Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trzymaj Formę województwo zachodniopomorskie 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trzymaj Formę województwo zachodniopomorskie 2009"— Zapis prezentacji:

1 Trzymaj Formę województwo zachodniopomorskie 2009
Dąbrówka Załuska WSSE Szczecin

2 Na terenie woj. Zachodniopomorskie-go program był realizowany przez 375 szkoły co stanowi 34,3% szkół do których program był adresowany. Oznacza to, że do programu przystąpiło 41 szkół więcej niż w ubiegłym roku szkolnym.

3 Gimnazja 173 szkoły gimnazjalne – tj. 33 tys. 791 gimnazjalistów
co stanowi 71,78% gimnazjów i 58,5% gimnazjalistów w woj. zachodniopomorskim. W stosunku do roku poprzedniego jest to o 9 gimnazjów więcej.

4 Liczba gimnazjów realizujących program w I, II i III edycji

5 Liczba gimnazjalistów realizujących program w I, II i III edycji

6 Gimnazja- zasięgi w powiatach II edycja

7 Gimnazja- zasięgi w powiatach III edycja

8 Szkoły Podstawowe Jednocześnie program zrealizowały 202 Szkoły Podstawowe, co stanowi 23,73% wszystkich szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Udział wzięło 14 tys. 27 uczniów szkół podstawowych co stanowi 19,71% wszystkich adresatów programu za Szkół Podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Tym samym w stosunku do ubiegłego roku szkolnego do realizacji programu przystąpiły 32 podstawówki więcej oraz 1 tys. 111 więcej uczniów szkół podstawowych.

9 Szkoły podstawowe Trzymaj Formę I, II i III edycja

10

11

12 Koordynatorzy

13 Realizatorzy W realizację programu zaangażowało się około 2 tysięcy osób w tym nauczyciele WF-u, biologii, przyrody, pedagodzy, pielęgniarki, dyrektorzy szkół, nauczyciele chemii, nauczyciele matematyki, języka polskiego, historii, techniki, plastyki, j. obcego, muzyki, sztuki, wychowawcy szkolni, wychowawcy świetlicy, psycholodzy, bibliotekarze, rehabilitanci, lekarze, dietetycy, opiekunowie grup oraz inni, (przedmiotowi nie określeni, PCK, opiekun Szkolnego Klubu „Wiewiórka”, opiekun kształcenia zintegrowanego, opiekun nauczania przedszkolnego i początkowego, nauczyciel religii, pracownicy gospodarczy, pracownik sklepiku szkolnego, promotorzy zdrowia).

14 Formy realizacji 95 Szkoleń – 2 853 uczestników,
215 wykładów – uczestników, 330 narad – uczestników, 60 prezentacji – uczestników 405 prelekcje – uczestników, 62 pogadanki – uczestników, 430 instruktarzy – uczestników, 823 pokazów – uczestników, 1 659 ćwiczeń – uczestników, 408 konkursów – uczestników, 412 imprez – uczestników, 443 form wizualnych – uczestników, 112 punktów informacyjnych – 8756 uczestników,

15 Formy realizacji c.d. Współpraca z mediami realizowana była na poziomie: prasy, radia, telewizji oraz internetu. Inne formy realizacji programu to : - Gry, zabawy, turnieje i zawody sportowe w których uczestniczyło osoby, Warsztaty dydaktyczne w których uczestniczyły 754 osoby, Projekcje filmów w których uczestniczyło osób, Rozmowy indywidualne przy udziale 1466 osób, Badania ankietowe (4 714 ankietowanych), Badania poziomu glukozy, cholesterolu i ciśnienia, w których przebadano 120 osób.

16 Monitoring Na poziomie powiatów przeprowadzono 306 wizytacji programu w szkołach co oznacza o 198 więcej wizytacji niż podczas I Edycji programu oraz o 57 więcej wizytacji niż w roku ubiegłym.

