Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2009 r.
Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2009 r. etap praktyczny

2 Wykaz materiałów, które otrzymuje ZNEP:
Listy zdających etap praktyczny (w koszulce kartki zielone- wg zawodów/dni i zmian, druga koszulka dla zawodów z wykonaniem )

3 Opis koperty papierowej:
kod szkoły sala: niewykorzystane: Kod zawodu Liczba arkuszy…. Liczba kart pracy egzamin.… Liczba kart oceny…….. wadliwe:

4

5 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL
Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

6 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

7

8 materiałów egzaminacyjnych
Pakowanie materiałów egzaminacyjnych  w bezpieczne koperty – prace zdających (z dokumentacją i kartą oceny) z każdego zawodu w danej sali do odrębnej koperty bezpiecznej

9 Egzamin zawodowy – TECHNIK
Pakowanie materiałów egzaminacyjnych w sali egzaminacyjnej . sala nr koperta np.1 z 2 Egzamin zawodowy – TECHNIK czerwiec 2009 Etap praktyczny 1. KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ 2. KARTY OCENY Miejsce na naklejkę z kodem ośrodka Nazwa zawodu Oznaczenie arkusza Liczba kompletów Zawód: technik budownictwa 311[04] 20

10 Dotyczy zawodów: technik handlowiec technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej tecnik prac biurowych

11 Materiały z sali egzaminacyjnej
prace egzaminacyjne (z dokumentacją i KARTĄ OCENY) obecnych na egzaminie - spakowane do bezpiecznych kopert – odrębnie każdy zawód z danej sali

12 Materiały z sali egzaminacyjnej
listy zdających – stanowiące protokoły odbioru prac od zdających i jednocześnie wykaz nieobecnych (wypełnione przez zespół nadzorujący ZNEP - oryginalne otrzymane z OKE kartki zielone), z ewentualnymi poprawkami, ewentualne decyzje o unieważnieniu egzaminu zdającego (zał. nr II.10) lub oświadczenia zdającego o rezygnacji (zał. nr III.6) wraz z unieważnionymi pracami - oryginalne,

13 Materiały z sali egzaminacyjnej
arkusze i materiały egzaminacyjne nieobecnych, niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane, ewentualnie koperta obserwatora i niewykorzystane bezpieczne koperty.

14

15

16 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

17

18 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

19

20

21 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

22

23 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

24

25 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

26

27 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

28  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

29

30 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

31

32 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

33  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

34 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

35

36 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

37

38 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

39  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

40 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

41 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

42

43 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

44

45 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

46  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

47 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

48 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

49   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

50

51 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

52

53 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

54  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

55 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

56 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

57   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

58 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

59

60 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

61

62 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

63  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

64 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

65 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

66   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

67 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

68 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

69

70 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

71

72 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

73  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

74 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

75 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

76   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

77 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

78 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

79 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

80

81 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

82

83 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

84  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

85 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

86 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

87   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

88 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

89 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

90 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

91  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

92

93 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

94

95 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

96  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

97 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

98 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

99   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

100 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

101 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

102 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

103  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

104 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

105

106 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

107

108 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

109  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

110 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

111 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

112   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

113 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

114 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

115 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

116  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

117 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

118 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

119

120 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

121

122 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

123  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

124 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

125 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

126   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

127 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

128 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

129 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

130  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

131 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

132 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

133 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

134

135 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

136

137 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

138  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

139 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

140 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

141   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

142 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

143 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

144 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

145  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

146 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

147 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

148 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

149 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

150

151 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

152

153 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

154  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

155 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

156 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

157   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

158 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

159 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

160 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

161  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

162 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

163 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

164 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

165 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

166 Przewodniczący ZNEP (egzaminator):
razem z przedstawicielami zdających ze swojej sali uczestniczy przy otwieraniu przez kierownika OE pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi o godzinie i w miejscu przez niego wyznaczonym sprawdza liczbę i kompletność otrzymanych materiałów egzaminacyjnych razem z przedstawicielami zdających przenosi materiały egzaminacyjne do swojej sali zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym

167

168 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

169

170 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

171  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

172 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

173 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

174   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

175 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

176 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

177 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

178  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

179 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

180 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

181 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

182 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

183 Przewodniczący ZNEP (egzaminator):
razem z przedstawicielami zdających ze swojej sali uczestniczy przy otwieraniu przez kierownika OE pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi o godzinie i w miejscu przez niego wyznaczonym sprawdza liczbę i kompletność otrzymanych materiałów egzaminacyjnych razem z przedstawicielami zdających przenosi materiały egzaminacyjne do swojej sali zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym

184 Przewodniczący ZNEP przeprowadzający egzamin dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku dodatkowo: wspólnie z członkami ZNEP sprawdza czy zdający posiadają odzież ochronną (jeśli jest wymagana do wykonania pracy w danym zawodzie) odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających na stanowiskach egzaminacyjnych, zgodnie z ustaloną tematyką na podstawie zapisów w Procedurach ... odbiera od każdego zdającego podpis na liście zdających etap praktyczny egzaminu, potwierdzający odbycie instruktażu stanowiskowego (kartki zielone)

