Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostre stany zagrożenia u ciężarnej Lek. Joanna Krygowska Klinika Ginekologii Operacyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostre stany zagrożenia u ciężarnej Lek. Joanna Krygowska Klinika Ginekologii Operacyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Ostre stany zagrożenia u ciężarnej Lek. Joanna Krygowska Klinika Ginekologii Operacyjnej

2 Ostre stany zagrożenia w ciąży POŁOŻNICZE POŁOŻNICZE Krwawienia w ciąży Krwawienia w ciąży Rzucawka i stan przedrzucawkowy Rzucawka i stan przedrzucawkowy Koagulopatie położnicze Koagulopatie położnicze INTERNISTYCZNE INTERNISTYCZNE Zator tętnicy płucnej Zator tętnicy płucnej Astma Astma Przełom tarczycowy Przełom tarczycowy Padaczka Padaczka Hipo/hiperglikemia Hipo/hiperglikemia Ostry ból brzuch Ostry ból brzuch

3 Zator tętnicy płucnej Gwałtowne zamkniecie lub zwężenie Gwałtowne zamkniecie lub zwężenie t.płucnej lub części jej rozgałęzienia przez materiał zatorowy. t.płucnej lub części jej rozgałęzienia przez materiał zatorowy. skrzepliny – głębokie zyły udowe, żyły miednicy mniejszej skrzepliny – głębokie zyły udowe, żyły miednicy mniejszej płyn owodniowy płyn owodniowy tkanka tłuszczowa tkanka tłuszczowa powietrze powietrze

4 najczęściej kliniczna manifestacja żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej najczęściej kliniczna manifestacja żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej 1/ ciąż 1/ ciąż sześć razy częściej niż u kobiet nieciężarnych sześć razy częściej niż u kobiet nieciężarnych nieleczona w ok. 12% prowadzi do zgonu nieleczona w ok. 12% prowadzi do zgonu

5 powikłania: powikłania: -zapalenie opłucnej -zapalenie opłucnej -zawał płuca -zawał płuca -niewydolność prawokomorowa -niewydolność prawokomorowa -nawroty zatorów – 30% -nawroty zatorów – 30% -ogniska niedodmy -ogniska niedodmy

6 objawy: objawy: -duszność -duszność -ból w klatce piersiowej -ból w klatce piersiowej -suchy kaszel -suchy kaszel -zasłabnięcie / omdlenie -zasłabnięcie / omdlenie -tachypnoe -tachypnoe -tachykardia -tachykardia -niepokój -niepokój

7 diagnostyka: diagnostyka: - tarcie opłucnowe, wzmożone tętnienie okolicy - tarcie opłucnowe, wzmożone tętnienie okolicy przedsercowej, akcentacja II tonu serca przedsercowej, akcentacja II tonu serca - wzrost poziomu D-dimerów, aPTT, PLT - wzrost poziomu D-dimerów, aPTT, PLT - pO2 pCO2, zasadowica - pO2 pCO2, zasadowica - EKG : -tachykardia - EKG : -tachykardia -nadkomorowe zaburzenia rytmu -nadkomorowe zaburzenia rytmu -nieswoiste zmiany odc.ST i zał.T -nieswoiste zmiany odc.ST i zał.T - RTG klatki piersiowej: - RTG klatki piersiowej: ¼ obraz prawidłowy ¼ obraz prawidłowy - ECHO sreca: zmiany widoczne przy - ECHO sreca: zmiany widoczne przy zamknięciu ponad 30% łozyska zamknięciu ponad 30% łozyska naczyniowego naczyniowego

8 USG żył kończyn dolnych USG żył kończyn dolnych scyntygrafia perfuzyjna płuc – ujawnia ubytki przepływu w obszarze zaopatrywanym przez tetnicę zamkniętą przez zator. Duża czułość ( 90%), mała swoistość. scyntygrafia perfuzyjna płuc – ujawnia ubytki przepływu w obszarze zaopatrywanym przez tetnicę zamkniętą przez zator. Duża czułość ( 90%), mała swoistość. Angio – KT / MRI Angio – KT / MRI

