Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doing Business 2009 – Polska na tle krajów regionu KrajPozycja Estonia22 Litwa28 Łotwa29 Słowacja36 Węgry41 Czechy75 Polska76.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doing Business 2009 – Polska na tle krajów regionu KrajPozycja Estonia22 Litwa28 Łotwa29 Słowacja36 Węgry41 Czechy75 Polska76."— Zapis prezentacji:

1

2 Doing Business 2009 – Polska na tle krajów regionu KrajPozycja Estonia22 Litwa28 Łotwa29 Słowacja36 Węgry41 Czechy75 Polska76

3 Reforma otoczenia regulacyjnego w Polsce Rozpoczęcie działalności gospodarczej (145. pozycja)* Płacenie podatków (142. pozycja)* Uzyskiwanie pozwoleń budowlanych (158. pozycja)* *Na podstawie – Doing Business 2009

4 Doing Business 2009 – Polska na tle krajów regionu Rozpoczęcie działalności gospodarczej KrajPozycja Estonia23 Węgry27 Łotwa35 Słowacja48 Litwa74 Czechy86 Polska145

5 Rozpoczęcie działalności gospodarczej - skutki zmniejszenia minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z o.o. Obniżenie kwoty minimalnego kapitału zakładowego z 50 tys. do 5 tys. zł przesunięcie Polski z pozycji 145. do 134. (awans o 11 miejsc). Całkowite zniesienie minimalnego kapitału zakładowego przesunięcie Polski z pozycji 145. na 87. (awans o 58 miejsc). w proc. dochodu na mieszkańca

6 Rozpoczęcia działalności gospodarczej - skutki zmniejszenia liczby formalności przy zakładaniu spółki z o.o. Wprowadzenie systemu zero okienka przesunięcie Polski z pozycji 145. na 104. (awans o 41 miejsc). Liczba procedur

7 Rozpoczęcie działalności gospodarczej - łączne skutki zmniejszenia minimalnego kapitału zakładowego oraz liczby formalności przy zakładaniu spółki z o.o. Zmniejszenie kwoty minimalnego kapitału zakładowego do 5 tys. zł oraz wprowadzenie systemu zero okienka przesunięcie Polski z pozycji 145. na 83. (awans o 62 miejsca w kategorii rozpoczęcie działalności gospodarczej). Całkowite zniesienie obowiązku minimalnego kapitału zakładowego oraz wprowadzenie systemu zero okienka przesunięcie z pozycji 145. na 35. (awans o 110 miejsc pod względem łatwości zakładania firmy).

8 Doing Business 2009 – Polska na tle krajów regionu Płacenie podatków KrajPozycja Estonia34 Łotwa36 Litwa57 Węgry111 Czechy118 Słowacja126 Polska142

9 Płacenie podatków - skutki zmniejszenia liczby formalności oraz skrócenia czasu poświęcanego na ich wypełnianie Zmniejszenie liczby formalności podatkowych z 40 do 24 oraz skrócenie czasu poświęcanego na ich wypełnianie z 418 do 366 godzin przesunięcie Polski z pozycji 142. na 102. (awans o 40 pozycji w kategorii płacenie podatków). Liczba procedurCzas egzekwowania należności – liczba dni

10 Doing Business 2009 – Polska na tle krajów regionu Uzyskiwanie pozwoleń budowlanych KrajPozycja Estonia19 Słowacja53 Litwa63 Łotwa78 Czechy86 Węgry89 Polska158

11 Uzyskiwanie pozwoleń budowlanych - zmniejszenie liczby procedur oraz skrócenie czasu rozpatrywania wniosków budowlanych Zmniejszenie liczby procedur o blisko 40 proc. (z 30 do 20) oraz skrócenie przeciętnego czasu rozpatrywania wniosków budowlanych o 25 proc. (z 308 do 237 dni) przesunięcie Polski z pozycji 158 na 127 (awans o 31 pozycji w kategorii uzyskiwanie pozwoleń budowlanych). Liczba procedurCzas egzekwowania należności – liczba dni

