak, oprócz emigracji, starzenie się ludności czy wchodzenie na rynek niżu demograficznego zostaną częściowo złagodzone przez napływ imigrantów do Polski Transfery pieniężne, związane z migracją, stają się drugim po bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, zewnętrznym źródłem finansowania rozwoju kraju pochodzenia. Transfery pieniężne, związane z migracją, stają się drugim po bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, zewnętrznym źródłem finansowania rozwoju kraju pochodzenia. Poziom transferów pieniężnych może wpływać na wiarygodność kredytową państwa i ułatwić dostęp do międzynarodowych rynków finansowych. Poziom transferów pieniężnych może wpływać na wiarygodność kredytową państwa i ułatwić dostęp do międzynarodowych rynków finansowych. Transfery pieniężne mają pozytywny wpływ na gospodarkę kraju pochodzenia emigrantów, ale w dłuższej perspektywie wpływ ten należy uznać za relatywnie mały. Transfery pieniężne mają pozytywny wpływ na gospodarkę kraju pochodzenia emigrantów, ale w dłuższej perspektywie wpływ ten należy uznać za relatywnie mały. Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji

23 Rekomendacje Podnoszenia kwalifikacji dostosowanych do wymogów lokalnego rynku pracy. Podnoszenia kwalifikacji dostosowanych do wymogów lokalnego rynku pracy. Umożliwienia zakładania własnych firm – wiedza i dotacje. Umożliwienia zakładania własnych firm – wiedza i dotacje. Dotowanie rozwoju istniejących firm by były bardziej konkurencyjne i mogły zwiększać zatrudnienie. Dotowanie rozwoju istniejących firm by były bardziej konkurencyjne i mogły zwiększać zatrudnienie. Tworzenia na obszarach wiejskich nowych miejsc pracy poza rolnictwem, w tym między innymi: w usługach, handlu, rzemiośle, drobnym przemyśle i agroturystyce oraz w nieodległym czasie w ekoturystyce, co uwarunkowane jest odpowiednio rozwiniętą infrastrukturą na obszarach wiejskich, która w wielu wypadkach jest niewystarczająca zarówno pod względem ilościowym jak również jakościowym (np. drogi). Tworzenia na obszarach wiejskich nowych miejsc pracy poza rolnictwem, w tym między innymi: w usługach, handlu, rzemiośle, drobnym przemyśle i agroturystyce oraz w nieodległym czasie w ekoturystyce, co uwarunkowane jest odpowiednio rozwiniętą infrastrukturą na obszarach wiejskich, która w wielu wypadkach jest niewystarczająca zarówno pod względem ilościowym jak również jakościowym (np. drogi).

24 Dziękuję za uwagę Ulica Warszawska 5/7; 35 – 205 Rzeszów Tel.: ,


Pobierz ppt "Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google