185

186 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

187

188 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

189  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

190 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

191 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

192   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

193 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

194 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

195 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

196  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

197 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

198 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

199 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

200 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

201 Przewodniczący ZNEP (egzaminator):
razem z przedstawicielami zdających ze swojej sali uczestniczy przy otwieraniu przez kierownika OE pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi o godzinie i w miejscu przez niego wyznaczonym sprawdza liczbę i kompletność otrzymanych materiałów egzaminacyjnych razem z przedstawicielami zdających przenosi materiały egzaminacyjne do swojej sali zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym

202 Przewodniczący ZNEP przeprowadzający egzamin dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku dodatkowo: wspólnie z członkami ZNEP sprawdza czy zdający posiadają odzież ochronną (jeśli jest wymagana do wykonania pracy w danym zawodzie) odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających na stanowiskach egzaminacyjnych, zgodnie z ustaloną tematyką na podstawie zapisów w Procedurach ... odbiera od każdego zdającego podpis na liście zdających etap praktyczny egzaminu, potwierdzający odbycie instruktażu stanowiskowego (kartki zielone)

203

204

205 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

206

207 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

208  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

209 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

210 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

211   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

212 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

213 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

214 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

215  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

216 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

217 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

218 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

219 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

220 Przewodniczący ZNEP (egzaminator):
razem z przedstawicielami zdających ze swojej sali uczestniczy przy otwieraniu przez kierownika OE pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi o godzinie i w miejscu przez niego wyznaczonym sprawdza liczbę i kompletność otrzymanych materiałów egzaminacyjnych razem z przedstawicielami zdających przenosi materiały egzaminacyjne do swojej sali zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym

221 Przewodniczący ZNEP przeprowadzający egzamin dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku dodatkowo: wspólnie z członkami ZNEP sprawdza czy zdający posiadają odzież ochronną (jeśli jest wymagana do wykonania pracy w danym zawodzie) odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających na stanowiskach egzaminacyjnych, zgodnie z ustaloną tematyką na podstawie zapisów w Procedurach ... odbiera od każdego zdającego podpis na liście zdających etap praktyczny egzaminu, potwierdzający odbycie instruktażu stanowiskowego (kartki zielone)

222

223 Rozpoczęcie egzaminu godzina 9. 00 lub 15. 00 (II zmiana) str
Rozpoczęcie egzaminu godzina lub (II zmiana) str. 8 Instrukcji W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu: w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, kierownik ośrodka egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego (ZNEP) oraz obserwatorzy i asystent techniczny (egzamin w zawodach, w których wykonanie zadania odbywa się na stanowiskach z wyposażeniem). zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący ZNEP może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

224

225 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

226

227 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

228  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

229 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

230 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

231   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

232 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

233 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

234 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

235  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

236 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

237 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

238 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

239 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

240 Przewodniczący ZNEP (egzaminator):
razem z przedstawicielami zdających ze swojej sali uczestniczy przy otwieraniu przez kierownika OE pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi o godzinie i w miejscu przez niego wyznaczonym sprawdza liczbę i kompletność otrzymanych materiałów egzaminacyjnych razem z przedstawicielami zdających przenosi materiały egzaminacyjne do swojej sali zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym

241 Przewodniczący ZNEP przeprowadzający egzamin dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku dodatkowo: wspólnie z członkami ZNEP sprawdza czy zdający posiadają odzież ochronną (jeśli jest wymagana do wykonania pracy w danym zawodzie) odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających na stanowiskach egzaminacyjnych, zgodnie z ustaloną tematyką na podstawie zapisów w Procedurach ... odbiera od każdego zdającego podpis na liście zdających etap praktyczny egzaminu, potwierdzający odbycie instruktażu stanowiskowego (kartki zielone)

242

243 Rozpoczęcie egzaminu godzina 9. 00 lub 15. 00 (II zmiana) str
Rozpoczęcie egzaminu godzina lub (II zmiana) str. 8 Instrukcji W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu: w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, kierownik ośrodka egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego (ZNEP) oraz obserwatorzy i asystent techniczny (egzamin w zawodach, w których wykonanie zadania odbywa się na stanowiskach z wyposażeniem). zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący ZNEP może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

244 Czynności organizacyjne po rozpoczęciu egzaminu:
Przewodniczący i Członkowie ZNEP rozdają materiały egzaminacyjne sprawdzają oznakowania arkuszy i materiałów omawiają sposób wypełniania Karty Pracy Egzaminacyjnej (numerowanie stron, opisywanie załączników) oraz wypełnianie i kodowania Karty Oceny (przyklejanie naklejek) wymieniają ewentualne arkusze uszkodzone, niekompletne (adnotacja i podpis zdającego w Protokole) Zdający: zapoznają się z Informacją dla zdającego sprawdzają kompletność i czytelność materiałów oraz zgłaszają ewentualne usterki wypełniają Karty Pracy Egzaminacyjnej i Karty Oceny, przyklejają naklejki

