Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport o stanie polskiej gospodarki Prof. Jan Winiecki Michał Chyczewski Andrzej Domański Andrzej Rzońca Piotr Dendarski Sebastian Dyrda Warszawa, 19 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport o stanie polskiej gospodarki Prof. Jan Winiecki Michał Chyczewski Andrzej Domański Andrzej Rzońca Piotr Dendarski Sebastian Dyrda Warszawa, 19 września."— Zapis prezentacji:

1 Raport o stanie polskiej gospodarki Prof. Jan Winiecki Michał Chyczewski Andrzej Domański Andrzej Rzońca Piotr Dendarski Sebastian Dyrda Warszawa, 19 września 2007

2 Ostatnie dwa lata były okresem szybkiego wzrostu PKB…

3 …rosnącego zatrudnienia i spadającego bezrobocia… Dynamika liczby pracującychStopa bezrobocia

4 …i niskiej inflacji.

5 Źródłem przyspieszenia był początkowo dynamicznie rosnący eksport. Z czasem rosło znaczenie w tym względzie konsumpcji i inwestycji. Dynamika eksportu Dekompozycja dynamiki PKB

6 Przyspieszenie wzrostu nie było rezultatem polityki gospodarczej prowadzonej w ostatnich latach. Wśród jego przyczyn należy wskazać: przystąpienie do Unii Europejskiej dobrą koniunkturę w gospodarce światowej oddolną restrukturyzację przedsiębiorstw obniżenie inflacji do niskiego poziomu przez poprzednią RPP

7 Ostatnie 2 lata to jednak również okres nasilania się sygnałów o możliwym gwałtownym wzroście nierównowagi w gospodarce Popyt krajowy rośnie szybciej niż PKB

8 Wyraźnie przyspieszyła dynamika podaży pieniądza Dynamika M3Dynamika kredytu

9 Narasta presja płacowa

10 Ostatnie podwyżki stóp procentowych banku centralnego wydają się zbyt późne i zbyt małe, aby wyraźnie ograniczyć ryzyko wzrostu inflacji

11 Polityka fiskalna jest ekspansywna, mimo boomu gospodarczego…

12 …za co zapłacimy nie tylko w krótkim, ale i w długim okresie Lata 60-teLata 90-te Relacja wydatków publicznych do PKB w krajach OECD <30%>46% Tempo wzrostu gospodarki w krajach OECD >4%1,5%

13 Aby szybko się rozwijać, polska gospodarka potrzebuje: ograniczenia relacji wydatków publicznych do PKB obniżenia stawek podatków bezpośrednich zmniejszenia zakresu i uciążliwości regulacji ograniczenia uznaniowości

14 Szybko rosnący popyt nie jest w stanie zastąpić tych reform nawet w krótkim okresie KrajŁączny wzrost PKB w latach 1999-2006, % 1.Łotwa 2.Estonia 3.Litwa 4.Słowacja 5.Czechy 6.Węgry 7.P o l s k a 8.Słowenia 72,1 63,6 59,1 37,5 31,4 30,0 27,9 27,1


Pobierz ppt "Raport o stanie polskiej gospodarki Prof. Jan Winiecki Michał Chyczewski Andrzej Domański Andrzej Rzońca Piotr Dendarski Sebastian Dyrda Warszawa, 19 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google