12 Poprawa otoczenia regulacyjnego gospodarki 1.Obniżenie kapitału zakładowego do 5 tys. zł 2.Wprowadzenie systemu zero okienka 3.Zmniejszenie liczby formalności podatkowych do 24 oraz przeciętnego czasu ich rozliczania do 366 godzin 4.Zmniejszenie liczby procedur budowlanych do 24 oraz skrócenie czasu ich rozpatrywania do 237 dni 1.Całkowite zniesienie minimalnego kapitału zakładowego 2.Wprowadzenie systemu zero okienka 3.Zmniejszenie liczby formalności podatkowych do 24 oraz przeciętnego czasu ich rozliczania do 366 godzin 4.Zmniejszenie liczby procedur budowlanych do 24 oraz skr ó cenie czasu ich rozpatrywania do 237 dni 52 46

13 Ponad połowa młodych postrzega siebie jako osoby przedsiębiorcze. Częściej, jako przedsiębiorcze, określają się osoby, które kiedykolwiek pracowały oraz mieszkające w miastach. Czy według własnej oceny jest Pan/Pani osobą przedsiębiorczą (przejmującą inicjatywę, obrotną, rzutką, zaradną, skuteczną)? Podstawa: Osoby w wieku 15-25 lat – N=218 37%63% miasto ponad 100 tys. 39%61% miasto do 100 tys. 52%48% wieś wielkość miejscowości 50% nie 33%67% tak czy kiedykolwiek pracował / pracuje obecnie? 44%56% 20-25 lat 50% 15-19 lat wiek 44%56% kobieta 44%56% mężczyzna płeć zdecydowani e lub raczej nie zdecydowani e lub raczej tak

14 W sumie 1/3 osób w wieku 15-25 lat uczestniczyła w szkole lub na uczelni w zajęciach na temat zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa. Większość z nich oceniała tego rodzaju zajęcia jako ciekawe. Jakie są Pana/Pani doświadczenia jeżeli chodzi o prowadzone w szkole lub uczelni zajęcia na temat zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa? Podstawa: Osoby w wieku 15-25 lat – N=218 nigdy nie miałem do czynienia z takimi zajęciami i nie chciałbym w nich uczestniczyć nigdy nie miałem do czynienia z takimi zajęciami, ale chciałbym w nich uczestniczyć miałem takie zajęcia, ale mnie nie zainteresowały miałem takie zajęcia i były bardzo ciekawe 22% 12% 49% 17%

15 Największą potrzebę udziału w zajęciach na temat zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa wykazują osoby mieszkające w miastach i takie, które nigdy jeszcze nie pracowały. Jakie są Pana/Pani doświadczenia jeżeli chodzi o prowadzone w szkole lub uczelni zajęcia na temat zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa? Podstawa: Osoby w wieku 15-25 lat – N=218 nigdy nie miałem do czynienia z takimi zajęciami i nie chciałbym w nich uczestniczyć nigdy nie miałem do czynienia z takimi zajęciami, ale chciałbym w nich uczestniczyć miałem takie zajęcia, ale mnie nie zainteresowały miałem takie zajęcia i były bardzo ciekawe 22% 12% 49% 17% mężczyźni– 50% kobiety– 47% wiek 15-19 lat- 50% wiek 20-25 lat- 48% kiedykolwiek pracował- 45% nie pracował- 51% wieś- 44% miasto do 100 tys.- 53% miasto ponad 100 tys.- 51%

16 Spośród zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, osoby w wieku 15-25 lat, zdecydowanie najwyżej oceniają swoje kompetencje w dziedzinie obsługi komputera i oprogramowania biurowego oraz znajomości języków obcych. Na ile ocenia Pan / Pani swoją wiedzę odnośnie następujących zagadnień z zakresu przedsiębiorczości? Oceniając proszę posłużyć się skala ocen od 1 do 5, gdzie 1 - oznacza ocenę najniższą, zaś 5 – najwyższą. Podstawa: Osoby w wieku 15-25 lat – N=218

17 Jedynie niecały 1% dorosłych zdecydowanie deklaruje zamiar otwarcia firmy w ciągu najbliższego roku. Dodatkowo 3.6% dopuszcza taką możliwość. Częściej zamiar otwarcia firmy deklarują osoby w wieku 26-30 lat, osoby z wykształceniem ponad-średnim i bezrobotni. Czy zamierza Pan / Pani w najbliższym czasie (do roku) otworzyć własną firmę? Podstawa: Osoby w wieku 18-75 lat – N=937 4.3%

