Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poziomy zagrożeń Zagrożenia egzystencji pojedynczego człowieka w wymiarze codziennego bytu Zagrożenia egzystencji społecznej w wymiarze zerwania więzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poziomy zagrożeń Zagrożenia egzystencji pojedynczego człowieka w wymiarze codziennego bytu Zagrożenia egzystencji społecznej w wymiarze zerwania więzi."— Zapis prezentacji:

1

2 Poziomy zagrożeń Zagrożenia egzystencji pojedynczego człowieka w wymiarze codziennego bytu Zagrożenia egzystencji społecznej w wymiarze zerwania więzi Zagrożenia przyszłej egzystencji Ważność i strategiczne znaczenie przeciwdziałania zagrożeniom Łatwość uświadamiania i neutralizowania zagrożeń

3 Poziomy wartości chronionych Wartości niezbędne dla zachowania codziennego bytu pojedynczego człowieka Wartości niezbędne dla zachowania społecznej więzi Wartości niezbędne dla zachowani a przyszłej egzystencji Ważność i strategiczne znaczenie konieczności ochrony wartości Łatwość uświadamiania i sprawowania koniecznej ochrony wartości

4 Poziomy gotowości i skuteczności Gotowość do bezzwłocznego i wysoce skutecznego przeciwdziałania oraz neutralizowania skutków zagrożeń Gotowość do przeciwdziałania oraz neutralizowania skutków zagrożeń, ale z niezbędną zwłoką i o mało zadowalającej skuteczności Długo- okresowa zwłoka i trudna do określenia skuteczność Ważność i strategiczne znaczenie aktywnego przeciwdziałania oraz neutralizowania skutków zagrożeń Łatwość zaangażowania oraz elastyczność i złożoność struktur niezbędnych zasobów dla przeciwdziałania i neutralizowania skutków zagrożeń

5 skutkimiarastraty uchwytne nieuchwytne śmierć liczba ludzi straty ekonomiczne ludności aktywnej zawodowo, koszty pochówku i odnowy społeczne i psychologiczne skutki na pozostałą część społeczności ranni liczba rannych i stopień poranienia leczenie, czasowe straty z tytułu przerwy w działalności, możliwości opieki medycznej w stosunku do sytuacji normalnej społeczne i psychologiczne, ból i rehabilitacja rozerwanie więzów społecznych liczba przesiedlonych i bezdomnych osób czasowe zamieszkanie, prace związane z odbudową psychologiczne i społeczne więzy, spójność, moralność społeczna zniszczenie służb i zabudowy przemieszczenie, stopień zniszczeń niewygoda służb, koszty przemieszczeń i napraw niepokój związany ze stratami w służbach zniszczenie mienia prywatnego rodzaj mienia, stopień i lokalizacja zniszczeń koszty przemieszczeń i napraw straty kulturowe, obniżenie się poziomu samowystarczalności zerwanie więzów ekonomicznych straty według liczby dni roboczych, wielkość produkcji, straty handlowe straty wartości produkcji obniżenie konkurencyjności, utrata reputacji, zwiększenie podatności zniszczenie środowiska zasięg i rodzaj koszty oczyszczania i napraw skutki zubożenia środowiska, ryzyka związane ze zdrowiem, ryzyka przyszłych katastrof, zwiększenia podatności

6

7 czynnik kryteria oceny suma rang średnia ranga pozycjaranking x1x1x1x1 x2x2x2x2 x3x3x3x3 x4x4x4x4 x5x5x5x5 Cz 1 Cz 2 Cz 3 Cz 4 Cz 5 Cz ,43,84,44,01,65, Cz 6 2. Cz 3 3. Cz 4 4. Cz 2 5. Cz 5 6. Cz 1

8

9

10

11

12

13 Kryteria oceny Punktowa ocena sprawdzająca Razem Suma ocen punktowych

14 Kryteria oceny Wagi kryteriów oceny Ocena sprawdzająca Wartość ważona Razem Suma wag - Suma ocen ważonych

15 Kryteria oceny Stan wzorcowy Stan faktyczny wielkość charakterystyczna wartość ważona wielkość charakterystyczn a wartość ważona Razem- Suma ocen ważonych -


Pobierz ppt "Poziomy zagrożeń Zagrożenia egzystencji pojedynczego człowieka w wymiarze codziennego bytu Zagrożenia egzystencji społecznej w wymiarze zerwania więzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google