Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Crowley Infrastructure Development Group

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Crowley Infrastructure Development Group"— Zapis prezentacji:

1 Crowley Infrastructure Development Group
Dobre praktyki PPP Master Developer jako efektywny sposób realizacji inwestycji infrastrukturalnych Jarosław Roszkowski Crowley Infrastructure Development Group Warszawa,

2 Agenda Master Developer w ramach inwestycji infrastrukturalnych
Rola CIDG w ramach projektów infrasrukturalnych realizowanych w formule PPP „Dobre praktyki” PPP w USA „Dobre praktyki” PPP w Europie „Dobre praktyki” PPP w Polsce: sukcesy i porażki

3 Master Developer w infrastrukturze
Master Developer organizuje i nadzoruje realizację projektu inwestycyjnego, często aranżując również finansowanie przedsięwzięcia Master Developer ponosząc odpowiedzialność za projektowanie, konstruowanie, funkcjonowanie oraz utrzymanie określonego przedsięwzięcia, łączy odpowiedzialność w ramach jednego podmiotu, za zwykle rozdzielne funkcje. Master Developer może rozwiązywać problem zorganizowania finansowania, realizacji procesu inwestycyjnego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o wytworzoną infrastrukturę (model FBOT); Formuła Master Developera jest najlepszym rozwiązaniem w warunkach nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości oraz konfliktach interesów zainteresowanych stron; Na potrzeby złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych, rewitalizacyjnych, ekologicznych i społeczno-gospodarczych, Master Developer tworzy kompozycje kompetencji zapewniające ich sprawną i efektywną ekonomicznie realizacje. Master Developer - korzyści: Master Developer odpowiada za sukces projektu. MD przejmuje ryzyka związane z projektem. MD zapewnia optymalne i efektywne wykorzystanie zasobów, wysoka jakość i terminowość prac. Model MD pozwala skrócić cykl inwestycyjny, tym samym redukuje okres zamrożenia kapitału. MD zapewnia przejrzystość prawno-formalna i finansowa, precyzyjna analizę i kontrolę kosztów. Model MD umożliwia podnoszenie kwalifikacji partnerów lokalnych, poprzez właczenie ich w realizację projektu.

4 Master Developer w infrastrukturze
Formuły realizacji procesu inwestycyjnego: FB, FOBT i BOT sprawdziły się w Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej Całościowe działania Master Developer obejmuje etapy: F Finance – Finansowanie B Build - Projekt/realizacja O Operate – Eksploatacja T Transfer – Wyjście/ przekazanie inwestycji Inne formuły Master Developer: BOO – Build-Own-Operate, BOR - Build-Operate-Renewal, BOT - Build-Operate-Transfer, BLT - Build-Lease-Transfer, DBFO – Design-Build-Finance-Operate Praktyka pokazuje, iż proces realizacji składa się zawsze zdwóch kroków: master plan development Procesy mogą być powiązane lub oddzielne – w zależności od projektu.

5 Master Developer - działanie
Master Developer w infrastrukturze Master Developer - działanie F Finance – Finansowanie B Build - Projekt/realizacja O Operate – Eksploatacja T Transfer - Wyjście z inwestycji Zleceniodawca Master Developer koordynuje i nadzoruje wszystkie etapy projektu inwestycyjnego (FBOT). pośredniczy pomiędzy zleceniodawcą, a współwłaścicielem infrastruktury, np. jednostkami samorządu terytorialnego (JST). Master Developer Finansowanie Inwestorzy finansowi Projekt/realizacja Projektanci/podwykonawcy Eksploatacja Podwykonawcy lokalni Wyjście z inwestycji Jednostka Samorządu Terytorialnego (ewentualnie inwestor)