9 różnicowanie: różnicowanie: -ostre zespoły wieńcowe -ostre zespoły wieńcowe -tamponada serca -tamponada serca -astma i POChP -astma i POChP -zapalenie płuc i opłucnej -zapalenie płuc i opłucnej -neuralgia n. międzyźebrowego -neuralgia n. międzyźebrowego

10 postępowanie: postępowanie: - pozycja półsiedząca - pozycja półsiedząca - leki uspokajające - leki uspokajające - tlenoterapia - tlenoterapia - zabezpieczenie dostępu iv - zabezpieczenie dostępu iv - niemasywny ZP leczymy jak ZŻG - niemasywny ZP leczymy jak ZŻG - masywna ZP, przy dużym zagrożeniu życia - masywna ZP, przy dużym zagrożeniu życia ciężarnej leczenie trombolityczne: ciężarnej leczenie trombolityczne: - w bolusi iv j.m./kg.m.c,nastepnie we - w bolusi iv j.m./kg.m.c,nastepnie we wlewie ciagłym j.m/kg.m.c wlewie ciagłym j.m/kg.m.c - terapia iv 7-10 dni, następnie terapia podskórna - terapia iv 7-10 dni, następnie terapia podskórna przez 3 m-ce lub 4-8 tyg po porodzie przez 3 m-ce lub 4-8 tyg po porodzie

11 Alternatywa dla heparyny niefrakcjonowanej jest: Alternatywa dla heparyny niefrakcjonowanej jest: heparyna drobnocząsteczkowa heparyna drobnocząsteczkowa ENOKSAPARYNA ENOKSAPARYNA W dawce 1 mg/ kg.m.c. na dobe w 2 dawkach W dawce 1 mg/ kg.m.c. na dobe w 2 dawkach

12 Astma oskrzelowa Przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, przyczyniająca się do nadreaktywności oskrzeli i związanych z tym: Przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, przyczyniająca się do nadreaktywności oskrzeli i związanych z tym: - skurcz mięśni gładkich oskrzeli - skurcz mięśni gładkich oskrzeli - wzrost wydzielania śluzu - wzrost wydzielania śluzu - obrzęk błony śluzowej oskrzelików - obrzęk błony śluzowej oskrzelików

13 w ciąży stopień ciężkości astmy ulega zmianie: w ciąży stopień ciężkości astmy ulega zmianie: 1/3 pogorszenie 1/3 pogorszenie 1/3 łagodniejszy przebieg 1/3 łagodniejszy przebieg 1/3 bez zmian 1/3 bez zmian największe ryzyko nasilenia objawów między 24 a 36 tc największe ryzyko nasilenia objawów między 24 a 36 tc w ostatnich 4 tyg obj. zwykle się zmniejszają i tylko u ok. 10% występują w czasie porodu w ostatnich 4 tyg obj. zwykle się zmniejszają i tylko u ok. 10% występują w czasie porodu

14 diagnostyka: diagnostyka: - objawy: często w nocy i nad ranem - objawy: często w nocy i nad ranem - napadowa duszność ze świstem - napadowa duszność ze świstem wydechowym wydechowym - kaszel napadowy - kaszel napadowy - uczucie ściskania w kl. piersiowej - uczucie ściskania w kl. piersiowej - osłuchowo: rzężenia,świsty, - osłuchowo: rzężenia,świsty, furczenia furczenia - gazometria krwi tętniczej - gazometria krwi tętniczej - FEV1 - FEV1

15 zasady leczenia astmy sa takie same jak u kobiet nieciężarnych zasady leczenia astmy sa takie same jak u kobiet nieciężarnych jako lek I rzutu GKS wziewne zwł. budezonid jako lek I rzutu GKS wziewne zwł. budezonid - zmniejszają ryzyko napadu astmy w ciąży i - zmniejszają ryzyko napadu astmy w ciąży i ryzyko ponownej hospitalizacji po ryzyko ponownej hospitalizacji po zaostrzeniu astmy zaostrzeniu astmy GKS doustne nie działają teratogennie,ale mogą ryzyko rozszczepu wargi i podniebienia GKS doustne nie działają teratogennie,ale mogą ryzyko rozszczepu wargi i podniebienia Szybko działajace ß2-mimetyki wziewne jako leczenie objawowe Szybko działajace ß2-mimetyki wziewne jako leczenie objawowe Kromony, antagoniści receptora leukotrienowego, teofilina jako leki alternatywne Kromony, antagoniści receptora leukotrienowego, teofilina jako leki alternatywne

