Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodziny nowych form wypowiedzi literackiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodziny nowych form wypowiedzi literackiej"— Zapis prezentacji:

1 Narodziny nowych form wypowiedzi literackiej
Iwan Groźny i protopop Awwakum Eliza Małek

2 Iwan Groźny ( ) Rekonstrukcja Gierasimowa Eliza Małek

3 W oczach współczesnych
Opinia Andrieja Kurbskiego – wyrażona w listach do Iwana IV i szczególnie ostro w jego Historii wielkiego księcia moskiewskiego (lata 70. XVI w.) – jest druzgocąca: Iwan Groźny to tyran pozbawiony uczuć ludzkich, zły człowiek i zły polityk. Anonimowy autor Historii o zdobyciu Kazania ( ) charakteryzuje Iwana Groźnego jako świetnego wodza i pobożnego człowieka. Eliza Małek

4 Carowi nikt nie będzie dyktował, co ma robić
Przeświadczenie o własnej wyższości Łamanie etykiety w życiu codziennym Gwałtowność reakcji Teatralizacja zachowań Ostentacyjna pobożność vs okrucieństwo, brutalność i obłuda Zamiłowanie do pijatyk i orgii, biesiad i tańców Za odmowę tańczenia w masce z pijanymi współbiesiadnikami Iwana Michał Riepnin-Obolenski zostaje – jak pisze Andriej Kurbski – zabity w cerkwi podczas nabożeństwa. Eliza Małek

5 „Car był pobożny i chociaż korząc się przed ikonami obmyślał zapewne swoje następne posunięcie, dbał o zbawienie swej duszy. [...] Troskliwie więc notował imiona i liczbę swych ofiar, by później przekazywać je do klasztorów, w których miano modlić się o ich zbawienie, a zarazem o odkupienie grzechów monarszych”. (Serczyk, 94) Z lęku przed śmiercią w grzechu pisał też modlitwy, np.. Kanon do Archanioła, groźnego wojewody (czyli archanioła Michała, patrona carów rosyjskich), podpisując go pseudonimem Parfenij Urodiwyj (= odrażający grzesznik). Eliza Małek

6 Miniatury przedstawiające koronację i wyjazd Iwana IV
Eliza Małek

7 Kanon i łamanie zasad Iwan Groźny doskonale zna reguły konstruowania tekstów epistolarnych, ale stosuje je wybiórczo. Zachowuje formuły w części inicjalnej i finalnej (jako najbardziej wyraziste semantycznie), żeby pokazać się „z dobrej strony”, ale łamie je w części narracyjnej, chaotycznej, pełnej powtórzeń, odejść od zasadniczego tematu. Eliza Małek

8 Благочестиваго Великого Государя царя и Великого князя Иоанна Васильевича всея Русии послание во все его Великие Росии государство на крестопреступников, князя Андрея Михаиловича Курбского с товарищи о их измене Бог наш Троица, иже прежде век сый, ныне есть, Отец и Сын и Святый Дух, ниже начала имать, ниже конца, о немже живем и движемся есмы, и имже царие царьствуют и сильнии пишут правду; иже дана бысть единороднаго слова божия Иисус Христом, богом нашим, победоносная херугви и крест честный, и николи же победима есть, первому во благочестии царю Констянтину и всем православным царем и содержателем православия, и понеже смотрения божия слова всюду исполняшеся, божественным слугам божия слова всю вселенную, яко же орли летание отекше, даже искра благочестия доиде и до Руского царьства: (царская власть – богом данная Константину, а после крещения и русским князьям ) Eliza Małek

9 Первое послание Ивана Грозного Курбскому (перевод) Благочестиваго Великого Государя царя и Великого князя Иоанна Васильевича всея Русии послание во все его Великие Росии государство на крестопреступников, князя Андрея Михаиловича Курбского с товарищи о их измене Бог наш Троице, прежде всех времен бывший и ныне сущий, Отец и Сын и Святой дух, не имеющий ни начала, ни конца, которым мы живем и движемся, именем которого цари прославляются и властители пишут правду. Богом нашим Иисусом Христом дана была единородного сына божия победоносная и вовеки непобедимая хоругвь — крест честной первому из благочестивых царю Константину и всем православным царям и хранителям православия. И после того как исполнилась повсюду воля Провидения и божественные слуги слова божьего, словно орлы, облетели всю вселенную, искра благочестия достигла и Российского царства. Eliza Małek

