Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umiejętność konsultacji społecznych na styku inwestycje – środowisko drogą do ekorozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umiejętność konsultacji społecznych na styku inwestycje – środowisko drogą do ekorozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Umiejętność konsultacji społecznych na styku inwestycje – środowisko drogą do ekorozwoju

2 Umiejętność konsultacji społecznych styku inwestycje – środowisko drogą do ekorozwoju Ankietyzacja identyfikująca ważne dla mieszkańców kwestie przyrodniczo – środowiskowe listopad 2008- luty 2010 Borowina, Długie, Dzikowice, Kartowice, Siecieborzyce, Witków

3 Kartowice….

4 Borowina

5 Siecieborzyce Siecieborzyce

6 Dzikowice

7 Długie Długie

8 Witków Witków

9 1. Jak Pana/Pani zdaniem zmieniły się w ostatnich kilku latach ogólne warunki życia i mieszkania w Pana/Pani okolicy?

10 2. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych warunków życia i mieszkania:

11

12

13

14

15

16

17

18 3. Co Pana/Pani zdaniem stanowi największą wadę miejsca, w którym Pan/Pani mieszka? Borowina Borowina Brak świetlicy i miejsc kulturalno-oświatowych, brak gazociągu, kanalizacji, oczyszczalni, miejsc sportu i rekreacji, brak chodników, brak zatrudnienia, inwestycji Brak świetlicy i miejsc kulturalno-oświatowych, brak gazociągu, kanalizacji, oczyszczalni, miejsc sportu i rekreacji, brak chodników, brak zatrudnienia, inwestycji Dzikowice Dzikowice Brak szybkiego Internetu, zły stan dróg, brzydki zapach Brak szybkiego Internetu, zły stan dróg, brzydki zapach Kartowice Kartowice Bezrobocie i brak perspektyw, trudny dostęp do miasta, wycinanie lasów, tutaj się urodziłem, Długie Bezrobocie i brak perspektyw, trudny dostęp do miasta, wycinanie lasów, tutaj się urodziłem, Długie Zła komunikacja, zwłaszcza w wolne dni, brak miejsc rekreacyjnych, obiektów sportowych, zły stan dróg, brak chodników, basenu, kina, gimnazjum, restauracji, daleko od miasta, brak ścieżki zdrowia, Zła komunikacja, zwłaszcza w wolne dni, brak miejsc rekreacyjnych, obiektów sportowych, zły stan dróg, brak chodników, basenu, kina, gimnazjum, restauracji, daleko od miasta, brak ścieżki zdrowia, Witków Witków Brak oświetlenia, brak boiska, placu zabaw, fatalna komunikacja, brak miejsc rekreacji, biblioteki, kawiarni, brak kanalizacji, zły stan dróg, Brak oświetlenia, brak boiska, placu zabaw, fatalna komunikacja, brak miejsc rekreacji, biblioteki, kawiarni, brak kanalizacji, zły stan dróg, Siecieborzyce Siecieborzyce Brak komunikacji, oczyszczalni ścieków, brak ośrodka kultury- miejsca spotkań młodzieży, brak pracy, brak miejsc rekreacji, ośrodka zdrowia, poczty, kawiarni, brak kanalizacji, miasto zawsze na pierwszym miejscu, zbyt szybka jazda samochodów Brak komunikacji, oczyszczalni ścieków, brak ośrodka kultury- miejsca spotkań młodzieży, brak pracy, brak miejsc rekreacji, ośrodka zdrowia, poczty, kawiarni, brak kanalizacji, miasto zawsze na pierwszym miejscu, zbyt szybka jazda samochodów

19 4. Co Pana/Pani zdaniem stanowi największą zaletę miejsca, w którym Pan/Pani mieszka? Borowina Borowina Cisza, spokój, pałac, park, mały ruch samochodowy, daleko od zgiełku miasta, swoboda przemieszczania się, bliskość kościoła sklepu, Cisza, spokój, pałac, park, mały ruch samochodowy, daleko od zgiełku miasta, swoboda przemieszczania się, bliskość kościoła sklepu, Dzikowice Dzikowice Spokój, cisza, spokojna okolica, zabytkowy kościół, Spokój, cisza, spokojna okolica, zabytkowy kościół, Kartowice Kartowice Spokój, czyste powietrze, przyroda, tutaj się urodziłem, wszędzie blisko, odległość od miasta, Spokój, czyste powietrze, przyroda, tutaj się urodziłem, wszędzie blisko, odległość od miasta, Długie Długie Czyste powietrze, cisza, dobre położenie, dużo zieleni bogate w grzyby i jagody lasy, zgodność mieszkańców, trudno powiedzieć, Czyste powietrze, cisza, dobre położenie, dużo zieleni bogate w grzyby i jagody lasy, zgodność mieszkańców, trudno powiedzieć, Witków Witków Spokój, cisza, dużo miejsca na hobby, lokalizacja, tereny rekreacyjne, możliwość wypoczynku, Spokój, cisza, dużo miejsca na hobby, lokalizacja, tereny rekreacyjne, możliwość wypoczynku, Siecieborzyce Siecieborzyce Czyste powietrze, cisza, spokój, dużo zieleni, dobre stosunki międzyludzkie, ludzie dbają o wygląd otoczenia Czyste powietrze, cisza, spokój, dużo zieleni, dobre stosunki międzyludzkie, ludzie dbają o wygląd otoczenia