16 postępowanie w napadzie astmy: postępowanie w napadzie astmy: - zabezpieczyć dostęp iv - zabezpieczyć dostęp iv - pozycja siedząca - pozycja siedząca - podaż płynów - podaż płynów - tlen 2-4l/min – aby SaO2 powyżej 95% - tlen 2-4l/min – aby SaO2 powyżej 95% - szybko działajace ß2-mimetyki w - szybko działajace ß2-mimetyki w nebulizatorze nebulizatorze - GKS ogólnoustrojowo - GKS ogólnoustrojowo

17 Przełom tarczycowy Stan nagłego załamania homeostazy ustrojowej rozwijający się na podłożu nierozpoznanej lub niedostatecznie leczonej nadczynności tarczycy Stan nagłego załamania homeostazy ustrojowej rozwijający się na podłożu nierozpoznanej lub niedostatecznie leczonej nadczynności tarczycy rzadko w ciąży rzadko w ciąży nieleczony – wysoka śmiertelność 30-50% nieleczony – wysoka śmiertelność 30-50% sprzyjają: ciężka postać stanu przedrzucawkowego, niedokrwistość, infekcje, poród sprzyjają: ciężka postać stanu przedrzucawkowego, niedokrwistość, infekcje, poród

18 rozpoznanie: rozpoznanie: - wywiad - wywiad - objawy: - gorączka - objawy: - gorączka - drżenie mięśniowe - drżenie mięśniowe - nudnośći, wymioty, biegunka - nudnośći, wymioty, biegunka - pobudzenie / apatia - pobudzenie / apatia - tachykardia - tachykardia - zab.świadomości, halucynacje - zab.świadomości, halucynacje - podwyższone poziomy FT3 i FT4 - podwyższone poziomy FT3 i FT4 - hiperkalcemia – 25% - hiperkalcemia – 25%

19 Postępowanie – NATYCHMIASTOWE Postępowanie – NATYCHMIASTOWE - leki p-tarczycowe: propylotiouracyl lub tiamazol mg 3 x /dzień - max 1,5g - leki p-tarczycowe: propylotiouracyl lub tiamazol mg 3 x /dzień - max 1,5g - ß-blokery:blokują obwodowa konwersje T3 do T4, zmniejszają prace serca - ß-blokery:blokują obwodowa konwersje T3 do T4, zmniejszają prace serca -propranolol 0,04-0,08g co 6-8h/0,001-0,001g iv -propranolol 0,04-0,08g co 6-8h/0,001-0,001g iv - wyrównanie zab.wodno-elektrolitowych pod kontrolą ośrodkowego cisnienia żylnego i badań biochemicznych ( co 12h) - leki p-gorączkowe, zimne okłady - leki p-gorączkowe, zimne okłady - tlen 2l / min przez cewnik donosowy - tlen 2l / min przez cewnik donosowy - antybiotyki-przy podejrzeniu zakażenia - profilaktyka p-zakrzepowa - profilaktyka p-zakrzepowa

20 Padaczka Przewlekła choroba cechująca się występowaniem nieprowokowanych napadów-epizodów o nagłym początku, w czasie których mogą występować zaburzenia świadomości, zachowania, emocji, czynności ruchowych, czuciowych lub wegetatywnych. Przewlekła choroba cechująca się występowaniem nieprowokowanych napadów-epizodów o nagłym początku, w czasie których mogą występować zaburzenia świadomości, zachowania, emocji, czynności ruchowych, czuciowych lub wegetatywnych. 0,5-1% ciężarnych choruje na padaczkę 0,5-1% ciężarnych choruje na padaczkę u ok. 13% napady występią po raz pierwszy w trakcie ciąży u ok. 13% napady występią po raz pierwszy w trakcie ciąży

