Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2009 r. etap pisemny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2009 r. etap pisemny."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2009 r. etap pisemny

2 Terminy egzaminu: Etap pisemny 15 czerwca 2009 r. o godz. 12.00 Etap praktyczny 16-18 czerwca 2009 r. Zmiana I o godz. 9.00 Zmiana II o godz. 15.00 Sala nr 1 – sala gimnastyczna Sala nr 2 – sala gimnast.-korekcyjna(zielona) Sala nr 3 – sala gimnast.-korekcyjna(żółta) Sala nr 4 – sala 226 (ośrodek egzaminacyjny) Sala nr 5 – sala 214 WS Sala nr 6 – sala 205 WS Sala nr 7 – w domu zdającego Sala nr 8 – sala 217 WS Sala nr 9 – sala 218 WS

3 Etap pisemny 15 czerwca 2009 r. o godz. 12.00 Nr sali Zawód / zawody, w których w danej sali odbywa się egzamin Liczba zdających w danym zawodzie Ogólna liczba zdających w sali 1 Technik organizacji usług gastronomicznych32 85 Technik ekonomista53 2 Kucharz małej gastronomii8 29 Elektryk8 Mechanik pojazdów samochodowych10 Rzeźnik-wędliniarz1 Stolarz1 Malarz - tapeciarz 1 3 Technik mechanik21 41 Technik handlowiec20 4 Sprzedawca27 41 Operator obrabiarek skrawających1 Ślusarz13 5Technik spedytor21 6Technik elektryk18 7Technik ekonomista11

4 Etap praktyczny 16 czerwca 2009 r. o godz. 9.00 Nr sali Zawód / zawody, w których w danej sali odbywa się egzamin Liczba zdających w danym zawodzie Ogólna liczba zdających w sali 2Technik ekonomista (powtarzający)17 3Technik handlowiec21 4Technik elektryk21 17 czerwca 2009 r. I - zmiana o godz. 9.00 Nr sali Zawód / zawody, w których w danej sali odbywa się egzamin Liczba zdających w danym zawodzie Ogólna liczba zdających w sali 2Technik mechanik22 3Technik organizacji usług gastronomicznych31 4Technik spedytor24 8Technik ekonomista13 9Technik ekonomista13 7Technik ekonomista11 17 czerwca 2009 r. II -zmiana o godz. 15.00

5 Etap praktyczny 18 czerwca 2009 r. o godz. 9.00 8Technik ekonomista13 9Technik ekonomista14

6

7

8 symbol cyfrowy zawodu wersję arkusza numer PESEL datę urodzenia nakleja naklejkę z numerem PESEL na karcie odpowiedzi kodowanie karty odpowiedzi należy do obowiązków zdającego Zdający wpisuje:

9 poprawianie błędów w części przeznaczonej na zadania 7 A B C D odpowiedź B Taka sama zasada obowiązuje przy poprawianiu błędów w kodowaniu.

10 Opis koperty papierowej: kod szkoły sala:.......... niewykorzystane: Kod zawodu.............................. Liczba arkuszy.......................... Liczba kart odpowiedzi............ wadliwe: Kod zawodu.............................. Liczba arkuszy.......................... Liczba kart odpowiedzi............

11 Wzór opisu koperty bezpiecznej

12 Komplet materiałów i dokumentów z etapu pisemnego egzaminu stanowią: karty odpowiedzi uczniów obecnych na egzaminie - spakowane do bezpiecznej koperty wg instrukcji

13 listy zdających – stanowiące protokoły odbioru prac od zdających i jednocześnie wykaz nieobecnych. (wypełnione przez zespół nadzorujący - oryginalne otrzymane z OKE kartki żółte),z ewentualnymi poprawkami, Komplet materiałów i dokumentów z etapu pisemnego egzaminu stanowią:

14 protokoły przebiegu etapu pisemnego z sal - oryginalne (zał. nr II.8 ), Komplet materiałów i dokumentów z etapu pisemnego egzaminu stanowią:

15 ewentualne oryginalne decyzje o unieważnieniu egzaminu zdającego (zał.nr II.10.) wraz z arkuszem egzaminacyjnym i kartą odpowiedzi (spięte lub w koszulce razem z protokołem z sali) Komplet materiałów i dokumentów z etapu pisemnego egzaminu stanowią:

16 Koperty papierowe z arkuszami i kartami odpowiedzi nieobecnych, niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane, Komplet materiałów i dokumentów z etapu pisemnego egzaminu stanowią:

17 Wzory druków - załączniki do Procedur

18

19

20

21


Pobierz ppt "Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2009 r. etap pisemny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google