Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie - kilka refleksji i danych…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie - kilka refleksji i danych…"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie - kilka refleksji i danych…
Mariusz Andrukiewicz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”

2 CENTRUM EDUKACJI SOCJALNEJ
Centrum Edukacji Socjalnej jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Jego głównym zadaniem jest pomoc osobom znajdującym się w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Jego głównym i najważniejszym rdzeniem są wspólnoty osób, które doświadczyły bezdomności. W chwili obecnej istnieją trzy wspólnoty – domy: Dom pobytu czasowego przy ul. Błogockiej 30 oraz tzw. Domy docelowe, przy ul. Kasztanowej 8 i Frysztackiej 69 Programy CES: Program Socjalno – Edukacyjny; Program Warsztatów Treningu Pracy; Program Pomocy Socjalnej i Psychologicznej; Gminne Centrum Informacji.

3 OKRES ŁACZNA ILOŚĆ STAŁYCH MIESZKAŃCÓW UCZESTNICZĄCYCH W INDYWIDUALNYM PROGRAMIE EDUKACJI SOCJALNEJ – 368 osób

4 USAMODZIELNIENIE SIĘ – KRYTERIA:
Koniec bezdomności - wędrowania po innych ośrodkach w całej Polsce i Europie. Koniec bezdomności w sensie doraźnego znajdywania miejsc do spania: garaży, korytarzy, blaszanych budynków, melin, noclegów u znajomych, dworców kolejowych, wagonów, domków na działkach. Posiadanie miejsca do mieszkania: wynajętego pokoju, mieszkania, domu wspólnotowego, mieszkania komunalnego, mieszkania socjalnego, miejsca w Domu Pomocy Społecznej, miejsca w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, miejsca zorganizowanego przez pracodawcę – głównie praca za granicą. Zdobycie praw do lub wypracowywanie stałego dochodu umożliwiającego samodzielne życie: zasiłki stałe, renty i emerytury, wynagrodzenia z umów, czasami stała praca na czarno. razem: 140 osób

5 Opuszczenie domu - powrót do wspólnoty
Opuszczenie domu wspólnoty i przejście do innego domu/ośrodka zajmującego sie pomaganiem osobom bezdomnym – w tym sensie nie są bezdomne – kontynuacją proces u wychodzenia z bezdomności. Ilość osób: 19 Opuszczenie domu - powrót do wspólnoty Ilość osób: 14 Podążenie drogą destrukcji: zwykle intensywne picie, konflikty z prawem, pobyty w więzieniu, widoczna bezdomność, życie z dnia na dzień Ilość osób:20

6 Brak informacji dotyczących dalszych losów – 35 osób
Podążenie drogą łagodnej destrukcji: nawrót choroby alkoholowej, dorywcza praca, brak stałego miejsca zamieszkania – brak też widocznej bezdomności, znikoma ilość konfliktów z prawem – utrzymany pewien poziom radzenia sobie. Ilość osób: 23 Osoby, które zmarły; dwie możliwości: jako mieszkańcy domów (osiem) oraz po opuszczeniu (siedem osób) Ilość osób: 15 Brak informacji dotyczących dalszych losów – 35 osób

7 DRABINA SPOŁECZNA EKONOMIA SPOŁECZNA ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ OSOBISTY
ROZWÓJ HORYZONTALNY ROZWÓJ OSOBISTY

8 syndrom „fury i komóry”
DRABINA SPOŁECZNA praca pieniądze mieszkanie/dom samochód pozycja i szacunek społeczny wynikający z posiadania dóbr materialnych i posiadania władzy hierarchia syndrom „fury i komóry”

9 EKONOMIA SPOŁECZNA ekonomia wartości spółdzielnie socjalne
stowarzyszenia przedsiębiorczość społeczna współistnienie celu społecznego i działalności gospodarczej

10 ROZWÓJ SPOŁECZNY POPRZEZ UCZESTNICTWO W FORMACH GRUPOWYCH I WSPÓLNOTOWYCH
życie we wspólnocie pomaganie innym dawanie świadectwa własnym życiem praca na rzecz wspólnoty i społeczności lokalnej „oddawanie pomocy” uczestnictwo w grupach samopomocowych

11 przepracowanie najważniejszych problemów osobistych
ROZWÓJ OSOBISTY samopoznanie samoświadomość przepracowanie najważniejszych problemów osobistych terapia własna

12 Spełnienie potencjału Poszukiwanie sensu i wartości wyższych
Posiadanie celów Spełnienie potencjału Poszukiwanie sensu i wartości wyższych Potrzeby duchowe Zaufanie do siebie Poczucie własnej wartości Kompetencja i poważanie Szacunek od siebie i innych ludzi Potęga, wyczyn, wolność Status społeczny: sława Przynależność Życie w grupie Więź Bycie kochanym Zależność Opieka i oparcie Wygoda i spokój Wolność od strachu Jedzenie Woda Tlen Brak napięcia Sen i ciepło

13 Zmiana postrzegania siebie i innych mieszkańców Oddawanie pomocy
Grupy samopomocowe , rozwoju osobistego, religijne, własny rozwój na terapii Zmiana postrzegania siebie i innych mieszkańców Oddawanie pomocy Dawanie świadectwa swojej zmiany Zmiana statusu społecznego Kreowanie celów na przyszłość Możliwość wejścia w grupę, udziału w szkoleniach miękkich, spotkaniach, stadzie ludzkim, przynależność do grupy Wspólne wykonywanie zadań , Życzliwa pomoc i wsparcie pracownika socjalnego Zapewnienie o możliwości pomocy i pozostania na czas dłuższy – zamieszkania, IPES Zapewnienie schronienia – domu Zapewnienie regularnych posiłków Zapewnienie ciepła i możliwości zaspokojenie elementarnych potrzeb w godnych warunkach

14 ZATRUDNIENIE Samozatrudnienie Zatrudnienie na „otwartym rynku pracy”
Zatrudnienie subsydiowane; roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej: spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje, przedsiębiorstwa społeczne, inne formy Wolontariat zakończony zatrudnieniem

15 PODSTAWOWE ZASADY POMAGANIA
odejście od stereotypów i diagnoz relacja pozioma w pomaganiu : partner – partner wielotorowe podejście do uczenia się i zmiany stymulowanie rozwoju horyzontalnego: ekonomia społeczna i rozwój społeczny działanie na wszystkich poziomach piramidy potrzeb brak zaufania w działanie tzw. „niewidzialnej ręki rynku”

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie - kilka refleksji i danych…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google