Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy rozpoznawania i leczenia raka piersi Krzysztof Rożnowski Klinika Onkologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy rozpoznawania i leczenia raka piersi Krzysztof Rożnowski Klinika Onkologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy rozpoznawania i leczenia raka piersi Krzysztof Rożnowski Klinika Onkologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 EPIDEMIOLOGIA Świat - rocznie rozpoznaje się raka piersi u ponad miliona kobiet. Nowotwór ten jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u kobiet stanowiąc 18% wszystkich nowotworów. Polska - co 12 kobieta w ciągu swojego całego życia zachoruje na ten nowotwór - ponad 12 000 nowych przypadków rocznie - zachorowalność 38,8 /100 000 - umieralność 15/100 000 Dynamiczny wzrost liczby zachorowań związany jest ze zmianą stylu życia, większym narażaniem na substancje o działaniu mutagennym oraz z wydłużeniem średniej długości życia kobiet w Polsce

3 Powstanie nowotworu jest wypadkową predyspozycji genetycznych oraz stopnia narażenia na substancje kancerogenne (egzogenne i endogenne) Rak piersi – choroba genetyczna?

4 Mutacje genów w procesie nowotworzenia Zidentyfikowano około 200 genów, których mutacje mogą doprowadzić do inicjacji, promocji lub progresji procesu nowotworowego Zidentyfikowano około 200 genów, których mutacje mogą doprowadzić do inicjacji, promocji lub progresji procesu nowotworowego

5 Geny, których uszkodzenie odpowiedzialne jest za proces nowotworzenia Protonkogeny Protonkogeny Geny supresorowe Geny supresorowe Geny mutatorowe Geny mutatorowe

6 Protoonkogeny Obecne w genomie każdej komórki, odpowiedzialne za prawidłowy przebieg cyklu komórkowego, różnicowania i apoptozy Obecne w genomie każdej komórki, odpowiedzialne za prawidłowy przebieg cyklu komórkowego, różnicowania i apoptozy Mutacje protoonkogenów prowadzą do powstania onkogenów a kodowane przez nie produkty pobudzają niekontrolowany podział komórek nowotworowych, wydłużają ich cykl życiowy, zwiększają ich przeżywalność Mutacje protoonkogenów prowadzą do powstania onkogenów a kodowane przez nie produkty pobudzają niekontrolowany podział komórek nowotworowych, wydłużają ich cykl życiowy, zwiększają ich przeżywalność Mutacje protoonkogenów mają charakter dominujący Mutacje protoonkogenów mają charakter dominujący

7 Protoonkogeny HER2-neu/c-rbB2 ( Human Epidermal Growth Factor Receptor-2 Gene)- receptor HER2 HER2-neu/c-rbB2 ( Human Epidermal Growth Factor Receptor-2 Gene)- receptor HER2 c-myc (Myelocytomatosis Viral Oncogene)- neoangiogeneza- czynnik wzrostu naczyń krwionośnych podobny do VEGF c-myc (Myelocytomatosis Viral Oncogene)- neoangiogeneza- czynnik wzrostu naczyń krwionośnych podobny do VEGF int2 (Murine Mammary Tumor Virus Integration Site 1 Gene) – czynnik wzrostu fibroblastów int2 (Murine Mammary Tumor Virus Integration Site 1 Gene) – czynnik wzrostu fibroblastów

8 Geny supresorowe W warunkach prawidłowych regulują negatywnie cykl komórkowy i różnicowanie komórek W warunkach prawidłowych regulują negatywnie cykl komórkowy i różnicowanie komórek ( antyonkogeny, gatekeepers) ( antyonkogeny, gatekeepers) Charakter recesywny- kliniczne ujawnienie się mutacji w przypadku uszkodzenia obu alleli genu Charakter recesywny- kliniczne ujawnienie się mutacji w przypadku uszkodzenia obu alleli genu Często ich uszkodzenie leży u podłoża dziedzicznych zespołów predyspozycji do rozwoju nowotworów Często ich uszkodzenie leży u podłoża dziedzicznych zespołów predyspozycji do rozwoju nowotworów