245

246 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

247

248 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

249  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

250 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

251 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

252   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

253 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

254 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

255 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

256  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

257 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

258 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

259 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

260 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

261 Przewodniczący ZNEP (egzaminator):
razem z przedstawicielami zdających ze swojej sali uczestniczy przy otwieraniu przez kierownika OE pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi o godzinie i w miejscu przez niego wyznaczonym sprawdza liczbę i kompletność otrzymanych materiałów egzaminacyjnych razem z przedstawicielami zdających przenosi materiały egzaminacyjne do swojej sali zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym

262 Przewodniczący ZNEP przeprowadzający egzamin dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku dodatkowo: wspólnie z członkami ZNEP sprawdza czy zdający posiadają odzież ochronną (jeśli jest wymagana do wykonania pracy w danym zawodzie) odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających na stanowiskach egzaminacyjnych, zgodnie z ustaloną tematyką na podstawie zapisów w Procedurach ... odbiera od każdego zdającego podpis na liście zdających etap praktyczny egzaminu, potwierdzający odbycie instruktażu stanowiskowego (kartki zielone)

263

264 Rozpoczęcie egzaminu godzina 9. 00 lub 15. 00 (II zmiana) str
Rozpoczęcie egzaminu godzina lub (II zmiana) str. 8 Instrukcji W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu: w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, kierownik ośrodka egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego (ZNEP) oraz obserwatorzy i asystent techniczny (egzamin w zawodach, w których wykonanie zadania odbywa się na stanowiskach z wyposażeniem). zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący ZNEP może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

265 Czynności organizacyjne po rozpoczęciu egzaminu:
Przewodniczący i Członkowie ZNEP rozdają materiały egzaminacyjne sprawdzają oznakowania arkuszy i materiałów omawiają sposób wypełniania Karty Pracy Egzaminacyjnej (numerowanie stron, opisywanie załączników) oraz wypełnianie i kodowania Karty Oceny (przyklejanie naklejek) wymieniają ewentualne arkusze uszkodzone, niekompletne (adnotacja i podpis zdającego w Protokole) Zdający: zapoznają się z Informacją dla zdającego sprawdzają kompletność i czytelność materiałów oraz zgłaszają ewentualne usterki wypełniają Karty Pracy Egzaminacyjnej i Karty Oceny, przyklejają naklejki

266 Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZNEP:
przekazuje wskazówki do rozwiązania zadania (str. 9 Instrukcji) ogłasza czas 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania, stanowiskiem, instrukcjami bhp obsługi maszyn i urządzeń -dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku ogłasza i zapisuje na tablicy/planszy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

267

268 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

269

270 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

271  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

272 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

273 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

274   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

275 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

276 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

277 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

278  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

279 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

280 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

281 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

282 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

283 Przewodniczący ZNEP (egzaminator):
razem z przedstawicielami zdających ze swojej sali uczestniczy przy otwieraniu przez kierownika OE pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi o godzinie i w miejscu przez niego wyznaczonym sprawdza liczbę i kompletność otrzymanych materiałów egzaminacyjnych razem z przedstawicielami zdających przenosi materiały egzaminacyjne do swojej sali zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym

284 Przewodniczący ZNEP przeprowadzający egzamin dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku dodatkowo: wspólnie z członkami ZNEP sprawdza czy zdający posiadają odzież ochronną (jeśli jest wymagana do wykonania pracy w danym zawodzie) odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających na stanowiskach egzaminacyjnych, zgodnie z ustaloną tematyką na podstawie zapisów w Procedurach ... odbiera od każdego zdającego podpis na liście zdających etap praktyczny egzaminu, potwierdzający odbycie instruktażu stanowiskowego (kartki zielone)

285

286 Rozpoczęcie egzaminu godzina 9. 00 lub 15. 00 (II zmiana) str
Rozpoczęcie egzaminu godzina lub (II zmiana) str. 8 Instrukcji W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu: w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, kierownik ośrodka egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego (ZNEP) oraz obserwatorzy i asystent techniczny (egzamin w zawodach, w których wykonanie zadania odbywa się na stanowiskach z wyposażeniem). zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący ZNEP może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

287 Czynności organizacyjne po rozpoczęciu egzaminu:
Przewodniczący i Członkowie ZNEP rozdają materiały egzaminacyjne sprawdzają oznakowania arkuszy i materiałów omawiają sposób wypełniania Karty Pracy Egzaminacyjnej (numerowanie stron, opisywanie załączników) oraz wypełnianie i kodowania Karty Oceny (przyklejanie naklejek) wymieniają ewentualne arkusze uszkodzone, niekompletne (adnotacja i podpis zdającego w Protokole) Zdający: zapoznają się z Informacją dla zdającego sprawdzają kompletność i czytelność materiałów oraz zgłaszają ewentualne usterki wypełniają Karty Pracy Egzaminacyjnej i Karty Oceny, przyklejają naklejki

288 Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZNEP:
przekazuje wskazówki do rozwiązania zadania (str. 9 Instrukcji) ogłasza czas 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania, stanowiskiem, instrukcjami bhp obsługi maszyn i urządzeń -dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku ogłasza i zapisuje na tablicy/planszy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

