Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 5.Pedagogika pracy w zarządzaniu 5.1.Edukacyjna strategia rozwoju. Rozwój kapitału intelektualnego. 5.2.Pedagogika pracy w procesie kadrowym. 5.3.Kształcenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 5.Pedagogika pracy w zarządzaniu 5.1.Edukacyjna strategia rozwoju. Rozwój kapitału intelektualnego. 5.2.Pedagogika pracy w procesie kadrowym. 5.3.Kształcenie."— Zapis prezentacji:

1 1 5.Pedagogika pracy w zarządzaniu 5.1.Edukacyjna strategia rozwoju. Rozwój kapitału intelektualnego. 5.2.Pedagogika pracy w procesie kadrowym. 5.3.Kształcenie i dokształcanie w procesie pracy. Doświadczenie. 5.4.Organizacja ucząca się. 5.5.Humanizacja pracy.

2 2 Pedagogika: pracy – ustawicznej edukacji zawodowej Praca – podstawową kategorią pedagogiki pracy Edukacyjna strategia rozwoju – konkurencyjność – innowacyjność – przedsiębiorczość Rozwój zawodowy: Zarządzanie? Organizacja? Cele, metody, rezultaty (efektywność) Zarządzanie: –pracownikami (zasobami ludzkimi, rozwój, ustawiczna edukacja) –organizacją (organizacja ucząca się) –wiedzą (społeczneństwo wiedzy)

3 3 Zasoby ludzkie – Kapitał Intelektualny

4 4 Priorytety PO Kapitał Ludzki 2007–2013 I.Zatrudnienie i integracja społeczna II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III.Wysoka jakość systemu oświaty IV.Szkolnictwo wyższe i nauka V.Dobre rządzenie VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII.Promocja integracji społecznej VIII.Regionalne kadry gospodarki IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X.Pomoc techniczna

5 5 Priorytety PO Innowacyjna Gospodarka I.Badania i rozwój nowoczesnych technologii II.Infrastruktura sfery B+R III.Kapitał dla innowacji IV.Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa V.Dyfuzja innowacji VI.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym VII.Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji VIII.Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki IX.Pomoc techniczna Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw

6 6 Proces kadrowy (edukacyjne aspekty) Rekrutacja (selekcja, dobór) Adaptacja Praca Edukacja Ocena (awanse, stabilizacja, degradacja) Zwolnienia zarządzanie procesem kadrowym

7 7 Funkcja personalna Istota i zakres restrukturyzacji funkcji Pocztowski A. (red., 2007) Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian. U.E. Kraków

8 8 Organizacja funkcji personalnej

9 9 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

10 10 Kształcenie i doskonalenie w procesie pracy Doświadczenie Edukacja formalna i nieformalna Zarządzanie rozwojem zawodowym (organizacja ucząca się) Relacje procesu pracy i procesu kształcenia

11 11 Psychologia ekonomiczna Psychologia i ekonomia Racjonalność podmiotów ekonomicznych Percepcja działań ekonomicznych Oczekiwania i zachowanie inwestycyjne Własność i posiadanie Ekonomiczne przesłanki dobrostanu psychicznego Przedsiębiorczość i ryzyko Podatki Oszczędzanie i hazard

12 12 Filozofia zarządzania Filozoficzne koncepcje menadżmentu Globalne problemy Socjalne problemy społeczeństwa Historia i prawo Logika zarządzania Zarządzanie informacją Umowa społeczna Metodologiczne zarządzania działalnością Homocentryzm w edukacji – filozofia zarządzania

13 13 Zarządzanie wiedzą Co to jest wiedza? Po raz pierwszy pojęcie wiedzy mówiące, że jest to „uzasadnione i prawdziwe przekonanie” wprowadził Platon w Menonie, Fedonie i Teajtcie. Alfred Marshall, jeden z głównych założycieli neoklasycznej teorii ekonomii, jako jeden z pierwszych zauważył, iż „Na kapitał w dużej mierze składają się wiedza i organizacja. (…) Wiedza jest naszym najsilniejszym motorem produkcji. (…) organizacja wspomaga wiedzę” Shumpeter stwierdził, iż bodźcem kapitalistycznego rozwoju jest „nowe połączenie” różnych obszarów dotychczasowej wiedzy. Ujęcie mikroekonomiczne, zaprezentowała Edith Penrose, stwierdzając, że usługi i produkty świadczone przez firmę są pochodnią ich wiedzy. Rodzaje wiedzy Wiedzieć: Co? Dlaczego? Jak? Kto? Błaszczuk A., Brudulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A. (2004) Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. SGH Warszawa

14 14 Proces zarządzania wiedzą

15 15 Zarządzanie wiedzą – mapa firmy Weyerhaeuser

16 16 Strategie zarządzania wiedzą

17 17 WSP ZNPPedagogika Pracy z Zarządzaniem i Marketingiem Przedmioty specjalistyczne Studia licencjackie Psychologia pracy i zarządzanie Organizacja i zarządzanie Marketing Integracja europejska Seminarium dyplomowe Studia magisterskie Zarządzanie zasobami ludzkimi Public Relations Pedagogika zarządzania Zarządzanie projektami europejskimi Seminarium magisterskie


Pobierz ppt "1 5.Pedagogika pracy w zarządzaniu 5.1.Edukacyjna strategia rozwoju. Rozwój kapitału intelektualnego. 5.2.Pedagogika pracy w procesie kadrowym. 5.3.Kształcenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google