6 Master Developer w infrastrukturze
Master Developer – Scenariusz „FBOT”: Finance, Build, Operate, Transfer Realizacja przedsięwzięcia w formule „FBOT” polega na powołaniu nowego podmiotu gospodarczego (SPV – Specific Project Venture) do zadań związanych z prowadzeniem inwestycji (Build) oraz do zarządzania infrastrukturą (Operate) po ukończeniu budowy. Zleceniodawca SPV powinien zostać utworzony przez trzech partnerów: lokalnego (jednostka samorządu terytorialnego JST); kapitałowego (np. Venture Capital VC); technologicznego (Master Developer MD). SPV Master Developer Finansowanie Partnerzy finansowi (VC) Projekt/realizacja Projektanci/podwykonawcy Eksploatacja Podwykonawcy lokalni Wyjście z inwestycji Rozwiązanie oparte na modelu FBOT nie jest w Polsce popularne. Trwają prace nad regulacjami prawnymi – ustawa „PPP” Partnerstwo Państwowo-Prywatne. Inwestor strategiczny

7 Master Developer – scenariusze
Master Developer w infrastrukturze Master Developer – scenariusze Scenariusz „FB”: Finance & Build Scenariusz możliwy do przeprowadzenia dla projektów inwestycyjnych, w których nie jest wymagany finansowy prywatny wkład krajowy. Zleceniodawca Finansowanie (aranżacja) Zaprojektowanie/realizacja Eksploatacja Master Developer Inwestorzy finansowi Projektanci/podwykonawcy

8 Master Developer w infrastrukturze
Master Developer – Scenariusz „FBOT”: Finance, Build, Operate, Transfer Scenariusz przeprowadzany dla projektów inwestycyjnych wymagających, oprócz publicznego wkładu UE i publicznego wkładu krajowego, określonego poziomu prywatnego wkładu własnego. Zleceniodawca Master Developer Finansowanie (aranżacja) Partnerzy finansowi (VC) Zarojektowanie/realizacja Projektanci/podwykonawcy Eksploatacja Podwykonawcy lokalni Wyjście z przedsięwzięcia Jednostka Samorządu Terytorialnego (ewentualnie inwestor) Polskie regulacje prawne i podatkowe są dotychczas nieprzygotowane do procesów przejmowania przedsięwzięć realizowanych w modelu MD przez jednostki administracji lokalnej lub państwowej.

9 Master Developer w infrastrukturze
Master Developer – źródła przychodów Projekt inwestycyjny: Zleceniodawca Źródła przychodów: Arrangement Fee Financial Arrangement Fee Master Developer Finansowanie Partnerzy finansowi (VC) Project Management Fee Projekt/realizacja Projektanci/podwykonawcy Management Fee (Operate step) Eksploatacja Podwykonawcy lokalni Exit Fee (Transfer step) Wyjście z inwestycji Jednostka Samorządu Terytorialnego (ewentualnie inwestor)

10 CIDG a skuteczne PPP Crowley Infrastructure Development Group (CIDG) jest w Polsce prekursorem innowacyjnego modelu realizacji kompleksowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w formule Master Developer. CIDG wprowadza nowy sposób prowadzenia kompleksowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce, wyznaczający modelową ścieżkę dla Partnerstwa Publiczno–Prywatnego w dużych projektach. CIDG występuje w roli Master Developera, co oznacza, że koordynuje i nadzoruje wszystkie etapy przedsięwzięcia zgodnie z formułą FBOT. CIDG jest instytucją, która w razie potrzeby aranżuje również finansową stronę przedsięwzięcia. Atutem jest przejrzystość finansowa, pozwalająca płynnie rozliczać wszystkie etapy projektu Stosowane przez CIDG procedury pozwalają na realizację zarówno małych projektów, jak i dużych i skomplikowanych inwestycji, z zachowaniem zakładanych kosztów, terminów oraz parametrów jakościowych. Korzyścią ze stosowanych procedur jest pełna przejrzystość - zarówno sposobu prowadzenia jak i finansowania projektu - dla wszystkich uczestników procesu. Jako Master Developer, CIDG jest gotowy przejąć na siebie istotną cześć ryzyka rynkowego realizowanych projektów w uzgodnionej formule współpracy.

