Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BGK – PEWNY PARTNER Fundusz Termomodernizacji Warsztaty Projekt InoFin Warszawa, 17 maj 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BGK – PEWNY PARTNER Fundusz Termomodernizacji Warsztaty Projekt InoFin Warszawa, 17 maj 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1 BGK – PEWNY PARTNER Fundusz Termomodernizacji Warsztaty Projekt InoFin Warszawa, 17 maj 2007 r.

2 Bank Gospodarstwa Krajowego BGK został powołany do życia w 1924 r. BGK należy w 100% do Skarbu Państwa. BGK jest jedynym bankiem państwowym w Polsce obsługującym zadania rządowe. Pełni szczególną rolę w polskim systemie bankowym. Za jego pośrednictwem Państwo realizuje swe cele społeczno-gospodarcze. BGK prowadzi jednocześnie działalność komercyjną (poprzez Oddziały i Filie) Aktualnie Bank administruje wieloma funduszami celowymi Państwa oraz wieloma programami rządowymi. BGK – PEWNY PARTNER

3 Fundusz Termomodernizacji – podstawy prawne funkcjonowania W dniu 18 grudnia 1998 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162 poz. 1121 z dnia 30 grudnia 1998 r.). Fundusz Termomodernizacji nie posiada osobowości prawnej i został umiejscowiony w Banku Gospodarstwa Krajowego (Centrala w Warszawie). BGK – PEWNY PARTNER

4 Fundusz Termomodernizacji – podstawowe informacje Środki Funduszu zgodnie z uchwaloną na rok 2007 ustawą budżetową zostaną zasilone w kwocie 250 mln. zł. Od początku istnienia Funduszu (1999 r.) do końca marca 2007 r. wpłynęło 9496 wniosków, przyznano 6394 premie na kwotę ponad 340 mln zł. Przyznawanie premii jest udzielane na podstawie umów o współpracy zawartych pomiędzy 20 Bankami Kredytującymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK – PEWNY PARTNER

5 Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne? ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków, zamiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne. BGK – PEWNY PARTNER

6 Co to jest premia termomodernizacyjna? Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu. Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków. BGK – PEWNY PARTNER

7 Kto może się ubiegać o premię termomodernizacyjną? O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego. Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), gminy, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe. BGK – PEWNY PARTNER

8 Schemat postępowania przy ubieganiu się o premię termomodernizacyjną Wykonanie audytu energetycznego. Zawarcie umowy kredytowej z bankiem kredytującym. Weryfikacja audytu energetycznego i przyznanie premii termomodernizacyjnej przez BGK. Uruchomienie kredytowania w banku kredytującym. Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji. Realizacja termomodernizacji z wykorzystaniem kredytu. Użytkowanie budynku przy zmniejszonym zużyciu energii i niższych kosztach, spłata kredytu pomniejszonego o premie termomodernizacyjną. BGK – PEWNY PARTNER

9 9 Informacje dotyczące wyników Funduszu Termomodernizacji od początku funkcjonowania programu do dnia 31.03.2007 r. (dane liczbowe) Wyszczególnienie liczba zarejestrowanych wniosków - razem liczba wniosków zweryfikowanych pozytywnie liczba wniosków zweryfikowanych negatywnie liczba wniosków w trakcie weryfikacji oraz zwrócone przez BGK 12345 =2-(3+4) Wnioski razem, w tym:949663944152687 domy jednorodzinne5734379046 budynki wielorodzinne793652262382472 lokalne źródła ciepła86541913 sieci ciepłownicze271935 inne źródła ciepła5500 budynki użyt. publicznej78759759131 budynki zbiorowego zamieszkania665169 pozostałe165011 BGK – PEWNY PARTNER

