Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej koncepcja techniczna województwo podkarpackie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej koncepcja techniczna województwo podkarpackie."— Zapis prezentacji:

1 projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej koncepcja techniczna województwo podkarpackie

2 Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW Przyjęto następujące założenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: dla każdego województwa Polski Wschodniej projektuje się autonomiczne, ale połączone sieci szerokopasmowe sieć szerokopasmowa dla pojedynczego województwa składa się z dwóch warstw: warstwy szkieletu sieci i warstwy dystrybucyjnej architektura ta nie obejmuje warstwy dostępowej (sieci dostępowych), z założenia wykraczającej poza przedmiot projektowanego przedsięwzięcia

3 Przyjęto następujące założenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: sieć szkieletowa budowana jest w topologii pierścienia, bądź kilku połączonych ze sobą pierścieni sieć dystrybucyjna budowana jest w topologii drzewa od strony fizycznej węzły sieci szkieletowej oraz zakończenia sieci dystrybucyjnych znajdują się w konkretnych lokalizacjach, tożsamych z istniejącymi miejscowościami na rozpatrywanym obszarze Polski Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW

4 Przyjęto następujące założenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: sieci dystrybucyjne obejmą swoim zasięgiem obszar całych województw sieć jest projektowana w jednolitej (z możliwie niewielkimi odstępstwami) technologii optycznej połączenia sieci przebiegają wzdłuż dróg utwardzonych lub innych tras wyznaczanych przez prawo drogi skupione w ręku jednego dysponenta – np. linie kolejowe, linie energetyczne, rurociągi, itp. optymalizacja sieci w obu warstwach wiąże się bezpośrednio z minimalizacją drogi pomiędzy węzłami sieci i punktami dystrybucyjnymi będącymi wierzchołkami grafu Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW

5

6 Definicja obszarów BSC obszary białe: całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów dystrybucyjnych) niezbędnej do zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie; na obszarze tym mogą działać przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący takie usługi, ale punkt dystrybucyjny, do którego są przyłączeni, znajduje się poza obszarem analizowanym lub uzyskanie takiego przyłączenia jest ograniczone barierami, np. ekonomicznymi, które utrudniają dostęp potencjalnych operatorów sieci dostępowych obszary szare: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna tylko jednego operatora telekomunikacyjnego (zazwyczaj sieć operatora zasiedziałego); oznacza to obecność punktów dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie; nie ma zatem konkurencji na poziomie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, choć może działać kilku operatorów sieci dostępowych, którzy jednak korzystają z usług hurtowych jednego operatora infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej obszary czarne: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwóch operatorów telekomunikacyjnych umożliwiająca zapewnienie podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie; istnieją tam zatem co najmniej dwa punkty dystrybucyjne różnych operatorów, a usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane poprzez konkurujących ze sobą przedsiębiorców telekomunikacyjnych

7 Definicja obszarów BSC zasięg punktu dystrybucyjnego: wyrażona w kilometrach odległość od punktu dystrybucyjnego sieci szkieletowo-dystrybucyjnej; określa obszar, na którym dokonywane będą inwestycje operatorów dostępowych istotne: długość pętli lokalnej -- przepływność -- technologia

8 Definicja obszarów BSC - przykład miejscowości A, B, C, D, E, które znajdują się w zasięgu pojedynczego punktu dystrybucyjnego otrzymują etykietę szarą; miejscowość G, która znajduje się w zasięgu obu punktów otrzymuje etykietę czarną; miejscowość F, która znajduje się poza zasięgiem punktów dystrybucyjnych otrzymuje etykietę białą.

9 Wymiarowanie sieci szkieletowo- dystrybucyjnej SSPW

10 Wymiarowanie SSPW - warianty WariantPokrycie ludności ObszaryZasięg [km] 190%białe i szare2 290%białe i szare4 390%białe i szare5 490%białe i szare6 + Warianty porównawcze 85% i 95% dla 4 km

11 Wymiarowanie SSPW - warianty

12 Wymiarowanie sieci szkieletowo- dystrybucyjnej SSPW

13 Wymiarowanie SSPW - warianty

14 Wizualizacja wariantów 2 km / 90% Liczba węzłów szkieletu8 Liczba punktów dystryb.847 Długość szkieletu517 km Długosć sieci dystryb.3781 km

15 Wizualizacja wariantów 4 km / 90% Liczba węzłów szkieletu8 Liczba punktów dystryb.459 Długość szkieletu517 km Długosć sieci dystryb.2473 km

16 Wizualizacja wariantów 5 km / 90% Liczba węzłów szkieletu8 Liczba punktów dystryb.239 Długość szkieletu517 km Długosć sieci dystryb.2041 km

17 Wizualizacja wariantów 6 km / 90% Liczba węzłów szkieletu8 Liczba punktów dystryb.167 Długość szkieletu517 km Długosć sieci dystryb.1695 km

18 Wizualizacja wariantu 6 km / 90%

19

20

21

22

23

24

25

26 Szacunkowe nakłady inwestycyjne (część pasywna) Założony koszt jednostkowy [tys. PLN] Pozycje kosztowe [tys. PLN brutto] Szacunkowy budżet [tys. PLN] Część pasywna [tys. PLN] 85cena budowy km 30cena węzła dystrybucyjnego 400cena węzła szkieletowego80% Kurs euro 4,2budżet w zł (brutto)

27 Szacunkowe nakłady inwestycyjne (część pasywna) Województwo2 km 90%4 km 90%4km 85%5km 90%6km 90% Lubelskie Podkarpackie Podlaskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie tys. PLN brutto

28 28 Proces decydowania o interwencji Identyfikacja obszarów białych, szarych i czarnych Analiza rentowności Operatora Infrastruktury Weryfikacja uzasadnienia interwencji (opłacalność inwestycji operatora efektywnego) Oszacowanie kosztów budowy i utrzymania rozwiązania Obliczenia związane z optymalizacją sieci Określenie poziomu dofinansowania i pomocy publicznej Analiza finansowa i ekonomiczna projektu Zbadanie wpływu na konkurencyjność rynku W trakcie Wybór wariantu

29 Wnioski i dalsze kroki W wariancie doziemnym jedynie możliwe wydaje się przyjęcie wariantu 6 km (ewentualnie 5km) Ewentualne (znacznie) obniżenie kosztów i przyspieszenie projektu jest możliwe jedynie z wykorzystaniem obcego prawa drogi (energetyka?) Po wyborze wariantu trzeba dokonać drugiego przebiegu optymalizacyjnego: – Usunięcie współbieżności – Domknięcie pierścieni – Uzupełnienie lokalizacji węzłów Prosimy o Państwa uwagi

30 Kontakt Adam Turowiec Partner, Dyrektor ds. Rozwoju Paweł Niedźwiadek Koordynator Wojewódzki ITTI Sp. z o.o. ul. Rubież Poznań tel. (0) EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel. (0)


Pobierz ppt "Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej koncepcja techniczna województwo podkarpackie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google