11 CIDG a skuteczne PPP Optymalne obszary zastosowania modelu Master Developer w Polsce- propozycja CIDG: Regionalne sieci transmisji danych i szerokopasmowego dostępu do internetu; Infrastruktura municypalna: Rewitalizacja centrów miast, projektowanie i realizacja programów i funkcji miejskich Parkingi, przestrzenie publiczne Infrastruktura transportowa: Koleje – modernizacja infrastruktury kolejowej; Lotnictwo - Master Planning, projektowanie i realizacja przedsięwzięć lotniskowych; Drogi - zaawansowane prace nad opracowaniem modelu biznesowego budowy dróg lokalnych. Energetyka: unowocześnianie infrastruktury energetycznej, energetyka jądrowa.

12 CIDG a skuteczne PPP Propozycja CIDG zastosowania Master Developer przy współfinansowaniu projektu funduszami UE Zagadnienie finansowania dotyczą: pozyskanie funduszy prywatnych niezbędnych do realizacji projektu EU; prac przygotowawczych; kredytu pomostowego dla pierwszego etapu inwestycji; płynnego rozliczania etapów inwestycji dla procedury refinansowania EU; rozłożenia ewentualnych kosztów inwestycji w czasie i spłaty kredytu pomostowego. Master Developer zapewnia finansowe „domknięcie” projektu. Organizacja finansowania polega przede wszystkim na zapewnienieniu odpowiedniej wysokości funduszy prywatnych (niepublicznych) wymaganych przy projektach dofinansowywanych ze środków UE.

13 „Dobre Praktyki” PPP w USA
Infrastruktura kolejowa: Denver Union Station Poblem unowocześnienia historycznej części stacji kolejowej – znacznej rozbudowy przy zachowaniu charakteru; Continuum/ East West został wyłoniony jako Master Developer - wykonawca prac, którego zadaniem było wykonanie całości prac rewitalizacyjnych: stacje, budynki, perony szyny, prace podziemne – wraz z transportową infrastrukturą zależną – dojazdy autobusów regionalnych Dzięki realizacji projektu w formule Master Developer, Stacja ma się stać ‘hub’em dla rozwijającej się sieci komunikacyjnej w całym stanie. Oczekiwane korzyści: Zamknięcie się w budżecie usd 75 mln, konkurencyjnie niskim dla tego typu projektów Włączenie 15% lokalnego small biznesu w prace przedremontowe Zakończenie wszystkich prac w ultra - krótkim terminie: do 2011roku

14 „Dobre Praktyki” PPP w USA
Infrastruktura drogowa: trasa TTC-35 w Texas Projekt łączący trasy: międzystanowej 35 z San Antonio oraz obwodnicy obaszru Fortu Dallas Rolą Master Developera jest nie tylko sprawna realizacja inwestycji, ale także wniesienie know- how / innowacji w zakresie rozwiązań komunikacyjnych; Projekt ma rozwiązać kompleksowe problemy drogowe/ komunikacyjne w StanieTexas, nad którymi przez ostatnie 2 lata pracowało ponad 1000 urzędników; Cele projektu – prócz oczywistych – budowy drogi: Polepszenie stanu środowiska, szczególnie zmniejszenie zanieczyszczeń Lepsze połaczenia stanu z sąsiadującymi stanami oraz szlakami drogowymi Wzrost bezpieczeństwa na drogach Oczekiwane korzyści: Finansowanie inwestycji środkami prywatnymi – w tym optymalizacja budżetu wynoszącego ponad usd 6 mld Realizacja ‘na czas’ – do 2011