9 Gen p53 Produkt- czynnik transkrypcyjny, regulacja procesów naprawczych DNA oraz apoptozy Produkt- czynnik transkrypcyjny, regulacja procesów naprawczych DNA oraz apoptozy Mutacje typu missense Mutacje typu missense Zespół Li-Fraumeni- germinalna mutacja p53 predysponująca do wczesnego występowania nowotworów nabłonkowych i mezenchymalnych Zespół Li-Fraumeni- germinalna mutacja p53 predysponująca do wczesnego występowania nowotworów nabłonkowych i mezenchymalnych

10 Geny mutatorowe Odpowiedzialne za utrzymanie integralności DNA Odpowiedzialne za utrzymanie integralności DNA Udział w procesach naprawczych uszkodzonego DNA Udział w procesach naprawczych uszkodzonego DNA Mutacje genów mutatorowych prowadzą do niestabilności genomu, warunkując zwiększoną predyspozycję do nowotworzenia Mutacje genów mutatorowych prowadzą do niestabilności genomu, warunkując zwiększoną predyspozycję do nowotworzenia Charakter recesywny mutacji Charakter recesywny mutacji Zespoły niestabilności chromosomalnej: Nijmegen, Bloom i ataxia-teleangiectasia. Zespoły niestabilności chromosomalnej: Nijmegen, Bloom i ataxia-teleangiectasia.

11 Zespół ataxia-teleangiectasia Mutacja genu ATM (11q22) Mutacja genu ATM (11q22) Transkrypt- białko o charakterze kinazy, współdziałające z p53 w przekazywaniu sygnałów mitogennych oraz procesach naprawczych DNA Transkrypt- białko o charakterze kinazy, współdziałające z p53 w przekazywaniu sygnałów mitogennych oraz procesach naprawczych DNA Nadwrażliwość na promieniowanie jonizujące, niedobory immunologiczne, ataksja móżdżkowa, nowotwory głównie układu limfatycznego oraz rak piersi ( heterozygoty ok. 5-7%) Nadwrażliwość na promieniowanie jonizujące, niedobory immunologiczne, ataksja móżdżkowa, nowotwory głównie układu limfatycznego oraz rak piersi ( heterozygoty ok. 5-7%)

12 Proces nowotworowy - choroba przewlekła Inicjacja Inicjacja szybka, nieodwracalna, uszkodzenie DNA Promocja Promocja od inicjacji do stanu przedrakowego długotrwała, odwracalna Progresja Progresja od stanu przedrakowego do raka długotrwała nieodwracalna

13 KOMÓRKI RAKA KOMÓRKI NORMALNE Utrata zdolności hamow. wzrostu Nadmiar czynników wzrostu Wzrost ekspresji onkogenów Utrata genów supresorowych Nasilona angiogeneza Ekspresja onkogenów - rzadko Czynniki wzrostu wydzielane w sposób kontrolowany Geny supresorowe obecne częste mitozy jądro naczynia krwionośne zdrowe komórki pojedyńcze mitozy Porównanie komórek nowotworowych i normalnych

14 Biologia nowotworu Heterogenność tkanki nowotworowej Guz pierwotnyPrzerzuty TRANSFORMACJAEWOLUCJA I PROGRESJAPRZERZUTY EWOLUCJA I PROGRESJA KOMÓREK KOMÓREK

15 PROGNOZA Stały wzrost zachorowalności na raka piersi w populacji polskiej Przyczyny: Wzrost liczby ludności Wzrost liczby ludności Starzenie się społeczeństwa Starzenie się społeczeństwa Wąski zakres i niska jakość badań przesiewowych Wąski zakres i niska jakość badań przesiewowych Wzrost narażenia na substancje kancerogenne Wzrost narażenia na substancje kancerogenne Utrzymywanie się zachowań sprzyjających rozwojowi raka (np. zachowania prokreacyjne, przewlekłe stosowanie HTZ) Utrzymywanie się zachowań sprzyjających rozwojowi raka (np. zachowania prokreacyjne, przewlekłe stosowanie HTZ)

