Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DROGA DO SYSTEMU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DROGA DO SYSTEMU."— Zapis prezentacji:

1 DROGA DO SYSTEMU

2 Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach z Oddziałem Zamiejscowym w Świętej Katarzynie

3 PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA ds. JAKOŚCI
DYREKTOR RADA RODZICÓW POMOC PEDAGOGICZNA - pedagodzy RADA PEDAGOGICZNA Nauczyciele Gimnazjum w Siechnicach Nauczyciele GOZ PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA ds. JAKOŚCI WICEDYREKTOR POMOC MEDYCZNA - pielęgniarka dyplomowana POMOC PSYCHOLOGICZNA - psycholog AUDITOR ADMINISTRACJA SZKOŁY - Specjalista ds. kadr - Sekretarz szkoły w GOZ Kierownik adm.- gosp. portier konserwator panie sprzątające pracownik zieleni ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE: ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY Koordynator w GOZ Przewodniczący ZESPÓL MATEM.-PRZYRODNICZY -przewodniczący -koordynator w GOZ ZESPÓL JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓL WYCH.FIZYCZNEGO S z O K - Szkolny doradca zawodowy ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY: wychowawcy kl. I – III pedagodzy psycholog BIBLIOTEKA -bibliotekarze ZESPOŁY ZADANIOWE: -Zespół ds. mierzenia jakości /przewodniczący -Zespół ds. promocji /przewodniczący ŚWIETLICA ( w tym środowiskowa)‏ - opiekunowie podległość współpraca przynależność/część składowa -Zespół ds. jakości KOMISJE - ds. przyznawania stypendiów naukowych - socjalna - ds. przyznawania dofinansowania na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli KOORDYNATORZY - ds. bezpieczeństwa -ds. ścieżek edukacyjnych -ds. technologii komputerowej

4 BAZA SZKOŁY Ilość sal lekcyjnych: 23, w tym : Gimnazjum w Siechnicach – 17 Oddział Zam. w Świętej Katarzynie – 6 Pracownie informatyczne: 3 sale, łącznie w 56 komputerów z dostępem do Internetu w tym: 2 pracownie w Gimnazjum w Siechnicach 1 pracownia w Oddz. Zamiejscowym w Św. Katarzynie Multimedialna pracownia do nauki języków obcych Biblioteka szkolna z biblioteką multimedialną

5 SYSTEM DIAGNOZ W NASZEJ SZKOLE
Diagnoza wstępna w klasach pierwszych: humanistyczna i predyspozycji do nauki języków obcych matematyczno – przyrodnicza Diagnoza po klasie pierwszej i drugiej: - humanistyczna - matematyczno – przyrodnicza Test dla klas trzecich: - humanistyczny - matematyczno – przyrodniczy Egzamin próbny dla klas trzecich: - humanistyczny - matematyczno – przyrodniczy Test dla klas trzecich: - humanistyczny - matematyczno – przyrodniczy

6 WSPIERANIE UZDOLNIEŃ Szkolny program wspierania uzdolnień i promocji uczniów uczących się – zatwierdzony w 2008r. Szkolny system stypendialny finansowany z budżetu gminy Bezpłatny wyjazd dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce – 18 osób (1osoba z każdej klasy)‏

7 KOŁA ZAINTERESOWAŃ Warsztaty teatralne w teatrze ARKA we Wrocławiu
Klub internauty Zajęcia języka angielskiego Ognisko Muzyczne (nauka gry na instrumentach)‏

8 KOŁO MUZYCZNE WYJAZDY NA KONCERTY DO FILHARMONII WYJAZDY DO OPERETKI
ZAJĘCIA ZESPOŁU WOKALNEGO NA TERENIE SZKOŁY

9 ZAJĘCIA SPORTOWE PIŁKA SIATKOWA - 2 GODZ./TYG
PIŁKA NOŻNA GODZ./TYG PIŁKA KOSZYKOWA - 2 GODZ./TYG

10 ZESPÓŁ TANECZNY „IMPULS”
Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 godz. tygodniowo Dziewczęta występują podczas zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy oraz w konkursach o zasięgu dolnośląskim Największym sukcesem było zajęcie 3 miejsca w Dolnośląskim Przeglądzie Grup Cheerleaders

11 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Każdego roku odbywa się Międzynarodowy Turniej Koszykówki o „Puchar Wójta Gminy Święta Katarzyna” Uczniowie wyjeżdżają do Javornika w Czechach na Międzynarodowy Turniej Koszykówki Nawiązaliśmy współpracę z francuską szkołą w Sin Le Noble

12 KONKURSY O ZASIĘGU DOLNOŚLĄSKIM
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach i zawodach szczebla powiatowego i wojewódzkiego: Zdolny ślązak gimnazjalista Liga naukowa 16 sportowych finałów powiatowych i wojewódzkich

13 WOLONTARIAT W ramach zajęć wolontaryjnych 26 osobowa grupa uczniów
Gimnazjum w Siechnicach i Oddziału Zamiejscowego w Św. Katarzynie odwiedza raz w tygodniu podopiecznych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Św. Katarzynie prowadzonego przez Siostry Pasterki. Wolontariusze organizują m.in. przedstawienia okolicznościowe dla pensjonariuszy.