20 5. Jak Pana/Pani zdaniem zmienił się stan środowiska naturalnego w okolicy, w której Pan/Pani mieszka?

21 6. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych parametrów środowiska

22

23

24

25

26 7. Co Pan /Pani uważa za największe bogactwo przyrodnicze gminy? Borowina Borowina Lasy, rzeki, roślinność, dąb Chrobrego, Bóbr, buczynę szprotawską, park szprotawski, Lasy, rzeki, roślinność, dąb Chrobrego, Bóbr, buczynę szprotawską, park szprotawski, Dzikowice Dzikowice brak odpowiedzi brak odpowiedzi Kartowice Kartowice Lasy, Bóbr, młyn w Szprotawie, Lasy, Bóbr, młyn w Szprotawie, Długie Długie Lasy, buki, parki, Park Słowiański, dąb Chrobrego, rzekę, brak zanieczyszczeń przemysłowych, brak bogactw, Lasy, buki, parki, Park Słowiański, dąb Chrobrego, rzekę, brak zanieczyszczeń przemysłowych, brak bogactw, Witków Witków Lasy, parki, drzewa, dużo zieleni, ogrody, ostoja przyrody w Wiechlinach, bukowina, dużo dębów, Lasy, parki, drzewa, dużo zieleni, ogrody, ostoja przyrody w Wiechlinach, bukowina, dużo dębów, Siecieborzyce Siecieborzyce Lasy, dąb Chrobrego, wzgórza Dalkowskie, dużo zieleni, nic nie przyciąga uwagi, zadrzewienia śródpolne, grunty uprawne Lasy, dąb Chrobrego, wzgórza Dalkowskie, dużo zieleni, nic nie przyciąga uwagi, zadrzewienia śródpolne, grunty uprawne

27 8. W jakim stanie się ono znajduje?

28 9. Jak ocenia Pan/Pani warunki funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rolnych?

29 10. Czy na terenie Państwa gminy istnieją warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego?

30

31

32

33

34 11. W jaki sposób środowisko, w jakim Pan/Pani żyje, wpływa na zdrowie?

35 12. Co przede wszystkim można by zrobić dla podniesienia walorów zdrowotnych środowiska, w jakim Pan/Pani żyje? Borowina Borowina Kanalizacja, oczyszczalnia, usuwanie śmieci, edukacja ekologiczna, życie bezpieczne i bezstresowe, sadzenie zieleni, rekreacja i sport, zadbać o to, co jest Kanalizacja, oczyszczalnia, usuwanie śmieci, edukacja ekologiczna, życie bezpieczne i bezstresowe, sadzenie zieleni, rekreacja i sport, zadbać o to, co jest Dzikowice Dzikowice Budowa oczyszczalni, nie zaśmiecać środowiska, ograniczenie spalania opon, sadzić więcej zieleni, dbać o porządek, nic Budowa oczyszczalni, nie zaśmiecać środowiska, ograniczenie spalania opon, sadzić więcej zieleni, dbać o porządek, nic Kartowice Kartowice Gazyfikacja, kanalizacja, zwiększenie dofinansowania, więcej szkoleń dla rolników, więcej lamp we wsi, zmiana przyzwyczajeń ludzi, Gazyfikacja, kanalizacja, zwiększenie dofinansowania, więcej szkoleń dla rolników, więcej lamp we wsi, zmiana przyzwyczajeń ludzi, Długie Długie Nie spalać odpadów domowych w piecach, nie wiem, kanalizacja, oczyszczalnia, podnieść świadomość ekologiczną, dostęp do lekkarza, ośrodek zdrowia, boisko, wymieniać mieszkańców co 5 lat, Nie spalać odpadów domowych w piecach, nie wiem, kanalizacja, oczyszczalnia, podnieść świadomość ekologiczną, dostęp do lekkarza, ośrodek zdrowia, boisko, wymieniać mieszkańców co 5 lat, Witków Witków Kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zlikwidować wysypisko w Szprotawie, filtry kominowe, zamontować oświetlenie, Kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zlikwidować wysypisko w Szprotawie, filtry kominowe, zamontować oświetlenie, Siecieborzyce Siecieborzyce Kanalizacja, oczyszczalnia, zorganizować miejsca spędzania czasu wolnego, likwidacja dzikich wysypisk, melioracja, zagospodarowanie odpadów, mniej zadymień z kotłowni, Kanalizacja, oczyszczalnia, zorganizować miejsca spędzania czasu wolnego, likwidacja dzikich wysypisk, melioracja, zagospodarowanie odpadów, mniej zadymień z kotłowni,

