Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 3: WebMapping (mapy w WWW) Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji PTIP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 3: WebMapping (mapy w WWW) Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji PTIP."— Zapis prezentacji:

1 1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 3: WebMapping (mapy w WWW) Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji PTIP Systemy informacji przestrzennej Warszawa, 8.10.2003 Janusz Michalak Uniwersytet Warszawski

2 2 Główny portal programu testowania technologii OpenGIS dla udostępniania map w WWW [Źródło: http://www.webmapping.org]

3 Jeden z pierwszych eksperymentów w zakresie WebMappingu Przykłady zastosowań: 1.Informacja na ekranie z wielu źródeł 2. Rodzaje klientów: lekki, średni i ciężki 3. Serwery kaskadowe – jednocześnie klient dla innych 4. Wiele praktycznych zastosowań [Źródło: http://www.laserscan.com]

4

5 5 Przykład komunikatu zawierającego zlecenie wysłania mapy o określonych parametrach http://a-map-co.com/mapserver.cgi?VERSION=1.1.0& REQUEST=GetMap& SRS=EPSG:4326& BBOX=-97.105,24.913,78.794,36.358& WIDTH=560& HEIGHT=350& LAYERS=AVHRR-09-27& STYLES=& FORMAT=image/png& BGCOLOR=0xFFFFFF& TRANSPARENT=TRUE& EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage

6

7 [Źródło: http://demo.ionicsoft.com] Poprzednie przykłady dotyczyły zwracania wyniku tyko w formie obrazu rastrowego (GIF, JPG lub PNG) Przyszłość WebMappingu jednak leży w obrazach wektorowych z zastosowaniem standardów takich jak GML i SVG Przykład przedstawia mapę zapisaną przy pomocy języka SVG po dokonaniu konwersji z języka GML

8 Ponieważ zwykła przeglądarka w danym momencie może łączyć się tylko z jednym serwerem WWW dla wyświetlenia obrazów z kilku serwerów potrzebny jest serwer kaskadowy, który występuje dla tej przeglądarki w roli serwera i jednocześnie łącząc się z innymi serwerami źródłowymi, wobec nich występuje w roli klienta PrzeglądarkaSerwer kaskadowy Serwer źródłowy 1 Serwer źródłowy 2 Serwer źródłowy 3 Serwer źródłowy 4 Rola: Klient Rola: Serwer Dodatkowymi funkcjami serwera kaskadowego mogą być: przeliczanie współrzędnych (zmiana układu odniesienia) zobrazowanie danych geoprzestrzennych (budowa obrazu mapy) serwer nazw geograficznych (zamiana nazwy na współrzędne) usługi dostępu i opłat, a także inne usługi Serwery kaskadowe

9 Rozbudowana przeglądarka map ma znacznie większe możliwość niż zwykła: Może jednocześnie łączyć się z wieloma serwerami Może korzystać z własnej bazy danych Może składać obraz z elementów lub tworzyć te elementy z danych Także może korzystać z usług serwera kaskadowego dla innych operacji Rozbudowana przeglądarka map Serwer źródłowy 1 Serwer źródłowy 2 Serwer źródłowy 3 Serwer źródłowy 4 Rola: Klient Rola: Serwer Przykłady niekomercyjnego oprogramowania dla przeglądarek map (o różnych możliwościach): OpenMap (biblioteka klas Java i różne aplikacje) Deegree (także biblioteka klas Java i różne aplikacje – w tym serwery Rozbudowane przeglądarki map Serwer kaskadowy Rola: KlientRola: Serwer Zasoby własne

10 DEM dla obszaru Polski jako dane testowe dla eksperymentów z WebMappingiem

11 [Źródło: http://www.dnr.state.mn.us] Niekomercyjne oprogramowanie dla serwera map opracowane w Uniwersytecie Stanu Minesota (zgodne ze Standardem OGC – WMS v. 1.1.0) Przykład aplikacji na Wydziale Zasobów Naturalnych

12 [Źródło: http://www.dnr.state.mn.us] Serwer ten ma możliwość udostępniania także zdjęć lotniczych (zielone punkty lokalizują poszczególne zdięcia)

