Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek 1 INNOWACYJNE SYSTEMY TRANSPORTOWE Politechnika Warszawska, Wydział Transportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek 1 INNOWACYJNE SYSTEMY TRANSPORTOWE Politechnika Warszawska, Wydział Transportu."— Zapis prezentacji:

1 Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek 1 INNOWACYJNE SYSTEMY TRANSPORTOWE Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

2 Innowacyjne systemy transportowe to temat bardzo szeroki a zarazem nieprecyzyjnie zdefiniowany. W artykule skupimy się na szczególnym obszarze a mianowicie transporcie w aglomeracjach miejskich. Tutaj szczególnie, widzimy potrzebę zmian, potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań. Na początku dobrze jest określić ogólne wymagania dotyczące nowych systemów. Wydaj się, że można wyjść z ogólnych założeń sformułowanych w raportach Komisji Europejskiej dotyczącej transportu zrównoważonego (np. White Paper: European transport policy for 2010: time to decide), uzupełniając je dodatkowe wymagania.

3 Według ekspertów Komisji Europejskiej zrównoważony system transportowy to taki, który: 1.Zapewnia dostępność celów komunikacyjnych w sposób bezpieczny, niezagrażający zdrowiu ludzi i środowisku w sposób równy dla obecnej i następnych generacji; 2.Pozwala funkcjonować efektywnie, oferować możliwość wyboru środka transportowego i podtrzymać gospodarkę oraz rozwój regionalny; 3.Ogranicza emisje i odpady w ramach możliwości zaabsorbowania ich przez ziemię, zużywa odnawialne zasoby w ilościach możliwych do ich odtworzenia, zużywa nieodnawialne zasoby w ilościach możliwych do ich zastąpienia przez odnawialne substytuty, przy minimalizowaniu zajęcia terenu i hałasu.

4 Innowacyjny system transportowy powinien uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. W tym chodzi tu nie tylko o niepełnosprawności spowodowane np. wypadkami komunikacyjnymi ale problem znacznie szerszy: starzenie się społeczeństw i niepełnosprawności wynikające z szerokiej gamy chorób związanych z starszym wiekiem Nowe systemy powinny być tanie zarówno w budowie jak i eksploatacji w tym mało energochłonne.

5 5

6 666 Zadania: Task 1: Personal Rapid Transit Task 2: ECO-car Task 3: Mechatroniczny wózek inwalidzki Task 4: Egzoszkielet Task 5: Mechatroniczne stabilizatory ortopedyczne PRT

7 PERSONAL RAPID TRANSIT Personal Rapid Transit jest nowym systemem transportu miejskiego. Składa się z wielu pojazdów (najczęściej 3-4 osobowych) całkowicie zdalnie kierowanych (bez udziału kierowcy) realizującego transport door to door tzn. od przystanku początkowego do końcowego bez przystanków pośrednich. Pojazdy poruszają się po lekkiej infrastrukturze napowietrznej łatwo skalowalnej tzn. łatwo podlegającej rozbudowie o nowe elementy sieci /linie przystanki itd./. Napęd pojazdów jest elektryczny. Komisja Europejska postrzega w PRT być może nowe rozwiązanie dla systemów transportowych w miastach jakkolwiek sama idea PRT sięga lat 50 (USA).

8 8

9

10 10

11 11

12 12 Komputerowy system sterowania PRT Za prawidłowe działanie oraz bezpieczeństwo systemu PRT odpowiada komputerowy system sterowania i kontroli dyspozytorskiej (computer control and dispatcher system). System ten ma strukturę warstwową i w skład jego wchodzą poszczególne podsystemy: system kontroli dyspozytorskiej (dispatcher system - DS) ; centralny system sterujący (central control system – CCS); obszarowe systemy sterujące (area control system – ACS); radiowy system komunikacyjny ( radio communication system – RCS); pojazdowy system sterujący (vehicle control system – VCS);

13 13

14 14

15 15 ECO-CAR

16 16 Dual user interface (steering wheel + joystick) to make optimum interior dedicated also to wheelchair users Regenerative braking Road clereance control by wire (active suspension) Hybrid electric energy storage/source Steer by wire In-wheel outer-rotor motors to make floor flat and slim Break by wire Accelerate by wire Hybrid braking system

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek 1 INNOWACYJNE SYSTEMY TRANSPORTOWE Politechnika Warszawska, Wydział Transportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google