16 PRZECIWDZIAŁANIE Działania profilaktyczne Działania profilaktyczne Wczesne wykrywanie Wczesne wykrywanie Prawidłowe leczenie Prawidłowe leczenie Upowszechnianie wiedzy o nowotworach w społeczeństwie Upowszechnianie wiedzy o nowotworach w społeczeństwie Nauczanie onkologii studentów, lekarzy i specjalistów onkologów Nauczanie onkologii studentów, lekarzy i specjalistów onkologów

17 PROFILAKTYKA WTÓRNA = wczesne wykrywanie (badania przesiewowe- skryning)

18 Badanie przesiewowe (skryning) Badana choroba jest problemem społecznym Badana choroba jest problemem społecznym Wczesne wykrycie = wyleczenie Wczesne wykrycie = wyleczenie Prosty, czuły, swoisty, tani, społecznie akceptowany test Prosty, czuły, swoisty, tani, społecznie akceptowany test Zysk czyli koszty zaoszczędzenia życie mniejsze od nakładów Zysk czyli koszty zaoszczędzenia życie mniejsze od nakładów Są dostępne skuteczne metody leczenia Są dostępne skuteczne metody leczenia

19 Rozpoznawanie

20 Badanie lekarskie Badanie lekarskie Badania obrazowe Badania obrazowe Badania histopatologiczne Badania histopatologiczne

21 Rozpoznawanie – badanie przedmiotowe Zgrubienie lub guzek Zgrubienie lub guzek Nie gojące się owrzodzenie Nie gojące się owrzodzenie Wyraźna zmiana w obrębie brodawki lub jej otoczki Wyraźna zmiana w obrębie brodawki lub jej otoczki Nieprawidłowa wydzielina lub krwawienie z brodawki Nieprawidłowa wydzielina lub krwawienie z brodawki Zmiana koloru skóry Zmiana koloru skóry Zaburzenie symetrii piersi Zaburzenie symetrii piersi Asymetryczna zmiana spoistości miąższu piersi Asymetryczna zmiana spoistości miąższu piersi

22

23

24 Technika badania mammograficznego uwidacznia tkankę gruczołową, brodawkę sutkową, mięsień piersiowy

25

26

27 Badanie mikroskopowe Badanie cytologiczne Badanie cytologiczne Badanie histopatologiczne Badanie histopatologiczne Badania immunohistochemiczne Badania immunohistochemiczne Badania immunofluorescencyjne Badania immunofluorescencyjne FISH FISH Badania molekularne Badania molekularne

28 Doskonalenie raportów histopatologicznych dla potrzeb chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii i immunoterapii Poprawa powtarzalności ocen histopatologicznych: typing, grading, staging – systemy kontroli jakości Poprawa powtarzalności ocen histopatologicznych: typing, grading, staging – systemy kontroli jakości Markery o znaczeniu prognostycznym lub predykcyjnym: ER, PR, HER2, EGFR, VEGF/VEGFR, TopoIIa, P53, bcl2 Markery o znaczeniu prognostycznym lub predykcyjnym: ER, PR, HER2, EGFR, VEGF/VEGFR, TopoIIa, P53, bcl2 Opracowanie preparatu operacyjnego po terapii neoadjuwantowej Opracowanie preparatu operacyjnego po terapii neoadjuwantowej

29 Podstawy terapii nowotworów Leczenie nowotworów ma charakter interdyscyplinarny i wymaga współpracy - radiologa - patologa - chirurga - radioterapeuty - chemioterapeuty - rehabilitantów, psychologów i pracowników socjalnych

