Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieprawidłowy czas trwania ciąży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieprawidłowy czas trwania ciąży"— Zapis prezentacji:

1 Nieprawidłowy czas trwania ciąży
Dr n.med. Dorota Rabiega Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

2 Nieprawidłowy czas trwania ciąży.
Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowego czasu trwania ciąży są: Poronienia Poród przedwczesny Ciąża przeterminowana Ciąża obumarła

3 Poronienie Poronienie (abortus) to wydalenie z jamy macicy
jaja płodowego do 22 tygodnia ciąży. Wyróżniamy: poronienie wczesne przed 12 tygodniem ciąży: jednofazowe (do 8 tyg.ciąży); następuje jednoczesne wydalenie płodu i kosmówki, dwufazowe (po 8 tyg.ciąży); następuje najpierw wydalenie płodu, z następowym wydaleniem kształtującego się łożyska. poronienie późne pomiędzy 12 a 22 tygodniem ciąży.

4 Poronienia w I trymestrze /wczesne/
najczęściej występują z przyczyn płodowych: Genetycznych: spowodowane nieprawidłową liczbą lub strukturą chromosomów. Zaburzeń trofoblastu.

5 Poronienia w II trymestrze /późne/
najczęściej występują z przyczyn matczynych: Anatomicznych: wady macicy, zrosty wewnątrzmaciczne, niewydolność szyjki macicy, mięśniaki macicy, endometrioza. Hormonalnych: niewydolność lutealna. Chorób ogólnoustrojowych: ostre infekcje (zakażenia pochwy), niedoczynność tarczycy, cukrzycę, przewlekłe zapalenie nerek, używki, choroby wirusowe i bakteryjne, niedokrwistość. Immunologicznych: przeciwciała antyfosfolipidowe, autoimmunologiczne choroby układowe np.: w toczniu trzewnym.

6 Poronienie samoistne ( abortus spontaneous), które nie jest następstwem celowego zabiegu a występuje, gdyż nie są spełnione odpowiednie warunki do utrzymania ciąży. Poronienie sztuczne ( abortus artificialis) jest następstwem przerwania ciąży przez odpowiednie działanie instrumentalne lub przy zastosowaniu leków poronnych.

7 W zależności od przebiegu poronienia
i postępowania terapeutycznego wyróżnia się: Poronienie zagrażające (abortus imminens), Poronienie w toku (abortus in tractu), Poronienie niezupełne (abortus incompletus), Poronienie zupełne (abortus completus), Poronienie zatrzymane (missed abortion), Resztki po poronieniu (residua post abortum).

8 Poronienie zagrażające (abortus imminens)
Objawy kliniczne: bezbolesne krwawienie oraz skurcze macicy o niewielkim natężeniu. W badaniu ultrasonograficznym (USG): odklejenie kosmówki na niewielkim odcinku – zastosowane leczenie daje szansę na utrzymanie ciąży. Prawie całkowite odklejenie nie rokuje na zatrzymanie poronienia. Postępowanie: istnieje szansa na utrzymanie ciąży. Zaleca się leżenie w łóżku, oszczędzający tryb życia. W leczeniu zachowawczym stosuje się: progesteron (Duphaston, Luteina), środki uspokajające (Relanium), rozkurczowe (NO-SPA).

9 Poronienie w toku ( abortus in tractu)
Objawy kliniczne: jajo płodowe oddzielone od ściany macicy znajduje się w kanale szyjki. Badanie ginekologiczne: we wzierniku: poszerzone ujście szyjki macicy, czasem widoczne jajo w szyjce macicy, brak objawów życia płodu w badaniu USG. Postępowanie: zabezpieczenia wydalin oraz kontrola treści podpasek higienicznych, gdyż stanowią one resztki tkankowe. Postępowaniem lekarskim jest: rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie jamy macicy. Resztki tkankowe przekazać należy do badania histopatologicznego. Czasem wskazane jest podanie antybiotyku.

10 Poronienie niezupełne (abortus incompletus)
Objawy kliniczne: krwawienie i skurcze macicy w wyniku których dochodzi do wydalenia płodu lub kosmówki. Postępowanie: skrobanie ścian jamy macicy z resztek po poronieniu, zawsze badanie histopatologiczne tkanek.

11 Poronienie zupełne (abortus completus)
Objawy kliniczne: silne krwawienie, niekiedy zagrażające życiu, ze skrzepami i skurczami macicy o dość dużym nasileniu. Dochodzi do wydalenia płodu z kosmówką. Postępowanie: skrobanie ścian jamy macicy nie jest konieczne, decyzję podejmuje się na podstawie obrazu USG i tyg.ciąży.

