Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DROGA DO SYSTEMU. Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach z Oddziałem Zamiejscowym w Świętej Katarzynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DROGA DO SYSTEMU. Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach z Oddziałem Zamiejscowym w Świętej Katarzynie."— Zapis prezentacji:

1 DROGA DO SYSTEMU

2 Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach z Oddziałem Zamiejscowym w Świętej Katarzynie

3 DYREKTOR WICEDYREKTOR RADA PEDAGOGICZNA -Nauczyciele Gimnazjum w Siechnicach -Nauczyciele GOZ POMOC MEDYCZNA - pielęgniarka dyplomowana S z O K - Szkolny doradca zawodowy ADMINISTRACJA SZKOŁY - Specjalista ds. kadr - Sekretarz szkoły w GOZ - Kierownik adm.- gosp. portier konserwator panie sprzątające pracownik zieleni KOMISJE - ds. przyznawania stypendiów naukowych - socjalna - ds. przyznawania dofinansowania na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY: -wychowawcy kl. I – III -pedagodzy -psycholog BIBLIOTEKA -bibliotekarze ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE : ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY -Koordynator w GOZ -Przewodniczący ZESPÓL MATEM.-PRZYRODNICZY -przewodniczący -koordynator w GOZ ZESPÓL JĘZYKÓW OBCYCH -przewodniczący -koordynator w GOZ ZESPÓL WYCH.FIZYCZNEGO -przewodniczący ZESPOŁY ZADANIOWE: -Zespół ds. mierzenia jakości /przewodniczący -Zespół ds. promocji /przewodniczący KOORDYNATORZY - ds. bezpieczeństwa -ds. ścieżek edukacyjnych -ds. technologii komputerowej ŚWIETLICA ( w tym środowiskowa) - opiekunowie POMOC PSYCHOLOGICZNA - psycholog POMOC PEDAGOGICZNA - pedagodzy RADA RODZICÓW podległość współpraca przynależność/część składowa PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA ds. JAKOŚCI -Zespół ds. jakości AUDITOR

4 BAZA SZKOŁY Ilość sal lekcyjnych: 23, w tym : Gimnazjum w Siechnicach – 17 Oddział Zam. w Świętej Katarzynie – 6 Pracownie informatyczne: 3 sale, łącznie w 56 komputerów z dostępem do Internetu w tym: 2 pracownie w Gimnazjum w Siechnicach 1 pracownia w Oddz. Zamiejscowym w Św. Katarzynie Multimedialna pracownia do nauki języków obcych Biblioteka szkolna z biblioteką multimedialną

5 Diagnoza wstępna w klasach pierwszych: -h-humanistyczna i predyspozycji do nauki języków obcych -m-matematyczno – przyrodnicza SYSTEM DIAGNOZ W NASZEJ SZKOLE Diagnoza po klasie pierwszej i drugiej: - humanistyczna - matematyczno – przyrodnicza Test dla klas trzecich: - humanistyczny - matematyczno – przyrodniczy Egzamin próbny dla klas trzecich: - humanistyczny - matematyczno – przyrodniczy Test dla klas trzecich: - humanistyczny - matematyczno – przyrodniczy

6 WSPIERANIE UZDOLNIEŃ Szkolny program wspierania uzdolnień i promocji uczniów uczących się – zatwierdzony w 2008r. Szkolny system stypendialny finansowany z budżetu gminy Bezpłatny wyjazd dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce – 18 osób (1osoba z każdej klasy)

7 KOŁA ZAINTERESOWAŃ Warsztaty teatralne w teatrze ARKA we Wrocławiu Klub internauty Zajęcia języka angielskiego Ognisko Muzyczne (nauka gry na instrumentach)

8 KOŁO MUZYCZNE WYJAZDY NA KONCERTY DO FILHARMONII WYJAZDY DO OPERETKI ZAJĘCIA ZESPOŁU WOKALNEGO NA TERENIE SZKOŁY

9 ZAJĘCIA SPORTOWE PIŁKA SIATKOWA - 2 GODZ./TYG PIŁKA NOŻNA - 2 GODZ./TYG PIŁKA KOSZYKOWA - 2 GODZ./TYG

10 ZESPÓŁ TANECZNY IMPULS Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 godz. tygodniowo Dziewczęta występują podczas zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy oraz w konkursach o zasięgu dolnośląskim Największym sukcesem było zajęcie 3 miejsca w Dolnośląskim Przeglądzie Grup Cheerleaders

11 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Każdego roku odbywa się Międzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Wójta Gminy Święta Katarzyna Uczniowie wyjeżdżają do Javornika w Czechach na Międzynarodowy Turniej Koszykówki Nawiązaliśmy współpracę z francuską szkołą w Sin Le Noble

12 KONKURSY O ZASIĘGU DOLNOŚLĄSKIM Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach i zawodach szczebla powiatowego i wojewódzkiego: Zdolny ślązak gimnazjalista Liga naukowa 16 sportowych finałów powiatowych i wojewódzkich

13 WOLONTARIAT W ramach zajęć wolontaryjnych 26 osobowa grupa uczniów Gimnazjum w Siechnicach i Oddziału Zamiejscowego w Św. Katarzynie odwiedza raz w tygodniu podopiecznych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Św. Katarzynie prowadzonego przez Siostry Pasterki. Wolontariusze organizują m.in. przedstawienia okolicznościowe dla pensjonariuszy.

