Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 -2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 -2013."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 -2013

2 2 Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007 - 2015 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych Środki na inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych dla województwa podlaskiego w Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Program Operacyjny Fundusze unijne (mln euro) Wkład krajowy (mln euro) OGÓŁEM Regionalny Program Operacyjny636,21114,04750,25 PO Kapitał Ludzki (komponent regionalny)201,0959,31260,40 PO Rozwój Polski Wschodniej386,8668,27455,13 ŁĄCZNIE1 244,41221,371 465,78 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich276,2190,32366,53 RAZEM1 520,62311,691 832,31

3 RPOWP na lata 2007-2013 Cel główny: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu

4 Cele szczegółowe: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa; Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym; Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

5 I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie II. Rozwój infrastruktury transportowej III. Rozwój turystyki i kultury IV. Społeczeństwo Informacyjne V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska VI. Rozwój infrastruktury społecznej VII. Pomoc techniczna Osie Priorytetowe Programu: RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

6 6 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych Nazwa Priorytetu Wkład UE w Euro Wkład krajowy w Euro Ogółem Priorytet I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 139 965 73411 114 926151 080 660 Priorytet II Rozwój infrastruktury transportowej 203 586 52353 287 126256 873 649 Priorytet III Rozwój turystki i kultury 101 793 26118 861 692120 654 953 Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne 50 896 6318 981 75859 878 389 Priorytet V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 63 620 78811 227 19874 847 986 Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej 50 896 6317 739 92858 636 559 Priorytet VIIPomoc techniczna25 448 3152 827 59128 275 906 RAZEM636 207 883114 040 219750 248 102

7 Zapraszamy na www.rpowp.wrotapodlasia.pl URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych RPOWP na lata 2007 - 2013


Pobierz ppt "NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 -2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google