21 pzryczyny stężenia leków w ciąży: pzryczyny stężenia leków w ciąży: - objętości osocza - objętości osocza - objętości przestrzeni pozakomórkowej - objętości przestrzeni pozakomórkowej - ilości tkanki tłuszczowej - ilości tkanki tłuszczowej - wymioty - wymioty - hydroksylacja leków w wątrobie - hydroksylacja leków w wątrobie - przemęczenie, brak snu - przemęczenie, brak snu

22 postępowanie w napadzie drgawek: postępowanie w napadzie drgawek: - zapobieganie urazom - zapobieganie urazom - kontrola funkcji zyciowych - kontrola funkcji zyciowych - utrzymać drożność dróg oddechowych - utrzymać drożność dróg oddechowych - zmniejszyć ryzyko aspiracji treści - zmniejszyć ryzyko aspiracji treści - cewnik Foleya - cewnik Foleya

23 - leki: siarczan magnezu - dawka wstępna 4-6g iv w min - dawka wstępna 4-6g iv w min - ew. kolejna dawka 2g iv - ew. kolejna dawka 2g iv diazepam – 10-20mg iv/ max mg diazepam – 10-20mg iv/ max mg - jeśli wywiad wskazuje na padaczkę stosujemy iv leki, które ciężarna przyjmowała podczas ciąży - leki najbezpieczniejsze: lamotrygina, karbamazepina, gabapentyna - należy unikać fenytoiny, kw.walproinowego !

24 Hipoglikemia / hiperglikemia Zmiany w gospodarce węglowodanowej Zmiany w gospodarce węglowodanowej - przerost kom. ß wysp trzustkowych - przerost kom. ß wysp trzustkowych - wydzielanie insuliny i wchłanianie Glu - wydzielanie insuliny i wchłanianie Glu - wzrost zapotrzebowania na insulinę w II i - wzrost zapotrzebowania na insulinę w II i III trymestrze III trymestrze

25 Stany sprzyjające hipoglikemii Stany sprzyjające hipoglikemii - wczesna ciąża - wczesna ciąża - ostatnie tyg. ciąży - ostatnie tyg. ciąży - nieprawidłowa dieta - nieprawidłowa dieta - nudności, wymioty, biegunka - nudności, wymioty, biegunka - przedawkowanie insuliny - przedawkowanie insuliny Stany sprzyjające hiperglikemii Stany sprzyjające hiperglikemii - nierozpoznana, nieleczona cukrzyca - nierozpoznana, nieleczona cukrzyca - niedostateczne dawki insuliny - niedostateczne dawki insuliny - nadmiar węglowodanów w diecie - nadmiar węglowodanów w diecie

26 Objawy hipoglikemii: Objawy hipoglikemii: - osłabienie, omdlenia - osłabienie, omdlenia - drżenie, kołatania serca, zimne poty - drżenie, kołatania serca, zimne poty - rozdrażnienie, niepokój - rozdrażnienie, niepokój - bóle głowy, zaburzenia orientacji, - bóle głowy, zaburzenia orientacji, zaburzenia widzenia zaburzenia widzenia - śpiączka - śpiączka Objawy hiperglikemii Objawy hiperglikemii - zwiększona diureza, pragnienie, - zwiększona diureza, pragnienie, - apatia, senność, osłabienie, - apatia, senność, osłabienie, - ból brzucha, nudności, wymioty, kwasiczy - ból brzucha, nudności, wymioty, kwasiczy oddech oddech - zaburzenia orientacji, śpiączak - zaburzenia orientacji, śpiączak

27 Leczenie hipogliekmii: Leczenie hipogliekmii: - obj. prodromalne – ml słodkiego płynu - obj. prodromalne – ml słodkiego płynu - śpiączka – 10-20% r-r Glu w bolusie, następnie wlew iv - śpiączka – 10-20% r-r Glu w bolusie, następnie wlew iv Częste stany hipoglikemii – uszkodzenie OUN