30 Przesłanki leczenia skojarzonego Współdziałanie przestrzenne – leczeniemiejscowe (usunięcie guza) i leczenie Współdziałanie przestrzenne – leczeniemiejscowe (usunięcie guza) i leczenie systemowe (eliminacja odległych mikroognisk) systemowe (eliminacja odległych mikroognisk) Niezależne zabijanie – zastosowanie dwóch metod o odmiennym mechanizmie działania Niezależne zabijanie – zastosowanie dwóch metod o odmiennym mechanizmie działania Promieniouczulenie – zwiększenie skuteczności radioterapii przez promieniouczulające działanie cytostatyków Promieniouczulenie – zwiększenie skuteczności radioterapii przez promieniouczulające działanie cytostatyków Jassem J, Onkologia 2004,79-80 Jassem J, Onkologia 2004,79-80

31 Metody leczenia raka piersi Leczenie operacyjne Leczenie operacyjne Radioterapia Radioterapia Leczenie systemowe Leczenie systemowe

32 Rodzaje zabiegów chirurgicznych w onkologii Operacje rozpoznawcze=diagnostyczne Operacje rozpoznawcze=diagnostyczne Operacje radykalne – usunięcie nowotworu zaawansowanego lokalnie lub lokoregionalnie (operacje blokowe) Operacje radykalne – usunięcie nowotworu zaawansowanego lokalnie lub lokoregionalnie (operacje blokowe) Operacje oszczędzające Operacje oszczędzające Operacje paliatywne Operacje paliatywne Operacje odtwórcze Operacje odtwórcze

33 Technika operacji onkologicznych Usuwanie całego narządu w którym rozrasta się nowotwór (pierś, tarczyca=wieloogniskowość) Usuwanie całego narządu w którym rozrasta się nowotwór (pierś, tarczyca=wieloogniskowość) Podwiązywanie naczyń doprowadzających i odprowadzających krew z guza w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych z prądem krwi w toku operacji Podwiązywanie naczyń doprowadzających i odprowadzających krew z guza w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych z prądem krwi w toku operacji Zapewnienie tzw aseptyki onkologicznej poprzez zabezpieczenie brzegów rany, zmianę rękawiczek i narzędzi, przepłukiwanie pola operacyjnego Zapewnienie tzw aseptyki onkologicznej poprzez zabezpieczenie brzegów rany, zmianę rękawiczek i narzędzi, przepłukiwanie pola operacyjnego

34 Główne założenia radioterapii Kontrola dynamiki wzrostu nowotworu przy minimalnych skutkach ubocznych Kontrola dynamiki wzrostu nowotworu przy minimalnych skutkach ubocznych Leczenie radykalne i paliatywne Leczenie radykalne i paliatywne Strategie terapeutyczne: Strategie terapeutyczne: – RT + chirurgia – RT + chemioterapia – RT + chemioterapia+ chirurgia – RT wyłącznie

35 Mechanizm destrukcji komórek nowotworowych Drogi niszczenia komórek neo 1. Bezpośrednie niszczenie nici DNA 2. Generacja wolnych rodników i niszczenie struktur komórkowych

36 Leczenie systemowe Leki podawane najczęściej drogą dożylną bądź doustną działają w obrębie całego organizmu docierając do komórek nowotworowych, które mogą znajdować się w każdym narządzie czy tkance Leki podawane najczęściej drogą dożylną bądź doustną działają w obrębie całego organizmu docierając do komórek nowotworowych, które mogą znajdować się w każdym narządzie czy tkance Szczególnie ważne jest leczenie uzupełniające zabieg operacyjny- ma ono za zadanie zniszczenie potencjalnie istniejących mikroprzerzutów, które nie leczone dałyby rozsiew choroby nowotworowej Szczególnie ważne jest leczenie uzupełniające zabieg operacyjny- ma ono za zadanie zniszczenie potencjalnie istniejących mikroprzerzutów, które nie leczone dałyby rozsiew choroby nowotworowej

37 Leczenie systemowe cd Optymalizacja systemowego leczenia uzupełniającego pozwala na zmniejszenie ryzyka nawrotu Optymalizacja systemowego leczenia uzupełniającego pozwala na zmniejszenie ryzyka nawrotu Powinna ona polegać na zastosowaniu wszystkich rodzajów leków, na które wrażliwa jest komórka nowotworowa u danej pacjentki. Powinna ona polegać na zastosowaniu wszystkich rodzajów leków, na które wrażliwa jest komórka nowotworowa u danej pacjentki.