10 10 Informacje dotyczące wyników Funduszu Termomodernizacji od początku funkcjonowania programu do dnia 31.03.2007 r. (struktura procentowa) Wyszczególnienie struktura % wniosków zarejestrowanych struktura % wniosków zweryfikowanych pozytywnie struktura % wniosków zweryfikowanych negatywnie 1234 Wnioski razem, w tym:100,00% domy jednorodzinne6,03%6,83%21,69% budynki wielorodzinne83,57%81,73%57,35% lokalne źródła ciepła0,91%0,84%4,58% sieci ciepłownicze0,28%0,30%0,72% inne źródła ciepła0,05%0,08%0,00% budynki użyt. publicznej8,29%9,34%14,22% budynki zbiorowego zamieszkania0,70%0,80%1,45% pozostałe0,17%0,08%0,00% BGK – PEWNY PARTNER

11 11 w mln zł Premie przyznane i wypłacone 01.01.99 -31.03.07 01.01.07 -31.03.07 Wyszczególnienie Wartość (w mln zł) Liczba Wartość (w mln zł) Liczba Przedsięwzięcia wynikające z zarejestrowanych wniosków ocenionych pozytywnie1.938,1X21,7X Kwota kredytów wynikająca z zarejestrowanych wniosków ocenionych pozytywnie1.362,7X16,3X Kwota i liczba przyznanych premii 340,763944,166 Kwota i liczba wypłaconych premii 299,1585940,7683 BGK – PEWNY PARTNER

12 12 Najbardziej aktywnych Najmniej aktywnych Mazowieckie - 1317Świętokrzyskie - 38 Wielkopolskie - 950Podkarpackie - 146 Warmińsko-Mazurskie - 928 Opolskie - 174 Małopolskie - 899 Kujawsko – Pom. - 384 Łódzkie - 767 Lubuskie - 422 stan na dzień 31.03.2007 r. BGK – PEWNY PARTNER Wnioski o przyznanie premii termomdernizacyjnej z województw wg:

13 13 BGK – PEWNY PARTNER Banki kredytujące wg wielkości przyznanych premii stan na dzień 31marca 2007 r. L.p.Bank KredytującyWnioski rozpatrzone pozytywnie (w szt.) Kwota premii przyznanych (w mln zł) Udział % dotyczący złożonych wniosków 1.BOŚ S.A.2065102,232,31 2.BISE S.A.1975107,530,90 3.PKO BP S.A.82450,212,89 4.BANK ZACHODNI WBK SA26614,14,17 5.BANK POCZTOWY SA25710,84,02 6.POZOSTAŁE BANKI100455,715,71 RAZEM6391340,5100%

14 14 BGK – PEWNY PARTNER Banki kredytujące wg wielkości przyznanych premii (01.01.2006r. - 31.03. 2007r.) L.p.Bank KredytującyWnioski rozpatrzone pozytywnie (w szt.) Kwota premii przyznanych (w mln zł) Udział % dotyczący złożonych wniosków 1.BISE S.A.66639,337,23 2.PKO BP S.A.53932,230,13 3.BOŚ S.A32519,018,17 4.BANK POCZTOWY SA723,84,01 5.ING BANK ŚLĄSKI S.A.423,42,35 6.POZOSTAŁE BANKI14511,78,11 RAZEM1789109,4100%

15 15 W dniu 31 maja 2006 roku środki przeznaczone na zasilenie Funduszu Termomodernizacji w wysokości 100,0 mln zł. wyczerpały się. W grudniu 2006 roku wpłynęły do banku dodatkowe środki z budżetu w wysokości 24,9 mln zł. W ustawie budżetowej na rok 2007 rząd zaakceptował środki przeznaczone na zasilenie Funduszu Termomodernizacji w wysokości 250 mln zł. W I kwartale 2007 roku do BGK wpłynęły środki w wysokości 150 mln zł. BGK – PEWNY PARTNER

16 Informacje ogólne Fundusz Termomodernizacji Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Tel. (0 22) 52 29 639, 52 29 532, 52 29 121 fax (0 22) 52 29 194 e-mail: bgk@bgk.com.pl, jerzy.gliniecki@bgk.com.plbgk@bgk.com.pl www.bgk.com.pl Lista audytorów energetycznych: www.bgk.com.pl BGK – PEWNY PARTNER


Pobierz ppt "1 BGK – PEWNY PARTNER Fundusz Termomodernizacji Warsztaty Projekt InoFin Warszawa, 17 maj 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google