18 Dwa najważniejsze powody otwierania własnej firmy, wymieniane przez 1/3 osób, to możliwość uzyskania wyższych dochodów niż z pracy najemnej i trudności ze znalezieniem pracy. Co według Pana/Pani przede wszystkim skłania ludzi do otwierania własnej firmy? Proszę wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze rzeczy. Podstawa: Osoby w wieku 18-75 lat – N=937

19 Co według Pana/Pani przede wszystkim skłania ludzi do otwierania własnej firmy? Proszę wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze rzeczy. Podstawa: Osoby w wieku 18-75 lat – N=937 możliwość uzyskania wyższych dochod ó w niż z pracy najemnej trudności ze znalezieniem pracy chęć realizacji marzeń poczucie niezależności chęć poprawy pozycji społecznej chęć zainwestowania własnych pieniędzy chęć sprawdzenia się brak możliwości do zatrudnienia się na etat tradycje rodzinne możliwość spełnienia się w kategoriach społecznych 18-25 lat26-30 lat31-35 lat36-40 lat41-45 lat46-50 lat powyżej 50 lat Odchylenia od średniej w populacji:

20 Wysokość podatków i składek postrzegana jest jako główny powód do obaw dla osób prowadzących własne firmy. Czego najbardziej Pana/Pani zdaniem powinni się obawiać przedsiębiorcy przy prowadzeniu własnej firmy? Proszę wskazać nie więcej niż trzy takie rzeczy. Podstawa: Osoby w wieku 18-75 lat – N=937

21 18-25 lat26-30 lat31-35 lat36-40 lat41-45 lat46-50 lat powyżej 50 lat Odchylenia od średniej w populacji: Czego najbardziej Pana/Pani zdaniem powinni się obawiać przedsiębiorcy przy prowadzeniu własnej firmy? Proszę wskazać nie więcej niż trzy takie rzeczy. Podstawa: Osoby w wieku 18-75 lat – N=937 wysokości podatk ó w i składek silnej konkurencji na rynku kontakt ó w z administracją publiczną (ZUS, Urząd Skarbowy) trudności ze znalezieniem klient ó w trudności z otrzymaniem kredytu trudności ze znalezieniem odpowiednich pracownik ó w nierzetelności kontrahent ó w braku znajomości przepis ó w prawnych niezbędnych do prowadzenia firmy braku fachowej wiedzy koniecznej do prowadzenia biznesu stresu i nadmiernego obciążenia pracą braku czasu negatywnych opinii otoczenia

22 Wysokość podatków, jako powód do obaw dla przedsiębiorców, częściej wymieniana była przez osoby już prowadzące własne firmy. Ta grupa osób, mniej obawia się czynników związanych z praktyką prowadzenia firmy, takich jak: trudności z otrzymaniem kredytu, znalezieniem odpowiednich pracowników czy brakiem fachowej wiedzy koniecznej do prowadzenia firmy. Odchylenia od średniej w populacji: Czego najbardziej Pana/Pani zdaniem powinni się obawiać przedsiębiorcy przy prowadzeniu własnej firmy? Proszę wskazać nie więcej niż trzy takie rzeczy. Podstawa: Osoby w wieku 18-75 lat – N=937 wysokości podatk ó w i składek silnej konkurencji na rynku kontakt ó w z administracją publiczną (ZUS, Urząd Skarbowy) trudności ze znalezieniem klient ó w trudności z otrzymaniem kredytu trudności ze znalezieniem odpowiednich pracownik ó w nierzetelności kontrahent ó w braku znajomości przepis ó w prawnych niezbędnych do prowadzenia firmy braku fachowej wiedzy koniecznej do prowadzenia biznesu stresu i nadmiernego obciążenia pracą braku czasu negatywnych opinii otoczenia pracujenie pracujebezrobotny/a uczy się / studiuje prowadzi własną firmę

23 Brak środków finansowych postrzegany jest jako bariera przede wszystkim przez młodsze osoby (w wieku do 40 lat). Dla osób, które nie przekroczyły 25-go roku życia szczególnie istotną barierą jest brak pomysłu na własny biznes. 18-25 lat26-30 lat31-35 lat36-40 lat41-45 lat46-50 lat powyżej 50 lat Odchylenia od średniej w populacji: brak środk ó w finansowych podatki brak pomysłu na biznes niejasność przepis ó w obawa przed utratą oszczędności \ bankructwem brak doświadczenia na rynku brak fachowej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy biurokracja negatywne skutki w sferze życia prywatnego Co według Pana/ Pani przede wszystkim powstrzymuje ludzi przed otwieraniem własnych firm? Proszę wskazać nie więcej niż trzy takie rzeczy Podstawa: Osoby w wieku 18-75 lat – N=937

