Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet i jego zastosowania 1 Technologia JSP. Internet i jego zastosowania 2 Co to jest JSP? JSP, czyli Java Server Pages, to specyfikacja oparta na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet i jego zastosowania 1 Technologia JSP. Internet i jego zastosowania 2 Co to jest JSP? JSP, czyli Java Server Pages, to specyfikacja oparta na."— Zapis prezentacji:

1 Internet i jego zastosowania 1 Technologia JSP

2 Internet i jego zastosowania 2 Co to jest JSP? JSP, czyli Java Server Pages, to specyfikacja oparta na technologii Serwletów umożliwiającej tworzenie dynamicznych stron HTML, wzbogaconych o skrypty w Javie i specjalne znaczniki. Strona zawierająca skrypt jest kompilowana do postaci Serwleta, który obsługuje żądania do niej kierowane. Cała translacja i kompilacja odbywa się w tle i jest wykonywana przez kontener. Dzięki temu zachowano korzyści, które niosła technologia Java Servlets.

3 Internet i jego zastosowania 3 Engine JSP & Servlets

4 Internet i jego zastosowania 4 Model Viewer Controller Wzorzec MVC jest podejściem hybrydowym służącym do przetwarzania zapytań klienta

5 Internet i jego zastosowania 5 Serwlety i JSP – porównanie obie technologie są równoważne, czyli każdy serwlet można zaprojektować jako stronę JSP i odwrotnie, ale biorąc pod uwagę model MVC odgrywają one różne role JSP zapewniają podział prac pomiędzy programistom a designerem stron HTML serwletów można używać gdy chcemy wykonać czynności inicjalizacyjne, zapisywać dane w formacie binarnym do klienta a także elementy związane z tzw. Logiką biznesowa.

6 Internet i jego zastosowania 6 Dyrektywy Dyrektywy to znaczniki które stosują się do całego pliku JSP. Należą do nich: –Page. stosuje się do deklaracji pakietów używanych w pliku, ustalania tekstu informacyjnego, definiowania strony błędów. Przykładowo, jeżeli chcemy używać pakietu java.util, należy umieścić w źródle strony: (error.jsp) –Include, która powoduje zamieszczenie w miejscu jej występowania treści określonego pliku, z uwzględnieniem przetwarzania elementów JSP w nim zawartych. Dzięki temu można stworzyć kod wielokrotnie używany na wielu stronach i przechowywać go w jednym miejscu.

7 Internet i jego zastosowania 7 Dyrektywy – cd. TagLib, określająca bibliotekę znaczników z której zamierzamy korzystać. Zostanie ona szerzej omówiona w dalszej części prezentacji.

8 Internet i jego zastosowania 8 Deklaracje Deklaracje, wyrażenia i skryptlety są kodem w języku skryptowym stosowanym w stronie JSP. Obecnie jedynym dostępnym językiem jest Java. W pojedynczym znaczniku może się ich znaleźć więcej niż jedna. Deklarować można zarówno zmienne jak i metody. <%!private void doSomething(String obj) throws IOException {... ciało metody} %>

9 Internet i jego zastosowania 9 Wyrażenia Wyrażenia podobnie jak deklaracje mają swoje odpowiedniki w języku Java. Jest to kod który przyjmuje konkretną wartość klasy String. Dzięki temu mamy do dyspozycji bardzo łatwy mechanizm wklejania w stronę prostych, dynamicznie generowanych treści. ( (new Date()).toString() )

10 Internet i jego zastosowania 10 Skryptlety Dopełnieniem deklaracji i wyrażeń są skryptlety w których można zawierać większą ilość kodu, instrukcje sterujące, itp. <% for (Enumeration e=session.getAttributeNames();e.hasMoreElements();) { attrName = (String) e.nextElement(); %> = Szanowna Pani! Szanowny Panie!

