Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminne Centrum Informacji w Zbuczynie. CURRICULUM VITAE Curriculum Vitae (życiorys zawodowy) - forma życiorysu różniąca się od biograficznej strukturą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminne Centrum Informacji w Zbuczynie. CURRICULUM VITAE Curriculum Vitae (życiorys zawodowy) - forma życiorysu różniąca się od biograficznej strukturą"— Zapis prezentacji:

1 Gminne Centrum Informacji w Zbuczynie

2 CURRICULUM VITAE Curriculum Vitae (życiorys zawodowy) - forma życiorysu różniąca się od biograficznej strukturą i formą. Informacje w nim zamieszczane przedstawiać należy w wyraźnie oddzielonych od siebie blokach tematycznych (dane personalne, edukacja, przebieg pracy zawodowej itd.), wyróżnionych nagłówkami lub śródtytułami. Dane, które zamieszczamy powinny mieścić się na 1 stronie formatu A4 (cv nie powinno być krótsze niż 2/3 strony); jeśli ilość informacji przekracza 1 stronę, pamiętać należy, że kontynuujemy na drugiej kartce, nigdy nie piszemy na obu stronach tej samej kartki. Dokument należy starannie opracować graficznie. U dołu strony należy zamieścić klauzulę: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883). GCI GMINNE CENTRUM INFORMACJI ul. Jana Pawła II 3 08-106 Zbuczyn Tel. (025) 641 61 61

3 Curriculum vitae może być sporządzane w różnych układach: 1. układ chronologiczny 2. układ celowy 3. układ funkcjonalny Wersja twórcza Wymaga ona kreatywnego podejścia do problemu i stosować ją należy właśnie i tylko tam, gdzie kreatywność jest jednym z najważniejszych wymogów (np. agencje reklamowe). Wersja UE GCI GMINNE CENTRUM INFORMACJI ul. Jana Pawła II 3 08-106 Zbuczyn Tel. (025) 641 61 61

4 Układ chronologiczny Najczęściej stosowany przez osoby poszukujące pracy, co nie oznacza, że jest on w każdym przypadku najlepszy. Dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy ważne jest zarówno doświadczenie zawodowe, jak i wykształcenie. Po zamieszczeniu danych osobowych przedstaw informacje o wykształceniu – w odwróconym porządku chronologicznym; w tej części muszą znaleźć się dane o rodzaju szkoły i kierunku nauki. Niżej – również w odwrotnej kolejności - napisz o przebiegu pracy. Każda pozycja powinna być opisana datą, nazwą firmy, stanowiskiem, bardzo skróconym opisem zadań oraz osiągnięciami zawodowymi związanymi z pracą na określonym stanowisku. W dalszej kolejności zamieść informacje o osiągnięciach i zakresie dodatkowych kompetencji (staże zagraniczne, kursy, znajomość języka, obsługa komputera). Na końcu powinny znaleźć się informacje o zainteresowaniach i referencjach. GCI GMINNE CENTRUM INFORMACJI ul. Jana Pawła II 3 08-106 Zbuczyn Tel. (025) 641 61 61

5 PRZYKŁAD CURRICULUM VITAE W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM Dane personalne: -imię i nazwisko -adres kontaktowy -data urodzenia (lub wiek) -numer telefonu (także dostępny w godzinach pracy) -e-mail Stosunek do służby wojskowej Wykształcenie: -wymień zaczynając od ostatnio uzyskanego (jeśli posiadasz wykształcenie wyższe, cofnij się tylko do szkoły średniej) podając nazwę uczelni i kierunek studiów, pamiętaj o dacie ich rozpoczęcia i ukończenia (można wpisać temat pracy dyplomowej i ocenę – jeśli jest się czym pochwalić) GCI GMINNE CENTRUM INFORMACJI ul. Jana Pawła II 3 08-106 Zbuczyn Tel. (025) 641 61 61

6 Umiejętności: - znajomość języków obcych (nazwa certyfikatu – jeśli go posiadasz, lub: komunikatywna/ biegła w mowie lub / i piśmie; w stopniu podstawowym, średnim, bardzo dobrym itp.) - umiejętność obsługiwania programów komputerowych (podaj jakich!), programowania (w jakich językach), znajomość narzędzi internetowych - znajomość obsługi urządzeń biurowych - wspomnij o ukończonych kursach specjalistycznych, szkoleniach, dyplomach, - inne zdolności (np. artystyczne) Osiągnięcia: - olimpiady przedmiotowe, stypendia, patenty, publikacje, nagrody, etc. Doświadczenia zawodowe: - dla osób podejmujących pierwszą pracę: praktyki studenckie, staże zawodowe, prace sezonowe w kraju i za granicą, wolontariat, aktywność społeczna - dla osób zmieniających pracę: poprzednie miejsca pracy (począwszy od ostatniego) – data, nazwa firmy, stanowisko, realizowane zadania i nabyte umiejętności Zainteresowania: - w tym punkcie masz okazję, aby przedstawić bogactwo swojej osobowości pamiętaj, że zainteresowania nie muszą świadczyć o umiejętnościach Referencje - można podać nazwiska 2 uprzedzonych o tym fakcie osób lub napisać, że są dostępne na życzenie Klauzula ………