24 Jako główna bariera powstrzymująca ludzi przed otwieraniem własnych firm wymieniany jest brak środków finansowych, ale na drugim miejscu pod względem ważności znalazły się wysokie podatki. Co według Pana/ Pani przede wszystkim powstrzymuje ludzi przed otwieraniem własnych firm? Proszę wskazać nie więcej niż trzy takie rzeczy Podstawa: Osoby w wieku 18-75 lat – N=937

25 18-25 lat26-30 lat31-35 lat36-40 lat41-45 lat46-50 lat powyżej 50 lat Odchylenia od średniej w populacji: Podatki Uciążliwe relacje z organami administracji publicznych (np. ZUS, Urz. Skarbowy) Zmienność przepis ó w prawa Brak własnych zasob ó w finansowych Niska jakość prawa Oprocentowanie kredyt ó w Natężenie konkurencji Inflacja Utrudniony dostęp do zewnętrznych źr ó deł finansowania (np. kredyt, leasing) Zmiany kursu złotego Brak odpowiednio wykwalifikowanych pracownik ó w Żądania płacowe pracownik ó w Nierzetelne regulowanie zobowiązań przez kontrahent ó w Niska skuteczność wymiaru sprawiedliwości Proszę teraz, aby ocenił Pan / Pani różne potencjalne bariery przedsiębiorczości w Polsce ze względu na ich uciążliwość w prowadzeniu działalności gospodarczej. Proszę wskazać nie więcej niż trzy bariery. Podstawa: Osoby w wieku 18-75 lat – N=937

26 Droga do Polski Przedsiębiorczej Pierwszy systemowy program wspierania przedsiębiorczości

27 System wspierania przedsiębiorczości Droga do Polski Przedsiębiorczej – strategia systemowego wspierania przedsiębiorczości Rada Polski Przedsiębiorczej – ciało opiniotwórczo -doradcze. Należą do niej najwybitniejsi zasłużeni w propagowaniu przedsiębiorczości. Eksperci Rady przygotowują opinie prawne oraz rozwiązania legislacyjne niezbędne dla właścicieli firm i przedsiębiorstw Społeczność Liderów – regionalni autorzy sukcesu Polski Przedsiębiorczej. Skupiamy młodych pasjonatów przedsiębiorczości wokół idei budowania Polski Przedsiębiorczej Rzecznik Przedsiębiorczości – reprezentuje młodych, twórczych Polaków oraz propaguje rozwiązania wspierające rozwój przedsiębiorczości Portal www.polskaprzedsiebiorcza.pl oraz newsletter Kurier Polski Przedsiębiorczej – interaktywne kompendium wiedzy o przedsiębiorczości.www.polskaprzedsiebiorcza.pl

28 1. Etap: edukacja przedsiębiorczości = zmiana mentalności Polaków Zamierzamy stworzyć w Polsce dla młodych ludzi system praktycznej edukacji przedsiębiorczości obejmujący wszystkie szczeble edukacji od przedszkola po studia: wprowadzając przedsiębiorczość do przedszkoli w formie spotkań z ludźmi sukcesu oraz gier i akcji pobudzających kreatywność wyzwalając wrażliwość estetyczną, emocjonalną oraz twórcze myślenie młodych Polaków oddzielając lekcje ekonomii od przedsiębiorczości w szkołach ponadgimanzjalnych organizując ogólnopolskie Warsztaty Tworzenia Biznesplanów stawiając na promocję najlepszych książek i wydawnictw biznesowych prowadząc badania przedsiębiorczych postaw i predyspozycji młodych w ramach Indeksu Przedsiębiorczości dając szansę każdemu na odpowiedzialny i świadomy biznes poprzez kampanię Wspierajmy Młody Biznes.