36 13. Jak ocenia Pan/Pani zagospodarowanie przestrzeni (urbanizacja, osadnictwo, lokalizacja inwestycji, drogi, itp.) ze względu na wykorzystanie specyfiki naturalnego środowiska (zachowanie ładu krajobrazu, ochrona zasobów przyrodniczych)?

37 14. Czy w Pan/Pani okolicy prowadzone są jakieś inwestycje lub działania uciążliwe dla mieszkańców?

38 15. Co stanowi największy problem w zakresie ochrony środowiska w Pana/Pani gminie? Borowina Borowina Brak oczyszczalni, kanalizacji, brak funduszy, świadomości ekologicznej, poprawa czystości powietrza, ludzie i ich odpady Brak oczyszczalni, kanalizacji, brak funduszy, świadomości ekologicznej, poprawa czystości powietrza, ludzie i ich odpady Dzikowice Dzikowice Nielegalne wycinanie lasów, drzew, brak środków na ochronę środowiska, brak wysypisk, Nielegalne wycinanie lasów, drzew, brak środków na ochronę środowiska, brak wysypisk, Kartowice Kartowice Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków, palenie w piecach oponami i ciuchami, dzikie wysypiska, wysypisko, ścieki odprowadzane do wód gruntowych, Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków, palenie w piecach oponami i ciuchami, dzikie wysypiska, wysypisko, ścieki odprowadzane do wód gruntowych, Długie Długie Brak kanalizacji, śmietniska, środków finansowych, dzikie wysypiska, palenie odpadami, torby foliowe na zakupy, nie wiem, Brak kanalizacji, śmietniska, środków finansowych, dzikie wysypiska, palenie odpadami, torby foliowe na zakupy, nie wiem, Witków Witków Brak oczyszczalni i kanalizacji, brak działań w tym zakresie, składowanie odpadów chemicznych, złe odprowadzanie ścieków, Brak oczyszczalni i kanalizacji, brak działań w tym zakresie, składowanie odpadów chemicznych, złe odprowadzanie ścieków, Siecieborzyce Siecieborzyce Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków, brak segregacji odpadów, zadymione powietrze przez kotłownie Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków, brak segregacji odpadów, zadymione powietrze przez kotłownie

39 16. Co powinno zostać jak najszybciej zrobione w zakresie ochrony środowiska w Pana/Pani gminie? Borowina Borowina Oczyszczalnie, kanalizacja, konsultacje społeczne, wieksze śmietnisko, sadzenie zieleni, akcja informacyjna, Oczyszczalnie, kanalizacja, konsultacje społeczne, wieksze śmietnisko, sadzenie zieleni, akcja informacyjna, Dzikowice Dzikowice Rozbudowa dróg, oczyszczalnia, wysiew i kontrola lasów, zmniejszenie wycinki, nie wiem, nauka ekologicznego myślenia Rozbudowa dróg, oczyszczalnia, wysiew i kontrola lasów, zmniejszenie wycinki, nie wiem, nauka ekologicznego myślenia Kartowice Kartowice Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków, gazyfikacja, likwidacja wysypiska, polepszyć warunki rekreacji, oświetlenie dróg we wsi, Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków, gazyfikacja, likwidacja wysypiska, polepszyć warunki rekreacji, oświetlenie dróg we wsi, Długie Długie Kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, filtry na kominach, gazociąg, więcej koszy na śmieci, nie wiem, Kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, filtry na kominach, gazociąg, więcej koszy na śmieci, nie wiem, Witków Witków Budowa oczyszczalni i kanalizacji, wysypisko śmieci, ulepszenie instalacji, Budowa oczyszczalni i kanalizacji, wysypisko śmieci, ulepszenie instalacji, Siecieborzyce Siecieborzyce Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, ścieżki rekreacyjne, sortowanie odpadów, chodniki, kafejka internetowa, place zabaw dla dzieci, kosze na śmieci, osoby sprzątające wieś Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, ścieżki rekreacyjne, sortowanie odpadów, chodniki, kafejka internetowa, place zabaw dla dzieci, kosze na śmieci, osoby sprzątające wieś

40

41

42

43 Dziękuję za uwagę… …i zapraszam do dyskusji.


Pobierz ppt "Umiejętność konsultacji społecznych na styku inwestycje – środowisko drogą do ekorozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google