Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji - w świetle badań Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji - w świetle badań Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji - w świetle badań Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II makkos@kul.lublin.pl

2 Plan prezentacji 1. 1.Wybrane zachowania ekonomiczne migrantów 2. 2.Konsekwencje migracji dla rozwoju regionalnego

3 1. 1.Wybrane zachowania ekonomiczne migrantów Na podstawie badań polskich migrantów przeprowadzonych we Włoszech w 2006 r. w ramach międzynarodowego projektu badawczego : (Sterowanie wzrostem spójności ekonomiczno-społecznej w obszarze CADSES – waloryzacja migracji jako instrumentu rozwoju). Na podstawie badań polskich migrantów przeprowadzonych we Włoszech w 2006 r. w ramach międzynarodowego projektu badawczego MIGRAVALUE: Steering Economic and Social Cohesion in the CADSES Space: Valuing Migration as a Development Tool (Sterowanie wzrostem spójności ekonomiczno-społecznej w obszarze CADSES – waloryzacja migracji jako instrumentu rozwoju).

4 Dochody rodziny migrantów przed wyjazdem

5 Aktualna sytuacja finansowa migrantów i ich rodzin

6 Porównanie własnych dochodów na migracji na tle rodzin żyjących w Polsce

7 Przewidywanie inflacji w Polsce przez migrantów 35%

8 Skłonność migrantów do odraczania konsumpcji

9 Preferowana inwestycja wolnych środków

10 Możliwość zaoszczędzenia w ciągu najbliższego roku przez migrantów i ich rodziny

11 Przeznaczanie nadwyżek finansowych przez migrantów

12 Ocena sytuacji ekonomicznej Polski na przestrzeni ostatnich i najbliższych 12 miesięcy

13 Tempo wzrostu cen

14 2. 2.Konsekwencje migracji dla rozwoju regionalnego Korzyści migracji dla kraju przyjmującego Korzyści migracji dla kraju przyjmującego Korzyści z migracji dla kraju wysyłającego Korzyści z migracji dla kraju wysyłającego Wzrost transferów prywatnych Wzrost transferów prywatnych Migracja wewnętrzna i zewnętrzna wg. GUS Migracja wewnętrzna i zewnętrzna wg. GUS Koszty ekonomiczne dla regionu lubelskiego Koszty ekonomiczne dla regionu lubelskiego

15 Korzyści migracji Dla kraju przyjmującego wg Home Office Wielkiej Brytanii Elastyczna podaż pracy Niższe koszty usług Efekty - konsekwencje Mniejszy wzrost płac a tym samym mniejsza inflacja Wzrost gospodarczy dzięki uzupełnieniu kadry roboczej – 6 mld Funtów

16 Korzyści migracji Dla kraju wysyłającego Stabilizacja konsumpcji rodziny Wzrost oszczędności, inwestycji Efekty Wzrost gospodarczy dzięki zwiększonej konsumpcji Zmniejszenie kosztów kredytów

17 Dynamika wzrostu bieżących transferów prywatnych w poszczególnych latach

18 Wartości kwartalnych bieżących transferów prywatnych w poszczególnych latach

19 Szacunki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące rozmiarów i kierunków emigracji z Polski w latach 2004 - 2006

20

21 Badania CBOS - Pracujący Polacy 2007 finansowane przez PKPP Lewiatan Skłonność do migracji

22 Migracje wewnętrzne i zewnętrzne na czas określony i na stałe ( – Migracje wewnętrzne i zewnętrzne na czas określony i na stałe (Urząd Statystyczny w Lublinie – Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim w 2006 r.)

23 Migracje wewnętrzne na pobyt stały Województwo 2172766 - 5160 - 0,24% Lubelski1209227-1961-0,16% Bialskopodlaski309687 - 1161 - 0,37% Chełmsko-zamojski653852 - 2038 - 0,31%

24 Emigracja wewnętrzna i zewnętrzna na pobyt stały RazemZew Województwo -6593-1703 - 0,30% Lubelski-2642-823-0,22% Bialskopodlaski - 1338 -73 - 0,43% Chełmsko-zamojski - 2613 - 681 - 0,40% Miasto - 5568 - 1061 Wieś - 1025 - 642

25 Migracje wewnętrzne w województwie na pobyt stały

26

27 Emigracja stała i czasowa w 2006 Emigracja stała Wielka Brytania - 1039 Wielka Brytania - 1039 Niemcy - 127 Niemcy - 127 Włochy - 99 Włochy - 99 Irlandia – 72 Irlandia – 72 Emigracja czasowa Wielka Brytania – 749 Niemcy – 131 Irlandia – 120 Włochy - 85

28 Emigracja stała i czasowa w 2006

29 Czasowe migracje wewnętrzne -6332

30 Czasowe migracje wewnętrzne

31

32 Imigracja 1. 1.Stała – 270 (M – 158, K – 112) 2. 2.Czasowa – 2346 (M – 964, K – 1382) UE – 251 (M – 171, K – 80) Pozostałe kraje europejskie (1756 [964, 1382] Ukraina – 1182 (M – 338, K – 844) Białoruś – 339 (M – 119, K – 220) Rosja – 125 (M – 60, K - 65) Azja – 216 Inne kraje - 123

33 Koszty ekonomiczne dla regionu lubelskiego Zmniejszenie podaży pracy Odpływ młodych, dobrze wykształconych osób z regionu Zachwianie relacji pracujących do niepracujących Zmniejszenie wzrostu gospodarczego Konieczność zatrudniania obcokrajowców

34 Koszty ekonomiczne dla regionu Presja płacowa bez wzrostu wydajności Trudności małych i mikro przedsiębiorstw związanych z brakiem i wymaganiami nowych pracowników Czynnik silnie inflacjogenny

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rynek pracy i rozwój lokalny regionu w kontekście problemu migracji - w świetle badań Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google