29 2. Etap: realizacja pomysłów biznesowych = Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Zamierzamy stworzyć w Polsce ogólnopolski system szybkiego, łatwego i taniego zakładania firm poprzez: rozszerzenie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości wprowadzenie nowych usług dla beneficjentów zwiększenie powierzchni użytkowej AIP oferowanej dla beneficjentów wyposażenie AIP w dodatkowy sprzęt biurowy poszerzenie kadry zarządzającej i administrującej AIP oraz liczbę ekspertów wprowadzenie na rynek tysięcy młodych, nowych firm.

30 3. Etap: uwalnianie przedsiębiorczych marzeń = zmiany legislacyjne Zamierzamy stworzyć najlepszy system prawny. W ramach działalności ekspertów będziemy lobbować na rzecz: obniżenia kwoty minimalnego kapitału zakładowego do 5 tys. zł wdrożenia w życie nowelizacji ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzającej system tzw. zero okienka wprowadzenia niższych pozapłacowych kosztów pracy uproszczenia przepisów podatkowych i rachunkowych obniżenia podatków, a przede wszystkim wprowadzenia podatku liniowego wprowadzenia elastycznego prawa pracy.

31 4. Etap: stworzenie supernowoczesnych centrów biznesu = AIP Business Link Zamierzamy stworzyć sieć innowacyjnych centrów przedsiębiorczości w 10 miastach, które będą świadczyć nowotarskie usługi dla firm: AIP Knowledge Innovation System: obejmuje działalność mentoringową i coachingową oraz nowatorską formułę laboratoriów AIP BL Financing & Investing System: chcemy udostępnić wszystkie możliwości finansowania oraz przedstawiać korzyści z ich zastosowania AIP BL Office & Administration System: proponujemy miejsce /adres do zarejestrowania firmy w lokalizacji AIP, nowoczesne stanowisko pracy, komfortową lokalizację do spotkań z kontrahentami oraz profesjonalną obsługę administracyjno-biurową AIP Consulting System: konsulting zarządczy czyli niezależne profesjonalne usługi doradcze mające na celu wspieranie menagerów i przedsiębiorstw w osiąganiu celów i wytycznych AIP BL Meeting & Networking System: wspieranie budowania relacji i pozyskiwania klientów.

32 5. Etap: montaż finansowy = AIP Seed Capital Zamierzamy stworzyć w Polsce system najłatwiejszego dostępu do kapitału poprzez: rozwój AIP Seed Capital z innowacyjnym modelem działania pomoc młodym firmom w dopracowaniu modelu biznesowego i bieżący consulting wsparcie w prowadzeniu biznesu autorytetów, np. Tada Witkowicza funkcjonowanie w środowisku eksperckim AIP Group doradztwo finansowe, prawne oraz wsparcie przy pozyskiwaniu funduszów UE dostarczane przez specjalistów AIP Group, którzy na co dzień kształtują i rozwijają młode firmy tworzone w Polsce kompleksowy pakiet marketingowy – unikalny aspekt funkcjonowania w funduszu AIP Seed Capital.

33 6. Etap: transfer nauki do biznesu Zamierzamy doprowadzić do wzrostu konkurencyjności firm oraz powstawania komercyjnych inicjatyw świata nauki. W tym celu : powołamy 20 Business Technology Points na uczelniach technicznych w Polsce stworzymy wspólną elektroniczną bazę potrzeb technologicznych przedsiębiorców oraz bazę gotowych rozwiązań naukowych będącą także poradnikiem transferu technologii będziemy oceniać pomysły naukowców i potrzeby przedsiębiorców za pomocą analizy inwestycyjnej (audyt technologiczno-inwestycyjny) będziemy transferować wiedzę i technologię zgodnie z zapotrzebowaniem rynku.

34 Do zobaczenia na Drodze do Polski Przedsiębiorczej 1. Etap edukacja przedsiębiorczości = zmiana mentalności Polaków 2. Etap realizacja pomysłów biznesowych = Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 3. Etap: uwalnianie przedsiębiorczych marzeń = zmiany legislacyjne 4. Etap stworzenie supernowoczesnych centrów biznesu = AIP Business Link 5. Etap montaż finansowy = AIP Seed Capital 6. Etap transfer nauki do biznesu.

35 Dziękujemy


Pobierz ppt "Doing Business 2009 – Polska na tle krajów regionu KrajPozycja Estonia22 Litwa28 Łotwa29 Słowacja36 Węgry41 Czechy75 Polska76."

Podobne prezentacje


Reklamy Google