289

290

291 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

292

293 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

294  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

295 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

296 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

297   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

298 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

299 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

300 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

301  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

302 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

303 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

304 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

305 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

306 Przewodniczący ZNEP (egzaminator):
razem z przedstawicielami zdających ze swojej sali uczestniczy przy otwieraniu przez kierownika OE pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi o godzinie i w miejscu przez niego wyznaczonym sprawdza liczbę i kompletność otrzymanych materiałów egzaminacyjnych razem z przedstawicielami zdających przenosi materiały egzaminacyjne do swojej sali zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym

307 Przewodniczący ZNEP przeprowadzający egzamin dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku dodatkowo: wspólnie z członkami ZNEP sprawdza czy zdający posiadają odzież ochronną (jeśli jest wymagana do wykonania pracy w danym zawodzie) odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających na stanowiskach egzaminacyjnych, zgodnie z ustaloną tematyką na podstawie zapisów w Procedurach ... odbiera od każdego zdającego podpis na liście zdających etap praktyczny egzaminu, potwierdzający odbycie instruktażu stanowiskowego (kartki zielone)

308

309 Rozpoczęcie egzaminu godzina 9. 00 lub 15. 00 (II zmiana) str
Rozpoczęcie egzaminu godzina lub (II zmiana) str. 8 Instrukcji W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu: w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, kierownik ośrodka egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego (ZNEP) oraz obserwatorzy i asystent techniczny (egzamin w zawodach, w których wykonanie zadania odbywa się na stanowiskach z wyposażeniem). zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący ZNEP może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

310 Czynności organizacyjne po rozpoczęciu egzaminu:
Przewodniczący i Członkowie ZNEP rozdają materiały egzaminacyjne sprawdzają oznakowania arkuszy i materiałów omawiają sposób wypełniania Karty Pracy Egzaminacyjnej (numerowanie stron, opisywanie załączników) oraz wypełnianie i kodowania Karty Oceny (przyklejanie naklejek) wymieniają ewentualne arkusze uszkodzone, niekompletne (adnotacja i podpis zdającego w Protokole) Zdający: zapoznają się z Informacją dla zdającego sprawdzają kompletność i czytelność materiałów oraz zgłaszają ewentualne usterki wypełniają Karty Pracy Egzaminacyjnej i Karty Oceny, przyklejają naklejki

311 Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZNEP:
przekazuje wskazówki do rozwiązania zadania (str. 9 Instrukcji) ogłasza czas 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania, stanowiskiem, instrukcjami bhp obsługi maszyn i urządzeń -dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku ogłasza i zapisuje na tablicy/planszy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

312

313

314

315 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

316

317 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

318  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

319 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

320 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

321   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

322 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

323 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

324 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

325  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

326 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

327 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

328 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

329 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

330 Przewodniczący ZNEP (egzaminator):
razem z przedstawicielami zdających ze swojej sali uczestniczy przy otwieraniu przez kierownika OE pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi o godzinie i w miejscu przez niego wyznaczonym sprawdza liczbę i kompletność otrzymanych materiałów egzaminacyjnych razem z przedstawicielami zdających przenosi materiały egzaminacyjne do swojej sali zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym

331 Przewodniczący ZNEP przeprowadzający egzamin dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku dodatkowo: wspólnie z członkami ZNEP sprawdza czy zdający posiadają odzież ochronną (jeśli jest wymagana do wykonania pracy w danym zawodzie) odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających na stanowiskach egzaminacyjnych, zgodnie z ustaloną tematyką na podstawie zapisów w Procedurach ... odbiera od każdego zdającego podpis na liście zdających etap praktyczny egzaminu, potwierdzający odbycie instruktażu stanowiskowego (kartki zielone)

332

333 Rozpoczęcie egzaminu godzina 9. 00 lub 15. 00 (II zmiana) str
Rozpoczęcie egzaminu godzina lub (II zmiana) str. 8 Instrukcji W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu: w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, kierownik ośrodka egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego (ZNEP) oraz obserwatorzy i asystent techniczny (egzamin w zawodach, w których wykonanie zadania odbywa się na stanowiskach z wyposażeniem). zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący ZNEP może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

334 Czynności organizacyjne po rozpoczęciu egzaminu:
Przewodniczący i Członkowie ZNEP rozdają materiały egzaminacyjne sprawdzają oznakowania arkuszy i materiałów omawiają sposób wypełniania Karty Pracy Egzaminacyjnej (numerowanie stron, opisywanie załączników) oraz wypełnianie i kodowania Karty Oceny (przyklejanie naklejek) wymieniają ewentualne arkusze uszkodzone, niekompletne (adnotacja i podpis zdającego w Protokole) Zdający: zapoznają się z Informacją dla zdającego sprawdzają kompletność i czytelność materiałów oraz zgłaszają ewentualne usterki wypełniają Karty Pracy Egzaminacyjnej i Karty Oceny, przyklejają naklejki

335 Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZNEP:
przekazuje wskazówki do rozwiązania zadania (str. 9 Instrukcji) ogłasza czas 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania, stanowiskiem, instrukcjami bhp obsługi maszyn i urządzeń -dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku ogłasza i zapisuje na tablicy/planszy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