14 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
Informowanie uczniów i rodziców o kierunkach kształcenia i zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Realizacja projektu „ Mała firma to takie proste” Zajęcia warsztatowe dla młodzieży, badanie predyspozycji zawodowych Pomoc w wyborze zawodu i szkoły - indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców Badanie losów absolwentów

15 „Jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich” T.Taguchi
Jakość w edukacji jest najważniejsza – nie da się poprawić usterek w ramach gwarancji. Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka. Rozwiązania doraźne na rzecz jakości już nie wystarczają, aby ją zapewnić – liczą się rozwiązania systemowe. Poza tym w żadnej organizacji jakość nie przychodzi z zewnątrz, nie może być zapewniona przez działania otoczenia; jakość powstaje wewnątrz szkoły Zamiast szkołę zmieniać z zewnątrz, nauczmy ją, jak się ma zmieniać sama. M. Miles

16 System zarządzania jakością ISO 9001:2000

17 ETAPY WDRAŻANIA „Dobry początek”
Spotkanie zainteresowanych nauczycieli z przedstawicielami firmy szkoleniowej oraz konsultantem, wstępne szkolenie zespołu Uchwała Rady Pedagogicznej (sierpień 2007) akceptacja decyzji Dyrektora o wdrażaniu systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 Powołanie Przedstawiciela Kierownictwa oraz zespołu do spraw jakości Wyznaczenie zadań dla członków zespołu

18 ETAPY WDRAŻANIA Tworzenie dokumentacji
KSIĘGA JAKOŚCI – na bazie istniejących dokumentów szkoły „Rejestr celów i kryteriów” Procedury główne: „Współpraca ze środowiskiem”, „Doprowadzanie uczniów do sukcesu na miarę ich możliwości i oczekiwań”, „Realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych”, „Doradztwo” Inne dokumenty niezbędne do skuteczności planowania, przebiegu i nadzorowania procesów.

19 PLACÓWKA EDUKACYJNA GIMNAZJUM W SIECHNICACH
1.1. KIEROWANIE PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE, PRZEWODZENIA, KONTROLOWANIE PROCESY DOSKONALĄCE-ZARZĄDZANIE PROCESY GŁÓWNE 2.2 KSZTAŁCENIE STRONY ZAINTERESOWANE STRONY ZAINTERESOWANE 2.4 DORADZTWO 2.1. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM WYRÓB WYMAGANIA 2.3 OPIEKA , WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA PROCESY WSPOMAGAJĄCE 3.3. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE 3.2. GROMADZENIE, PRZYGOTOWANIE I ANALIZY DANYCH 3.1. ZAKUPY DZIAŁANIA NAPRAWCZE 3.4. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE Przepływ informacji Przepływ zasobów Przepływ finansów

20 ETAPY WDRAŻANIA Audit wewnętrzny
Szkolenie wszystkich pracowników szkoły Zaplanowanie auditu wewnętrznego i powołanie auditorów wewnętrznych Szkolenie dla auditorów wewnętrznych i uzyskanie „kwalifikacji auditora wewnętrznego” Przeprowadzenie auditu wewnętrznego, sporządzenie raportu, wyznaczenie terminów usunięcia niezgodności z normą Przeprowadzenie przeglądu zarządzania, sporządzenie raportu – potwierdzenie przygotowania szkoły do auditu zewnętrznego

21 AUDIT ZEWNĘTRZNY 25.06.2008 - audit zewnętrzny
pozytywna opinia auditora zewnętrznego o pracy gimnazjum przyznanie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2000

22 ZADANIA NA NASTĘPNE LATA
1. Udoskonalanie wskaźników weryfikujących skuteczność pracy edukacyjnej gimnazjum 2. Dalsze doskonalenie zarządzania, aktualizacja dokumentacji 3. Przeprowadzanie auditów wewnętrznych 4. Przygotowanie Gimnazjum do auditów zewnętrznych - w czerwcu 2009 i 2010 5. Uzyskanie recertyfikacji do lipca 2011

23 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
1.Pozwoliło uporządkować wszelkie działania szkoły i zapisać je w postaci procedur lub instrukcji. 2.Umożliwiło dyrekcji sprawniejsze zarządzanie wiedzą i umiejętnościami wszystkich pracowników. 3.Stworzyło warunki do współpracy w drodze do skonsolidowanego zespołu.

24 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
4.Nauczyło myślenia procesowego i dostrzegania powiązań między procesami. 5.Pomogło w rozwiązywaniu problemów, od badania przyczyn, poprzez szukanie rozwiązań, do oceny skuteczności zastosowanych metod. 6.Uświadomiło wszystkim, że każde działanie musi mieć cel i wynik.

25 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
7.Zrozumieliśmy, że wszystkie działania ludzi w systemie nastawione są na realizację mierzalnych celów. 8.Jesteśmy przekonani, że w szkole, jak w każdej organizacji, liczy się skuteczność w realizacji potrzeb i wymagań klientów (ich zadowolenie). 9.Doszliśmy do wniosku, że nasza praca podlega procesowi ciągłego doskonalenia.


Pobierz ppt "DROGA DO SYSTEMU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google