Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: „Romowie na rynku pracy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: „Romowie na rynku pracy”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt: „Romowie na rynku pracy”
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy” Projekt: „Romowie na rynku pracy” Temat: „Dobre praktyki” Stowarzyszenie Romów w Polsce ul. Berka Joselewicza Oświęcim Polska  tel fax Mobile , Program Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL” w Polsce

2 Charakterystyka projektu
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy” Charakterystyka projektu Grupa docelowa: społeczność romska Cel ogólny działania Partnerstwa: Wypracowanie, wdrożenie, testowanie systemu działań, którego zastosowanie służyć będzie poprawie sytuacji zawodowej i socjalnej społeczności romskiej Wdrażany rezultat: modelowy system działań, służących poprawie sytuacji zawodowej społeczności romskiej Obszar realizacji: projekt realizowany jest na wybranych obszarach Polski Południowej (Prudnik, Nysa, Gliwice, powiat oświęcimski, powiat tatrzański) Program Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL” w Polsce

3 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy”
Modelowy system Ciąg komplementarnych działań obejmujący: Badania naukowe Działanie edukacyjne, w tym szkolenia zawodowe Promocja zatrudnienia – poradnictwo zawodowe, pomoc w zatrudnieniu, monitoring zatrudnienia Program Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL” w Polsce

4 Partnerstwo Krajowe i Ponadnarodowe
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy” Partnerstwo Krajowe i Ponadnarodowe Nazwa Partnerstwa Romany Organizations for Aid and Development Administrator Stowarzyszenie Romów w Polsce Partnerzy Partnerzy Stowarzyszenie Romów i innych narodowości w Nysie Stowarzyszenie Romów Podhalańskich Gmina Prudnik Gmina Nysa Starostwo Tatrzańskie CKK „Aktin” PUP Oświęcim KEJA – Human and Minority Rights Foundation – Budapest, Węgry Romska Pracovna Agentura – Bratysława, Słowacja Stowarzyszenie Romów Północnych Moraw – Karvina, Czechy Kervan – Bolzano, Włochy Program Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL” w Polsce

5 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy”
Dobra Praktyka Umiejscowienie badań naukowych w projekcie Przeprowadzenie badań terenowych o charakterze empirycznym ( badania socjologiczne i etnologiczne) określenie potrzeb i możliwości grupy docelowej w mikroskali synteza w skali makro, wypracowanie wytycznych do dalszych działań opracowanie autorskiego programu działań edukacyjnych Program Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL” w Polsce

6 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy”
Dobra Praktyka Model Partnerstwa Krajowego połączenie działań różnego rodzaju instytucji i organizacji zainteresowanych sytuacją grupy docelowej na rynku pracy (ogólnopolska i lokalne organizacje romskie, gminy, starostwo, powiatowe urzędy pracy, firma wyspecjalizowana w działaniach edukacyjnych, w tym różnego rodzaju szkoleniach) integracyjny charakter partnerstwa - organizacje romskie współpracują z instytucjami samorządowymi oraz publicznymi i niepublicznymi instytucjami związanymi z rynkiem pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL” w Polsce

7 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy”
Dobra Praktyka Kompleksowość działań wypracowanie diagnozy w wyniku badań naukowych działania edukacyjne, w tym szkolenia dostosowane do specyficznych możliwości i potrzeb grupy docelowej pomoc w uzyskaniu zatrudnienia przez wygenerowane ramach projektu, wyspecjalizowane instytucje ( Romskie Pośrednictwo Pracy, Romska Agencja Artystyczna ) monitoring zatrudnienia przez te instytucje Program Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL” w Polsce

8 Romskie Pośrednictwo Pracy i Romska Agencja Artystyczna
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy” Romskie Pośrednictwo Pracy i Romska Agencja Artystyczna W odróżnieniu od innych instytucji rynku pracy obejmują swymi działaniami poszerzony zakres zadań i uczestniczą we wszystkich etapach działań systemowych Badania naukowe – w ograniczonym zakresie; pracownicy obu jednostek czynnie uczestniczyli w badaniach terenowych, co dało im możliwość dogłębnego poznania specyfiki grupy docelowej oraz występujących problemów Działania edukacyjne – rejestracja, tworzenie bazy danych, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z beneficjentami, możliwość wpływania na charakter prowadzonych działań edukacyjnych, stały, bezpośredni kontakt z realizatorami szkoleń Promocja i monitoring zatrudnienia – główne zadania: poradnictwo zawodowe, wyszukiwanie miejsc pracy, monitoring przebiegu zatrudnienia Program Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL” w Polsce

9 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy”
Dobra Praktyka Sposób zaangażowania przedstawicieli grupy docelowej organizacje romskie działają poprzez terenowych konsultantów romskich, w tym beneficjentów ostatecznych, których pracą kieruje specjalista ds. romskich Konsultanci romscy odgrywają istotną rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu badań naukowych oraz kluczową w rekrutacji uczestników szkoleń, rejestracji osób bezrobotnych, monitoringu szkoleń i zatrudnienia przedstawiciele grupy docelowej, w tym beneficjenci ostateczni zatrudniani są w zespole realizacyjnym, uczestniczą również w zarządzaniu projektem poprzez udział w pracach grupy sterującej Program Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL” w Polsce

10 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy”
Dobra Praktyka Model Współpracy Ponadnarodowej partnerstwo ponadnarodowe tworzą partnerstwa krajowe administrowane przez organizacje romskie współpraca w ramach konsorcjum polegająca głównie na wymianie doświadczeń i przeniesieniu dobrych praktyk Program Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL” w Polsce

11 Dziękujemy Państwu za uwagę
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy” Dziękujemy Państwu za uwagę Program Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL” w Polsce


Pobierz ppt "Projekt: „Romowie na rynku pracy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google