15 „Dobre Praktyki” PPP w USA
Infrastruktura okołolotniskowa: Colorado Springs Airport Projekt budowy ogromnej infrastruktury okołolotniskowej oraz parku biurowego w okolicach lotniska umiejscowionego w Colorado Tłem jest dynamiczny rozwój lotniska i chęć dalszego zwiększenia atrakcyjności Kilka firm tworzących konsorcjum Master Developera; firmy zawiązują umowy na dzierżawę terenu na 50 lat; Wartość całego projektu to ok. usd 26Mln Wypowiedź szefa projektu: „prywatne firmy zostały dopuszczone do rozbudowy lotniska, gdyż mają wieksze doświadczenie projektowe i więcej pieniędzy na inwestycje, a rzad stanowy chce oferować lokalnemu biznesowi szanse na profity” Rolą Master Developera jest – prócz realizacji celów typowo biznesowych – rozwój regionu Colorado i jego promocja jako prężnego ośrodka rozwoju, wiedzy i „przyjaznego” otoczenia prowadzenia biznesu Oczekiwane korzyści: Znaczna rozbudowa lotniska i infrastruktury przy braku środków stanowych na tak wielką inwestycję Najszybszy w realizacji sposób zwiększenia atrakcyjności lotniska stanowego oraz obszaru wokółlotniskowego – dla celów rozwoju regionu.

16 „Dobre Praktyki” PPP w USA
Infrastruktura miejska: ASU Scottsdale Center, Arizona Projekt ozbudowy strefy miejskiej – centrum sklepowo – rozrywkowo – biurowego w Arizonie Master Developerem jest konsorcjum firm budowlanych oraz współ-finansujących przedsięwzięcie Oczekiwane korzyści: Nowoczesny projekt oraz jego wykonanie, które doprowadzi do aktywizacji biznesu w okolicy oraz lepszych relacji komunikacyjnych z sąsiednimi stanami

17 „Dobre Praktyki” PPP w USA
Infrastruktura lotnicza i municypalna: rozwój Robert Mueller Municipal Airport (RMMA), Austin TX Kompleksowy projekt przeniesienia portu lotniczego do nowej, nieodleglej lokalizacji (3mile) oraz otwarcie nowego obszaru, w poblizu miasta Austin Nowy obszar ma być rozplanowany oraz rozbudowany przez Master Developera na cele biznesowe (biura) oraz zakupowo – rozrywkowe (city malls) Jedną z integralnych części Master Planu ma być budowa ponad 4,000 domow budownictwa socjalnego Wybór firm będących Master Developerem poprzedza rozpisanie ofert, w ramach których firmy te muszą przedstawić wizję rozwoju Oczekiwane korzyści: Współfinansowanie rozwoju infrastruktury transportowo – komunalnej przy udziale środków prywatnych Optymalizacja inwestycji w infrastrukturę okołolotniskową i miejską

18 „Dobre Praktyki” PPP w Europie
Szybka linia kolejowa Perpignan – Figueras (międzynarodowe PPP – szansa na projekty polsko-ukrainskie?) Problem: izolacja sieci kolejowej Hiszpanii od reszty Europy zarówno przez szersze niż w pozostałej części kontynentu tory, jak i masyw Pirenejów. W celu poprawy połączeń kolejowych z innymi krajami Unii Europejskiej podjęto w połowie lat 90. decyzję o budowie szybkiego połączenia kolejowego długości 45 km między Perpignan we Francji i Figueras w Hiszpanii z ponadośmiokilometrowym tunelem pod Pirenejami. PPP wybrane z powodu rozbieżności między procedurami zamówień publicznych i podobieństwem ustaw o PPP w Hiszpanii i Francji, a także w celu zminimalizowania obciążenia finansowego i ryzyka podejmowanego przez sektor publiczny Początkowe trudności w przeprowadzeniu PPP: porażka pierwszego przetargu na kontrakt PPP ( )- warunki przetargowe nie były wystarczająco sprecyzowane, a negocjacje ze zwycięzcą przetargu znacznie się przeciągnęły; Rola Unii Europejskiej w realizacji projektu: W przetargu drugim za podstawowe kryterium wyboru wykonawcy uznano wysokość wymaganego wkładu z funduszy publicznych. Szybkie rozpoczęcie prac - pośpiech został narzucony przez zawarte w warunkach przetargu nieprzekraczalne terminy zakończenia poszczególnych faz. Osoby zaangażowane w projekt twierdzą, że terminy te dyscyplinowały negocjatorów, dzięki czemu skupili się oni na najważniejszych kwestiach i szukali porozumienia. Wkrótce potem zaczęły się starania o uzyskanie funduszy unijnych dla projektu. Dzięki przyznaniu mu przez Parlament Europejski priorytetu w systemie TEN-T (transeuropejskich sieci transportowych) UE sfinansowała prawie całość badań i projektów, które poprzedziły otwarcie przetargu. Mimo że Unia sfinansowała tylko 5 proc. kosztów projektu, jej pomoc w zapewnianiu efektywnej współpracy między rządami okazała się nieoceniona. Wnioski z projektu PPP: Planowane w przetargu warunki umowy przewidywały objęcie właściwie wszystkich ryzyk przez partnera prywatnego; ponieważ rządy nie były gotowe udzielić takich gwarancji, w sukurs przyszła UE. PPP może realizować projekty międzynarodowe z udziałem refinansowania funduszami UE Przykład dla potencjalnych projektów polsko – ukrainskich przy Euro 2012

