Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne 2 Wykłady (zdalne) w roku akademickim 2006/2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne 2 Wykłady (zdalne) w roku akademickim 2006/2007."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne 2 Wykłady (zdalne) w roku akademickim 2006/2007

3 3 Informacja o prowadzącym zajęcia: 3 Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski Wydział Nauk Społecznych UAM ul. Szamarzewskiego 89 Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM (nowy budynek dydaktyczny, p. 6) Instytut Kulturoznawstwa UAM (budynek AB, pokój 22 i 21) tel.: (61) 829 2097 (p. 6, bud. E), (61) 829 2229 (sekretariat Instytutu). Dyżur (tradycyjny): poniedziałek, 11:00 - 13:00, wskazana sobota i niedziela zjazdowa. Elektroniczny (IRC): piątek, 11:30 - 12:30. Korespondencja elektroniczna: kocias@wns.amu.edu.pl; http://mumelab01.amu.edu.pl/

4 4 Wykład nr 9 4 Przegląd i charakterystyka usług (serwisów) sieciowych (III). ELEMENTARIUM SIECIOWE (VI)

5 5 5 Wykład nr 9 ELEMENTARIUM SIECIOWE (VI) GRUPA DYSKUSYJNA - miejsce (w Sieci) przeznaczone do wymiany informacji i poglądów przez wielu użytkowników równocześnie, poświęcone zwykle jednemu konkretnemu tematowi [STK, ss. 93-95, Internet, ss. 127-144; por. też STK, s. 98 hierarchia, p. 2]. Forté Agent - nazwa programu komputerowego (klient usługi, system operacyjny Windows) pozwalającego na profesjonalną komunikację w ramach usenet-u. Post; nagłówek postu; body (treść, zawartość) postu; wątek dyskusji USENET --- 1979 r. Abstrakcyjny słup ogłoszeniowy w Sieci

6 6 6 Wykład nr 9 ELEMENTARIUM SIECIOWE (VI) LISTA DYSKUSYJNA - wykorzystująca mechanizm poczty elektronicznej, jedna z pierwszych możliwości działania zespołowego w Sieci. Podobnie jak późniejsze grupy dyskusyjne, listy przeznaczone były (są) do wymiany informacji i poglądów poświęconych zwykle jednemu konkretnemu tematowi. [Internet, ss. 121-127]. BITNET, 1986 r.; komputery mainframe; LISTSERV; Listy adresowe; subskrypcja;

7 7 7 Wykład nr 9 ELEMENTARIUM SIECIOWE (VI) Przesyłanie zdań w czasie rzeczywistym Internet Relay Chat Analogia z CB-radio lub pokojem rozmów, ew. pokojem zwierzeń CB-radio o zasięgu globalnym --- pasmo z nieograniczoną liczba kanałów Korzystanie z serwisu: wyłącznie w trybie online mIRC - nazwa popularnego - jednego z wielu - programu komputerowego typu IRC-klient przeznaczonego do komputerów klasy IBM PC (SO Windows).

8 8 8 Wykład nr 9 ELEMENTARIUM SIECIOWE (VI) Przegląd i charakterystyka usług (serwisów) sieciowych (III): WWW. ELEMENTARIUM SIECIOWE (VI)

9 9 9 Wykład nr 9 ELEMENTARIUM SIECIOWE (VI) National Science Foundation --- NSFNET --- 1986 r. Podział ARPANET-u na część wojskową (MILNET) i cywilną --- 1983 r. Lata 80-te XX w. --- lawinowy wzrost produkcji i sprzedaży rozmaitych mikrokomputerów Lata 80-te XX w. --- lawinowy przyrost w dziale: przeciętny użytkownik komputera i Sieci

10 10 Wykład nr 9 ELEMENTARIUM SIECIOWE (VI) World Wide Web: Zdecentralizowany (rozproszony) system hipertekstowy Sir Timothy John Berners-Lee: 6 sierpnia 1991 r. pierwsza strona WWW Ted NELSON, 1965: termin hypertext Graficzny interfejs użytkownika: Apple, Atari, Commodore: radykalne uproszczenie systemu komunikacji użytkownika z maszyną

11 11 Wykład nr 9 ELEMENTARIUM SIECIOWE (VI) HTML - Hyper Text Markup Language Hipertekst: sieć tekstów --- system połączeń w zbiorze elektronicznych dokumentów tekstowych Powiązanie kontekstowe: zobacz też..., porównaj też... Pierwszy serwer WWW uruchomiony został 17 maja 1991 roku w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii Hiperłącze: 1. element umożliwiający komunikację po oraz w sieci tekstów; 2. fragment kodu napisanego w języku HTML HTTP: hypertext transmission protocol

12 12 Wykład nr 9 ELEMENTARIUM SIECIOWE (VI) Program-klient usługi WWW: Mosaic, Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla, Opera, FireFox, Safari (MAC OS) Apache: nazwa programu typu serwer WWW Idea hipermediów: jedność różnorodności (tekst linearny, grafika, obraz animowany, audio, wideo). Hiperdokument, dokument hipermedialny.

13 13 Wykład nr 9 ELEMENTARIUM SIECIOWE (VI) Wykaz literatury uzupełniającej listę bazową: Dębińska Magdalena, Struktura hipertekstowa w komunikacji multimedialnej, praca magisterska, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań 1999; http://mumelab01.amu.edu.pl/dydaktyka/materialy/Teoret/index.html; Duch, Włodzisław (1997), Fascynujący świat programów komputerowych. NAKOM. WIKIPEDIA: hasła: WWW, hypertext, Ted Nelson, (i pochodne). Artykuły:http://www.mprove.de/diplom/text/2_hypertext.html; http://www.ericdigests.org/pre-9212/hype.htm Ilustracje: http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html

14 14 Wykład nr 9 ELEMENTARIUM SIECIOWE (VI) W związku z wykładem nr 9 pojawić się mogą - m. in. - następujące kwestie egzaminacyjne: 1. Co ułatwiło proces komunikacji z mikrokomputerem? 2. Kiedy ruszyła lawina produkcji i sprzedaży mikrokomputerów? 3. Kiedy w Sieci zawisła pierwsza strona WWW? 4. Z jakim nazwiskiem kojarzymy pochodzenie terminu hypertext? 5. Co to jest sieć tekstów -- wedle A. Kocikowskiego? 6. Co skrywa się pod nazwą World Wide Web? 7. Kto, gdzie i kiedy uruchomił pierwszy serwis WWW? 8. Co to jest hiperłącze? 9. Czym jest dokument hipermedialny? 10. Z jaką nazwą kojarzyć należy akronim HTTP? 11. Czym różni się prosty dokument hipertekstowy od dokumentu hipermedialnego?

15 15 UZUPEŁNIENIA

16 16 Wykład nr 9

17 17 To jest ostatni slajd prezentacji


Pobierz ppt "1. 2 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne 2 Wykłady (zdalne) w roku akademickim 2006/2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google