Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Jasiulewicz Międzynarodowa integracja gospodarcza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Jasiulewicz Międzynarodowa integracja gospodarcza."— Zapis prezentacji:

1 Michał Jasiulewicz Międzynarodowa integracja gospodarcza

2 - Przestrzenne zróżnicowanie gospodarcze: - uwarunkowania przyrodnicze (gleby, surowce mineralne, klimat) - posiadane środki finansowe - potencjał wytwórczy (historycznie ukształtowany) - kapitał ludzki (jakość, wydajność, efektywność produkcji) - Międzynarodowy podział pracy – powiązania produkcyjne w zależności od poziomu rozwoju państw - pogłębianie się procesu – niezależne pod względem produkcyjnym państwa cechy trwałości i systematyczności wymiany – uzależnione od siebie gałęzie i rodzaje produkcji, wykracza poza granice państw. Wymiana ta prowadzi do specjalizacji, wzajemnego uzupełniania się pod względem produkcji, zaspokajania części potrzeb konsumpcyjnych. MPP – stanowi podstawę gospodarki światowej i podstawową przesłankę trwałych stosunków handlowych, powiązań finansowych, składających się na rynek światowy.

3 Międzynarodowy podział pracy – ma głęboki sens gospodarczy: - produkować powinny państwa te towary, które wytwarzają taniej - importować dobra, które wytwarzają drożej - ważne są też koszty wytwarzania poszczególnych produktów - państwa wysoko rozwinięte kupują: tanie surowce mineralne, rolnicze, półprodukty (relatywnie tanie); sprzedają: - wysoko przetworzone produkty (drogo) – duży wkład wysoko wykwalifikowanej pracy Teoretycznie: - Państwa bogate w kapitał – specjalizują się w produkcji dóbr kapitałochłonnych - Państwa o dużych zasobach pracy – produkcja i handel dóbr pracochłonnych - Przewaga rynkowa wysoko rozwiniętych krajów (USA, Japonia itd.) może doprowadzić do tzw. paradoksu Leontiefa – bogate w kapitał państwa eksportują towary o dużym udziale drogiej pracy a importują dobra kapitałochłonne. Mimo, iż praca zawarta w produktach przetworzonych jest bardzo droga, to różnica w wydajności pracy stymulowana przez zdolność do wprowadzania postępu naukowo technicznego jest jeszcze większa. W tej sytuacji praca w państwach wysoko rozwiniętych jest względnie tańsza od pracy w krajach słabo rozwiniętych.

4 - Podział korzyści między państwami nie jest równomierny: Najbardziej zyskują: 1) Konkurencyjne gospodarki 2) Państwa, gdzie względnie tania, wydajna siła robocza została zaangażowana w zaawansowane technologie (azjatyckie tygrysy) - Podstawowe operacje w handlu międzynarodowym: eksport, import - Znaczenie eksportu i importu oraz wzajemne relacje (nadwyżka, deficyt zależą od stopnia rozwoju gospodarczego kraju - Znaczenie handlu zagranicznego dla każdego kraju jest bardzo duże: - państwo uczestniczy w międzynarodowym podziale pracy, racjonalnie wykorzystuje własne zasoby i możliwości produkcyjne - Handel zagraniczny umożliwia produkcję na dużą skalę, pobudza postęp techniczny, zwiększa wydajność pracy, poprawia efektywność gospodarowania - Tempo wzrostu handlu zagranicznego, zmiana relacji wymiennych, efektywność wymiany zagranicznej (relacja rezultatów) nakładów, współdecydują o wielkość i strukturze rzeczowej środków, które mogą być użyte do celów inwestycyjnych i do produkcji sprzyjają podnoszeniu poziomu technicznego zakładów produkcyjnych i produktów finalnych.

5 - Handel zagraniczny zwiększa obfitość i różnorodność towarów konsumpcyjnych na rynku wewnętrznym - Jeżeli wzrost handlu zagranicznego (eksportu i importu) jest szybszy od tempa wzrostu produkcji i dochodu narodowego – to zwiększa się zaangażowanie kraju w międzynarodowym podziale pracy a handel staje się często wiodącym czynnikiem rozwoju - Duże zmiany w ostatnich latach w handlu międzynarodowym: - Dynamiczny wzrost obrotów handlu światowego - Produkcja wydajnych środków transportu i łączności: odległość (wcześniej hamulec rozwoju) odgrywa coraz mniejszą rolę - Maleją polityczne bariery rozwoju wymiany (wschód/zachód) - Następuje zróżnicowanie geograficzne struktury wymiany handlowej państw - Rynek ogólnoświatowy – nowa rzeczywistość - Obroty handlu światowego (eksport + import) = ok. 12 bln USD - Handel światowy – wpływa stymulująco na wzrost gospodarczy świata - Udział: USA, Kanada, UE, Japonia, „tygrysy azjatyckie” ≈ ¾ obrotów handlowych świata


Pobierz ppt "Michał Jasiulewicz Międzynarodowa integracja gospodarcza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google