Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji - w świetle badań Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji - w świetle badań Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji - w świetle badań
Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2 Plan prezentacji Wybrane zachowania ekonomiczne migrantów
Konsekwencje migracji dla rozwoju regionalnego

3 Wybrane zachowania ekonomiczne migrantów
Na podstawie badań polskich migrantów przeprowadzonych we Włoszech w 2006 r. w ramach międzynarodowego projektu badawczego MIGRAVALUE: Steering Economic and Social Cohesion in the CADSES Space: Valuing Migration as a Development Tool (Sterowanie wzrostem spójności ekonomiczno-społecznej w obszarze CADSES – waloryzacja migracji jako instrumentu rozwoju).

4 Dochody rodziny migrantów przed wyjazdem

5 Aktualna sytuacja finansowa migrantów i ich rodzin

6 Porównanie własnych dochodów na migracji na tle rodzin żyjących w Polsce

7 Przewidywanie inflacji w Polsce przez migrantów
35%

8 Skłonność migrantów do odraczania konsumpcji

9 Preferowana inwestycja wolnych środków

10 Możliwość zaoszczędzenia w ciągu najbliższego roku przez migrantów i ich rodziny

11 Przeznaczanie nadwyżek finansowych przez migrantów

12 Ocena sytuacji ekonomicznej Polski na przestrzeni ostatnich i najbliższych 12 miesięcy

13 Tempo wzrostu cen

14 Konsekwencje migracji dla rozwoju regionalnego
Korzyści migracji dla kraju przyjmującego Korzyści z migracji dla kraju wysyłającego Wzrost transferów prywatnych Migracja wewnętrzna i zewnętrzna wg. GUS Koszty ekonomiczne dla regionu lubelskiego

15 Korzyści migracji Dla kraju przyjmującego wg Home Office Wielkiej Brytanii
Elastyczna podaż pracy Niższe koszty usług Efekty - konsekwencje Mniejszy wzrost płac a tym samym mniejsza inflacja Wzrost gospodarczy dzięki uzupełnieniu kadry roboczej – 6 mld Funtów

16 Korzyści migracji Dla kraju wysyłającego
Stabilizacja konsumpcji rodziny Wzrost oszczędności, inwestycji Efekty Wzrost gospodarczy dzięki zwiększonej konsumpcji Zmniejszenie kosztów kredytów

17 Dynamika wzrostu bieżących transferów prywatnych w poszczególnych latach

18 Wartości kwartalnych bieżących transferów prywatnych w poszczególnych latach

19 Szacunki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące rozmiarów i kierunków emigracji z Polski w latach

20

21 Badania CBOS - Pracujący Polacy 2007 finansowane przez PKPP Lewiatan
Skłonność do migracji Badania CBOS - Pracujący Polacy 2007 finansowane przez PKPP Lewiatan

22 Migracje wewnętrzne i zewnętrzne na czas określony i na stałe (Urząd Statystyczny w Lublinie – Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim w 2006 r.)

23 Migracje wewnętrzne na pobyt stały
Województwo 5160 0,24% Lubelski -1961 -0,16% Bialskopodlaski 309687 1161 0,37% Chełmsko-zamojski 653852 2038 0,31%

24 Emigracja wewnętrzna i zewnętrzna na pobyt stały
Razem Zew Województwo -6593 -1703 0,30% Lubelski -2642 -823 -0,22% Bialskopodlaski 1338 -73 0,43% Chełmsko-zamojski 2613 681 0,40% Miasto 5568 1061 Wieś 1025 642

25 Migracje wewnętrzne w województwie na pobyt stały

26 Migracje wewnętrzne w województwie na pobyt stały

27 Emigracja stała i czasowa w 2006
Wielka Brytania Niemcy - 127 Włochy - 99 Irlandia – 72 Emigracja czasowa Wielka Brytania – 749 Niemcy – 131 Irlandia – 120 Włochy - 85

28 Emigracja stała i czasowa w 2006

29 Czasowe migracje wewnętrzne
-6332

30 Czasowe migracje wewnętrzne

31 Czasowe migracje wewnętrzne

32 Imigracja Stała – 270 (M – 158, K – 112)
Czasowa – 2346 (M – 964, K – 1382) UE – 251 (M – 171, K – 80) Pozostałe kraje europejskie (1756 [964, 1382] Ukraina – 1182 (M – 338, K – 844) Białoruś – 339 (M – 119, K – 220) Rosja – 125 (M – 60, K - 65) Azja – 216 Inne kraje - 123

33 Koszty ekonomiczne dla regionu lubelskiego
Zmniejszenie podaży pracy Odpływ młodych, dobrze wykształconych osób z regionu Zachwianie relacji pracujących do niepracujących Zmniejszenie wzrostu gospodarczego Konieczność zatrudniania obcokrajowców

34 Koszty ekonomiczne dla regionu
Presja płacowa bez wzrostu wydajności Trudności małych i mikro przedsiębiorstw związanych z brakiem i wymaganiami nowych pracowników Czynnik silnie inflacjogenny

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji - w świetle badań Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google