Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki Mennicy Polskiej po I półroczu 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 1 września 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki Mennicy Polskiej po I półroczu 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 1 września 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki Mennicy Polskiej po I półroczu 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 1 września 2010 roku

2 Profil działalności Mennicy Polskiej S.A. Jest jedynym producentem monet obiegowych i kolekcjonerskich dla NBP. Produkuje monety obiegowe i kolekcjonerskie dla zagranicznych emitentów (bezpośrednio dla banków centralnych i w systemie Royalty). Oferuje złoto inwestycyjne w sztabkach. Wykreowała i z sukcesem wprowadziła na rynek Dukaty Lokalne oraz numizmaty. W ofercie Spółki znajduje się elektroniczna portmonetka (płatności za przejazdy komunikacją miejską, za parkingi oraz za doładowania pre-paid). Strona 2

3 Akcjonariat Mennicy Polskiej S.A. Strona 3 41,46 31,75 9,99 5,83 stan na 30 sierpnia 2010 roku 5,58 5,39

4 Wydarzenia I półrocza 2010 roku Skup akcji własnych w celu umorzenia- (w trakcie) Nabycie certyfikatów Mennica FIZAN/ wpływ na zapisy księgowe Nowy system dystrybucji monet kolekcjonerskich NBP Uruchomienie WKM URBANCARD i budowa systemu w Bydgoszczy Strona 4

5 Wyniki skonsolidowane Grupy Mennicy Polskiej za I półrocze 2010 roku 411,1 mln zł przychody 38,9 mln zł zysk netto Strona 5 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) prezentowane są na koniec I półrocza ( roku) oraz na koniec poprzedniego półrocza ( roku) Skonsolidowany raport kwartalnyPLNEUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,939,551,482,11 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 69,9858,8616,8814,33 34,6 mln zł zysk z działalności operacyjnej

6 Wyniki Mennicy Polskiej za I półrocze 2010 roku 350,1 mln zł przychody 31,9 mln zł zysk z działalności operacyjnej Strona 6 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) prezentowane są na koniec I półrocza ( roku) oraz na koniec poprzedniego półrocza ( roku) Sprawozdanie jednostkowePLNEUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,449,32-0,112,06 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 67,1858,0116,2012,98 2,9 mln zł straty netto

7 Transakcja sprzedaży akcji RUCH, a jednostkowy i skonsolidowany wynik netto Mennica Polska Mennica FIZAN Sprzedaż akcji Ruch Strata księgowa W związku z jednorazową operacją sprzedaży należących do Mennicy Polskiej akcji RUCH S.A. do Mennica FIZAN Spółka odnotowała po I półroczu stratę netto. W tym czasie zysk operacyjny Mennicy Polskiej wyniósł ok. 31,9 mln zł. Korzyści z optymalizacji podatkowej w półroczu 2010 roku wyniosły ok. 6 mln zł. Strona 7

8 Transakcja sprzedaży akcji RUCH, a jednostkowy i skonsolidowany wynik netto Mennica Polska Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej Audytor Mennicy Polskiej zalecił Spółce skonsolidowanie certyfikatów FIZAN metodą pełną. W związku z tym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej wyeliminowano tę transakcję. Grupa wykazała więc w tym okresie –na 30 czerwca 2010 roku -niemal 39 mln zł zysku netto. Strona 8 38,9 mln zł zysku netto 2,9 mln zł straty netto 34,6 mln zł zysku operacyjnego31,9 mln zł zysku operacyjnego

9 Przychody Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po sześciu miesiącach Strona 9 411,1 557,4 421,6 236,2 196,7 w mln zł

10 Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej – przychody w podziale na grupy produktów IH Strona 10 ROKSegment ISegment IISegment IIISegment IVSegment VSegment VI ,050,111,4147,5106,80, ,737,811,2162,3150,129,3 Segment IV 35,9 proc. Segment I 23,1 proc.

11 Mennica Polska - rentowność operacyjna Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej IH 2006–2010 Strona 11 11,8 12,7 8,8 14,0 8,8 w proc

12 EBITDA Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej IH 2006–2010 Strona 11 w mln zł 34,4 31,0 66,1 84,2 42,0

13 w I. półroczach poszczególnych lat Nakłady monet kolekcjonerskich wykonanych na zlecenie NBP Monety srebrne Monety złote Strona W związku ze zmniejszeniem zamówień z Narodowego Banku Polskiego w I półroczu 2010 roku liczba sprzedanych srebrnych monet kolekcjonerskich spadła o ok 35% w stosunku do analogicznego okresu roku Srebrne monety stanowią ok. 90% wszystkich monet kolekcjonerskich w Polsce. Uzupełnieniem tych monet są monety złote, które są produkowane w znacznie mniejszych nakładach. W pierwszym półroczu spadły zamówienia na monety obiegowe, zgodnie z cyklem zamówień NBP *w tym 40 tys. sztuk jednogramowej monety Polska droga do wolności Źródło : *

14 Mennica Polska - sprzedaż złota inwestycyjnego IH 2006–2010 Strona 14 w mln zł

15 Perspektywy kolejnych kwartałów 2010 roku Wpływ systemu dystrybucji monet kolekcjonerskich NBP Poszerzenie oferty działu złota o srebro i diamenty Rozbudowa Skarbca Mennicy Polskiej Rozbudowa systemów kart miejskich (Wrocław i Bydgoszcz) Projekty dla korporacji związane z programami lojalnościowymi Realizacja programów monet dla zagranicznych odbiorców Strona 15

16 Płatności elektroniczne-uzupełnienie dla pieniądza tradycyjnego Strona 16 stan na 1 września 2010 roku MiastoData rozpoczęcia projektuLiczba wydanych kart Warszawa2002 rokOk Wrocław2010Planowanych (do dziś wydano ok ) BydgoszczStart projektu IX 2010Planowanych Lublin Piła Jaworzno Radomsko Suwałki Suma kart obecnie ( w ciągu kilku miesięcy)

17 240 lat doświadczenia i tradycji GPW Spółka notowana na giełdzie 10 proc. Rentowność netto na koniec 2009 r. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do zadawania pytań Strona 17

18 Załącznik Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej prowadzi działalność w następujących obszarach: Segment I – produkcja mennicza, w tym m.in. produkcja monet obiegowych i kolekcjonerskich, medali (poza medalami z metali szlachetnych), odznaczeń państwowych i odznak, znaczków, pieczęci urzędowych, datowników, znaczków probierczych i żetonów monetarnych; Segment II – przetwórstwo metali szlachetnych obejmujący m.in. następujące produkty: siatki katalityczne i wychwytujące, farby, wyposażenie pieców szklarskich, wyroby ciągnione i walcowane z metali szlachetnych, sprzęt laboratoryjny a także wyroby numizmatyczne z metali szlachetnych ( medale i żetony z Au i Ag), sztabki z Au i Ag; Segment III – usługi m.in. w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, ochrony mienia i transportów pieniężnych; Segment IV – bilety magnetyczne; Segment V – towary handlowe i materiały ( sprzedaż złotych i srebrnych krążków, sztabek kupowanych i następnie odsprzedawanych, monety NBP, pre-paidy); Segment VI – budownictwo mieszkaniowe


Pobierz ppt "Wyniki Mennicy Polskiej po I półroczu 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 1 września 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google