12 Poronienie zatrzymane (missed abortion)
Objawy kliniczne: nie nastąpiło wydalenie obumarłego płodu. Postępowanie: farmakologiczna indukcja poronienia i skrobanie ścian jamy macicy. Zawsze badanie histopatologiczne tkanek.

13 Resztki po poronieniu (residua post abortum)
Drobne fragmenty kosmówki pozostawione w macicy po wydaleniu jaja płodowego. Są przyczyną miernie nasilonego i długo utrzymującego się krwawienia. Badanie ginekologiczne: normalnej wielkości, twardą macicę, część pochwą uformowaną, kanał szyjki zamknięty. Postępowanie: skrobanie ścian jamy macicy.

14 Postępowanie w poronieniu powinno obejmować (1):
Zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego charakteru krwawienia. Określenia tygodnia ciąży, licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Badanie ginekologiczne oraz monitorowanie za pomocą USG: czynności serca płodu, cech oddzielania kosmówki. Zabezpieczenia wydalin do badania histopatologicznego, Leczenie zachowawcze lub zabiegowe. Ważne jest to, aby pacjentka nic nie jadła ani nie piła przynajmniej 6 godzin przed zabiegiem. Przede wszystkim pamiętać należy o stanie emocjonalnym pacjentki.

15 Postępowanie w poronieniu powinno obejmować (2):
Zmierzenie ciśnienia tętniczego krwi oraz temperatury ciała, tętna, Określenie wzrostu i masy ciała, Dostęp do żyły Badania biochemiczne: morfologia, grupa krwi, Przygotowanie pacjentki do zabiegu polega także na: oddaniu przez chorą moczu i stolca, Przygotowanie zestawu narzędzi, Przygotowanie pojemników na pobrany materiał z oznaczeniem na wszystkich danych osobowych chorej.

16 Poronienia nawykowe jest to utrata trzech lub więcej ciąż
przed upływem 22 tygodnia. Po dwukrotnym poronieniu – odradzamy pacjentce kolejną ciążę do czasu zdiagnozowania i zabezpieczenia przed kolejnym poronieniem.

17 Po poronieniu Owulacja wyprzedza miesiączkę, dlatego po poronieniu istnieje możliwość szybkiego, ponownego, zajścia w ciążę. Pierwsza miesiączka pojawia się zwykle po 4 do 6 tygodni od poronienia. Zaleca się odczekanie: z kolejnym poczęciem przynajmniej 3 miesiące a z podjęciem współżycia seksualnego przez co najmniej 2 tygodnie.

18

19 Poród przedwczesny ( partus praematurus)
jest definiowany, jaka poród żywego płodu pomiędzy 22 a 36 tygodniem ciąży. Wczesne rozpoznanie porodu przedwczesnego jest podstawowym warunkiem skuteczności leczenia.

20 Częstość zgonów okołoporodowych wcześniaków waha się od 75 do 83%.
PORÓD PRZEDWCZESNY W Polsce odsetek porodów przedwczesnych utrzymuje się w granicach %. Częstość zgonów okołoporodowych wcześniaków waha się od 75 do 83%.

21 Przyczyny porodu przedwczesnego:
ze strony matki ze strony płodu czynniki środowiskowe

22 Przyczyny predysponujące do wystąpienia porodu przedwczesnego ze strony matki:
Wiek matki – poniżej 20 lat, powyżej 35 roku życia, Niedożywienie, Niski status socjoekonomiczny, Obciążony wywiad położniczy, Wyczerpująca praca fizyczna, Palenie tytoniu, Choroby infekcyjne, Inne choroby ogólne np.: nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, choroby serca, niedokrwistość, Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

23 Przyczyny predysponujące do wystąpienia porodu przedwczesnego ze strony płodu:
Ciąża wielopłodowa, Wada płodu, Infekcja wewnątrzmaciczna, Przedwczesne oddzielenie łożyska, Śmierć płodu, Łożysko przodujące

24 Przyczyny predysponujące do wystąpienia porodu przedwczesnego ze strony środowiska:
Czynniki fizyczne np.: promieniowanie radioaktywne, pole elektryczne, Czynniki chemiczne: skażenie środowiska

25 do którego może dojść drogą:
Za główną przyczynę przedwczesnych urodzeń uważa się zakażenie wewnątrzmaciczne, do którego może dojść drogą: wstępującą z pochwy i szyjki macicy /najczęstsza/ krwiopochodną - przez łożysko, zstępującą - z jamy otrzewnej przez jajowody, jatrogenną

26 Cztery etapy rozwijającego się procesu zapalnego:
Nadmierny wzrost normalnie występującej flory bakteryjnej w pochwie i/lub stwierdzenie flory patogennej. Jednym z objawów jest bakteryjne zapalenie pochwy. 2. Zapalenie doczesnej. 3. Zapalenie kosmówki, a następnie owodni, jamy owodni, naczyń płodowych. Rozwija się zapalenie wewnątrzowodniowego. Bakterie znajdujące się w jamie owodni mogą wywołać zakażenie płodu.