19 „Dobre Praktyki” PPP w Europie
Obwodnica Aten: Potrzeba północnej obwodnicy Aten, biegnącej od zachodu na północny wschód miasta, została zidentyfikowana już w latach 60, w związku z planami budowy nowego międzynarodowego lotniska dla Aten; prace nad projektem rozpoczęły się w drugiej dekadzie lat 90. Projekt o łącznej wartości przeszło 2 miliardów euro odcinka autostrady długości 65.2 km, obejmował koncesję typu Design- Build- Finance- Operate, gdzie rząd grecki był jedynie odpowiedzialny za przejęcia gruntów. Ryzyka projektu oraz budowy, a także eksploatacji oraz natężenia ruchu zostały przekazane stronie prywatnej. Okres budowy został początkowo uzgodniony na 6 lat, ze względów technicznych wydłużono do lat 7. Okres eksploatacji drogi przez spółkę koncesyjną upłynie we wrześniu 2024 r. lub wówczas, gdy koncesjonariusz uzyska uzgodnioną w umowie wartość zwrotu na kapitale- w zależności od tego, który z tych czynników wystąpi pierwszy. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Połączenie finansowania przez stronę prywatną z grantem Unii Europejskiej było kluczowym czynnikiem powodzenia projektu. Zaangażowanie funduszy unijnych dostarczyło stronie publicznej środków, które były niezbędne, aby wzbudzić zainteresowanie projektem, wśród inwestorów prywatnych Konkretne korzyści z projektu PPP: Transfer ryzyka do sektora prywatnego - zmniejszenie udziału funduszy publicznych do 34% wartości projektu; Alokacja znaczącej części niemalże wszystkich ryzyk po stronie prywatnej. Sprawna rsealizacja ‘na czas’

20 „Dobre Praktyki” PPP w Polsce
Saur Neptun Gdańsk: PPP w formule „kontrakt na zarządzanie” Powstała na bazie „kontraktu na zarządzanie” (O&M Contracts) – długoletnie zlecenie podmiotom prywatnym bieżącego zarządzania i świadczenia usług publicznych jednocześnie zachowując publiczną własność aktywów wykorzystywanych w trakcie prowadzonej działalności. Spółka świadczy usługi w zakresie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na terenie trójmiasta Miasto Gdańsk, jako właściciel infrastruktury, wydzierżawiło Spółce mienie. Spółka zobowiązała się do zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną na zasadach komercyjnych. W nowej firmie zostali zatrudnieni pracownicy okręgowego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego: Każdego roku taryfy ustalane są przez obie strony umowy, uwzględniając zarówno potrzeby miasta, jak i firmy. Optymalny podział ról pomiędzy Saur a miastem: Konkretne korzyści z projektu PPP: poprawię jakości wody w Gdańsku (90% dostarczanej wody spełnia europejskie standardy) efektywne oczyszczanie ścieków; zmniejszanie strat wody w sieci; stałe obniżanie poziomu kosztów w stosunku do poziomu inflacji.