17 Monitoring Największe efekty w zakresie monitoringu przynosi bezpośrednia współpraca koordynatorów powiatowych programu z koordynatorami szkolnymi i środowiskiem lokalnym. Osobiste kontakty i znajomość specyfiki terenu pozwala utrzymać odpowiednie standardy w programie w zakresie merytorycznym, na przestrzeni całego roku szkolnego.

18 Działania dodatkowe podejmowane przez koordynatora wojewódzkiego programu
r.- wywiad w Polskim Radiu Szczecin dot. Założeń i celu programu Trzymaj Formę, r.- wywiad w Radiu VoxSzczecin dot. Założeń i celu programu Trzymaj Formę, r.- wywiad w Radiu Eska dot. Założeń i celu programu Trzymaj Formę, r.- udział w Konferencji Wojewódzkiej pt. „Zdrowy styl życia dziecka to dobry start w dorosłość” r.- udział w konferencji szkoleniowej w PSSE Goleniów we współpracy ze starostwem powiatowym, r.- udział w podsumowaniu programu w PSSE Gryfice, we współpracy ze starostwem powiatowym, r.- udział w podsumowaniu programu w PSSE Szczecin, we współpracy z Prezydentem Miasta Szczecina.

19

20 Trzęsacz

21

22 Szkolenia i narady Szkolenia:
r. – szkolenie wyjazdowe dla pionu OZiPZ woj. zachodniopomorskiego (Trzęsacz); r. – szkolenie w Stargardzie Szczecińskim dla koordynatorów szkolnych programu; r. – szkolenie w Myśliborzu dla koordynatorów szkolnych programu; r. – szkolenie w Koszalinie dla koordynatorów szkolonych programu; Narady: r. – narada komisji konkursowej oceniającej pracę w ramach konkursu „Trzymaj Formę”;

23 Metoda projektu W II Edycji Programu na 278 ankietyzowanych szkół ( 83% wszystkich szkół w programie) tylko 88 deklaruje realizację własnego projektu edukacyjnego zawierającego temat, cele, zadania, i terminy realizacji, oraz kryteria oceny efektów. W III Edycji Programu aż 270 szkół na 300 ankietowanych deklaruje opracowanie własnych projektów w ramach programu.

24 W II Edycji programu tylko około 32 % szkół z ankietowanych deklarowało opracowanie własnych projektów, gdzie w III Edycji było to aż 90 % szkół ankietowanych co stanowi korzystną zmianę w stosunku do roku ubiegłego.

25 Umiejętności jakie miała zdobyć młodzież
Komponowanie odpowiedniej diety – zastosowanie zasad racjonalnego odżywiania. Umiejętność zachowań prozdrowotnych. Umiejętność planowania posiłków w ciągu dnia oraz poznanie zbilansowanej diety. Dostosowanie składników odżywczych do wieku ucznia oraz ocena prozdrowotnych nawyków. Umiejętność dbania o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Nauka asertywności wobec nałogów. Ocenianie własnego BMI. Dbanie o osobistą aktywność fizyczną- dobór ćwiczeń, adekwatny wysiłek, ocenianie wydolność organizmu. Ograniczenie przekąsek. Odczytywanie etykiet z opakowań żywności, świadoma konsumpcja.

26 Dostosowywanie kaloryczności posiłków do aktywności, nauka liczenia kalorii.
Umiejętność własnej organizacji dnia. Umiejętność identyfikacji cennych dla człowieka składników w żywności. Rozpoznawanie objawów chorób powodowanych niewłaściwym odżywianiem. Odpowiedzialność za własne zdrowie. Sporządzanie tygodniowych jadłospisów. Umiejętność przeliczania posiłków na kalorie. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Wybór zdrowej żywności. Promowanie aktywności ruchowej w środowisku rodzinnym i lokalnym.

27 Utrwalenie wśród uczniów zasady odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie.
Wykształcenie nawyków zdrowego odżywiania się oraz poznanie zagrożeń w zakresie zdrowia fizycznego. Poznanie zasad pierwszej pomocy. Kształtowanie zachowań konsumenckich. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów dotyczących stylu życia. Nauka pomiaru tętna spoczynkowego i wysiłkowego. Umiejętność układania własnego planu dnia. Kreatywność w opracowywaniu projektów edukacyjnych. Umiejętność wyboru artykułów spożywczych wskazanych w żywieniu dzieci i młodzieży. Umiejętność zdrowej rywalizacji sportowej. Umiejętność współpracy w zespole.