38 Celem terapii jest guz i jego środowisko Komórka endotelium Komórka nowotworowa 1.Czynniki wzrostu 2.Uszkodzenie mikrotubuli 3.Acetylacja 4.DNA: replikacja, transkrypcja, naprawa 5.Przerzutowanie 1143211425 Wzrost guza Angiogeneza

39 Leczenie systemowe Chemioterapia Chemioterapia Immunoterapia Immunoterapia Hormonoterapia Hormonoterapia Nowe leki tzw. drobne cząsteczki Nowe leki tzw. drobne cząsteczki

40 Wskazania do leczenia systemowego w raku piersi Każda pacjentka z uogólnionym procesem nowotworowym powinna otrzymywać leczenie systemowe Każda pacjentka z uogólnionym procesem nowotworowym powinna otrzymywać leczenie systemowe Ponad 90% pacjentek po radykalnym leczeniu operacyjnym wymaga terapii systemowej Ponad 90% pacjentek po radykalnym leczeniu operacyjnym wymaga terapii systemowej

41 Czynniki decydujące o formie leczenia systemowego Wiek Wiek Stan menopauzalny Stan menopauzalny Wielkość guza Wielkość guza Typ histologiczny i stopień złośliwości G Typ histologiczny i stopień złośliwości G Liczba zmienionych przerzutowo węzłów chłonnych dołu pachowego Liczba zmienionych przerzutowo węzłów chłonnych dołu pachowego Ekspresja receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych (PgR) Ekspresja receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych (PgR) Ekspresja receptora HER2 Ekspresja receptora HER2

42 Grupy ryzyka nawrotu choroby nowotworowej Wyodrębniono 3 grupy na podstawie analizy wcześniej wymienionych czynników ryzyka - czynników prognostycznych Wyodrębniono 3 grupy na podstawie analizy wcześniej wymienionych czynników ryzyka - czynników prognostycznych Grupa o niskim ryzyku Grupa o niskim ryzyku Grupa o pośrednim ryzyku Grupa o pośrednim ryzyku Grupa o wysokim ryzyku nawrotu raka piersi po radykalnym leczeniu miejscowym Grupa o wysokim ryzyku nawrotu raka piersi po radykalnym leczeniu miejscowym

43 Chemioterapia raka piersi Leczenie przedoperacyjne Leczenie przedoperacyjne Leczenie pooperacyjne – uzupełniające Leczenie pooperacyjne – uzupełniające Leczenie choroby uogólnionej Leczenie choroby uogólnionej

44 Chemioterapia Metoda o dużej skuteczności ale obarczona znaczną toksycznością Metoda o dużej skuteczności ale obarczona znaczną toksycznością Ciągłe badania nad nowymi coraz skuteczniejszymi cytostatykami od kilku lat nie przyniosły przełomowych odkryć Ciągłe badania nad nowymi coraz skuteczniejszymi cytostatykami od kilku lat nie przyniosły przełomowych odkryć Konstruowanie leków o wysokiej skuteczności ale o mniejszej toksyczności od dotychczas stosowanych Konstruowanie leków o wysokiej skuteczności ale o mniejszej toksyczności od dotychczas stosowanych

45 Chemioterapia cd Nowe formy dotychczas stosowanych leków np. formy liposomalne Nowe formy dotychczas stosowanych leków np. formy liposomalne Leki podawane w postaci nieaktywnej a uaktywniające się dopiero w komórce nowotworowej Leki podawane w postaci nieaktywnej a uaktywniające się dopiero w komórce nowotworowej

46 Immunoterapia Stosowanie przeciwciał monoklonalnych Jest to terapia biologiczna nie powodująca typowych dla np. cytostatyków objawów ubocznych Jest to terapia biologiczna nie powodująca typowych dla np. cytostatyków objawów ubocznych Blokowanie istotnych dla przeżycia komórki nowotworowej cząsteczek np. receptorów pobudzających jej podziały przeciwciałami monoklonalnymi Blokowanie istotnych dla przeżycia komórki nowotworowej cząsteczek np. receptorów pobudzających jej podziały przeciwciałami monoklonalnymi Powoduje również pobudzenie własnego układu odpornościowego do zwalczania choroby nowotworowej. Powoduje również pobudzenie własnego układu odpornościowego do zwalczania choroby nowotworowej.

