Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dot. pozyskiwania dotacji w obszarze aktywizacji zawodowej - 15.03.2011 - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dot. pozyskiwania dotacji w obszarze aktywizacji zawodowej - 15.03.2011 - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dot. pozyskiwania dotacji w obszarze aktywizacji zawodowej Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

2 Celem ogólnym projektu było zainspirowanie i zaktywizowanie społeczności lokalnej do podjęcia samodzielnych działań prorozwojowych – rozwoju zatrudnienia w zawodach pozarolniczych, poprzez ukazanie możliwości wykorzystania potencjału gmin, zwiększenia stopnia samoorganizacji społeczności oraz ukazanie form i możliwości działań w branży obsługi ruchu turystycznego. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Kwota dofinansowania na realizację projektu: ,00 zł Pomysł na projekt, cel projektu, a cele Statutowe organizacji.

3 Projekt Agroturystyka naszą szansą zakładał osiągnięcie następujących celów szczegółowych: wzrost motywacji do podejmowania aktywności w grupie 38 przedstawicieli społeczności gmin i nabycia wiedzy z zakresu: - potencjału rozwojowego min. w kontekście turystyki - możliwości zakładania działalności gospodarczej, - pozyskiwania funduszy na jej uruchomienie i rozwój, - wykazanie sensu i wartości wspólnie podejmowanych działań, zainspirowanie, poszerzenie horyzontów w wyniku wizyty studyjnej w gospodarstwach agroturystycznych innego regionu, wzbudzenie dyskusji w gminach na temat kierunków i form rozwoju lokalnego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Faza negocjacji, podpisanie umowy Zarządzanie projektem – dokumentacja Rekrutacja (wiek, kategorie) Realizacja – zgodność z założeniami projektu

5 W projekcie uczestniczyło 39 osób – stanowi 102,64% zakładanego rezultatu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

6

7 Uczestnictwo w projekcie - z podziałem na poszczególne gminy: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

8

9

10 twarde Zrealizowanie dla 39 uczestników 3 szkoleń połączonych z warsztatami Zorganizowanie wizyty studyjnej Zorganizowanie seminarium szkoleniowego Wydanie 39 certyfikatów uczestnictwa w projekcie Wydanie i dystrybucja publikacji w wersji papierowej oraz elektronicznej. Podsumowującej wnioski wypracowane podczas trwania projektu miękkie Wzrost wiedzy i świadomości o potencjale rozwojowym gmin leżących na terenie Borów Tucholskich Wzrost wiedzy z zakresu agroturystyki Wzrost motywacji do podjęcia oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju Poszerzenie horyzontów i doświadczeń uczestników Nawiązanie przez uczestników nowych kontaktów Zainspirowanie uczestników do poszukiwania szans na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub poszerzenie oferty usług Wzbudzenie dyskusji na temat kierunków rozwoju lokalnego Wzrost partycypacji społecznej w decydowaniu o sprawach lokalnych Wzrost własnej wartości i samooceny

11 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Panel dyskusyjny pn. Cudze chwalimy, a czy swoje znamy Szkolenie – I moduł – Fojutowo r. Jak wykorzystać walory historyczne i przyrodnicze Borów Tucholskich. Bory Tucholskie oczyma historyka, kulturoznawcy i krajoznawcy.

12 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie – II moduł – Raciąż r. Jak uruchomić lub rozszerzyć działalność agroturystyczną przy uwzględnieniu potrzeb w zakresie: ekologii i ochrony środowiska naturalnego; promocji; architektury krajobrazu i wystroju wnętrz; rekreacji ruchowej dla każdego w Borach Tucholskich na przykładzie Nordic Walking.

13 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie – III moduł – Minikowo r. Agroturystyka szansą na rozwój. Agroturystyka, a turystyka wiejska – różnice. Uregulowania administracyjne i prawne działalności agroturystycznej (w odniesieniu do gospodarstw rolnych i turystyki wiejskiej opierającej się o działalność gospodarczą). Obowiązki podatkowe, ubezpieczenia, wymagania sanitarne. Pozyskiwanie funduszy na uruchomienie lub rozszerzenie działalności agroturystycznej lub z zakresu turystyki wiejskiej - warsztaty

14 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Wizyta studyjna – okolice Kotliny Kłodzkiej – 16 do 19 kwietnia 2009 r. 4-dniowy wyjazd studyjny – w okolice Kotliny Kłodzkiej. Podczas wizyty odbyły się spotkania i konsultacje z właścicielami gospodarstw agroturystycznych, wizytowanie wybranych obiektów turystycznych i hotelowo-gastronomicznych, poznanie lokalnych atrakcji turystycznych i kulturowych. Nowy Gierałtów - Gospodarstwo Agroturystyczne Gościnna Zagroda - Serowarnia - degustacja serów - kurna chata Radochów - Gospodarstwo Agroturystyczne Dom Skowronki -Izba Sudecka, Muzeum Koronczarstwa Spotkanie ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym Masywu Śnieżnika Ogród Japoński w Jarkowie

15 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Gierałtów - Gospodarstwo Agroturystyczne Gościnna Zagroda - Kurna chata, widok gospodarstwa

16 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Gierałtów - Gospodarstwo Agroturystyczne Gościnna Zagroda - Serowarnia i koziarnia

17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Radochów - Gospodarstwo Agroturystyczne Dom Skowronki Muzeum Koronczarstwa

18 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Radochów - Gospodarstwo Agroturystyczne Dom Skowronki Izba Sudecka, widok na Kotlinę Kłodzką, widok gospodarstwa

19 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym Masywu Śnieżnika

20 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ogród Japoński w Jarkowie

21 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta wielkiego miasta - Wrocław

22 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych

23 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Osiągnięte wskaźniki na dzień r. Zorganizowano 3 szkolenia połączone z warsztatami (39 uczestników –pierwotnie zakładano 38 uczestników Fojutowo r. Raciąż – r. Minikowo – r. Zorganizowano wizytę studyjną w okolice Kotlicy Kłodzkiej w dniach od 16 – Wydano 39 certyfikatów uczestnictwa w projekcie Publikacja podsumowująca projekt - w trakcie wydania

24 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski wzrost inwencji twórczej, motywacji, pomysłowości na wprowadzanie innowacji; promocja Stowarzyszenia na zewnątrz (wstąpienie nowych członków); potrzeba poszukiwania nowych form zachęcających do korzystania z wypoczynku (oferta całoroczna); potrzeba dalszego wsparcia szkoleniowo – doradczego; nawiązanie szerszego dialogu z miejscowymi władzami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi; gospodarstwa agroturystyczne jako partner w projektach dla organizacji pozarządowych – gwarantem trwałości projektów.

25 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Łucja Koniarska Prezes SGA BT tel


Pobierz ppt "Szkolenie dot. pozyskiwania dotacji w obszarze aktywizacji zawodowej - 15.03.2011 - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google