Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5. Pedagogika pracy w zarządzaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5. Pedagogika pracy w zarządzaniu"— Zapis prezentacji:

1 5. Pedagogika pracy w zarządzaniu
5.1. Edukacyjna strategia rozwoju. Rozwój kapitału intelektualnego. 5.2. Pedagogika pracy w procesie kadrowym. 5.3. Kształcenie i dokształcanie w procesie pracy. Doświadczenie. 5.4. Organizacja ucząca się. 5.5. Humanizacja pracy.

2 Edukacyjna strategia rozwoju
Pedagogika: pracy – ustawicznej edukacji zawodowej Praca – podstawową kategorią pedagogiki pracy Edukacyjna strategia rozwoju – konkurencyjność – innowacyjność – przedsiębiorczość Rozwój zawodowy: Zarządzanie? Organizacja? Cele, metody, rezultaty (efektywność) Zarządzanie: – pracownikami (zasobami ludzkimi, rozwój, ustawiczna edukacja) – organizacją (organizacja ucząca się) – wiedzą (społeczneństwo wiedzy)

3 Zasoby ludzkie – Kapitał Intelektualny

4 Priorytety PO Kapitał Ludzki 2007–2013
Zatrudnienie i integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Wysoka jakość systemu oświaty Szkolnictwo wyższe i nauka Dobre rządzenie Rynek pracy otwarty dla wszystkich Promocja integracji społecznej Regionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Pomoc techniczna

5 Priorytety PO Innowacyjna Gospodarka
Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw Priorytety PO Innowacyjna Gospodarka Badania i rozwój nowoczesnych technologii Infrastruktura sfery B+R Kapitał dla innowacji Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Dyfuzja innowacji Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Pomoc techniczna

6 Proces kadrowy (edukacyjne aspekty)
Rekrutacja (selekcja, dobór) Adaptacja Praca Edukacja Ocena (awanse, stabilizacja, degradacja) Zwolnienia zarządzanie procesem kadrowym

7 Funkcja personalna Istota i zakres restrukturyzacji funkcji
Pocztowski A. (red., 2007) Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian. U.E . Kraków

8 Organizacja funkcji personalnej

9 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

10 Kształcenie i doskonalenie w procesie pracy
Doświadczenie Edukacja formalna i nieformalna Zarządzanie rozwojem zawodowym (organizacja ucząca się) Relacje procesu pracy i procesu kształcenia

11 Psychologia ekonomiczna
Psychologia i ekonomia Racjonalność podmiotów ekonomicznych Percepcja działań ekonomicznych Oczekiwania i zachowanie inwestycyjne Własność i posiadanie Ekonomiczne przesłanki dobrostanu psychicznego Przedsiębiorczość i ryzyko Podatki Oszczędzanie i hazard

12 Filozofia zarządzania
Filozoficzne koncepcje menadżmentu Globalne problemy Socjalne problemy społeczeństwa Historia i prawo Logika zarządzania Zarządzanie informacją Umowa społeczna Metodologiczne zarządzania działalnością Homocentryzm w edukacji – filozofia zarządzania

13 Zarządzanie wiedzą Rodzaje wiedzy Wiedzieć: Co? Dlaczego? Jak? Kto?
Co to jest wiedza? Po raz pierwszy pojęcie wiedzy mówiące, że jest to „uzasadnione i prawdziwe przekonanie” wprowadził Platon w Menonie, Fedonie i Teajtcie. Alfred Marshall, jeden z głównych założycieli neoklasycznej teorii ekonomii, jako jeden z pierwszych zauważył, iż „Na kapitał w dużej mierze składają się wiedza i organizacja. (…) Wiedza jest naszym najsilniejszym motorem produkcji. (…) organizacja wspomaga wiedzę” Shumpeter stwierdził, iż bodźcem kapitalistycznego rozwoju jest „nowe połączenie” różnych obszarów dotychczasowej wiedzy. Ujęcie mikroekonomiczne, zaprezentowała Edith Penrose, stwierdzając, że usługi i produkty świadczone przez firmę są pochodnią ich wiedzy. Rodzaje wiedzy Wiedzieć: Co? Dlaczego? Jak? Kto? Błaszczuk A., Brudulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A. (2004) Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. SGH Warszawa

14 Proces zarządzania wiedzą

15 Zarządzanie wiedzą – mapa firmy Weyerhaeuser

16 Strategie zarządzania wiedzą

17 WSP ZNP Pedagogika Pracy z Zarządzaniem i Marketingiem
Przedmioty specjalistyczne Studia licencjackie Psychologia pracy i zarządzanie Organizacja i zarządzanie Marketing Integracja europejska Seminarium dyplomowe Studia magisterskie Zarządzanie zasobami ludzkimi Public Relations Pedagogika zarządzania Zarządzanie projektami europejskimi Seminarium magisterskie


Pobierz ppt "5. Pedagogika pracy w zarządzaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google