Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKCJA SPOŁECZNA PRZEJRZYSTA POLSKA. Organizatorzy akcji Gazeta Wyborcza i Fundacja AGORA Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Program przeciw Korupcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKCJA SPOŁECZNA PRZEJRZYSTA POLSKA. Organizatorzy akcji Gazeta Wyborcza i Fundacja AGORA Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Program przeciw Korupcji."— Zapis prezentacji:

1 AKCJA SPOŁECZNA PRZEJRZYSTA POLSKA

2 Organizatorzy akcji Gazeta Wyborcza i Fundacja AGORA Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Program przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej Bank Światowy Patroni medialni TVP1, TVP3, 1 PR Polskiego Radia

3 Informacje o akcji Akcja trwa od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005

4 Co jest celem akcji? Celem akcji jest wdrożenie w samorządzie 6 ZASAD DOBREGO RZĄDZENIA 6 Zasad Dobrego Rządzenia Przestrzeganie 6 Zasad Dobrego Rządzenia będzie przyczyniać się do budowania przejrzystego, skutecznego i uczciwego samorządu

5 6 Zasad Dobrego Rządzenia ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI ZASADA FACHOWOŚCI ZASADA ROZLICZALNOŚCI

6 Co rozumiemy przez wdrożenie zasady? Do każdej zasady zostały przyporządkowane zadania. Zasada jest w pełni wdrożona jeżeli zostaną zrealizowane zadania do niej przyporządkowane.

7 ZADANIA OBLIGATORYJNE (OBOWIĄZKOWE) ZADANIA FAKULTATYWNE (DO WYBORU) ZADANIA ADRESOWANE DO RADY (DO WYBORU PRZEZ RADĘ) TYPY ZADAŃ:

8 Zasada przejrzystości To co robi samorząd jest czytelne i zrozumiałe dzięki komunikowaniu zasad funkcjonowania oraz informowaniu o sprawach aktualnych i ważnych

9 Zadania do realizacji w ramach Zasady przejrzystości Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie Utworzenie punktu informacyjnego Utworzenie sieci punktów dostępu do internetu/stron samorządowych Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny i powszechny dostęp do informacji Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język Opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firm

10 Zasada braku tolerancji dla korupcji Samorząd działa etycznie i jest odporny na działania korupcyjne - władze jasno deklarują i wcielają w życie postawę nietolerowania korupcji

11 Zadania do realizacji w ramach Zasady braku tolerancji dla korupcji Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego Opracowanie kodeksu postępowania Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w tym urzędzie Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu

12 Zasada partycypacji społecznej W gminie jest prowadzony dialog społeczny, gmina wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej

13 Zadania do realizacji w ramach Zasady partycypacji społecznej Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności Społeczna edukacja w zakresie etyki Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

14 Zasada przewidywalności Realizacja zadań publicznych odbywa się w sposób przewidywalny i planowany, mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w formułowaniu planów

15 Zadania do realizacji w ramach Zasady przewidywalności Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy/powiatu (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju

16 Zasada fachowości Zadania realizują osoby kompetentne, potrafiące efektywnie wykorzystywać zasoby, istnieją metody stałej poprawy świadczenia usług

17 Zadania do realizacji w ramach Zasady fachowości Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie. Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku

18 Zasada rozliczalności Działalność samorządu jest mierzalna i rejestrowana, w szczególności w zakresie finansów, określona jest odpowiedzialność poszczególnych osób

19 Zadania do realizacji w ramach Zasady rozliczalności Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur Mierzenie skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego

20 Warunki otrzymania certyfikatu uczestnictwa Wdrożenie co najmniej 6 zadań obligatoryjnych (obowiązkowych) po jednym w każdej zasadzie do 31 grudnia 2005

21 Lista zadań obligatoryjnych Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (1.1) Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego (2.1) Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (3.1)

22 Lista zadań obligatoryjnych Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy (4.1) Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze (5.1) Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy (6.1)

23 Wybór zadań fakultatywnych Do 18 marca jednostka mogła zadeklarować wykonanie zadań fakultatywnych (do wyboru).

24 Spis wybranych przez nas zadań fakultatywnych Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie.

25 Prosimy o ocenienie w rozdanej ankiecie naszego wyboru zadań fakultatywnych Czy: Z punktu widzenia mieszkańców realizacja zadania jest bardzo potrzebna Z punktu widzenia mieszkańców realizacja zadania jest potrzebna Z punktu widzenia mieszkańców realizacja zadania jest mało potrzebna Z punktu widzenia mieszkańców realizacji zadania nie jest potrzebna Trudno powiedzieć Prosimy każde wybrane przez nas zadanie fakultatywne ocenić (stawiając znak X) przy stwierdzeniu, które Państwa zdaniem najlepiej opisuje przydatność jego realizacji

26 Prosimy o ocenienie w rozdanej ankiecie naszego wyboru zadań fakultatywnych Wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu najpóźniej do 15 maja

27 Kto może monitorować realizację zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego? Organizacja zarejestrowana i działająca (lub mająca oddział) na terenie naszej gminy/powiatu – warunek podanie przez organizację numeru KRS lub nr w rejestrze powiatowym Przedstawiciele lokalnych mediów

28 Jak organizacja zgłasza się do monitoringu zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego? Organizacja spełniająca warunki określone na poprzednim slajdzie wchodzi na stronę http://www.przejrzystapolska.pl/monitoring na której znajduje się formularz zgłoszeniowy, wpisuje swoje dane http://www.przejrzystapolska.pl/monitoring SYSTEM odsyła list zawierający m.in. login i hasło + link do strony logowania (panel administracyjny) Organizacja po zalogowaniu może monitorować jak realizowane są zadania – przykład fragmentu formularza z pytaniami dotyczącymi zadań znajduje się poniżej

29 Przykład pytań do monitoringu do zadania obligatoryjnego z zasady przejrzystości TAKNIE Czy w karcie usługi jest precyzyjnie podane miejsce załatwiania sprawy (numer pokoju, numer stanowiska w biurze obsługi klienta)? Czy w karcie usługi podane są godziny otwarcia urzędu, biura obsługi klienta? Czy karty usług są dostępne w urzędzie w formie drukowanej (na papierze)?

30 Monitoring zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Formularze oceny będą aktywne gdy jednostka zacznie sprawozdawać wykonywanie zadań Organizacja oprócz wypełniania formularza może wpisać komentarz Wyniki monitoringu są widoczne dla mieszkańców Jednostka samorządu terytorialnego może odpowiedzieć na komentarze organizacji Organizacja może zmienić ocenę (na przykład gdy podjęto działania korygujące)

31 Monitoring zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Oprócz monitoringu prowadzonego przez organizacje pozarządowe i prasę lokalną będzie prowadzone Forum mieszkańców. Na forum mieszkańców będzie mógł wypowiedzieć się każdy mieszkaniec. Opinie będą dostępne na stronie.

32 Gdzie można otrzymać informacje? Aktualne informacje dotyczące akcji znajdują się na stronie internetowej akcji Przejrzysta Polska www.gazeta.pl/przejrzystapolska


Pobierz ppt "AKCJA SPOŁECZNA PRZEJRZYSTA POLSKA. Organizatorzy akcji Gazeta Wyborcza i Fundacja AGORA Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Program przeciw Korupcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google