Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO UCZNIÓW Z NABORU W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 Opracowały: mgr Renata Narewska mgr Dorota Kozłowska Wrzesień 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO UCZNIÓW Z NABORU W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 Opracowały: mgr Renata Narewska mgr Dorota Kozłowska Wrzesień 2007r."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO UCZNIÓW Z NABORU W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 Opracowały: mgr Renata Narewska mgr Dorota Kozłowska Wrzesień 2007r.

2 Egzamin Gimnazjalny 2007 Źródło:

3

4 Ogólne wyniki krajowe EgzaminLiczebnośćŚredniaMedianaDominantaIlość punktów do zdobycia GH , GMP ,

5 Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna A.Obszary standardów egzaminacyjnych I.Czytanie i odbiór tekstów kultury II.Tworzenie własnego tekstu

6 B. Poziom opanowania w obszarach standardów ObszarLiczba punktów do zdobycia Poziom opanowania ŚredniaMedianaDominanta I2571,5 %17, II2554,4 %13, Ogółem5063,0 %31,483337

7 Egzamin gimnazjalny – część matematyczno- przyrodnicza A.Obszary standardów egzaminacyjnych I.Umiejętność stosowania terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu. II.Wyszukiwanie i stosowanie informacji. III.Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, przestrzennych i czasowych. IV.Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

8 B. Poziom opanowania w obszarach standardów ObszarLiczba punktów do zdobycia Poziom opanowania ŚredniaMedianaDominanta I1542,7 %6,4053 II1268,7 %8,2499 III1552,2 %7,8486 IV835,4 %2,8321 Ogółem5050,6 %25,312318

9 UWAGI

10 Osiągnięcia gimnazjalistów, którzy deklarują uczyć się w klasach pierwszych w ZSLiZ w Olecku Źródło: zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego

11 Struktura oddziałów wg wyniku na wejściu. Wrzesień 2007 Oddział Opis wyników egzaminu GH Liczba uczniów w oddziale niskiśredniwysoki 0 – 23p24 – 39p40 – 50p TRLiczba uczniów Procent uczniów31,5863,165,26 TOLiczba uczniów49215 Procent uczniów26,676013,33 TALiczba uczniów Procent uczniów17,9574,367,69 THaLiczba uczniów Procent uczniów27,2763,649,09 THbLiczba uczniów Procent uczniów22,7372,734,54 LaLiczba uczniów Procent uczniów LsLiczba uczniów Procent uczniów27,2763,649,09

12 Osiągnięcia uczniów wg poszczególnych oddziałów

13 Struktura oddziałów wg wyniku na wejściu. Wrzesień 2007 Oddział Opis wyników egzaminu GMP Liczba uczniów w oddziale niskiśredniwysoki 0 – 23p24 – 39p40 – 50p TRLiczba uczniów Procent uczniów52,6347,37- TOLiczba uczniów95115 Procent uczniów6033,336,67 TALiczba uczniów Procent uczniów74,3625,64- THaLiczba uczniów Procent uczniów59,0936,364,55 THbLiczba uczniów Procent uczniów68,1831,82- LaLiczba uczniów Procent uczniów6040- LsLiczba uczniów Procent uczniów84,8515,15-

14 Osiągnięcia uczniów wg poszczególnych oddziałów

15 Ogólne wyniki z egzaminu gimnazjalnego EgzaminLiczebnośćMax ilość punktów ŚredniaMedianaDominanta GH , GMP ,011917

16 Obszary standardów egzaminacyjnych. Poziom opanowania.

17 Część humanistyczna ObszarMax liczba punktów Poziom opanowania ŚredniaMedianaDominanta I2564,24 %16, II2553,68 %13,421415

18 Obszar I – zależność między ilością uczniów a zdobytymi punktami

19 Obszar II – zależność między ilością uczniów a zdobytymi punkami

20 Część matematyczno-przyrodnicza ObszarMax ilość punktów Poziom opanowania ŚredniaMedianaDominanta I1532,73 %4,9143 II1258,17 %6,9887 III1543,13 %6,4765 IV824,5 %1,9621