27 Zakażenie płodu: W wyniku aspiracji przez płód zakażonego płynu owodniowego powstaje wrodzone zapalenie płuc. Rozprzestrzenienie się zakażenia do krążenia płodowego prowadzi do bakteriemii i posocznicy u płodu. Obserwuje się miejscowe infekcje płodu między innymi: zapalenie ucha, spojówek i pępka.

28 Kliniczne wykładniki zakażenia owodniowego:
temperatura ciała matki powyżej 38 stopni, podwyższoną wrażliwość mięśnia macicy, tachykardię u płodu, leukocytozę u matki, nieprawidłowy zapach płynu owodniowego.

29 W wyniku zakażenia owodniowego dochodzi do wyzwolenia :
przedwczesnej czynności skurczowej macicy - indukowanej przez produkty metabolizmu bakterii, makrofagi tkankowe, cytokiny oraz prostaglandyny. i/lub przedwczesnego pęknięcia błon płodowych spowodowanego degradacją struktury błon płodowych przez kolegenazy i elastazy.

30 Poród przedwczesny - postępowanie:
hamowanie czynności skurczowej macicy, stymulację dojrzewanie płuc płodu, sposób ukończenia porodu przedwczesnego, postępowanie z wcześniakiem.

31 Hamowanie czynności skurczowej macicy:
b-mimetyki: fenoterol Antagoniści wapnia: siarczan magnezu Inhitory syntezy prostaglandyn: kwas acetylosalicylowy Antybiotyki Antagonista oksytocyny: atosiban Progesteron Spazmolityki Leki psychotropowe: diazepam

32 Najczęstsze przeciwwskazania do wdrożenia leczenia tokolitycznego:
obfite krwawienia z macicy, przedwczesne oddzielenie łożyska, rzucawka i ciężka postać nadciśnienia indukowanego ciążą, zapalenie błon płodowych, nadczyność tarczycy u matki, wada serca u matki wada letalna płodu, dojrzałość płodu. wewnątrzmaciczna śmierć płodu,

33 Przeciwwskazaniem bezwzględnym do stosowania fenoterolu są:
Zaburzenia rytmu serca w wywiadzie, Zwężenie aorty, Wady zastawki mitralnej, Choroby mięśnia sercowego.

34 W zależności od przebiegu porodu przedwczesnego i postępowania terapeutycznego wyróżnia się:
Zagrażający poród przedwczesny, Poród przedwczesny w toku, Poród przedwczesny dokonany. Poród przedwczesny zaliczany jest do porodów o wysokim ryzyku i wymaga intensywnego nadzoru.

35 Zagrażający poród przedwczesny
Objawy kliniczne bywają często bardzo subtelne. Pacjentka powinna zgłosić się do lekarza, gdy wystąpi: Czynność skurczowa macicy, Bóle w okolicy odcinka krzyżowego kręgosłupa, Uczucie napięcie macicy, Zwiększona ilość wydzieliny z pochwy, Zwiększona częstość oddawania moczu, Krwawienie z pochwy, Pęknięcie pęcherza płodowego.

36 Postępowanie w zagrażającym porodzie przedwczesnym obejmuje:
Hamowanie czynności skurczowej macicy, Hospitalizację i monitorowanie czynności skurczowej macicy (wypoczynek, spokój fizyczny i psychiczny), Monitorowanie markerów biochemicznych: CRP, badanie ogólne moczu (w kierunku bezobjawowej bakteriurii) oraz pobranie biocenozy pochwy. W przypadku porodu przedwczesnego zagrażającego lub w toku należy rozpocząć stymulacje dojrzewania płuc płodu.

37 Poród przedwczesny w toku
Objawy kliniczne: Wiek ciążowy między 22 a 37 tygodniem ciąży i Regularna czynność skurczowa macicy ( co 10 min.) i Rozwieranie się szyjki macicy (powyżej 2 cm) lub Skracanie się szyjki macicy i Pęknięty lub zachowany pęcherz płodowy. Poród przedwczesny dokonany poród płodu pomiędzy 22 a 37 tygodniem ciąży.

