Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji PTIP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji PTIP"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 3: WebMapping (mapy w WWW)
Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji PTIP „Systemy informacji przestrzennej” Warszawa, Janusz Michalak Uniwersytet Warszawski

2 Główny portal programu testowania technologii OpenGIS dla udostępniania map w WWW
[Źródło:

3 Jeden z pierwszych eksperymentów w zakresie WebMappingu
Przykłady zastosowań: Informacja na ekranie z wielu źródeł 2. Rodzaje klientów: lekki, średni i ciężki 3. Serwery kaskadowe – jednocześnie klient dla innych 4. Wiele praktycznych zastosowań [Źródło:

4 WMT = Web Mapping Testbed

5 Przykład komunikatu zawierającego zlecenie wysłania mapy o określonych parametrach
REQUEST=GetMap& SRS=EPSG:4326& BBOX= ,24.913,78.794,36.358& WIDTH=560& HEIGHT=350& LAYERS=AVHRR-09-27& STYLES=& FORMAT=image/png& BGCOLOR=0xFFFFFF& TRANSPARENT=TRUE& EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage

6 Baza danych przestrzennych
[Na podstawie: archiwum OGC] Warszawa System geoinformacyjny Przeglądarka Map Przeglądarka WWW Aplet lub program Przeglądarka SVG HTTPD (serwer WWW) Budowanie elementów wektorowych Składanie obrazu wektorowego Wyświetlanie Filtrowanie danych HTTP (strony WWW) wysłanie przez klienta komunikatu z zapytaniem o dane przekazanie dyspozycji przez serwer HTTPD do serwera danych przesłanie do klienta obrazu rastrowego, elementów wektorowych lub danych Elementy wektorowe obrazu Dane nie zobrazowane Baza danych przestrzennych Schematy przesyłania geoinformacji w internecie pomiędzy serwerem (systemem udostępniającym dane) i klientem (systemem poszukującym danych i odbierającym wyniki) Objaśnienia: Przesyłanie obrazu rastrowego Przesyłanie elementów obrazu wektorowego Przesyłanie danych przestrzennych Bazy stron WWW

7 dotyczyły zwracania wyniku tyko w formie obrazu rastrowego
Poprzednie przykłady dotyczyły zwracania wyniku tyko w formie obrazu rastrowego (GIF, JPG lub PNG) Przyszłość WebMappingu jednak leży w obrazach wektorowych z zastosowaniem standardów takich jak GML i SVG Przykład przedstawia mapę zapisaną przy pomocy języka SVG po dokonaniu konwersji z języka GML [Źródło:

8 Serwery kaskadowe Ponieważ zwykła przeglądarka w danym momencie
może łączyć się tylko z jednym serwerem WWW dla wyświetlenia obrazów z kilku serwerów potrzebny jest serwer kaskadowy, który występuje dla tej przeglądarki w roli serwera i jednocześnie łącząc się z innymi serwerami źródłowymi, wobec nich występuje w roli klienta Serwer źródłowy 1 Rola: Serwer Rola: Klient Rola: Klient Serwer źródłowy 2 Przeglądarka Serwer kaskadowy Rola: Serwer Serwer źródłowy 3 Rola: Serwer Rola: Serwer Serwer źródłowy 4 Rola: Serwer Dodatkowymi funkcjami serwera kaskadowego mogą być: przeliczanie współrzędnych (zmiana układu odniesienia) zobrazowanie danych geoprzestrzennych (budowa obrazu mapy) serwer nazw geograficznych (zamiana nazwy na współrzędne) usługi dostępu i opłat, a także inne usługi

9 Rozbudowane przeglądarki map
Rozbudowana przeglądarka map ma znacznie większe możliwość niż zwykła: Może jednocześnie łączyć się z wieloma serwerami Może korzystać z własnej bazy danych Może składać obraz z elementów lub tworzyć te elementy z danych Także może korzystać z usług serwera kaskadowego dla innych operacji Serwer źródłowy 1 Rola: Klient Rola: Serwer Rola: Klient Rola: Serwer Rozbudowana przeglądarka map Serwer kaskadowy Serwer źródłowy 2 Rola: Serwer Serwer źródłowy 3 Rola: Serwer Zasoby własne Serwer źródłowy 4 Rola: Serwer Przykłady niekomercyjnego oprogramowania dla przeglądarek map (o różnych możliwościach): OpenMap (biblioteka klas Java i różne aplikacje) Deegree (także biblioteka klas Java i różne aplikacje – w tym serwery

10 DEM dla obszaru Polski jako dane testowe dla eksperymentów z WebMappingiem

11 Niekomercyjne oprogramowanie dla serwera map opracowane w
Uniwersytecie Stanu Minesota (zgodne ze Standardem OGC – WMS v ) Przykład aplikacji na Wydziale Zasobów Naturalnych [Źródło:

12 Serwer ten ma możliwość udostępniania także zdjęć lotniczych
(zielone punkty lokalizują poszczególne zdięcia) [Źródło:

13 Przykład komunikatu wysłanego do serwera dla przesłania
zdięcia lotniczego: Po podziale na logiczne fragmenty: map=photos/etc/photos.map &mapext= &zoomsize=3 &zoomdir=0 [Źródło:

14 W rezultacie wysłania komunikatu określającego zdjęcie, serwer
przesyła do przeglądarki wynik [Źródło:

15 Zdjęcie lotnicze przesłane w średniej rozdzielczości [Źródło:

16 Przykład z obszaru Polski – serwer firmy Telkonet
Oprogramowanie: Minesota WebMapServer i aplet Rosa [Źródło:

17 Komunikat wysłany do serwera Telkonet (podzielony na fragmenty):
PHPSESSID= d47faa4f14a96c3c80a68da &r_maptype=1 &r_login= &r_password= &runningmapserver=yes &MapSize=600%2C450 &skala=7 &grp_drogi=Y &grp_wody=Y &grp_zielen=Y &grp_koleje=Y &grp_cmentarze=Y &grp_miasta=Y &grp_granice=Y &PREVIOUS_MODE=0 &minx= &miny= &maxx= &maxy= &imagewidth=600 &imageheight=450 &CMD= &INPUT_TYPE= &INPUT_COORD= &theurl2= &KEYMAPXSIZE=119 &KEYMAPYSIZE=90 &combo_list_to_find=1 &findobiekt= &map_ext_drvid=-1 &map_ext_meid= &wspy= &wspx= [Źródło:

18 Obraz na przeglądarce jako wynik wykonania polecenia przez serwer
(fragment mapy topograficznej w skali 1 : z okolic Chorzel) [Źródło:

19 Zastosowania pakietu Deegree
[Źródło: więcej na temat pakietu Deegree – w 5 części

20 Różne dane geoprzestrzenne z różnych źródeł
złożone w jeden obraz rastrowy CubeWerx – koncepcja serwerów kaskadowych [Źródło:

21 Przykład z danymi z obszaru Europy [Źródło:

22 Przykład z obszaru Europy
[Źródło: Przykład z obszaru Europy (IONIC Software – jedna z czołowych firm w zakresie WebMappingu)

23 Bardziej zaawansowane technologie WMS udostępniają także inne usługi, np. WFS (Web Feature Service), także w GML (aplikacja systemu Ionic-Software w Europejskiej Agencji Kosmicznej) SRS=EPSG%3A4326& BBOX= , , , & WIDTH=723& HEIGHT=438& LAYERS=ESA_FIRE& STYLES=default& FORMAT=GML.2& BGCOLOR=0xffffff& TRANSPARENT=FALSE& EXCEPTIONS=INIMAGE& FILTER=%3CFilter%3E%3CAnd%3E%3CPropertyIsGreaterThanOrEqualTo%3E%3CPropertyName%3EDATE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral %3E %3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThanOrEqualTo %3E%3CPropertyIsLessThanOrEqualTo%3E%3CPropertyName%3EDATE %3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E %3C/Literal%3E %3C/PropertyIsLessThanOrEqualTo%3E%3C/And%3E%3C/Filter%3E& USEBOX=TRUE [Źródło:

24 Początkowy fragment zwróconego wyniku wyjaśnienia w cz. 4
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ogcwfs:FeatureCollection scope=" xmlns:xlink=" xmlns:ogcwfs=" xmlns:gml=" xmlns:xsi=" xmlns:wfs=" <gml:boundedBy> <gml:Box srsName="EPSG:4326"> <gml:coordinates>26.965, ,30.694 </gml:coordinates> </gml:Box> </gml:boundedBy> <gml:featureMember> <wfs:ESA_FIRE fid="ESA_FIRE "> <wfs:NUMERO>262648</wfs:NUMERO> <wfs:DATE> </wfs:DATE> <wfs:HOUR> </wfs:HOUR> <wfs:NDVI>-.--</wfs:NDVI> <wfs:STATION>ESR</wfs:STATION> <wfs:LAT>30.694</wfs:LAT> <wfs:LONG>26.965</wfs:LONG> <wfs:Geometry> <gml:Point srsName="EPSG:4326"> <gml:coordinates>26.965,30.694</gml:coordinates> [Źródło: Początkowy fragment zwróconego wyniku wyjaśnienia w cz. 4 dotyczącej XML i GML


Pobierz ppt "Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji PTIP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google