Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostre stany w położnictwie Klinika Anestezjologii w Ginekologii i Położnictwie Akademia Medyczna im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. med. Michał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostre stany w położnictwie Klinika Anestezjologii w Ginekologii i Położnictwie Akademia Medyczna im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. med. Michał"— Zapis prezentacji:

1 Ostre stany w położnictwie Klinika Anestezjologii w Ginekologii i Położnictwie Akademia Medyczna im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. med. Michał Gaca Lek med. Paweł Panieński

2 Nadciśnienie Tętnicze Ciążowe Nadciśnienie tętnicze przewlekłe wcześniej istniejące nadciśnienie, które zostało rozpoznane przed ciążą, w ciąży lub po jej zakończeniu Nadciśnienie tętnicze ciążowe rozpoznane na podstawie 2 pomiarów BP po 20 Hbd i ustąpiło w ciągu 12 tyg. po porodzie (wg.standard Task Force European Society of Cardiology tom IV 2003r.)

3 Nadciśnienie Tętnicze Ciążowe - po 20 Hbd - wzrost ciśnienia < 140 mmHg / < 90 mmHg lub < 140 mmHg / < 90 mmHg lub - wzrost ciśnienia: skurczowego o 30 mmHg skurczowego o 30 mmHg rozkurczowego o 15 mmHg rozkurczowego o 15 mmHg Ciężkie nadciśnienie 160/100 mmHg

4 Nadciśnienie Tętnicze Ciążowe Czynniki ryzyka prognozujące st. przedrzucawkowy Średnie ciśnienie tętnicze MAP Hbd 18-24 – do 90 mmHg Test obrotowy Po 24 Hbd po 5 min leżenia na lewym boku i położeniu na plecach wzrost o 20 mmHg

5 Nadciśnienie Indukowane Ciążą Leki rozszerzające naczynia: (wg.standard Task Force European Society of Cardiology tom IV 2003r.) - - blokery kanałów wapniowych nifedypina – nagły spadek BP z MgSO4 może powodować depresję m.sercowego - - klonidyna (Iporel) – można stosować w III trymestrze 2-3x0,075-0,15 mg (do 1,2 mg dziennie) nie wolno nagle odstawiać (zespół reebound) - - diuretyki – w ostateczności tiazydowe, furosemid tylko z towarzyszącą niewydolnością krążenia - - inhibitory ACE - przeciwskazane

6 Nadciśnienie Tętnicze Ciążowe Leczenia nadciśnienia w stanach nagłych: (wg.standard Task Force European Society of Cardiology tom IV 2003r.) LEKI STOSOWANE PARENTERALNIE - - nifedypina, labetalol, hydralazyna, - - POZOSTAŁE LEKI - - MgSO4 - - ASPIRYNA (?)- dawki sercowe od 24 Hbd

7 Przełom w nadciśnieniu ciążowym 1. Hydralazyna Początkowa dawka 5 mg IV, później (nepresol) 5-10 mg co 20-30 min., albo w stałej infuzji 0,5-2,0 mcg/kg/min. 2. Diazoksyd Dawki "mini-bolus": 30 mg IV co (hyperstat) 5 min. do dawki całkowitej 300 mg. 3. Labetalol Dawki "mini-bolus": 10 mg co 5 min. do dawki całkowitej 300 mg. W cią- głej infuzji 8-20 mcg/kg/min. 4. Nifedipina Szybki efekt przy podaniu podjęzyko- wym 10mg. Potem 10-20 mg per os co 3-6 godz. 5. Urapidil Dawki "mini-bolus": 12,5 mg co 5-10 (ebrantil) min. Później stała infuzja 15-30 mcg/kg/min. 6. Nitroprusydek sodu W stałej inuzji 0,2-5,0 mcg/kg/min. Przez 30-60 min. Przy dłuższym użyciu toksyczny dla płodu. 7. Nitrogliceryna W stałej infuzji 0.5-5,0 mcg/kg/min., krótkotrwale

8 Nadciśnienie Tętnicze Ciążowe Po porodzie utrzymujące się nadciśnienie tętnicze Nie stosować - - B blokery kumulują się w mleku matki - - diuretyki zmniejszają objetość mleka

9 Nadciśnienie Tętnicze Ciążowe - Pytania ????

10 PREEKLAMPSJA stan przedrzucawkowy Po 20 Hbd : NADCIŚNIENIE BIAŁKOMOCZ EKLAMPSJA rzucawka Po 20 Hbd : NADCIŚNIENIE BIAŁKOMOCZ DRGAWKI