10 самодержавство божиим изволением почин от великого князя Владимера, просветившего всю Рускую землю святым крещением, и великого царя Владимера Манамаха, иже от грек высокодостойнейшую честь восприемшу, и храброго великого государя Александра Невского, иже над безбожными немцы победу показавшего, и хвалам достойного великого государя Дмитрея, иже за Доном над безбожными агаряны велику победу показавшаго, даже и до мстителя неправдам, деда нашего, великого государя Иванна, и в закосненных прародительствиях земля обретателя, блаженные памяти отца нашего, великого государя Василия, даже доиде и до нас, смиренных, скипетродержания Руского царствия. Мы же хвалим за премногую милость, произшедшую на нас, еже не попусти доселе десницы пашей единоплеменною кровию обагритися, понеже не восхитихом ни под ким же царства, но божиим изволением и прародителей и родителей своих благословением, яко же родихомся во царствии, тако и возрастохом и воцарихомся божиим велением, и родителей своих благословением свое взяхом, а не чюжое восхитихом. (Иван Грозный доказывает, что самодержавие - от Бога, а он не узурпатор, но царь по наследству и по Божьему изволению. Eliza Małek

11 Исполненное этого истинного православиясамодержавство Российского царства началось по божьему изволению от великого князя Владимира, просветившего Русскую землю святым крещением, и великого князя Владимира Мономаха, удостоившегося высокой чести от греков, и от храброго и великого государя Александра Невского, одержавшего великую победу над безбожными немцами, и от достойного хвалы великого государя Дмитрия, одержавшего за Доном победу над безбожными агарянами, вплоть до отомстителя за неправды деда нашего, великого князя Ивана, и до приобретателя исконных прародительских земель, блаженной памяти отца нашего великого государя Василия, и до нас, смиренных скипетродержателей Российского царства. Мы же хвалим бога за безмерную его милость, ниспосланную нам, что не допустил он доныне, чтобы десница наша обагрялась кровью единоплеменников, ибо мы не возжелали ни у кого отнять царства, но по божию изволению и по благословению прародителей и родителей своих как родились па царстве, так и воспитались, и возмужали, и божием повелением воцарились, и взяли нам принадлежащее по благословению прародителей своих и родителей, а чужого не возжелали. Eliza Małek

12 Обличения И аще не годно, почто тако творили есте? Аще же творили есте, то почто, сами своею властию сотворив, на нас словеса воскладаете? Аще бы и мы сие сотворили, несть дивно; но понеже бо сие должно нашему повелению в вашем служении быти. Аще бы муж браниносец был еси, не бы еси исчитал бранные труды, но паче на предняя простирал бы ся; аще же исщитаеши бранныя труды, то сего ради и бегун явился еси, яко нехотя бранных трудов понести, и сего ради во упокоении пребывати. Eliza Małek

13 Ślady ustnego myślenia
Emocjonalność wypowiedzi Inwektywy Powtórzenia A.Kurbski krytykował styl Iwana, pisząc, że jest to „wielce szumna paplanina, tak zarzygana jadowitymi słowami, że nie tylko nie przystoi to tak wielkiemu i sławnemu w całym świecie carowi, lecz nawet prostemu i ubogiemu żołnierzowi”. Eliza Małek

14 Инвективы И ты то все забыл, собацким изменным обычаем преступил крестное целование, ко врагом християнским соединился еси; и к тому, своея злобы не разсмотряя, сицевыми и скудоумными глаголы, яко на небо камением меща, нелепая глаголеши, и раба своего во благочестия не стыдишися, и подобная тому сотворити своему владыце отвергался еси. (...) И тако ли убо честь подобная воздаяти от бога данному владыце, яко же бесовским обычаем яд отрыгаеши?.. Что же, собака, и пишешь и болезнуеши, совершив такую злобу? К чесому убо совет твои подобен будет, паче кала смердяй?.. Eliza Małek

15 Но что еще глаголю ти много
Но что еще глаголю ти много? По премудрому Соломону: «С безумным не множи словес»; обличения бо ему о правде злоба слышати. Аще бы еси имел смысл цел и разум здрав, то по приточнику сему уподобился бы еси: «Разум премудраго яко потоп умножится и совети его яко животен источник». Ты же буй сын, а утроба буяго, яко изгнивший сосуд; ничто же удержано им суть; такожде и ты разума стяжати не возможе. Писана нашея великия Россия преименитого, царствующаго, престольнаго града Москвы, степеней нашего царьскаго порога, от лета миросоздания 7072-го, иулиа месяца в 4 день. Eliza Małek

