Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Les meilleures photos de L'année 2005 D'après NBC A life for two, full of tenderness, obtains happiness as they get closer to heaven. Życie we dwoje,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Les meilleures photos de L'année 2005 D'après NBC A life for two, full of tenderness, obtains happiness as they get closer to heaven. Życie we dwoje,"— Zapis prezentacji:

1

2 Les meilleures photos de L'année 2005 D'après NBC A life for two, full of tenderness, obtains happiness as they get closer to heaven. Życie we dwoje, pełne czułości, zapewnia szczęście i zbliża do nieba

3

4

5

6

7 This morning, when God opened a window to heaven, he saw me and asked, « My child, what is your greatest wish for today? » Tego ranka, gdy Bóg otworzył okno do nieba, zobaczył mnie i zapytał: „Moje dziecko, jakie jest twoje największe życzenie na dzisiaj?”

8

9

10

11

12 I answered, « God, I pray that you take care of the person who is reading this message as well as his family and his good friends. They deserve it and I love them very much. » The love of God is like an ocean, you can see from where it comes but you can never see where it ends. Odpowiedziałem: „Boże, ja modlę się, abyś otoczył opieką osobę, która czyta tę wiadomość, również jej rodzinę i jej przyjaciół. Oni zasługują na to i ja bardzo ich kocham.” Miłość Boga jest jak ocean; wiesz, gdzie się zaczyna, ale nigdy nie wiesz, gdzie się kończy.

13

14

15

16

17 This message starts to work now. Those who have doubts about it must know that the persons who sent it to me were moved by how quickly it worked for them. Let’s see if it’s true…. Ta wiadomość już zaczyna działać. Ci, którzy w to wątpią, muszą wiedzieć, że osoby, które przesłały ją do mnie, były poruszone tym, jak szybko podziałała w ich przypadku. Zobaczmy, czy to prawda…

18

19

20

21

22 Angles exist, but sometimes they don’t have wings…. We call them « friends ». Aniołowie naprawdę istnieją, ale czasami nie mają skrzydeł. Nazywamy ich « przyjaciółmi ».

23

24

25

26

27 Send this message to your friends and something wonderful will happen to you tonight before 11:23 pm. Something that you always wanted to hear. Prześlij tę wiadomość swoim przyjaciołom i coś cudownego zdarzy się Tobie tego wieczoru przed 23:23. Coś, co zawsze chciałeś usłyszeć.

28

29

30

31

32 This isn’t a joke. Someone will call you to give you the news you are waiting to hear or maybe an angel will give you the answer tonight in a dream. Don’t break the chain. Please send this to at least 7 people and the person who sent it to you. To nie żart. Ktoś przedzwoni do Ciebie, aby przekazać wiadomość, na którą czekasz lub anioł da Tobie odpowiedź tej nocy w śnie. Nie przerywaj tego łańcuszka. Prześlij, proszę, tę wiadomość do co najmniej 7 osób i do osoby, od której ją otrzymałeś.

33

34

35

36

37 S M I L E UŚMIECHNIJ SIĘ

38 And now, a picture of YOU? A teraz – jakieś zdjęcie dla CIEBIE?


Pobierz ppt "Les meilleures photos de L'année 2005 D'après NBC A life for two, full of tenderness, obtains happiness as they get closer to heaven. Życie we dwoje,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google