Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 1. Ważnym elementem, który ma wpływ na jakość pracy ucznia jest tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych. Powinien być

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 1. Ważnym elementem, który ma wpływ na jakość pracy ucznia jest tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych. Powinien być"— Zapis prezentacji:

1 TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 1

2 Ważnym elementem, który ma wpływ na jakość pracy ucznia jest tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych. Powinien być ułożony zgodnie z zasadami higieny. 2

3 Zagadnienie to ma uregulowanie prawne w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 3

4 4 § 4. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia się: 1)Potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 2)Potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu; 3)Zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu. UREGULOWANIA PRAWNE

5 TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ za przygotowanie rozkładu zajęć odpowiedzialny jest dyrektor szkoły; dla kierownictwa szkoły najważniejsza sprawa – spełnienie wymogów programów nauczania; w drugiej kolejności – uwzględnienie postulatów higienicznych; zadanie stacji sanitarno-higienicznych – ocena przestrzegania zasad higieny w tygodniowych rozkładach lekcji. 5

6 DYSPOZYCJA DO NAUKI W POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA poniedziałek – planuje się mniej godzin (wdrażanie), wtorek i środa – wzrasta dyspozycja do wysiłku, więc planuje się maksymalne obciążenie, czwartek, a przede wszystkim piątek – obniżanie dyspozycji do wysiłku, wskazane zmniejszenie obciążenia. 6

7 7 DYSPOZYCJA DO NAUKI W POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA

8 ZDOLNOŚĆ DO WYSIŁKU W ZALEŻNOŚCI OD PORY DNIA najkorzystniejsza pora 8 00 – 12 00 ; szczyt możliwości 9 00 – 11 00 ; najwłaściwsza pora do rozpoczynania zajęć – czas między godz. 8 00 a 9 00 8

9 PRAWIDŁOWY PLAN LEKCJI POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ: normy obciążenia ucznia nauką: kl. I – III - 5 godzin kl. IV-V – 6 godzin kl. VI – 7 godzin gimnazjum i wzwyż – 7 godzin równomierne rozłożenie obciążenia nauką na przestrzeni tygodnia (wahania w poszczególnych dniach tygodnia nie powinny przekraczać 1 lekcji). 9

10 PRAWIDŁOWY PLAN LEKCJI POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ: stałe godziny rozpoczynania zajęć w szkole przez dany oddział, przerwy między lekcjami nie krótsze niż 10 minut, jedna przerwa dwudziestominutowa (lub dwie piętnastominutowe). 10

11 FUNKCJE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH możliwość regeneracji sił fizycznych i psychicznych uczniów między lekcjami, możliwość załatwienia potrzeb fizjologicznych, możliwość przemieszczania się z klasy do klasy, czas na spożycie posiłków między lekcjami. W praktyce w klasach edukacji wczesnoszkolnej o czasie i długości przerwy decyduje nauczyciel. 11


Pobierz ppt "TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 1. Ważnym elementem, który ma wpływ na jakość pracy ucznia jest tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych. Powinien być"

Podobne prezentacje


Reklamy Google