21 „Dobre Praktyki” PPP w Polsce
Most Milenijny we Wrocławiu Most Milenijny jest największą wrocławską inwestycją w powojennej historii miasta i pierwszym od ponad 50 lat mostem nad głównym korytem Odry wybudowanym od podstaw we Wrocławiu. Inwestycja w oparciu o PPP pomiędzy miastem a … Inwestycja obejmowała wykonanie nie tylko prac budowlanych, ale także wszystkich projektów, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz finansowanie. Konkretne korzyści z projektu PPP: Bezprecedensowo krótki czas realizacji inwestycji - przy tak dużej skali projektu cykl budowy przekroczył zaledwie nieco ponad 2 lata. W ramach przetargu uzyskano oferty tańsze niż przewidywał określony wcześniej budżet.

22 „Dobre Praktyki” PPP w Polsce
Autostrada A2 – sukces czy porażka? Autostrada A2 jest pierwszą drogą płatną w Polsce, budowaną od 1993 roku w formule PPP przez prywatny kapitał. Odcinek autostrady A-2 Konin – Września jest pierwszym w Polsce przykładem prywatnego projektu infrastrukturalnego realizowanego jako BOT (Build-Operate-Transfer), mającego zamknięcie finansowe. Celem jest finansowanie, budowa i eksploatacja autostrady płatnej przy zminimalizowaniu zaangażowania Skarbu Państwa; Sektor publiczny reprezentuje w projekcie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pełniącą także rolę regulatora, natomiast sektor prywatny natomiast jest reprezentowany przez sponsorów i utworzonej przez nich spółki inwestycyjnej, spółki operatorskiej, pożyczkodawców, firm wykonawczych i użytkowników autostrady. Optymalny podział ról; Sektor publiczny Sektor prywatny Skarb Państwa jest właścicielem gruntów w okresie trwania koncesji – jest odpowiedzialny za wykup gruntów pod autostradę SP Będzie uzyskiwać wpływy z tytułu dzierżawy gruntów pod autostradą, a także z tytułu podatku dochodowego od zysku AWSA (Autostrada Wielkopolska). Wniesienie 115 mln euro w postaci środków kapitałowych Zapewnienie i koordynacja pozostałej części finansowania AWSA uzyskała prawo do wybudowania i eksploatacji, na zasadzie wyłączności, odcinków autostrady objętych koncesją. AWSA ma prawo własności do wybudowanych aktywów w czasie trwania koncesji. Po zakończeniu okresu koncesji, AWSA przekaże autostradę nieodpłatnie Skarbowi Państwa. Konkretne korzyści z projektu PPP: Odciążenie budżetu państwa od znaczących kosztów inwestycji Głównym utrudnieniem projektu jest niestosowanie przepisów prawnych, a także, jak się wydaje, niezrozumienie idei tego typu projektów na poziomie decydentów i polityków.

23 „Dobre Praktyki”: podsumowanie
Model Master Developera oraz PPP pozwolił na powstanie setek udanych projektów infrastrukturalnych w Stanach Zjednoczonych i Europie, w obszarze infrastruktury, ochrony środowiska i transportu, ze szczególnym odniesieniem do finansowania dotacyjnego. Zyskały regiony, obywatele, lokalna ekonomia. Jak określiła Komisja Europejska,Master Developer w systemach PPP może wypełniać cztery zasadnicze zadania dla sektora publicznego, takie jak: zapewnienie dodatkowego kapitału; zapewnienie alternatywnych umiejętności w zakresie zarządzania i wdrażania – ułatwiających i przyspieszających realizację projektu; zapewnienie wartości dodanej konsumentowi i ogółowi społeczeństwa; zapewnienie lepszego określenia potrzeb i optymalnego wykorzystania zasobów. Porozumienia PPP umożliwiają prywatnemu partnerowi inwestycyjnemu finansowanie, konstruowanie oraz obsługiwanie ulepszeń infrastruktury generujących dochód w zamian za prawo do pobierania przez określony czas dochodów związanych z inwestycją.

24 „Dobre Praktyki” PPP w Polsce
Dziękuję za uwagę. Więcej informacji na stronie Kontakt:


Pobierz ppt "Crowley Infrastructure Development Group"

Podobne prezentacje


Reklamy Google