13 http://www.dnr.state.mn.us/airphotos/browse.html?map=photos/etc/photos.map& mapext=352313.143907+5185743.584010+364219.387484+5196062.328441& zoomsize=3&zoomdir=0 [Źródło: http://www.dnr.state.mn.us] Przykład komunikatu wysłanego do serwera dla przesłania zdięcia lotniczego: Po podziale na logiczne fragmenty: http://www.dnr.state.mn.us/airphotos/browse.html? map=photos/etc/photos.map &mapext=352313.143907 +5185743.584010 +364219.387484 +5196062.328441 &zoomsize=3 &zoomdir=0

14 [Źródło: http://www.dnr.state.mn.us] W rezultacie wysłania komunikatu określającego zdjęcie, serwer przesyła do przeglądarki wynik

15 Zdjęcie lotnicze przesłane w średniej rozdzielczości [Źródło: http://www.dnr.state.mn.us]

16 [Źródło: http://mapserver.telkonet.pl] Przykład z obszaru Polski – serwer firmy Telkonet Oprogramowanie: Minesota WebMapServer i aplet Rosa

17 http://mapserver.telkonet.pl/? PHPSESSID=579100545d47faa4f14a96c3c80a68da &r_maptype=1&r_login= &r_password=&runningmapserver=yes &MapSize=600%2C450&skala=7 &grp_drogi=Y&grp_wody=Y &grp_zielen=Y&grp_koleje=Y &grp_cmentarze=Y&grp_miasta=Y &grp_granice=Y&PREVIOUS_MODE=0 &minx=480799.427495&miny=5902305.379142 &maxx=487813.142449&maxy=5907556.790867 &imagewidth=600&imageheight=450 &CMD=&INPUT_TYPE= &INPUT_COORD=&theurl2= &KEYMAPXSIZE=119&KEYMAPYSIZE=90 &combo_list_to_find=1&findobiekt= &map_ext_drvid=-1&map_ext_meid= &wspy=&wspx= [Źródło: http://mapserver.telkonet.pl] Komunikat wysłany do serwera Telkonet (podzielony na fragmenty):

18 [Źródło: http://mapserver.telkonet.pl] Obraz na przeglądarce jako wynik wykonania polecenia przez serwer (fragment mapy topograficznej w skali 1 : 100 000 z okolic Chorzel)

19 Zastosowania pakietu Deegree [Źródło: http://www.deegree.org] więcej na temat pakietu Deegree – w 5 części

20 [Źródło: http://demo.cubewerx.com ] Różne dane geoprzestrzenne z różnych źródeł złożone w jeden obraz rastrowy CubeWerx – koncepcja serwerów kaskadowych

21 [Źródło: http://demo.cubewerx.com] Przykład z danymi z obszaru Europy

22 [Źródło: http://demo.ionicsoft.com] Przykład z obszaru Europy (IONIC Software – jedna z czołowych firm w zakresie WebMappingu)

23 23 Bardziej zaawansowane technologie WMS udostępniają także inne usługi, np. WFS (Web Feature Service), także w GML http://demo.ionicsoft.com/gisd-c/Mainframe.jsp http://mapserv2.esrin.esa.it/ionicweb/wfs/ATSRFIRE?&REQUEST=map& SRS=EPSG%3A4326& BBOX=20.67320760434113,20.490283444953547,41.20679239565887,32.9297165 55046454& WIDTH=723& HEIGHT=438& LAYERS=ESA_FIRE& STYLES=default& FORMAT=GML.2& BGCOLOR=0xffffff& TRANSPARENT=FALSE& EXCEPTIONS=INIMAGE& FILTER=%3CFilter%3E%3CAnd%3E%3CPropertyIsGreaterThanOrEqualTo%3E%3C PropertyName%3EDATE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral %3E1999-01- 01%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThanOrEqualTo %3E%3CPropertyIsLessThanOrEqualTo%3E%3CPropertyName%3EDATE %3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E1999-01-07%3C/Literal%3E %3C/PropertyIsLessThanOrEqualTo%3E%3C/And%3E%3C/Filter%3E& USEBOX=TRUE [Źródło: http:// mapserv2.esrin.esa.it ] (aplikacja systemu Ionic-Software w Europejskiej Agencji Kosmicznej)

24 26.965,27.806 33.584,30.694 262648 1999-01-05 202547.375 -.-- ESR 30.694 26.965 26.965,30.694 Początkowy fragment zwróconego wyniku [Źródło: http:// mapserv2.esrin.esa.it ] wyjaśnienia w cz. 4 dotyczącej XML i GML


Pobierz ppt "1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 3: WebMapping (mapy w WWW) Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji PTIP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google