21 Obszar I – zależność między ilością uczniów a zdobytymi punktami

22 Obszar II – zależność między ilością uczniów a zdobytymi punktami

23 Obszar III – zależność między ilością uczniów a zdobytymi punktami

24 Obszar IV – zależność między ilością uczniów a zdobytymi punktami

25 PORÓWNANIE WYNIKÓW KRAJOWYCH Z WYNIKAMI UCZNIÓW ZSLiZ W OLECKU EgzaminMax ilość punktów ŚredniaMedianaDominanta GH- kraj 5031, GH - ZSLiZ 5029,373131, 34 GMP- kraj 5025, GMP- ZSLiZ 5021,011917

26 Porównanie wyników – GH ObszarMax ilość punktów ŚredniaMedianaDominanta I – kraj 2517, I – ZSLiZ 2516, II – kraj 2513, II - ZSLiZ 2513,421415

27 Porównanie wyników - GMP ObszarMax ilość punktów ŚredniaMedianaDominanta I- kraj 156,4053 I- ZSLiZ 154,9143 II- kraj 128,2499 II- ZSLiZ 126,9887 III- kraj 157,8486 III- ZSLiZ 156,4765 IV- kraj 82,8321 IV- ZSLiZ 81,9621

28 Wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego uczniów deklarujących podjęcie nauki w ZSLiZ w Olecku: - Większość uczniów osiągnęła na egzaminie gimnazjalnym wyniki średnie, zaledwie 17 uczniów na 175 badanych uzyskało wyniki wysokie (czyli ponad 40p) z części humanistycznej i 2 uczniów z części matematyczno- przyrodniczej. - Lepsze wyniki osiągnęli uczniowie z części humanistycznej (śr. 29,37), ale są one niższe od wyniku krajowego (śr. 31,48) - wyniki z części matematyczno- przyrodniczej ( śr. 21,01) są dużo słabsze od wyniku krajowego ( śr. 25,31), - wyniki części humanistycznej wskazują, że uczniowie trochę lepiej opanowali umiejętność czytania i odbioru tekstów kultury ( poziom opanowania- 64,24%) niż tworzenie własnego tekstu (53,68%), są to jednak wyniki słabsze od krajowych ( 71,5% i 54,4%); zwłaszcza wyniki z obszaru I są dużo słabsze niż w kraju - z części matematyczno- przyrodniczej najlepiej młodzież opanowała umiejętności z obszaru II ( wyszukiwanie i stosowanie informacji)- 58,17%, wynik krajowy-68,7%. - Najsłabiej z części matematyczno- przyrodniczej wypadł obszar IV, czyli stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów- poziom opanowania- 24,5%, w kraju- 35,4%. - Bardzo słabo uczniowie opanowali też umiejętności z obszaru I, czyli stosowanie terminów, pojęć ; najwięcej uczniów uzyskało zaledwie 3 punkty na 15 możliwych - wyniki uczniów deklarujących naukę w poszczególnych oddziałach są w miarę wyrównane, czyli w klasach będą uczniowie osiągający wyniki średnie, jak i niskie; średnio najwyższe wyniki z części humanistycznej uzyskali uczniowie klasy La,TA i Thb, z części matematyczno- przyrodniczej klasa La.

29 Wnioski do pracy: -żadna z badanych na egzaminie gimnazjalnym umiejętności nie została opanowana w zadawalający sposób, dlatego należy ćwiczyć umiejętności humanistyczne -czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury i umiejętność tworzenia własnych tekstów, a także umiejętności wynikające ze standardów egzaminacyjnych z części matematyczno- przyrodniczej, zwłaszcza umiejętność stosowania terminów, pojęć oraz stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów, - w pracy należy pamiętać o bardzo zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności uczniów w poszczególnych klasach i konieczności dobrania właściwych metod pracy z uczniami zdolniejszymi i słabymi


Pobierz ppt "ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO UCZNIÓW Z NABORU W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 Opracowały: mgr Renata Narewska mgr Dorota Kozłowska Wrzesień 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google