Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ"— Zapis prezentacji:

1 AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ
Szkolenie dot. pozyskiwania dotacji w obszarze aktywizacji zawodowej Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”

2 Pomysł na projekt, cel projektu, a cele Statutowe organizacji.
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Pomysł na projekt, cel projektu, a cele Statutowe organizacji. Celem ogólnym projektu było zainspirowanie i zaktywizowanie społeczności lokalnej do podjęcia samodzielnych działań prorozwojowych – rozwoju zatrudnienia w zawodach pozarolniczych, poprzez ukazanie możliwości wykorzystania potencjału gmin, zwiększenia stopnia samoorganizacji społeczności oraz ukazanie form i możliwości działań w branży obsługi ruchu turystycznego. Kwota dofinansowania na realizację projektu: ,00 zł Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Projekt „Agroturystyka naszą szansą” zakładał osiągnięcie następujących celów szczegółowych:  wzrost motywacji do podejmowania aktywności w grupie 38 przedstawicieli społeczności gmin i nabycia wiedzy z zakresu: - potencjału rozwojowego min. w kontekście turystyki - możliwości zakładania działalności gospodarczej, - pozyskiwania funduszy na jej uruchomienie i rozwój, - wykazanie sensu i wartości wspólnie podejmowanych działań,  zainspirowanie, poszerzenie horyzontów w wyniku wizyty studyjnej w gospodarstwach agroturystycznych innego regionu,  wzbudzenie dyskusji w gminach na temat kierunków i form rozwoju lokalnego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Faza negocjacji, podpisanie umowy Zarządzanie projektem – dokumentacja Rekrutacja (wiek, kategorie) Realizacja – zgodność z założeniami projektu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ W projekcie uczestniczyło 39 osób – stanowi 102,64% zakładanego rezultatu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Uczestnictwo w projekcie - z podziałem na poszczególne gminy:
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Uczestnictwo w projekcie - z podziałem na poszczególne gminy: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ ZAKŁADANE REZULTATY twarde Zrealizowanie dla 39 uczestników 3 szkoleń połączonych z warsztatami Zorganizowanie wizyty studyjnej Zorganizowanie seminarium szkoleniowego Wydanie 39 certyfikatów uczestnictwa w projekcie Wydanie i dystrybucja publikacji w wersji papierowej oraz elektronicznej . Podsumowującej wnioski wypracowane podczas trwania projektu miękkie Wzrost wiedzy i świadomości o potencjale rozwojowym gmin leżących na terenie Borów Tucholskich Wzrost wiedzy z zakresu agroturystyki Wzrost motywacji do podjęcia oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju Poszerzenie horyzontów i doświadczeń uczestników Nawiązanie przez uczestników nowych kontaktów Zainspirowanie uczestników do poszukiwania szans na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub poszerzenie oferty usług Wzbudzenie dyskusji na temat kierunków rozwoju lokalnego Wzrost partycypacji społecznej w decydowaniu o sprawach lokalnych Wzrost własnej wartości i samooceny Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Szkolenie – I moduł – Fojutowo r. Jak wykorzystać walory historyczne i przyrodnicze Borów Tucholskich. Bory Tucholskie oczyma historyka, kulturoznawcy i krajoznawcy. Panel dyskusyjny pn. „Cudze chwalimy, a czy swoje znamy” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Szkolenie – II moduł – Raciąż r. Jak uruchomić lub rozszerzyć działalność agroturystyczną przy uwzględnieniu potrzeb w zakresie: ekologii i ochrony środowiska naturalnego; promocji; architektury krajobrazu i wystroju wnętrz; rekreacji ruchowej dla każdego w Borach Tucholskich na przykładzie Nordic Walking. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Szkolenie – III moduł – Minikowo r. Agroturystyka szansą na rozwój. Agroturystyka, a turystyka wiejska – różnice. Uregulowania administracyjne i prawne działalności agroturystycznej (w odniesieniu do gospodarstw rolnych i turystyki wiejskiej opierającej się o działalność gospodarczą). Obowiązki podatkowe, ubezpieczenia, wymagania sanitarne. Pozyskiwanie funduszy na uruchomienie lub rozszerzenie działalności agroturystycznej lub z zakresu turystyki wiejskiej - warsztaty Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Wizyta studyjna – okolice Kotliny Kłodzkiej – 16 do 19 kwietnia 2009 r. 4-dniowy wyjazd studyjny – w okolice Kotliny Kłodzkiej. Podczas wizyty odbyły się spotkania i konsultacje z właścicielami gospodarstw agroturystycznych, wizytowanie wybranych obiektów turystycznych i hotelowo-gastronomicznych, poznanie lokalnych atrakcji turystycznych i kulturowych. Nowy Gierałtów - Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościnna Zagroda” - Serowarnia - degustacja serów kurna chata Radochów - Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom Skowronki” Izba Sudecka, Muzeum Koronczarstwa Spotkanie ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym Masywu Śnieżnika Ogród Japoński w Jarkowie Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Nowy Gierałtów - Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościnna Zagroda” - Kurna chata , widok gospodarstwa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Nowy Gierałtów - Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościnna Zagroda” - Serowarnia i koziarnia Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Radochów - Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom Skowronki” Muzeum Koronczarstwa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Radochów - Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom Skowronki” Izba Sudecka, widok na Kotlinę Kłodzką, widok gospodarstwa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Spotkanie ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym Masywu Śnieżnika Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Ogród Japoński w Jarkowie Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Oferta wielkiego miasta - Wrocław Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Osiągnięte wskaźniki na dzień r. Zorganizowano 3 szkolenia połączone z warsztatami (39 uczestników –pierwotnie zakładano 38 uczestników Fojutowo r. Raciąż – r. Minikowo – r. Zorganizowano wizytę studyjną w okolice Kotlicy Kłodzkiej w dniach od 16 – Wydano 39 certyfikatów uczestnictwa w projekcie Publikacja podsumowująca projekt - w trakcie wydania Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Wnioski wzrost inwencji twórczej, motywacji, pomysłowości na wprowadzanie innowacji; promocja Stowarzyszenia na zewnątrz (wstąpienie nowych członków); potrzeba poszukiwania nowych form zachęcających do korzystania z wypoczynku (oferta całoroczna); potrzeba dalszego wsparcia szkoleniowo – doradczego; nawiązanie szerszego dialogu z miejscowymi władzami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi; gospodarstwa agroturystyczne jako partner w projektach dla organizacji pozarządowych – gwarantem trwałości projektów. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ Łucja Koniarska Prezes SGA BT tel Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "AGROTURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google