14 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY Informowanie uczniów i rodziców o kierunkach kształcenia i zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Realizacja projektu Mała firma to takie proste Zajęcia warsztatowe dla młodzieży, badanie predyspozycji zawodowych Pomoc w wyborze zawodu i szkoły - indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców Badanie losów absolwentów

15 Jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich T.Taguchi Jakość w edukacji jest najważniejsza – nie da się poprawić usterek w ramach gwarancji. Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka. Rozwiązania doraźne na rzecz jakości już nie wystarczają, aby ją zapewnić – liczą się rozwiązania systemowe. Poza tym w żadnej organizacji jakość nie przychodzi z zewnątrz, nie może być zapewniona przez działania otoczenia; jakość powstaje wewnątrz szkoły Zamiast szkołę zmieniać z zewnątrz, nauczmy ją, jak się ma zmieniać sama. M. Miles

16 System zarządzania jakością ISO 9001:2000

17 ETAPY WDRAŻANIA Dobry początek Spotkanie zainteresowanych nauczycieli z przedstawicielami firmy szkoleniowej oraz konsultantem, wstępne szkolenie zespołu Uchwała Rady Pedagogicznej (sierpień 2007) akceptacja decyzji Dyrektora o wdrażaniu systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 Powołanie Przedstawiciela Kierownictwa oraz zespołu do spraw jakości Wyznaczenie zadań dla członków zespołu

18 ETAPY WDRAŻANIA Tworzenie dokumentacji KSIĘGA JAKOŚCI – na bazie istniejących dokumentów szkoły Rejestr celów i kryteriów Procedury główne: Współpraca ze środowiskiem, Doprowadzanie uczniów do sukcesu na miarę ich możliwości i oczekiwań, Realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych, Doradztwo Inne dokumenty niezbędne do skuteczności planowania, przebiegu i nadzorowania procesów.

19 PLACÓWKA EDUKACYJNA 2.1. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 2.3 OPIEKA, WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA 2.2 KSZTAŁCENIE GIMNAZJUM W SIECHNICACH 1.1. KIEROWANIE PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE, PRZEWODZENIA, KONTROLOWANIE STRONY ZAINTERESOWANE 3.1. ZAKUPY 3.3. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE 3.2. GROMADZENIE, PRZYGOTOWANIE I ANALIZY DANYCH 3.4. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE WYMAGANIA WYRÓB PROCESY GŁÓWNE PROCESY WSPOMAGAJĄCE PROCESY DOSKONALĄCE-ZARZĄDZANIE Przepływ informacjiPrzepływ zasobówPrzepływ finansów DZIAŁANIA NAPRAWCZE 2.4 DORADZTWO

20 ETAPY WDRAŻANIA Audit wewnętrzny Szkolenie wszystkich pracowników szkoły Zaplanowanie auditu wewnętrznego i powołanie auditorów wewnętrznych Szkolenie dla auditorów wewnętrznych i uzyskanie kwalifikacji auditora wewnętrznego Przeprowadzenie auditu wewnętrznego, sporządzenie raportu, wyznaczenie terminów usunięcia niezgodności z normą Przeprowadzenie przeglądu zarządzania, sporządzenie raportu – potwierdzenie przygotowania szkoły do auditu zewnętrznego

21 AUDIT ZEWNĘTRZNY przyznanie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001: audit zewnętrzny pozytywna opinia auditora zewnętrznego o pracy gimnazjum

22 ZADANIA NA NASTĘPNE LATA 1. Udoskonalanie wskaźników weryfikujących skuteczność pracy edukacyjnej gimnazjum 2. Dalsze doskonalenie zarządzania, aktualizacja dokumentacji 3. Przeprowadzanie auditów wewnętrznych 4. Przygotowanie Gimnazjum do auditów zewnętrznych - w czerwcu 2009 i Uzyskanie recertyfikacji do lipca 2011

23 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1.Pozwoliło uporządkować wszelkie działania szkoły i zapisać je w postaci procedur lub instrukcji. 2.Umożliwiło dyrekcji sprawniejsze zarządzanie wiedzą i umiejętnościami wszystkich pracowników. 3.Stworzyło warunki do współpracy w drodze do skonsolidowanego zespołu.

24 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.Nauczyło myślenia procesowego i dostrzegania powiązań między procesami. 5.Pomogło w rozwiązywaniu problemów, od badania przyczyn, poprzez szukanie rozwiązań, do oceny skuteczności zastosowanych metod. 6.Uświadomiło wszystkim, że każde działanie musi mieć cel i wynik.

25 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 7.Zrozumieliśmy, że wszystkie działania ludzi w systemie nastawione są na realizację mierzalnych celów. 8.Jesteśmy przekonani, że w szkole, jak w każdej organizacji, liczy się skuteczność w realizacji potrzeb i wymagań klientów (ich zadowolenie). 9.Doszliśmy do wniosku, że nasza praca podlega procesowi ciągłego doskonalenia.


Pobierz ppt "DROGA DO SYSTEMU. Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach z Oddziałem Zamiejscowym w Świętej Katarzynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google