47 Immunoterapia raka piersi Blokowanie przez przeciwciała receptora HER2 Blokowanie przez przeciwciała receptora HER2 Hamowanie wpływu czynników pobudzających inne typy receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu Hamowanie wpływu czynników pobudzających inne typy receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu Blokowanie dostępu do komórki nowotworowej czynników pobudzających tworzenie patologicznych naczyń krwionośnych odżywiających nowotwór Blokowanie dostępu do komórki nowotworowej czynników pobudzających tworzenie patologicznych naczyń krwionośnych odżywiających nowotwór

48 Immunoterapia raka piersi cd Korzyść kliniczną odnoszą tylko pacjentki, których komórki nowotworowe wykazują obecność cząsteczek, przeciwko którym mogą być aktywne przeciwciała monoklonalne Korzyść kliniczną odnoszą tylko pacjentki, których komórki nowotworowe wykazują obecność cząsteczek, przeciwko którym mogą być aktywne przeciwciała monoklonalne Immunoterapia w chorobie uogólnionej oraz w leczeniu uzupełniającym Immunoterapia w chorobie uogólnionej oraz w leczeniu uzupełniającym

49 Formy hormonoterapii hormonoterapia addytywna hormonoterapia addytywna hormonoterapia konkurencyjna hormonoterapia konkurencyjna hormonoterapia antagonistyczna hormonoterapia antagonistyczna hormonoterapia ablacyjna hormonoterapia ablacyjna

50 Cel hormonoterapii Wyeliminowanie wpływu estrogenów i progestrenu, które to hormony pobudzają komórkę nowotworową do namnażania Wyeliminowanie wpływu estrogenów i progestrenu, które to hormony pobudzają komórkę nowotworową do namnażania

51 Hormonoterapia raka piersi Skuteczna forma terapii zarówno w leczeniu uzupełniającym jak i w leczeniu choroby uogólnionej Skuteczna forma terapii zarówno w leczeniu uzupełniającym jak i w leczeniu choroby uogólnionej Może być stosowana tylko w przypadkach, gdy w komórkach raka obecne są receptory dla estrogenów (ER) i/lub progesteronu (PgR) Może być stosowana tylko w przypadkach, gdy w komórkach raka obecne są receptory dla estrogenów (ER) i/lub progesteronu (PgR)

52 Korzyści hormonoterapii w porównaniu z chemioterapią mniejsza toksyczność mniejsza toksyczność w przypadku uzyskania odpowiedzi klinicznej- zazwyczaj dłuższy czas jej trwania w przypadku uzyskania odpowiedzi klinicznej- zazwyczaj dłuższy czas jej trwania szansa na odpowiedź w leczeniu kolejnego rzutu szansa na odpowiedź w leczeniu kolejnego rzutu korzyść farmakoekonomiczna korzyść farmakoekonomiczna

53 Hormonoterapia raka piersi cd Do tej pory złotym standardem w leczeniu uzupełniającym jak i terapii rozsianego raka piersi lekami pierwszego rzutu były antyestrogeny- leki blokujące dostęp estrogenów do ich receptorów zarówno w jadrze jak i błonie komórki nowotworowej. Do tej pory złotym standardem w leczeniu uzupełniającym jak i terapii rozsianego raka piersi lekami pierwszego rzutu były antyestrogeny- leki blokujące dostęp estrogenów do ich receptorów zarówno w jadrze jak i błonie komórki nowotworowej.