16 Писание твое принято и прочитано внимательно
Писание твое принято и прочитано внимательно. А так как змеиный яд ты спрятал под языком своим, поэтому хотя письмо твое по замыслу твоему и наполнено медом и сотами, но на вкус оно горше полыни; как сказал пророк: «Слова их мягче елея, но подобны они стрелам». Так ли привык ты, будучи христианином, служить христианскому государю? Так ли следует воздавать честь владыке, от бога данному, как делаешь ты, изрыгая яд, подобно бесу?.. Что ты, собака, совершив такое злодейство, пишешь и жалуешься! Чему подобен твой совет, смердящий гнуснее кала?.. Переход от сдержанного тона к инвективам. Eliza Małek

17 Żywotność skatologii „Moskwicin, jako i Polak abo którego inego narodu człowiek, kiedy chce być najtrefniejszym a najwięcej mówić, tedy się więc we wszytkim głupstwie a sprosności popisze”.(Dworzanin polski Ł. Górnickiego z roku 1566): Eliza Małek

18 Послание Ивана Грозного Василию Грязному Великого князя Ивана Васильевича всея Русии Василью Григорьевичю Грязному Ильину Писал ты, что за грехи взяли тебя в плен; так надо было Васюшка, без пути средь крымских улусов не разъезжать; а уж как заехал, надо было не по-объездному спать: ты думал, что в объезд приехал с собаками и зайцами, а крымцы самого тебя к седлу и привязали. Или ты думал, что и в Крыму можно так же, как у меня, стоя за кушаньем, шутить? Крымцы так не спят, как вы, да вас, неженок, умеют ловить; они не говорят, дойдя до чужой земли: «Пора домой!» Если бы крымцы были такими бабами, как вы, то им бы и за рекой не бывать, не только что в Москве. (Опричник просил, чтоб его царь выкупил, Иван иронизирует над ним) Если ты оценил себя выше меры и обещал за себя мену выше своей стоимости, как же можно дать за тебя такой выкуп? Мерить такой неправильной мерой — значит не пособить христианству, а разорить христианство. А если будет мена или выкуп по твоей мере, и мы тебя тогда пожалуем. Если же из гордости ты станешь против христианства, тогда Христос тебе противник! Eliza Małek

19 «Послание адресовано опричнику и ближайшему сподвижнику царя Василию Грязному, назначенному в 1573 г. воеводой на Донец. На реке Молочные Воды он попал в плен к крымским татарам. В письме из плена к Грозному Грязной просил его выкупить или обменять на крымского полководца Дивея, находящегося в русском плену. Царь счел высокими размеры выкупа, о чем и сообщает в послании своему любимцу, высказывая заодно и недовольство опричниками». Eliza Małek

20 Awwakum ( ) Wolność Awwakuma wynika z faktu, że on już się nikogo (oprócz Boga) nie boi, że ma poczucie misji (widząc we własnej osobie męczennika za prawdziwą wiarę) Nie musi się bać, gdyż uważa, że nikt z żywych już mu nie zagraża. Skrajny tradycjonalizm w poglądach paradoksalnie łączy się u niego z nowatorstwem maniery twórczej. Eliza Małek

21 „Kiedy przyjechałem, spotkałem się z nią potajemnie (z Morozową –E. M
„Kiedy przyjechałem, spotkałem się z nią potajemnie (z Morozową –E.M.). A potem poszedłem do cerkwi katedralnej, stanąłem przed metropolitą Pawełkiem i oświadczyłem, że przyszedłem z własnej woli i że gotów jestem iść na męki. W tym czasie Teodozja modliła się za mnie gorąco, abym miał dar słowa i przekonywania, kiedy otworzę usta. Dzięki też jej modłom mówiłem jak w natchnieniu, tak że aż dziwili się i lękali nawet nieprzyjaciele Pana Boga, a nasi oskarżyciele”. (O trzech wyznawczyniach słowo płaczliwe, s ) Eliza Małek

22 14 lat w Pustoziersku Eliza Małek

23 Pustoziersk jako centrum podziemnej literatury
Razem z Awwakumem w więzieniu-ziemiance znalazł się jego ojciec duchowny i pisarz starzec Epifaniusz oraz diakon Fiodor. Tu powstawały ich utwory, w tym Żywot Awwakuma, liczne supliki, listy, pouczenia, utwory egzegetyczne, które rozsyłano po całej Rosji. Eliza Małek