11 PREEKLAMPSJA/ EKLAMPSJA Stan przedrzucawkowy; 0,5-10% kobiet w ciąży Umieralność noworodków z ciąży powikłanej SP 20-50% - - Czynniki ryzyka; 1. 1. Pierwsza ciąża 2. 2. Wiek poniżej 18 lat i powyżej 35 3. 3. Nadciśnienie tętnicze, choroby nerek, 4. 4. Wielowodzie i ciąża mnoga 5. 5. Cukrzyca 6. 6. Zaśniad groniasty

12 PREEKLAMPSJA/ EKLAMPSJA OBRZĘKI - - Patologiczne mają charakter uogólniony - - Twarz, ręce, podudzia, stopy, ok.lędźwiowo-krzyżowa - - Przyrost masy ciała 500g/tydzien Ich powstanie sygnalizuje powstawanie stan przedrzucawkowego, same w sobie nie wpływają na rokowanie przeżycia matki i dziecka

13 PREEKLAMPSJA/ EKLAMPSJA BIAŁKOMOCZ: - - dobowy białkomocz 300mg/l (norma do 150 mg/l) Wałeczki szkliste i ziarniste w badaniu moczu_ Erytocyty w badaniu moczu- Zdolność zagęszczania moczu+ Zdolność przesączenia kłębuszkowego-

14 PREEKLAMPSJA/ EKLAMPSJA p.ŁAGODNA SP/ p.CIĘŻKA SP - - BP 160/100 mmHg - - Białkomocz dobowy 5g - - Stężenie kreatyniny 1,2 mg% - - Oliguria < 400 ml/24h - - Zespół HELLP - - Obrzęk płuc - - Krwotoki do siatkówki

15 EKLAMPSJA - - Drgawki toniczno-kloniczne - - Utrata przytomności - - Śpiączka bez drgawek Przyczyna – encefalopatia nadcisnieniowa z obrzękiem mózgu i niedotlenieniem Konsekwencje drgawek: mikro i makrowylewy w mózgu, płucach, nadnerczach, wątrobie

16 EKLAMPSJA Objawy; - - Bóle głowy - - Niepokój motoryczny - - Zaburzenia świadomości - - Zaburzenia widzenia; mroczki, widzenie przez mgłę, podwójne widzenie - - Bóle nadbrzusza - - Nudności i wymioty - - Wzrost ciśnienia tętniczego z bradykardią

17 EKLAMPSJA Różnicowanie; - krwotok podpajęczynówkowy - obrzęk mózgu - guz mózgu Leczenie drgawek - - diazepam 10-50 mg iv - - fenytoina 1 dawka 10 mg/kg.mc 2 dawka 5 mg/kg.mc (po 5 min.) - - siarczan magnezu

18 PREEKLAMPSJA/ EKLAMPSJA Badania: - - Ciągły pomiar BP - - Badanie dna oka - - Posiew moczu i badanie ogólne moczu oraz zbiórka dobowa na oznaczenie białkomoczu z bilansem godzinowym - - Morfologia + elektrolity + koagulologia - - Kwas moczowy i kreatynina - - Transaminazy - - Stan płodu KTG, USG, przepływy w łożysku

19 PREEKLAMPSJA/ EKLAMPSJA Leczenie: Siarczan magnezu : monitorowanie stężenia, RR, diureza 4 g/ d.pocz. pózniej 1-2g/h antidotum: glukonian wapnia Leki rozszerzające naczynia: - - dihydralazyna 3x 50 mg (max 200mg dziennie) - - metyldopa 4x 500mg (max 3-4 g dziennie) - - B-blokery – metocard 2x 50 mg - - labetalol 2-4x 200-400 mg (max 2,4 g dziennie) p.o. - - urapidil do 9mg/h iv - - diazoksyd 5mg/kg.mc

20 PREEKLAMPSJA/ EKLAMPSJA Leczenie: - - nawodnienie ; krystaloidy – Nacl, PWE, Ringer

21 PREEKLAMPSJA/ EKLAMPSJA - Pytania ????

22 Zespół HELLP - - zaburzenia w układzie immunologicznym - - ciężkie powikłanie NC i st.przedrzucawkowego - - umieralność noworodków 9,5-60% - - śmiertelność położnic do 3,5% - - występuje 10-12 % kobiet ze stanem przedrzucawkowym

