Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 PROJEKT SYSTEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 PROJEKT SYSTEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 PROJEKT SYSTEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy społecznej Animator – mediator – lokalny polityk społeczny

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACOWNICY SOCJALNI W PROCESIE ZMIAN - na podstawie badań socjologicznych przeprowadzonych w latach 1988 – 1995 – 2010

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1988 rok Badania nt. Ocena ilościowa i jakościowa pracowników socjalnych w Polsce Realizacja: na zlecenie MZiOS zespół badawczy skupiony wokół Zakładu Teorii Pomocy Społecznej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Celem badań było uzyskanie informacji o warunkach pracy i satysfakcji z wykonywanego zawodu, sytuacji ekonomicznej i rodzinnej pracowników socjalnych mających bezpośredni kontakt z klientem ówczesnej opieki społecznej. Badaną grupą byli terenowi pracownicy socjalni, zatrudnieni w Ośrodkach Opiekuna Społecznego usytuowanych przy ZOZ-ach N=960

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1995 rok Badania nt. Charakterystyka kadry pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych - z punktu widzenia ich sytuacji społecznej, zawodowej, rodzinnej i ekonomicznej. Realizacja: CBOS na zlecenie Centrum Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie Zamierzeniem badań było jak najszersze opisanie personelu instytucji pomocy społecznej. Badaną grupą byli pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodkach Pomocy Społecznej. N= 1160

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2010 rok Badania w ramach projektu systemowego: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej Instytut Spraw Publicznych Ogółem N=1210 OPS N=600

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w każdym badaniu mieliśmy do czynienia z pracownikami socjalnymi wykonującymi pracę terenową, realizujacymi pracę socjalną, w bezpośrednim kontakcie z klientem pomocy społecznej, tak, jak była ona w danym momencie badania rozumiana, za każdym razem mieliśmy do czynienia z badaniem empirycznym – socjologicznym sondażem opinii, realizowanym na losowych, reprezentatywnych próbach pracowników socjalnych

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACOWNICY SOCJALNI JAKO GRUPA ZAWODOWA Pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach opiekuna społecznego i ośrodkach pomocy społecznej w latach 1984, 1995, 2009 Źródło: na podstawie Informacji w sprawie Zawodowej Służby Socjalnej MZiOS 1985 r. oraz Sprawozdań półrocznych i rocznych MPiPS, z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usługach, za rok 1995, 2009 198419952009 ośrodki opiekuna społecznegoośrodki pomocy społecznej32 42545 777 w tym: kierownicy2 7812 542 pracownicy socjalni7472 pracownicy socjalni13 45117 550

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYCZYNY I MOTYWACJA WYBORU ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO ( w%) 19882010 przypadek 48,6 świadomy wybór 15,3 zainteresowania 9,0 przypadek 42,9 chęć pomagania innym 56,0 samorealizacja 26,6

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYCZYNY I MOTYWACJA WYBORU ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO 2010 rok N=600 ( w%) pracownicy socjalni zatrudnieni w: ogółem (N=600)GOPSMGOPSMOPS wybór przypadkowy, 44,243,355,837,8 chęć pomagania słabym i biednym ludziom, 54,957,850,153,5 możliwość samorealizacji, 25,526,221,326,5

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZADOWOLENIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Z WYKONYWANEJ PRACY (w%) 198819952010 zadowolenie z pracy w pomocy społecznej tak86,885,6 zadowolenie z pracy w zawodzie pracownika socjalnego średnia zadowolenia (min=1 max7) 5,05 nie 10,813,5 zadowolenie z pracy w ops tak84,387,3 Zadowolenie z pracy w instytucji średnia zadowolenia (min=1 max7) 5,01 nie11,7 11,8 zadowolenie z zajmowanego stanowiska 87,690,9 Zadowolenie z zajmowanego stanowiska średnia zadowolenia (min=1 max7) 5,23

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRESTIŻ ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO 198819952010 prestiż zawodu pracownika socjalnego w Polsce - średnia (min.1 max7) 3,23 średnia (min.1 max7) 2,82 2,78 dla pracowników OPS prestiż zawodu pracownika socjalnego w gminie/powiecie respondenta -średnia (min.1 max7) 2,97 średnia (min.1 max7) 3,0 2,96 dla pracowników OPS

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRESTIŻ ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO Rok 2010 ogółem (N=600) GOPSMGOPSMOPS Ocena prestiżu zawodu pracownika socjalnego w Polsce 2,783,032,592,86 Ocena prestiżu zawodu pracownika socjalnego w gminie/powiecie respondenta 2,963,232,773,08

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych średnia nasilenia dla pracowników socjalnych (min =1, max=5) rodzaj symptomu wypalenia zawodowego 1995 2010 0głem (N=1210)OPS (N=600) chroniczne zmęczenie bez widocznej przyczyny 2,582,592,61 zaabsorbowanie pracą i klientami, branie pracy do domu 2,612,752,74 rosnąca niezdolność do podejmowania decyzji 1,631,661,67 utrata entuzjazmu, mechaniczne reagowanie na zadania 2,142,262,28 wzrost zniecierpliwienia i irytacji 2,482,452,46 stereotypowe traktowanie klientów 1,651,921,94 inercja, problemy ze zrobieniem czegokolwiek 1,591,671,68 Izolowanie się od innych, problemy z komunikowaniem się 1,451,571,58 niechęć do robienia czegoś nowego, przeświadczenie, że wszystko jest bezsensowne 1,631,881,90

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DEKLAROWANA PRZEZ RESPONDENTÓW CHĘĆ ZMIANY MIEJSCA PRACY oraz GOTOWOŚĆPONOWNEGO WYBORU ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO (w%) 198819952010 deklarowana przez respondentów chęć zmiany miejsca pracy tak 15,222,412,8 nie 70,277,173,5 deklarowana przez respondentów gotowość ponownego wyboru zawodu pracownika socjalnego tak 61,4 57,5 53 nie 37,1 40,6 27 nie wiem -- 20

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DYLEMAT KOMPETENCYJNY: CO WAŻNIEJSZE W PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO – DOŚWIADCZENIE ŻYCIOWE CZY PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE (w%) W pracy pracownika socjalnego ważniejsze jest: 1988 (N=960) 1995 (N=1160) 2010 Ogółem (N=1210) OPS (N=600) przygotowanie zawodowe 17,441,4 32,4 32,0 doświadczenie życiowe 75,457,8 54,1 54,6 w takim samym stopniu ważne jest jedno i drugie 6,1- 3,0 nie wiem/trudno powiedzieć -- 6,16,2 brak danych 1,10,8 4,44,1

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę dr Marta Łuczyńska Warszawa, 25 maja 2011


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 PROJEKT SYSTEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google