336

337

338 Po ogłoszeniu rozpoczęcia pracy i w czasie egzaminu przewodniczący ZNEP: str. 10 Instrukcji
nie wpuszcza do sali zdających spóźnionych (w szczególnych przypadkach decyzję podejmuje kierownik OE) nadzoruje wraz z członkami ZNEP prawidłowy przebieg egzaminu obserwuje i potwierdza wykonanie prac na stanowisku z wyposażeniem reaguje i podejmuje decyzje w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych na 30 minut przed upływem czasu pracy przypomina zdającym o zakończeniu egzaminu

339

340 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

341

342 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

343  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

344 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

345 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

346   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

347 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

348 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

349 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

350  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

351 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

352 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

353 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

354 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

355 Przewodniczący ZNEP (egzaminator):
razem z przedstawicielami zdających ze swojej sali uczestniczy przy otwieraniu przez kierownika OE pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi o godzinie i w miejscu przez niego wyznaczonym sprawdza liczbę i kompletność otrzymanych materiałów egzaminacyjnych razem z przedstawicielami zdających przenosi materiały egzaminacyjne do swojej sali zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym

356 Przewodniczący ZNEP przeprowadzający egzamin dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku dodatkowo: wspólnie z członkami ZNEP sprawdza czy zdający posiadają odzież ochronną (jeśli jest wymagana do wykonania pracy w danym zawodzie) odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających na stanowiskach egzaminacyjnych, zgodnie z ustaloną tematyką na podstawie zapisów w Procedurach ... odbiera od każdego zdającego podpis na liście zdających etap praktyczny egzaminu, potwierdzający odbycie instruktażu stanowiskowego (kartki zielone)

357

358 Rozpoczęcie egzaminu godzina 9. 00 lub 15. 00 (II zmiana) str
Rozpoczęcie egzaminu godzina lub (II zmiana) str. 8 Instrukcji W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu: w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, kierownik ośrodka egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego (ZNEP) oraz obserwatorzy i asystent techniczny (egzamin w zawodach, w których wykonanie zadania odbywa się na stanowiskach z wyposażeniem). zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący ZNEP może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

359 Czynności organizacyjne po rozpoczęciu egzaminu:
Przewodniczący i Członkowie ZNEP rozdają materiały egzaminacyjne sprawdzają oznakowania arkuszy i materiałów omawiają sposób wypełniania Karty Pracy Egzaminacyjnej (numerowanie stron, opisywanie załączników) oraz wypełnianie i kodowania Karty Oceny (przyklejanie naklejek) wymieniają ewentualne arkusze uszkodzone, niekompletne (adnotacja i podpis zdającego w Protokole) Zdający: zapoznają się z Informacją dla zdającego sprawdzają kompletność i czytelność materiałów oraz zgłaszają ewentualne usterki wypełniają Karty Pracy Egzaminacyjnej i Karty Oceny, przyklejają naklejki

360 Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZNEP:
przekazuje wskazówki do rozwiązania zadania (str. 9 Instrukcji) ogłasza czas 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania, stanowiskiem, instrukcjami bhp obsługi maszyn i urządzeń -dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku ogłasza i zapisuje na tablicy/planszy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

361

362

363 Po ogłoszeniu rozpoczęcia pracy i w czasie egzaminu przewodniczący ZNEP: str. 10 Instrukcji
nie wpuszcza do sali zdających spóźnionych (w szczególnych przypadkach decyzję podejmuje kierownik OE) nadzoruje wraz z członkami ZNEP prawidłowy przebieg egzaminu obserwuje i potwierdza wykonanie prac na stanowisku z wyposażeniem reaguje i podejmuje decyzje w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych na 30 minut przed upływem czasu pracy przypomina zdającym o zakończeniu egzaminu

364 Po ogłoszeniu zakończenia egzaminu przewodniczący i członkowie ZNEP str.11 Instrukcji
odbierają od zdających materiały: Karty Pracy Egzaminacyjnej, Karty Oceny – sprawdzają ich kompletność i poprawność oznakowania i kodowania Uwaga: na wszystkich pojedynczych kartkach, dokumentach, wydrukach – załączanych do pracy egzaminacyjnej powinna być naklejka z numerem PESEL lub napisany przez zdającego numer PESEL potwierdzenie odbioru i wykonania prac na Karcie Pracy Egzaminacyjnej i w Protokole porządkowanie i pakowanie materiałów w obecności zdających nadzór nad zachowaniem porządku i spokoju

365

366 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

367

368 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

369  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

370 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

371 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

372   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

373 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

374 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

375 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

376  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

377 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

378 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

379 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

380 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

381 Przewodniczący ZNEP (egzaminator):
razem z przedstawicielami zdających ze swojej sali uczestniczy przy otwieraniu przez kierownika OE pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi o godzinie i w miejscu przez niego wyznaczonym sprawdza liczbę i kompletność otrzymanych materiałów egzaminacyjnych razem z przedstawicielami zdających przenosi materiały egzaminacyjne do swojej sali zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym

382 Przewodniczący ZNEP przeprowadzający egzamin dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku dodatkowo: wspólnie z członkami ZNEP sprawdza czy zdający posiadają odzież ochronną (jeśli jest wymagana do wykonania pracy w danym zawodzie) odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających na stanowiskach egzaminacyjnych, zgodnie z ustaloną tematyką na podstawie zapisów w Procedurach ... odbiera od każdego zdającego podpis na liście zdających etap praktyczny egzaminu, potwierdzający odbycie instruktażu stanowiskowego (kartki zielone)

383

384 Rozpoczęcie egzaminu godzina 9. 00 lub 15. 00 (II zmiana) str
Rozpoczęcie egzaminu godzina lub (II zmiana) str. 8 Instrukcji W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu: w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, kierownik ośrodka egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego (ZNEP) oraz obserwatorzy i asystent techniczny (egzamin w zawodach, w których wykonanie zadania odbywa się na stanowiskach z wyposażeniem). zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący ZNEP może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

385 Czynności organizacyjne po rozpoczęciu egzaminu:
Przewodniczący i Członkowie ZNEP rozdają materiały egzaminacyjne sprawdzają oznakowania arkuszy i materiałów omawiają sposób wypełniania Karty Pracy Egzaminacyjnej (numerowanie stron, opisywanie załączników) oraz wypełnianie i kodowania Karty Oceny (przyklejanie naklejek) wymieniają ewentualne arkusze uszkodzone, niekompletne (adnotacja i podpis zdającego w Protokole) Zdający: zapoznają się z Informacją dla zdającego sprawdzają kompletność i czytelność materiałów oraz zgłaszają ewentualne usterki wypełniają Karty Pracy Egzaminacyjnej i Karty Oceny, przyklejają naklejki

386 Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZNEP:
przekazuje wskazówki do rozwiązania zadania (str. 9 Instrukcji) ogłasza czas 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania, stanowiskiem, instrukcjami bhp obsługi maszyn i urządzeń -dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku ogłasza i zapisuje na tablicy/planszy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

387

388

389 Po ogłoszeniu rozpoczęcia pracy i w czasie egzaminu przewodniczący ZNEP: str. 10 Instrukcji
nie wpuszcza do sali zdających spóźnionych (w szczególnych przypadkach decyzję podejmuje kierownik OE) nadzoruje wraz z członkami ZNEP prawidłowy przebieg egzaminu obserwuje i potwierdza wykonanie prac na stanowisku z wyposażeniem reaguje i podejmuje decyzje w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych na 30 minut przed upływem czasu pracy przypomina zdającym o zakończeniu egzaminu

390 Po ogłoszeniu zakończenia egzaminu przewodniczący i członkowie ZNEP str.11 Instrukcji
odbierają od zdających materiały: Karty Pracy Egzaminacyjnej, Karty Oceny – sprawdzają ich kompletność i poprawność oznakowania i kodowania Uwaga: na wszystkich pojedynczych kartkach, dokumentach, wydrukach – załączanych do pracy egzaminacyjnej powinna być naklejka z numerem PESEL lub napisany przez zdającego numer PESEL potwierdzenie odbioru i wykonania prac na Karcie Pracy Egzaminacyjnej i w Protokole porządkowanie i pakowanie materiałów w obecności zdających nadzór nad zachowaniem porządku i spokoju

391 Postępowanie w sytuacjach szczególnych pkt 6. str. 15 Instrukcji
Stwierdzenie braków w materiałach egzaminacyjnych: wymiana wadliwego materiału, odnotowanie faktu w protokole, czytelny podpis zdającego w protokole – wykorzystanie arkuszy nieobecnych lub powielenie Przerwanie egzaminu i unieważnienie etapu egzaminu: niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu, utrudnianie pracy pozostałym zdającym – w etapie praktycznym decyzje podejmuje przewodniczący ZNEP, po uprzednim upomnieniu zdającego i konsultacji z pozostałymi członkami zespołu Naruszenie przez zdającego przepisów bhp w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu: udzielenie ustnego upomnienia, odnotowanie faktu w Protokole, przy braku zmiany zachowania PZNEP może przerwać egzamin, wypełnia druk decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu

392

393 Miejsce na naklejkę z numerem PESEL

394

395 Instrukcje organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 r.

396  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego przed egzaminem - strony 4 -5 Instrukcji
Nawiązuje kontakt z przewodniczącymi i członkami ZNEP Sprawdza przygotowanie sejfu (szafy metalowej) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem Nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, w tym przygotowanie stanowisk

397 Organizuje spotkanie szkoleniowe dla zespołów nadzorujących etap praktyczny (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu) Przyjmuje od przewodniczącego i członków ZNEP oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego Oświadczenia (Zał. II.4 do Procedur) Wyznacza dodatkowo osoby (w razie potrzeby) dyżurujące na korytarzach w czasie trwania egzaminu