28 Współpraca przy realizacji programu
Urzędy Gminne, Urzędy Miasta, Starostwo Powiatowe, Rada Rodziców, Policja, Straż Pożarna, Nadleśnictwo, Ratownictwo Medyczne, Środek Wsparcia Rodziny, Gminne Komisje ds. Zapobiegania Problemów Alkoholowych, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Caritas przy Kościele Św. Królowej Jadwigi, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Zakłady Opieki Zdrowotnej, Policealna Szkoła Medyczna,

29 Klub Tańca Astra w Koszalinie,
Lipiańskie Stowarzyszenie Klubu Żeglarskiego, Piekarnia, Wydział Ruchu Drogowego w Stargardzie Szczecińskim, Wydział WOPR w Stargardzie Szczecińskim, Młodzieżowe Formu Uczniowskie, Koło Łowieckie „Jeleń”, Stowarzyszenie „Lider Wałecki”, Firma „Nivea”, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecińscy Medaliści Olimpijscy, Instruktorzy tańca, PCK. Wsparcie i współpraca z wymienionymi instytucjami i organizacjami polegała głównie na dofinansowaniu programu, prowadzeniu wspólnych działań edukacyjnych oraz współorganizowaniu imprez masowych.

30 Aktywności dotyczące problematyki żywienia
Przyrządzanie potraw – ze szczególnym naciskiem na higienę, estetykę i kaloryczność posiłków. „Święto jabłka” (promowanie zdrowego sposobu odżywiania się). Organizacja kiermaszów i pikników zdrowej żywności. Konkursy na znajomość wartości odżywczych poszczególnych produktów. Pokaz potraw podczas „Dni Unii Europejskiej”. Organizacja „Nocy w szkole” polegającej na zjedzeniu wspólnej kolacji i śniadania na terenie placówki. Organizacja wystaw tematycznych. Pokaz inscenizacji oraz scenek rodzajowych dot. Zdrowego stylu życia. Pogadanki dot. Zdrowej żywności i aktywności ruchowej.

31 Przyrządzanie koktajli warzywno- owocowych.
Wystawa plonów owocowo- warzywnych. Organizacja „Dnia zdrowego odżywiania się”. Organizacja „Konkursu na najpiękniejszy stół ze zdrową żywnością”. Organizacja „Dni Zdrowej Żywności”. Organizacja „Dni z Witaminką”. Organizacja „Dnia Jabłka i Marchewki”. Organizacja konkursów na przygotowanie zestawów zdrowego drugiego śniadania. Organizacja tematycznych happeningów.

32

33 Aktywności dotyczące sportu
Organizacja: turniejów sportowych, pieszych wycieczek, bezpłatnych wyjazdów na basen, zawodów pływackich, organizacja zawodów lekkoatletycznych, biegów przełajowych, organizacja wycieczek rowerowych, organizacja biwaku sportowo- rekreacyjnego. Gry zespołowe. Ćwiczenia śródlekcyjne, korekcyjne. Turniej piłki siatkowej. Zajęcia na lodowisku. Praca w ogrodzie. Treningi piłki ręcznej, judo.

34 Pokazy: taneczne, fitness, ćwiczeń gimnastycznych wspomagających rozwój ruchowy i promujących prawidłową postawę, pokazy gimnastyki artystycznej, pokazy sztuki walki z elementami akrobatyki Takashi, pokazy cheerlederek Organizacja Powiatowych Zawodów Lekkoatletycznych Organizacja ćwiczeń gimnastycznych na długiej przerwie lekcyjnej Organizacja III Maratonu Fitness Organizacja Sportowego Dnia Dziecka Organizacja Szkolnych Dni Sportu