54 Hormonoterapia raka piersi cd Inhibitory aromatazy- leki hamujące pozagonadalną przemianę androgenów do estrogenów Inhibitory aromatazy- leki hamujące pozagonadalną przemianę androgenów do estrogenów u kobiet niemiesiączkujących

55 Inhbitory aromatazy w leczeniu raka piersi cd Są to leki lepiej tolerowane i w większym stopniu zapobiegają nawrotowi choroby w leczeniu uzupełniającym Są to leki lepiej tolerowane i w większym stopniu zapobiegają nawrotowi choroby w leczeniu uzupełniającym Natomiast w przypadku choroby uogólnionej można uzyskać wyższy odsetek korzystnych odpowiedzi i ich dłuższe utrzymywanie się Natomiast w przypadku choroby uogólnionej można uzyskać wyższy odsetek korzystnych odpowiedzi i ich dłuższe utrzymywanie się

56 Hormonoterapia raka piersi cd Istotne miejsce w leczeniu kobiet w wieku przedmenopauzalnym zajmują analogi LHRH Istotne miejsce w leczeniu kobiet w wieku przedmenopauzalnym zajmują analogi LHRH Leki te powodują efekt farmakologicznej, odwracalnej kastracji Leki te powodują efekt farmakologicznej, odwracalnej kastracji Stosowanie tych leków w monoterapii jak i łącznie z antyestrogenami w niektórych przypadkach chorych na raka piersi może zastąpić standardową chemioterapię Stosowanie tych leków w monoterapii jak i łącznie z antyestrogenami w niektórych przypadkach chorych na raka piersi może zastąpić standardową chemioterapię Dogodna dla pacjentki forma podawania leku Dogodna dla pacjentki forma podawania leku

57 Hormonoterapia raka piersi – selektywny antyestrogen Nasila rozpad i silniej zmniejsza ekspresję ER (down-regulation) Nasila rozpad i silniej zmniejsza ekspresję ER (down-regulation) Zmniejsza ekspresję PgR Zmniejsza ekspresję PgR Nie wykazuje aktywności estrogenowej Nie wykazuje aktywności estrogenowej Nie pobudza rozrostu endometrium Nie pobudza rozrostu endometrium Wykazuje działanie na komórki nowotworowe oporne na klasyczne antyestrogeny Wykazuje działanie na komórki nowotworowe oporne na klasyczne antyestrogeny

58 Drobne cząsteczki Grupa leków blokujących przekazywanie sygnałów pobudzających komórkę nowotworową do namnażania Grupa leków blokujących przekazywanie sygnałów pobudzających komórkę nowotworową do namnażania Blokowanie pobudzeń wewnątrz komórki rakowej przebiegających pomiędzy jej błoną komórkową a jądrem głównie hamowanie aktywności kinaz tyrozynowych, treoninowych Blokowanie pobudzeń wewnątrz komórki rakowej przebiegających pomiędzy jej błoną komórkową a jądrem głównie hamowanie aktywności kinaz tyrozynowych, treoninowych

59 Przyszłość terapii systemowej Terapia celowana – leki działające wybiórczo na komórkę nowotworową Terapia celowana – leki działające wybiórczo na komórkę nowotworową Precyzyjne określanie grup ryzyka za pomocą oceny stopnia uszkodzenia materiału genetycznego komórki rakowej Precyzyjne określanie grup ryzyka za pomocą oceny stopnia uszkodzenia materiału genetycznego komórki rakowej Precyzyjny dobór leków dzięki wynikom badań genetycznych Precyzyjny dobór leków dzięki wynikom badań genetycznych

60 Charakterystyka molekularna umożliwi indywidualizację leczenia Radioterapia Terapia hormonalna Chemioterapia Xeloda ® Terapie biologiczne Herceptin ® Tarceva TM Avastin TM Omnitarg TM Typ guza Stopień zaawansowania choroby Fenotyp molekularny Genotyp guza Leczenie


Pobierz ppt "Podstawy rozpoznawania i leczenia raka piersi Krzysztof Rożnowski Klinika Onkologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google