11 Internet i jego zastosowania 11 Predefiniowane obiekty ObiektTypZakresNajczęściej używane metody request Subclass of javax. servlet. ServletRequest RequestgetAttribute, getParameter, getParameterNames, getParameterValues, setAttribute response Subclass of javax. servlet. ServletResponse PageStandardowo nie używana przez autorów stron JSP pageContext javax. servlet. jsp. PageContext PagefindAttribute, getAttribute, getAttributesScope, getAttributeNamesInScope, setAttribute session javax. servlet. http. HttpSession SessiongetAttribute, getId, setAttribute application javax. servlet. ServletContextApplicationgetAttribute, getMimeType, getRealPath, setAttribute out javax. servlet. jsp. JspWriterPageclear, clearBuffer, flush, getBufferSize, getRemaining config javax. servlet. ServletConfigPagegetInitParameter, getInitParameterNames page java. lang. ObjectPageStandardowo nie używana przez autorów stron JSP exception java. lang. ThrowablePagegetMessage, getLocalizedMessage, printStackTrace, toString

12 Internet i jego zastosowania 12 Efektywność Dotychczas opisane elementy JSP umożliwiają napisanie w pełni funkcjonalnych, dynamicznych stron HTML. Mają one jednak wadę polegającą na konieczności zawierania nieraz dużej ilości kodu (skryptlety) dotyczącego logiki biznesowej wymieszanego z kodem HTML. Utrudnia to zarządzanie i współpracę członków zespołu implementującego serwis, podobnie jak to ma miejsce w czystych Serwletach. Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość zamykania logiki w komponentach o dobrze zdefiniowanych interfejsach, przy użyciu wzorca projektowego MVC (np. framework Struts).

13 Internet i jego zastosowania 13 JavaBeans JavaBeans były stosowane jeszcze przed powstaniem specyfikacji JSP i zostały zaadoptowane do nich w naturalny sposób. Są one wykorzystywane często do przetwarzania danych. Przykladowy kod: <% ShoppingCart cart = (ShoppingCart)session. getAttribute("cart"); // If the user has no cart, create a new one if (cart == null) { cart = new ShoppingCart(); session.setAttribute("cart", cart); } %> można wyraźić też przy użyciu JavaBeans:

14 Internet i jego zastosowania 14 JavaBeans – cd. Ustawienie pola propName: Ustawienie pola propName wartością pobraną z requestu (parametr paramName): Parametry requestu wstawiane do pól beana:

15 Internet i jego zastosowania 15 Biblioteki znaczników – taglibs Nowym elementem wprowadzonym w specyfikacji JSP 1.1 są biblioteki znaczników (tag), których funkcjonalność może być dowolnie definiowana przez twórców. Podstawowe różnice pomiędzy JavaBeans, a tagami to: –JavaBeany, w przeciwieństwie do znaczników nie mogą przetwarzać zawartości strony JSP –Stosowanie tagów jest bardziej naturalne dla twórców stron WWW –Tworzenie tagów wymaga więcej wysiłku

16 Internet i jego zastosowania 16 Prosty tag handler import javax.servlet.jsp.*; import javax.servlet.jsp.tagext.*; import java.io.*; public class ExampleTag extends TagSupport { public int doStartTag() { try { JspWriter out = pageContext.getOut(); out.print("Custom tag example"); } catch(IOException ioe) { System.out.println("Error in ExampleTag: " + ioe); } return(SKIP_BODY); } Metoda doStartTag wywoływana jest w trakcie napotkania znacznika początkowego. Zapis do wynikowej strony HTML uzyskuje się poprzez obiekt pageContext klasy PageContext ustawiany w trakcie inicjalizacji taga przez kontener.

17 Internet i jego zastosowania 17 Deskryptor biblioteki (example-taglib.tld) 1.0 1.1 examplejsp A example tag library example examples.tags.ExampleTag Simplest example: inserts one line of output EMPTY

18 Internet i jego zastosowania 18 Przykład użycia tagliba Przykład użycia tagliba

19 Internet i jego zastosowania 19 Dziękuję za uwagę Dodatkowe informacje -http://java.sun.comhttp://java.sun.com -http://www.onjava.comhttp://www.onjava.com -http://jakarta.apache.org (Tomcat, Struts)http://jakarta.apache.org


Pobierz ppt "Internet i jego zastosowania 1 Technologia JSP. Internet i jego zastosowania 2 Co to jest JSP? JSP, czyli Java Server Pages, to specyfikacja oparta na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google