Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD DO

2 BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR XXVI-196/08 Z DN ZAPLANOWANO DOCHODY ZŁ WYDATKI ZŁ W TYM REZERWA ZŁ ROZCHODY ZŁ PRZYCHODY ZŁ

3 Zmiany planu i wykonanie

4 DOCHODY - plan Dochody na złDochody na zł Wzrost per saldo o złWzrost per saldo o zł Źródła wzrostu planu Źródła wzrostu planu Dotacje celowe z budżetu Państ złDotacje celowe z budżetu Państ zł Dochody własne złDochody własne zł Źródła pozabudżetowe złŹródła pozabudżetowe zł Fundusze strukturalne złFundusze strukturalne zł

5 Źródła zmniejszeń planu Źródła zmniejszeń planu SubwencjaSubwencja zł Porozumienia z jst zł Porozumienia z jst zł Udział w PDOF Udział w PDOF

6 Zmiany planu dochodów w działach Dział 010 rolnictwo zł ( budżet Państwa) Dział 600 transport i łączność zł (pomoc od jst ) Dział 700 gospodarka mieszkan zł ( budżet Państwa ) Dział 710 Działalność usługowa zł ( budżet Państwa i zysk gosp 1 332) Dział 750 administracja zł ( budżet Państwa doch własne – )

7 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne zł budżet Państwa zł Pomoc finansowa od jst zł dotacja z WFOŚ i GW zł Dział 756 Dochody od osób prawnych z ł Dział 758 Różne rozliczenia zł subwencja zł, Odsetki zł pozostałe zł Dział 801 Oświata i wychowanie zł Budżet państwa zł Pomoc finansowa od jst zł Pozostałe zł

8 Dział 851 Ochrona zdrowia zł budżet państwa zł Fundusze strukturalne zł Pomoc finansowa od jst zł Inne zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Budżet Państwa zł Dotacja rozwojowa (Okno na świat ) zł Inne zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł fundusz pracy i fundusze strukturalne zł Budżet państwa zł

9 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowa zł inne zł zwrot dotacji zł Dział 900 Gospodarka komunalna… zł ( dotacja z WFOŚ i GW ) Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł Budżet państwa zł Pomoc finansowa od jst zł

10 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ,61 ZŁ 104,32 % PLANU

11 Dochody ponadplan. 5,mln Dochody niewyk 0,4 mln

12 PONADPLANOWE DOCHODY ,58 ZŁ ODPŁATNOŚĆ PAS DROGOWY ,58 ZŁ UDZIAŁY W PDOF ,00 ZŁ UDZIAŁY W PDOP ,84 ZŁ ZWROT KOSZTÓW ZA DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I DOMACH DZIEC ,88ZŁ WPŁYWY Z RPO UL MARECKA ,88 zł POZOSTAŁE DOCHODY ,70ZŁ

13 NIEWYKONANE DOCHODY ,97 zł POMOC FINANSOWA ,40 ZŁ WPŁYWY Z OPŁATY KOMUN ,58 zł DOTACJE Z BUDŻETU PAŃST ,93 ZŁ DOTACJE Z FUNDUSZY POZABUDŻ ,74 WPŁYWY OD PENSJONARIUSZY ,83 ZŁ POZOSTAŁE ,49 ZŁ

14 Udział dochodów w budżecie wg źródeł w roku 2009

15 WYDATKI W 2009 PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH ZŁ WZROST O ZŁ tj 8,02 % planu WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 97,09 % ,52 ZŁ

16 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW I WYKONANIE WG DZIAŁÓW DZPLAN NA ZMIANY +/- PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % ,1398, ,996, ,1285, ,9198, ,493, ,8699,7

17 DZ. PLAN NA ZMIANY +/- PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % ,14 76, ,7 98, ,3495, ,21 98, ,91 99,2

18 DZ. PLAN NA ZMIANY +/- PLAN PO ZMIANACH WYKONAN. % ,45 99, ,38 83, ,65 96, ,33 97, ,5 97,1

19 UDZIAŁ WYDATKÓW WG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM

20 Wydatki remontowe wg działów

21 UDZIELONE DOTACJE Dotacje udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty zł Pozostałe dotacje ,68 zł w tym : Dział ,68 zł Dział ,00 zł Dział ,00 zł Dział ,00 zł Dział ,00 zł Dział ,00 zł

22 PRZYCHODY I ROZCHODY PRZYCHODY ,17 ZŁ POŻYCZKI ,31 ZŁ KREDYTY ,11 ZL WOLNE ŚRODKI ,75 ZŁ ROZCHODY ,97 ZŁ SPŁATY KREDYTÓW ZŁ SPŁATY POŻYCZEK ,97 ZŁ WYKUP OBLIGACJI ZŁ

23 ZADŁUŻENIE POWIATU NA ,83 ZŁ

24 FUNDUSZE POZABUDŻETOWE POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA TREŚĆPLAN PO ZMIANACH WYKONANIE% BO ,13 PRZYCHODY w tym ,77123,8 Wpływy z opłat Przelewy redystrybucyjne ,77123,9 WYDATKI ,21 89,8 Ekologia działalność edukac ,7579,4 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo ,8 Selektywna zbiórka odpadów ,7796,3 pozostałe ,6996,5 BZ ,42

25 POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KATOGRAFICZNYM TREŚĆPLAN PO ZMIANACHWYKONANIE% BO PRZYCHODY ,02 99,9 Wpływy z usług ,64 99,58 Odsetki ,38 64,02 WYDATKI ,77 92 Przelewy redystrybucyjne ,86 92,8 Wydatki bieżące ,91 71,9 Wydatki majątkowe ,00 91,2 BZ ,25

26 Wydatki inwestycyjne Plan zł Wykonanie ,89 tj 97,21 % Wydatki realizowane : przez Starostwo ,81 zł przez Szpital zł przez pozostałe jednostki ,08 zł

27 Wydatki inwestycyjne wg działów

28 FINANSOWANIE INWESTYCJI w tys zł

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09."

Podobne prezentacje


Reklamy Google