35

36

37

38

39 Najciekawsze zadania do wykonania w ramach trzech edycji programu
Uprawa warzyw w ogródku szkolnym, Zaangażowanie uczniów w przygotowanie apeli szkolnych, Ułożenie całodniowego i tygodniowego jadłospisu według piramidy zdrowego żywienia z uwzględnieniem aktywności fizycznej, płci i wieku, Układanie haseł promujących zdrowie, Przygotowanie pokazów multimedialnych nt. zdrowego odżywczych produktów, Przygotowanie zabaw taneczno- rytmicznych, Pokaz ratownictwa medycznego skierowany do klas integracyjnych, Przygotowanie pokazu mody ekologicznej, Marsze po zdrowie z udziałem rodziców i nauczycieli, Opracowanie Ksiązki Kucharskiej Nastolatka,

40 Organizacja dyskoteki szkolnej, w trakcie której odbył się pokaz zainteresowań, talentów sportowych, tanecznych i wokalnych, Organizacja wystawy tematycznej w jednej z Aptek, Opracowanie i wydrukowanie tomiku wierszy tematycznych, Prezentacja zestawu ćwiczeń na poszczególne partie ciała dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych, Wspólne pieczenie ciast i przygotowywanie potraw brytyjskich na lekcjach angielskiego, Obliczanie BMI własnego i członków rodziny, Realizacja i montaż filmu o tematyce związanej z programem, Foldery na temat żywności genetycznie modyfikowanej, Układanie wierszy i anegdot nt. zdrowego stylu życia.

41 Rodzice W II Edycji Programu łącznie odbyło się 364
spotkań z rodzicami, gdzie uczestniczyło tys. 727 osób W III Edycji Programu łącznie odbyło się 681 spotkań z rodzicami, gdzie uczestniczyło – 17 tys. 748 osób W związku z powyższym spotkania z rodzicami podczas III Edycji Programu miały charakter bardziej kameralny a co za tym idzie mogły być bardziej przekonujące i merytoryczne w problematyce profilaktyki otyłości i propagowania aktywności fizycznej.

42 Społeczność lokalna rezultaty projektu zostały zaprezentowane publicznie w 162 szkołach na 300 ankietowanych, Imprezy dla społeczności szkolnej – -8 tys. 980 osób, Imprezy szkolne dla zaproszonych gości (rodzice, osiedle, środowisko lokalne itp.) -19 tys. 237 osób,

43 Przykładowe formy prezentacji publicznej rezultatów projektu
Rezultaty projektów w postaci multimedialnej zostały zaprezentowane w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu na posiedzeniach Zespołów Wychowawczych, na zebraniach z rodzicami oraz przedstawicielom Urzędów Miast i Gmin, Powiatów, Komend Policji, Nadleśnictwa, Opracowanie gazetki i wystawy prac plastycznych dla całej społeczności szkolnej, Przekazanie informacji podczas organizacji konkursów i imprez szkolnych (np. apeli okolicznościowych), Informacje przekazane podczas happeningów, Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,

44

45 Współpraca z pionem HŻŻiPU
W niektórych przypadkach realizację programu połączono z imprezami organizowanymi na terenie szkół np.: dzień sportu połączony z przygotowaniem potraw zgodnie z przepisami zawartymi w Mini Poradniku, organizowano wycieczki i rajdy pod hasłem ,,Trzymaj Formę”, wykonano gazetkę nt. zdrowego żywienia, zapoczątkowano realizację projektu pod hasłem ”Stop Cola i Chipsy”. Uczniowie chętnie wzięli w nim udział, ponieważ uzyskali wiedzę nt. składników zawartych w tych produktach i ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie młodego organizmu,

46 Trudności, które wystąpiły podczas II Edycji Programu
Program odbierany jest przez nauczycieli jako trudny ze względu na wymagającą metodę. Projekt wymaga więcej czasu i zaangażowanie niż prelekcja wykonana przez pielęgniarkę lub referat zadany na ocenę dla ucznia, szkoły często ograniczają się do realizacji zwykłej edukacji zdrowotnej, Brak zaangażowania nauczycieli w realizację programu, brak czasu, brak wystarczającej obsady kadrowej, Brak środków finansowych na zorganizowanie dodatkowych imprez szkolnych i międzyszkolnych, Przeciążenie uczniów nauką powoduje, że mają mniej czasu na zajęcia pozalekcyjne, Nauczyciele nie rozumieją istoty programu, która ma na celu zmianę zachowań poprzez aktywizację potencjału uczniów – zgłaszają opinie, że w ramach programu nauczania np. biologii ta tematyka jest realizowana więc kontynuowanie jej jest zbędne.

