Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląskie Forum Na Rzecz Osób Bezdomnych Katowice ul. Piotra Skargi 6/23 Katowice ul. Piotra Skargi 6/23 2000 - 2012 2000 - 2012 KRS 0000250558 Regon 240312216.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląskie Forum Na Rzecz Osób Bezdomnych Katowice ul. Piotra Skargi 6/23 Katowice ul. Piotra Skargi 6/23 2000 - 2012 2000 - 2012 KRS 0000250558 Regon 240312216."— Zapis prezentacji:

1 Śląskie Forum Na Rzecz Osób Bezdomnych Katowice ul. Piotra Skargi 6/23 Katowice ul. Piotra Skargi 6/23 2000 - 2012 2000 - 2012 KRS 0000250558 Regon 240312216

2 Geneza Grupy Geneza Grupy -Śląskie Forum na Rzecz Osób Bezdomnych sięga 2000r. -Inicjatywa spotkań pojawiła się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach i była skierowana do osób pracujących w OPS i prowadzonych przez samorządy ośrodka wsparcia dla bezdomnych z województwa śląskiego.

3 Zaproszenie do udziału w pierwszym spotkaniu w dniu 21.06.2000r. Spotkanie odbyło się w Zespole Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a. Kopia

4 Notatka z pierwszego spotkania Uczestnicy spotkania reprezentowali: MOPS Bielsko Biała OPS Tarnowskie Góry MOPR Bytom MOPS Chorzów MOPS Sosnowiec MOPS Tychy MOPS Żory MOPS Katowice Śląski Urząd Wojewódzki – Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – koło zabrzańskie

5 Grupy Protokół z pierwszego zebrania, pkt 14 Dyskutanci uznając spotkanie za bardzo owocne postanowili spotkać się ponownie. Zaproponowano, by kolejna narada z udziałem przedstawicieli jednostek pozarządowych miała miejsce w ZPS Katowice ul. Morcinka 19a, 6. 09. 2000r. o godz. 10.00

6 Na zaproszenie odpowiedziały takie organizacje Na zaproszenie odpowiedziały takie organizacje jak : jak : Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Katowickiej Caritas Diecezji Sosnowieckiej Towarzystwo Charytatywne Rodzina Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE

7 Partnerzy Forum Partnerzy Forum - Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia -Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach -Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach-- -Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna -Narodowy Fundusz Zdrowia -Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe -Organizacje pozarządowe -MOPS/OPS

8 Idea Początkowo Forum zakładało, że będzie pełniło rolę grupy wsparcia dla osób zajmujących się problemem bezdomności. Z czasem wyznaczono również inne cele działania Forum m.in. - -- - wymiana doświadczeń, - prezentacja nowatorskich rozwiązań i programów prowadzonych przez poszczególne podmioty Forum i ich propagowanie. Podejmowano również próby rozwiązywania we współpracy z instytucjami i organizacjami doraźnych problemów wynikających z pracy z osobami bezdomnymi.

9 Cele Forum Cele Forum Kreowanie jednolitej polityki zrzeszonych podmiotów wobec rozwiązywania problemów osób potrzebujących Tworzenie społecznego ciała dyskusyjno-opiniodawczego w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej Propagowanie sprawdzonych sposobów skutecznego rozwiązywania problemów związanych z bezdomnością i jej skutkami Wzajemne wspieranie działań zrzeszonych organizacji i instytucji Opracowywanie standardów usług specjalistycznych w noclegowniach, schroniskach i domach socjalnych Monitoring i diagnoza występujących zagrożeń dotyczących osób bezdomnych Dążenie do uzyskania wpływu na strategie rozwiązywania problemów społecznych na poziomie gminy powiaty i województwa Dążenie do uzyskania wpływu na kodyfikację przepisów dotyczących pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem bezdomności Edukacja

10 W trakcie spotkań podejmowano tematy: z zakresu opieki zdrowotnej (np. leczenie osób bezdomnych, choroby zakaźne) niepełnosprawność wśród osób bezdomnych opieka paliatywna nad osobami bezdomnymi praw i obowiązków osób bezdomnych zatrudniania osób bezdomnych W ramach tych spotkań zajęcia prowadzili przedstawiciele różnych instytucji m.in. Policji, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych i Narodowego Funduszu Zdrowia, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, Hospicjum itp.

11 . Międzyresortowy Zespół ds. Bezdomności. W 2001r. dzięki staraniom członków Forum we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojewoda Śląski powołał Międzyresortowy Zespół ds. Bezdomności. W skład Zespołu weszło dwóch przedstawicieli Forum.

12 Współpraca z Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

13 Współpraca w MOSTEM I ROPSEM FUNDUSZE EUROPEJSKIE

14 Liczenie bezdomnych Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności Główny Urząd Statystyczny

15 Nasza aktywność skierowana jest również na aspekty prawne dotyczące regulacji ustawowych zagadnienia,,bezdomności Między innymi np. interpretacja prawna przepisu artykułu 6 punkt 8 ustawy o pomocy społecznej, interpretacja dotycząca procedury potwierdzania tożsamości osób hospitalizowanych, interpretacja dotycząca świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wnioskujemy o zmiany legislacyjne w powyższych obszarach.

16 Śląskie Forum przyjęło rolę koordynatora w pracach na terenie województwa śląskiego, związanych z Narodowym Spisem Powszechnym w 2011r Dokonanie spisu osób bezdomnych w pomieszczeniach niemieszaklnych

17 Śląskie Forum jest zaangażowane w działania związane z Narodowym Programem Zwalczania Gruźlicy. Stoimy na stanowisku aby kontrole zachorowań prowadzić w bardziej zintensyfikowany sposób w stosunku do osób bezdomnych przebywających w pomiesczeniach niemieszkalnych.

18 Nasze forum wystąpiło w roli rzecznika osób bezdomnych w turnieju ulicznej,,piłki nożnej organizowanej przez Stowarzyszenie Reprezentacji Polski Bezdomnych, w zakresie udziału w przedmiotowym turnieju osób spoza środowiska osób bezdomnych.

19 Członkowie forum są zaangażowani w pracach związanych z Projektem,,Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności Jak również występowali w roli eksperta zewnętrznego w 2011r W grupie ds. Sreetworkingu

20 Dziękujemy Państwu za uwagę Piotr Brzęk Jacek Marciniak


Pobierz ppt "Śląskie Forum Na Rzecz Osób Bezdomnych Katowice ul. Piotra Skargi 6/23 Katowice ul. Piotra Skargi 6/23 2000 - 2012 2000 - 2012 KRS 0000250558 Regon 240312216."

Podobne prezentacje


Reklamy Google