398 Planuje sposób urządzenia sal egzaminacyjnych
Planuje przygotowanie sal/stanowisk egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zdrowotnymi Planuje czynności organizacyjne w dniu egzaminu tak, aby zakończyły się do godz lub do godz dla II zmiany dla zawodów z „wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku”, dla których zaplanowano egzamin na II zmianie Nadzoruje przygotowanie kompletów materiałów do każdej Sali (wymienione pkt. 10, str.5 Instrukcji) Nadzoruje przygotowanie sprawnych komputerów Zapewnia obecność w ośrodku opiekuna pracowni Zapewnia obecność w dniu egzaminu nauczycieli, którzy nie uczyli zdających przedmiotów zawodowych w ostatnim roku

399   Szkolenie członków ZNEP przed egzaminem (prowadzą Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego i przewodniczący ZNEP) obejmuje stosowanie procedur przeprowadzania egzaminu, w tym: rodzaje materiałów, zadania ZNEP, wzory dokumentów i ich wypełnianie, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi (pomocna Instrukcja) należy zwrócić uwagę, że członkowie ZNEP są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie egzaminu, mają obowiązek reagować na zachowania zdających wskazujące na niesamodzielność pracy i zgłaszać takie sytuacje Przewodniczącemu

400 Postępowanie z materiałami niejawnymi
materiały niejawne: informacje i wytyczne do przygotowania stanowisk otrzymane z CKE przed egzaminem, arkusze egzaminacyjne, prace egzaminacyjne i dokumentacja egzaminacyjna okres czasu, w którym informacja jest niejawna: arkusze, wytyczne i inne informacje związane z przygotowaniem egzaminu są niejawne przed i w czasie egzaminu (po zakończeniu egzaminu zdający mogą arkusze zabrać ze sobą) prace egzaminacyjne i wyniki sprawdzania (zasady sprawdzania) – pozostają niejawne na zawsze

401 Członkowie ZNEP nie mogą:
zaglądać do arkuszy zdających czytać arkuszy nadmiarowych, niewykorzystanych na egzaminie udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych komentować treści zadań i załączników opuszczać sali egzaminacyjnej niszczyć niewykorzystanych materiałów

402 Co wolno mieć zdającym w sali egzaminacyjnej
kartkę z imieniem i nazwiskiem, symbolem cyfrowym zawodu, swoim numerem PESEL, datą urodzenia oraz naklejki z numerem PESEL – otrzymane od członka ZNEP przy wejściu do sali egzaminacyjnej długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem (nie wolno używać cienkopisów) materiały i przybory wymienione w wykazie CKE wodę do picia w butelce plastikowej. Uwaga: woda musi być zakupiona i dostarczona przez szkołę.

403  Zadania Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w przeddzień egzaminu - strona 5 Instrukcji
Odbiera w obecności innej osoby przesyłkę z materiałami i zabezpiecza je (wytyczne do przygotowania stanowisk przekazuje natychmiast asystentowi technicznemu) Organizuje spotkanie ZNEP Zleca przewodniczącemu sprawdzenie przygotowania stanowisk do egzaminu Zabezpiecza pomieszczenie do czasu rozpoczęcia egzaminu

404 Zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny (ZNEP) przed egzaminem – pkt 1-4, str. 6 Instrukcji
Przygotowują sale do egzaminu (stoliki, krzesła, tablica-plansza, zegar) Kompletują materiały i dokumentację do każdej Sali (wymienione w pkt.3, str. 6 Instrukcji) Usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne Uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez kierownika ośrodka i przewodniczącego ZNEP

405 W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca 2008 roku między godz. 8. 00 a 9
W dniu egzaminu 17, 18 i 19 czerwca roku między godz a lub między godz a dla II zmiany jeżeli była zaplanowana

406 Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego str.6 Instrukcji
sprawdza przygotowanie sal do egzaminu spotyka się z członkami ZNEP ewentualnie uzupełnia skład ZNEP w obecności przewodniczących i przedstawicieli zdających rozpakowuje materiały (gdy egzamin jest w kilku salach) i przekazuje je Przewodniczącym z każdej sali

407 Członkowie ZNEP o ustalonej przez kierownika OE godzinie:
(str. 7 Instrukcji) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych, sprawdzają obecność zdających zgodnie z listą, sprawdzają dokument tożsamości (w szczególności zdających spoza szkoły) i wręczają kartkę z ich danymi oraz kodami z numerem PESEL, przeprowadzają losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych w danej sali, wskazują wylosowane miejsce i wręczają identyfikator z wylosowanym numerem. Przypominają o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. sprawdzają, czy zdający mają dozwolone pomoce i przybory do wykonania zadania w danym zawodzie, zgodne z wykazem w Komunikacie CKE.