47 Trudności, które wystąpiły podczas III Edycji Programu
Brak środków finansowych na nagrody oraz na rozszerzenie zakresu działań, Część uczniów wolałaby pracować metodą zadaniową, Proponowana tematyka powielana jest w innych programach realizowanych przez pozostałych nauczycieli, Trudności w pozyskiwaniu sponsorów, Zbyt małe zaangażowanie rodziców w realizację programu, Zbyt mała różnorodność materiałów edukacyjnych

48 Czy realizacja programu powinna być kontynuowana?

49 Ewaluacja struktury programu
Program jest zrozumiany przez realizatorów na poziomie założeń merytorycznych. Podobne treści planowane są w szkolnych programach wychowawczych i profilaktycznych. Pomimo wymogu zastosowania wymagającej metody projektu edukacyjnego - aż 270 szkół na 300 ankietowanych deklaruje opracowanie własnych projektów w ramach programu co stanowi korzystną zmianę w stosunku do roku ubiegłego.

50 Ewaluacja struktury programu
Coraz częściej projekty edukacyjne nie są sprowadzane do standardowych, krótkoterminowych, prostych zadań tj. robienie sałatek, referatów lub pogadanek co znaczenie zwiększa efektywność programu, którego celem jest kształtowanie nawyków wśród młodzieży poprzez kreatywność i spontaniczne zaangażowanie ucznia.

51 Ewaluacja struktury programu
Młodzież jest zainteresowana tematyką zdrowia, jednak zmiana nawyków żywieniowych i zachowań w ramach aktywności fizycznej wymaga dłuższej perspektywy i współpracy z rodzicami. Widoczne są błędy żywieniowe wynoszone z domu oraz skutki związane z siedzącym trybem życia. Założenia programu związane z realizacją zadań środowiskowych lepiej są realizowane w mniejszych miejscowościach.

52 Ewaluacja struktury programu
Nauczyciele WF-u priorytetowo realizują zadania wymagane programowo. Jednak coraz częściej przychylają się do idei programu „Trzymaj Formę” nastawionego na indywidualne i alternatywne podejście do wychowania fizycznego w szkołach w celu kształtowania aktywnego stylu życia uczniów, realizowanego przez nich samodzielnie również po lekcjach.

53 Ewaluacja procesu programu
Stworzono możliwość uczestnictwa w programie wszystkim szkołom podstawowym i gimnazjom na terenie woj. zachodniopomorskiego – poprzez informacje o programie i zaproszenie do uczestnictwa. Ostatecznie do programu przystąpiło o 41 szkół więcej niż w roku ubiegłym: 202 szkoły podstawowe i 173 szkoły gimnazjalne.

54 Ewaluacja procesu programu
Program umożliwia integrację społeczności szkolnej na wszystkich poziomach: uczniowie – nauczyciele, personel szkolny – rodzice, społeczność lokalna. Młodzież realizująca program najczęściej oceniała program bardzo pozytywnie i raczej pozytywnie podobnie jak realizatorzy programu, rodzice natomiast raczej pozytywnie.

55 Ewaluacja wyników programu
Założone cele w szkołach zostały osiągnięte: - w całości w 47% ankietowanych szkół, -częściowo w 42%, -nie zostały osiągnięte w 10% szkół. W 54% zrealizowane projekty zostały zaprezentowane publicznie. 90% ankietowanych szkół opowiada się po stronie kontynuacji programu w kolejnym roku szkolnym.

56 TRZYMAJ FORMĘ! Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Trzymaj Formę województwo zachodniopomorskie 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google