7 Układ celowy Wersja odpowiednia dla osób o konkretnym celu zawodowym i bogatym doświadczeniu. Ten rodzaj dokumentu pozwala na przedstawienie pracodawcy konkretnej wizji pracy, jaką zamierzasz realizować. Pisząc taki życiorys skup się jedynie na informacjach adekwatnych do stanowiska. Istotny jest w tym przypadku opis osiągnięć i predyspozycji mających znaczenie w pracy, o którą się ubiegamy. CV jest skonstruowane tak, aby skupić uwagę czytającego na tym, co zamierzasz wnieść do działalności/organizacji firmy. GCI GMINNE CENTRUM INFORMACJI ul. Jana Pawła II 3 08-106 Zbuczyn Tel. (025) 641 61 61

8 PRZYKŁAD CURRICULUM VITAE W UKŁADZIE CELOWYM stanowisko Koordynatora festiwali teatrów ulicznych – lato 2001 Anna Nowak ul. Mieszka I 5 80-806 Gdańsk tel. (58) 00 00 000 KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI - planowanie i koordynowanie imprez masowych - uzyskiwanie wsparcia społecznego dla organizacji koncertów, festiwali i imprez rozrywkowych - kierowanie sekcją organizacją widowni - koordynacja działalności zróżnicowanych grup społecznych - zarządzanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych imprez masowych - negocjowanie z wykonawcami, aktorami, dostawcami, obsługą techniczną i sponsorami OSIĄGNIĘCIA - zorganizowanie w 1997 roku tygodniowego Festiwalu Sztuki i Rozrywki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku obejmującej występy muzyków, tancerzy, aktorów i mimów - w czerwcu 1996 kierowanie pokazem mody, mającym na celu zbieranie funduszy na rzecz dzieci z domów dziecka (zebrano 10 000 PLN) - w grudniu 1995 zorganizowanie trzydniowej konferencji nauczycieli szkół średnich, w zakresie koordynacji miejsc noclegowych, posiłków, sal prelekcyjnych oraz organizacji wieczorów i wycieczki kończącej seminarium - w lipcu 1994 zorganizowanie na rzecz Rady Miejskiej seminarium dotyczącego problematyki ochrony środowiska (w tym zaproszenie uczestników i pozyskanie prelegentów, rozliczenia finansowe, kontrola dostawców) WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Gdański 1987 –1992 Psychologia DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Uniwersytet Gdański – asystent naukowo – dydaktyczny od 1997 – nadal Zakłady Przemysłu Lekkiego- Kraków – pół etatu – specjalista ds. rekrutacji - luty 1996 REFERENCJE dostępne na życzenie

9 Układ funkcjonalny Główną zaletą tej formy dokumentu jest minimalizacja niekorzystnego wrażenia, jakie pracodawca może odnieść np. z powodu nieodpowiedniego wykształcenia czy przerw w zatrudnieniu. Z tego rodzaju życiorysu korzystać też mogą osoby, które zamierzają zmienić ścieżkę kariery. Istotny jest w tym wypadku opis kompetencji, szczególnych osiągnięć, którymi możesz się poszczycić, a także umiejętności i zdolności mających związek z pracą, o którą się starasz. GCI GMINNE CENTRUM INFORMACJI ul. Jana Pawła II 3 08-106 Zbuczyn Tel. (025) 641 61 61