24 Pieniądze mogą wszystko...
W liście do bojarzyny Morozowej z 1669 r. donosi, że list ten dotarł do adresatki w skrytce wykonanej przez starca Epifaniusza w drzewcu berdysza strzelca pilnującego więźniów. Listy wysyłane do współbraci wkładano również do skrytek w drewnianych krzyżach, a kolejni zmieniający się strażnicy przekazywali je adresatom. Pieniądze (duże sumy) na przekupywanie strażników Awwakum otrzymywał głównie od Morozowej. Eliza Małek

25 Боярыня Морозова В. И. Сурикова
Eliza Małek

26 Elementy tradycyjne w Żywocie
[Wstęp Epifaniusza]  Protopop Awwakum nakłoniony został przez mnicha Epifaniusza, a mnich ten to jego ojciec duchowny, by napisał swój żywot, ażeby nie poszło w zapomnienie dzieło Boże; i gwoli tego nakłoniony został przez ojca duchownego na chwałę Chrystusa Boga naszego. Amen. [Modlitwa] Przenajświętsza Trójco, Boże i Stworzycielu całego świata! ... Rozważania O „prawdziwości” Ducha Świętego w Symbolu wiary] i inne ... Eliza Małek

27 Część biograficzna Dzieciństwo i wyświęcenie
Pokusa (widzenie) – symboliczna zapowiedź przyszłych cierpień za wiarę Wyświęcenie Walka z Nikonem Zesłania i powroty (tu świetne opisy Syberii, jej przyrody i ludności; wzruszające opowieści o losie towarzyszącej mu rodziny, o wiernej Nastasji Markownie). Część postbiograficzna Zamiast opowieści o śmierci i cudach pośmiertnych – opowieść o śmierci współwyznawców. Eliza Małek

28 Autoironia «Покой (т.е. комната – Э.М.) большой и у меня, и у старца (Епифания)... где пьем и едим, тут... и лайно испражняем, да складше на лопату, — и в окошко!.. Мне видится, и у царя-тово, Алексея Михайловича, нет такого покоя». «Оборвали, что собаки, один хохол оставили, что у поляка, на лбу!» Традиционные символы Море –жизнь; корабль, плывущий по житейскому морю, - человеческая судьба; Якорь спасения – христианская вера. Eliza Małek

29 Metoda twórcza «Сказать ли, кому я подобен? Подобен я нищему человеку, ходящу по улицам града и по окошкам милостыню просящу... У богатова человека, царя Христа, из Евангелия ломоть хлеба выпрошу; у Павла апостола, у богатова гостя, ис полатей его хлеба крому выпрошу; у Златоуста, у торговова человека, кусок словес его получю; у Давыда царя и у Исаи пророков, у посадцких людей, по четвертине хлеба выпросил. Набрав кошель, да и вам даю... Ну, еште на здоровье, питайтеся, не мрите з голоду. Я опять побреду збирать по окошкам, еще мне надают» (548). Аввакум признает только смиренное писательство. Литературное умствование, напротив, есть грех и пагуба, «понеже ритор и философ не может быти християнин» (547). Eliza Małek

30 Эмоциональность речи Междометия, обращения:
«ох, горе!», «увы душе грешной», «чудно, чудно». «ох, ох, бедныя! Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев». Бранные и ласкательные выражения: «дворишко»,»кафтанишко», «детки», «мучка», «коровки да овечки», «знаю я вашв злохитрство, собаки ....митрополиты, архиепископы...» Описание внешних проявлений чувств: «охает», «и он, поклонясь низенько мне, говорит», «ноги задрожали, сердце озябло».

31 Literatura W.A. Serczyk, Iwan IV Groźny, wyd. trzecie, Wrocław- Warszawa-Kraków 2004. Żywot protopopa Awwakuma przez niego samego nakreślony i wybór innych pism, przełożył oraz wstępem i komentarzem opatrzył W. Jakubowski, Wrocław 1972. Eliza Małek

32 Wnioski: Zachowanie w życiu codziennym a styl pisarza
Orientacja na słuchacza, na ustne słowo (zarówno Iwan Groźny, jak i Awwakum wciąż rozmawiają ze słuchaczami, kłócą się z nimi, przekonują). Iwan Groźny czyni to z pozycji wszechmocnego cara, Awwakum z pozycji ojca duchownego, nauczyciela, kaznodziei, a nawet apostoła. Eliza Małek


Pobierz ppt "Narodziny nowych form wypowiedzi literackiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google