28 Leczenie hiperglikemii: Leczenie hiperglikemii: - uzupełnianie płynów – 1l w pierwszwj godzinie, następnie po ml - uzupełnianie płynów – 1l w pierwszwj godzinie, następnie po ml - kontrola wydalanego moczu-stężenie glu i ciał ketonowych - kontrola wydalanego moczu-stężenie glu i ciał ketonowych - insulina w pompie infuzyjnej – 0,1j/kg w - insulina w pompie infuzyjnej – 0,1j/kg w bolusie, następnie 8-10j/h bolusie, następnie 8-10j/h w ciągu 2h spadek glikemii o min. 25% w ciągu 2h spadek glikemii o min. 25% - po wrównaniu kwasicy, odwodnienia i glikemii 150mg/dl – posiłki + insulina - po wrównaniu kwasicy, odwodnienia i glikemii 150mg/dl – posiłki + insulina - uzupełnianie K - uzupełnianie K - pH 7,1 rozważyć podanie NaHCO3 - pH 7,1 rozważyć podanie NaHCO3

29 Ostry ból brzucha Zapalenie wyrostka robaczkowego Zapalenie wyrostka robaczkowego Ostre zapalenie p. żółciowego Ostre zapalenie p. żółciowego Ostre zapalenie trzustki Ostre zapalenie trzustki Skręt torbieli jajnika Skręt torbieli jajnika Niedrożność mechaniczna jelit Niedrożność mechaniczna jelit

30 Zapalenie wyrostka robaczkowego: Zapalenie wyrostka robaczkowego: - 1/1500 ciąż - I--ból stały, umiejscowieony w pr dole - biodrowym, nasilenie przy kaszlu, chodzeniu - nudności, wymioty, brak łaknienia - IIból o nietypowej lokalizacji, częste oddawanie moczu, niestałe obj gastryczne - WAŻNE – zatarcie obj otrzewnowych, bolesność przy poruszaniu częścią pochwową, HR niewspółmierny do temp - objaw Bryana - leczenie – chirurgiczne - ryzyko: perforacja, rozlane zap. otrzewnej nieleczone – wysoka umieralność do nieleczone – wysoka umieralność do 30% 30%

31 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego: Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego: - kamica żółciowa(90%), zastój żółci lub zakażenie(10%) - badanie USG/ badania laboratoryjne - leczenie zachowawcze - - łagodne objawy, stan ciężarnej i - płodu stabilny - – leki rozkurczowe, p-bólowe, - antybiotyki - leczenie chirurgiczne - ryzyko: perforacja, zap. otrzewnej,ropień

32 Ostre zapalenie trzustki Ostre zapalenie trzustki - alkohol - u kobiet w ciąży gł. związane z objawową kamicą żółciową i zap. p. żółciowego, oraz: ostre stłuszczenie watroby, preeklempsia - Nudności, wymioty, tachykardia, wzdęty, bolesny brzuch, osłabiona perystaltyka, temp, HR - leczenie zachowawcze: - wydzielania trzustki: odsysanie treści - wydzielania trzustki: odsysanie treści żołądkowej, parenteralna hiperalimentacja, żołądkowej, parenteralna hiperalimentacja, -wyrównanie zaburzeń wodno- -wyrównanie zaburzeń wodno- elektrolitowych elektrolitowych - leki p-bólowe/ antybiotykoterapia - leki p-bólowe/ antybiotykoterapia - ytrzymanie prawidłowej glikemii - insulina - ytrzymanie prawidłowej glikemii - insulina - leczenie chirurgiczne - ostatecznie - leczenie chirurgiczne - ostatecznie

33 Skręt torbieli jajnika Skręt torbieli jajnika - torbiel, guz janika - USG - laparotomia - ryzyko: zakrzepica, zakażenie i zapalenie - otrzewnej

34 Niedrożność jelit Niedrożność jelit - zrosty wewnątrzotrzewnowe - w 25% skręt j. krętego lub esicy w przebiegu ciąży, wgłobienie - krytyczne momenty: tc – macica przekracza granicę tc – macica przekracza granicę miednicy mniejszej miednicy mniejszej tc – obniżenie się dna macicy tc – obniżenie się dna macicy - po porodzie - po porodzie - sonda do żołądka, przetoczenie płynów, antybiotykoterapia, wlew do j.grubego - leczenie chirurgiczne


Pobierz ppt "Ostre stany zagrożenia u ciężarnej Lek. Joanna Krygowska Klinika Ginekologii Operacyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google