10 CURRICULUM VITAE W UKŁADZIE FUNKCJONALNYM Kowalska Joanna 31-160 Gdańsk, ul. Długa 55/55 telefon: (58) 00-00-000 AKTYWNOŚĆ DZIENNIKARSKA/PUBLIKACJE - pisanie artykułów dla gazety studenckiej dotyczących wydarzeń artystycznych i kulturalnych w sezonie letnim - wydanie broszury informacyjnej o Uniwersytecie Gdańskim, skierowanej do studentów I roku - publikacja artykułów o postawach studenckich w gdańskim dodatku dziennika Dziś poświęconym edukacji - publikacja recenzji z Festiwalu Piosenki Studenckiej WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - moderacja 40 posiedzeń Samorządu Studenckiego UG - prowadzenie seminariów dla absolwentów na temat autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej - występy w zespole teatralnym koła studenckiego podczas letniego festiwalu amatorskich zespołów teatralnych – 1990 - 92 ZARZĄDZANIE - opracowanie i nadzór nad realizacją letniego programu rekreacyjnego dla osiedla mieszkaniowego Raj - opracowanie budżetu, nadzorowanie edycji i dystrybucji informacyjnych broszur uniwersyteckich - kierowanie publiczną zbiórką funduszy przeznaczonych na letnie obozy dla studentów niepełnosprawnych (w ciągu miesiąca zebrałam 15 00 PLN na rzecz fundacji stworzonej w tym celu) WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Gdański 1987- 1992 – filologia polska Kurs public relations – październik 1995 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - lato 1994 – kierownik – Fundacja na rzecz studentów niepełnosprawnych - lipiec – sierpień 1995 – koordynator – Rada Osiedlowa Gdańsk..... INNE skłonna do relokacji i częstych podróży REFERENCJE osiągalne na żądanie

11 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY W CURRICULUM VITAE Pomijanie dat. Brak chronologii na liście wykonywanych zawodów. Przesadne akcentowanie swojej odpowiedzialności w pracy. Zbyt dużo detali w opisie powierzonych obowiązków. W części Historia zatrudnienia" opisywanie typu pracy zamiast wypisania nazw firm i wykonywanych w nich zajęć. Bezpodstawne opisy własnych umiejętności. Brak wypisanych osiągnięć, tylko stanowiska pracy i powierzone obowiązki. Oddzielenie prezentowanych osiągnięć od historii pracy - wyszczególnione osiągnięcia nie podają informacji, gdzie i kiedy były dokonane. Ekstrawagancki wygląd. Dołączone rysunki lub grafikaGramatyka, Brak liter w wyrazach. Udziwnione słownictwo. Błędy ortograficzne i gramatyczne. Nie dokończone zdania. CV nie uporządkowane. Zbyt długie. Brak określonego kierunku i celu. Ukrywanie braków lub kłamstwa w historii pracy i wykształcenia.

12 List motywacyjny Podstawowa zasada brzmi: dołącz list motywacyjny do każdego curriculum vitae, które zamierzasz wysłać. List motywacyjny reklamuje CV, jest jego etykietą i jako taki, nie powinien być pominięty. Jeśli chcesz, aby potencjalny pracodawca zainteresował się twoim CV, list motywacyjny jaki do niego dołączysz powinien robić dobre wrażenie. List motywacyjny musi zwrócić uwagę czytającego, położyć nacisk na potrzeby pracodawcy oraz twoją wartość jako kandydata na odpowiednie stanowisko. Musi być na tyle dobrze napisany, aby zachęcić zatrudniającego do zgłębienie lektury twojego curriculum vitae.

13 Pisz na maszynie lub komputerze, wybierz odpowiedniej jakości papier. Zaadresuj list do określonej osoby w danej firmie. Jeśli nie jesteś pewien, do kogo zaadresować list, możesz zadzwonić do firmy i spytać recepcjonistkę o nazwisko osoby rekrutującej. Możesz również zajrzeć na stronę internetową firmy i tam znaleźć potrzebną informację. Treść musi być logiczna i pozbawiona błędów. Sprawdź gramatykę, ortografię i znaki przestankowe. Wyklucz wszelkie nielogiczności. List motywacyjny nie powinien przekraczać jednej strony. Błędem będzie zbyt długi list motywacyjny, w którym powtarzają się informacje zawarte w curriculum vitae. List musi być krótki a informacje w nim zawarte precyzyjne. Redagując list motywacyjny powinieneś stosować się do następujących reguł:

14 GMINNY OŚRODEK KULTURY GMINNE CENTRUM INFORMACJI W ZBUCZYNIE ul. Szkolna 3, 08–106 Zbuczyn, tel. (025) 6416161, fax. (025) 6416388 e-mail: gci.zbuczyn@poczta.fm www.zbuczyn.infocentrum.com.plgci.zbuczyn@poczta.fm www.zbuczyn.infocentrum.com.pl dane adresowe:


Pobierz ppt "Gminne Centrum Informacji w Zbuczynie. CURRICULUM VITAE Curriculum Vitae (życiorys zawodowy) - forma życiorysu różniąca się od biograficznej strukturą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google