38 Ciąża przeterminowana
trwa dłużej niż 42 tygodnie od pierwszego dnia ostatniej miesiączki (cykl w którym doszło do zapłodnienia) dotyczy 10% ciąż umieralność płodów wzrasta (jest to ciąża wysokiego ryzyka) na skutek niewydolności łożyska

39 Zmiany w łożysku w ciąży przenoszonej
zmiany zwyrodnieniowe (martwica włóknikowa) miażdżyca naczyń, zwężenie światła Skutkiem w/w zmian jest niewydolność łożyska zmniejszenie ilości płynu owodniowego (400 ml w 42 t.c.)

40 W każdej ciąży w 42 tygodniu należy ustalić czy jest to ciąża jedynie przeterminowana czy biologicznie przenoszona i czy istnieje zagrożenie dla płodu.

41 Rozpoznanie ciąży przenoszonej
termin porodu - wg reguły Naegelego regularność cykli data pierwszych ruchów płodu USG (ilość płynu owodniowego, jakość łożyska)

42 Postępowanie hospitalizacja każdej ciężarnej w 42 tyg. ciąży
farmakologiczna indukcja porodu nadzór nad dobrostanem płodu (KTG) Przeprowadza się maksymalnie 2 indukcje porodu. W razie braku efektu - cięcie cesarskie.

43 Indukcja porodu ocena dojrzałości szyjki
preindukcja porodu ( prostaglandyna E2, cewnik Foley´a założony za ujście wewnętrzne kanału szyjki) indukcja porodu mechaniczna lub farmakologiczna

44 Przeciwwskazania do farmakologicznej indukcji porodu w ciąży przenoszonej:
przodująca pępowina położenie poprzeczne lub inne nieprawidłowe przewidywana masa płodu > 5000g objawy zagrożenia płodu stan po cięciu cesarskim stan po myomektomii

45 Amniotomia - przebicie błon płodowych
czynnik przyspieszający poród (stymulacja produkcji prostaglandyn, zmniejszenie objętości macicy, napór główki płodu) tylko przy przypartej główce do wchodu miednicy! przeciwwskazania: przodowanie części drobnych, obecność naczyń błądzących, zakażenie pochwy, niedojrzałość szyjki, obecność absolutnych wskazań do cięcia cesarskiego

46 Ocena dojrzałości szyjki wg Bishopa

47 Ocena szyjki na 9 punktów i więcej daje pewność skutecznej indukcji porodu. Punktacja poniżej 5 sugeruje prawdopodobieństwo niepowodzenia indukcji porodu lub ryzyko przedłużającego, niepostępującego porodu.

48 Ciążą obumarła Do wewnątrzmacicznego zgonu płodu może dojść w każdym okresie trwania ciąży przyczyny: choroby matki (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, przewlekłe choroby nerek, ciężkie wady serca, konflikt serologiczny, zakażenia, cholestaza) przedwczesne oddzielenie łożyska prawidłowo usadowionego zaburzenia krążenia w pępowinie choroby genetyczne

49 Objawy kliniczne brak wzrostu macicy
krwawienie z dróg rodnych we wczesnej ciąży brak ruchów płodu brak czynności serca płodu w drugiej połowie ciąży

50 Rozpoznanie c. obumarłej
USG: brak czynności serca (FHR -) , brak przepływów w badaniu dopplerowskim, zacieranie struktur jaja płodowego (I trymestr), dachówkowate zachodzenie kości czaszki (objaw Spaldinga) - pojawia się 3-10 dni od chwili obumarcia spadek stężenia hCG (do 16 tygodnia ciąży)

51 Postępowanie Oznaczenie grupy krwi, morfologii, koagulologii (!)
szybkie opróżnienie jamy macicy: wyłyżeczkowanie jamy macicy (I trymestr) indukcja porodu (oksytocyna, prostaglandyny)

52 Zaburzenia krzepnięcia to najcięższe powikłanie ciąży obumarłej
Zaburzenia krzepnięcia to najcięższe powikłanie ciąży obumarłej. Pojawiają się najczęściej 3-4 tygodnie od chwili obumarcia płodu. Zaburzenia krzepnięcia krwi występują etapami: 1. Okres utajony -zmiany tylko w badaniach laboratoryjnych: spadek stężęnia fibrynogenu i liczby płytek, wzrost aktywności fibrynolitycznej osocza, obecność FDP - produktów degradacji fibrynogenu 2. Okres jawny- krwotoki !

53


Pobierz ppt "Nieprawidłowy czas trwania ciąży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google