23 Zespół HELLP H – hemoliza EL – zwiększona aktywność enzymów wątroby LP- małopłytkowość Objawy: - - Niedokrwistość, hemoglobinemia, małopłytkowość - - Hiperbilirubinemia posrednia - - zwiększona aktywność ALAT AspAT, LDH - - Rozmaz krwi obwodowej; fragmentacja erytrocytów, schistocyty i sferocyty - - Silne bóle nadbrzusza i podżebrza prawego, powiększenie wątroby

24 Zespół HELLP Powikłania - - różnego rodzaju krwawienia /krwotoki maciczne, żołądkowo-jelitowe i inne/, - krwiak podtorebkowy wątroby, - ostra niewydolność nerek i oddechowa, - ciężkie powikłania neurologiczne /krwiaki śródczaszkowe/

25 Zespół HELLP - - W zespole HELLP celowe jest przetoczenie osocza świeżo mrożonego - - zwalczanie nadciśnienia tętniczego - - Do cięcia cesarskiego zalecane jest przetoczenie koncentratu płytek krwi, przy poziomie poniżej 50 000 ml, a do porodu siłami natury przy wartościach mniejszych od 20 000 ml - - W gestozie polecane jest znieczulenie zewnątrzoponowe, a minimalna liczba płytek krwi powinna wynosić 100 000 mm3

26 Zespół HELLP - - Zapobieganie aspiracji treści żołądkowej - leki p-drgawkowe zwiększają ryzyko zachłyśnięcia - - Postępowanie pooperacyjne lub poporodowe położnic z zespołem HELLP powinno być prowadzone w oddziale intensywnej terapii - - Powikłania do których należą m.in. ostra niewydolność nerek, ARDS, krwotoki domózgowe. - - Na osobną uwagę zasługuje występowanie krwotoków pooperacyjnych oraz konieczność wykonania reoperacji, często powiązanej z usunięciem macicy

27 Zespół HELLP - - Leczenie przeciwzakrzepowe (przy kontroli ATIII) - - Uzupełnienie preparatami krwiopochodnymi - - Uzupełnienie czynników krzepnięcia

28 Zespół HELLP - Pytania ????

29 Zator tętnicy płucnej 5 x częściej w ciąży główna przyczyna zgonów kobiet w ciąży 70 % występuje po porodzie 80 % dotyczy kobiet po c.c. Czynniki ryzyka; - - ciąża - - otyłość - - przebyte z.z.ż.g - - nowotwory - - trombofilia - - antykoncepcja - - rzucawka, st. przedrzucawkowy - - palenie - - ch.ukł. sercowo-naczyniowego

30 Zator tętnicy płucnej Materiał zatorowy; - - skrzeplina z ukł. żylnego !!! - - tk. nowotworowa - - zaśniad groniasty - - płyn owodniowy - - tk. tłuszczowa - - szpik - - powietrze

31 Zator tętnicy płucnej Objawy; - - Nagła duszność i tachypnoe - - niepokój, lęk - - objawy wstrząsu kardiogennego - - NZK Diagnostyka; - - GAZOMETRIA – mało specyficzne - - D-dimery - - EKG- mało specyficzne - - RTG KL Piersiowej – mało specyficzne gł. płytki niedodmy, płyn w opłucnej - - Scyntygrafia płuc – duża swoistość - - Angiografia tętnicy płucnej – duża swoistość

32 Zator tętnicy płucnej Leczenie; - - PRZECIWZAKRZEPOWE – heparyna ( nie przenika przez łozysko,nie ma działania teratogennego, nie powoduje krwawień u płodu ) leczenie pod kontrolą czasu k-k (APTT) i stężenia AT III - heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH) jw.. Działania niepożądane; trombocytopenia, osteoporoza - - doustne antykoagulanty – acenokumarol INR 2,0-3,0, stosowany po zakończeniu ciąży - - L.TROMBOLITYCZNE leczenie bezpieczne po 2 tyg.po porodzie streptokinaza 250 000jm w bolusie, 100 000 iv bolus przez 24 h Urokinaza 4400 j/kg przez 10 min, pozniej taką samą dawkę 24 h rTPa – 100mg przez 2 h

33 Zator tętnicy płucnej Leczenie cd.; - - Chirurgicznie – embolektomia płucna - - intensywna terapia medyczna Profilaktyka; - - l.przeciwzakrzepowe - - pończochy elastyczne o stopniowanym ucisku - - Aspiryna 60-75 mg


Pobierz ppt "Ostre stany w położnictwie Klinika Anestezjologii w Ginekologii i Położnictwie Akademia Medyczna im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. med. Michał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google