408 Przewodniczący ZNEP (egzaminator):
razem z przedstawicielami zdających ze swojej sali uczestniczy przy otwieraniu przez kierownika OE pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi o godzinie i w miejscu przez niego wyznaczonym sprawdza liczbę i kompletność otrzymanych materiałów egzaminacyjnych razem z przedstawicielami zdających przenosi materiały egzaminacyjne do swojej sali zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym

409 Przewodniczący ZNEP przeprowadzający egzamin dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku dodatkowo: wspólnie z członkami ZNEP sprawdza czy zdający posiadają odzież ochronną (jeśli jest wymagana do wykonania pracy w danym zawodzie) odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających na stanowiskach egzaminacyjnych, zgodnie z ustaloną tematyką na podstawie zapisów w Procedurach ... odbiera od każdego zdającego podpis na liście zdających etap praktyczny egzaminu, potwierdzający odbycie instruktażu stanowiskowego (kartki zielone)

410

411 Rozpoczęcie egzaminu godzina 9. 00 lub 15. 00 (II zmiana) str
Rozpoczęcie egzaminu godzina lub (II zmiana) str. 8 Instrukcji W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu: w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, kierownik ośrodka egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego (ZNEP) oraz obserwatorzy i asystent techniczny (egzamin w zawodach, w których wykonanie zadania odbywa się na stanowiskach z wyposażeniem). zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący ZNEP może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

412 Czynności organizacyjne po rozpoczęciu egzaminu:
Przewodniczący i Członkowie ZNEP rozdają materiały egzaminacyjne sprawdzają oznakowania arkuszy i materiałów omawiają sposób wypełniania Karty Pracy Egzaminacyjnej (numerowanie stron, opisywanie załączników) oraz wypełnianie i kodowania Karty Oceny (przyklejanie naklejek) wymieniają ewentualne arkusze uszkodzone, niekompletne (adnotacja i podpis zdającego w Protokole) Zdający: zapoznają się z Informacją dla zdającego sprawdzają kompletność i czytelność materiałów oraz zgłaszają ewentualne usterki wypełniają Karty Pracy Egzaminacyjnej i Karty Oceny, przyklejają naklejki

413 Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZNEP:
przekazuje wskazówki do rozwiązania zadania (str. 9 Instrukcji) ogłasza czas 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania, stanowiskiem, instrukcjami bhp obsługi maszyn i urządzeń -dla zawodów z wykonaniem prac na wyposażonym stanowisku ogłasza i zapisuje na tablicy/planszy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

414

415

416 Po ogłoszeniu rozpoczęcia pracy i w czasie egzaminu przewodniczący ZNEP: str. 10 Instrukcji
nie wpuszcza do sali zdających spóźnionych (w szczególnych przypadkach decyzję podejmuje kierownik OE) nadzoruje wraz z członkami ZNEP prawidłowy przebieg egzaminu obserwuje i potwierdza wykonanie prac na stanowisku z wyposażeniem reaguje i podejmuje decyzje w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych na 30 minut przed upływem czasu pracy przypomina zdającym o zakończeniu egzaminu

417 Po ogłoszeniu zakończenia egzaminu przewodniczący i członkowie ZNEP str.11 Instrukcji
odbierają od zdających materiały: Karty Pracy Egzaminacyjnej, Karty Oceny – sprawdzają ich kompletność i poprawność oznakowania i kodowania Uwaga: na wszystkich pojedynczych kartkach, dokumentach, wydrukach – załączanych do pracy egzaminacyjnej powinna być naklejka z numerem PESEL lub napisany przez zdającego numer PESEL potwierdzenie odbioru i wykonania prac na Karcie Pracy Egzaminacyjnej i w Protokole porządkowanie i pakowanie materiałów w obecności zdających nadzór nad zachowaniem porządku i spokoju

418 Postępowanie w sytuacjach szczególnych pkt 6. str. 15 Instrukcji
Stwierdzenie braków w materiałach egzaminacyjnych: wymiana wadliwego materiału, odnotowanie faktu w protokole, czytelny podpis zdającego w protokole – wykorzystanie arkuszy nieobecnych lub powielenie Przerwanie egzaminu i unieważnienie etapu egzaminu: niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu, utrudnianie pracy pozostałym zdającym – w etapie praktycznym decyzje podejmuje przewodniczący ZNEP, po uprzednim upomnieniu zdającego i konsultacji z pozostałymi członkami zespołu Naruszenie przez zdającego przepisów bhp w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu: udzielenie ustnego upomnienia, odnotowanie faktu w Protokole, przy braku zmiany zachowania PZNEP może przerwać egzamin, wypełnia druk decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu

419 Zagrożenie przebiegu egzaminu: decyzja o zawieszeniu egzaminu w porozumieniu z Kierownikiem OE, powiadomienie Dyrektora OKE i w razie potrzeby odpowiednich służb Rezygnacja zdającego z wykonywania zadania egzaminacyjnego: odebranie od zdającego odpowiedniego oświadczenia, zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych, odnotowanie faktu w Protokole Zasłabnięcie lub choroba zdającego: zapewnienie pomocy i opieki medycznej, podjęcie decyzji o przerwie lub kontynuacji egzaminu przez zdającego Awaria lub uszkodzenie maszyn: zawieszenie egzaminu, zabezpieczenie maszyn, sprzętu, zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych, powiadomienie kierownika OE, kontakt z Dyrektorem OKE, nadzór nad zdającymi Wypadek przy pracy: przerwanie egzaminu wszystkim zdającym, zabezpieczenie miejsca wypadku, wezwanie pogotowia ratunkowego.

420 Wzory druków - załączniki do Procedur

421

422

423

424


Pobierz ppt "egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google