Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy jesteśmy sami w Kosmosie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy jesteśmy sami w Kosmosie"— Zapis prezentacji:

1 Czy jesteśmy sami w Kosmosie
Czy jesteśmy sami w Kosmosie? Czyli, jak mało literatury fachowej u nas, jak wiele w krajach anglosaskich.

2 Kto się tym zajmuje. … oprócz ks
Kto się tym zajmuje?… oprócz ks. doktora Krzysztofa Sosny, oczywiście, którego książki znajdują się w bibliotekach największych uniwersytetów kościelnych i katolickich w Rzymie. Sprawdźcie Państwo sami…

3 Journal of Religion, Disability & Health, http://www. haworthpress
np.Smalley, K. Open wide the doors to Christ: Persons with intellectual disabilities and the Roman Catholic Church , Nr 5,

4 O roli religii w promocji rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie: Journal of Prevention in Human Services kwartalnik, wyd. Taylor and Francis, Chicago.

5 Z katechetyki: International Studies in Catholic Education Mail do wydawcy: prof. Gerald Grace Institute of Education University of London 20 Bdford Way E mail:

6 Jest też coś takiego, jak: International Journal of Children`s Spirituality : mc.manuscriptcentral.com/cijc

7 Termin: „Teologia niepełnosprawności”

8 Rok 1981…. ogłoszony rokiem osób niepełnosprawnych Kardynał John Wright ( ) - pierwszy opublikowany przez wysokiego hierarchę list dot. konieczności uwzględnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie do pełni sakramentów. Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa + dokument Kongregacji Nauki Wiary na Miedzynarodowy Rok Niepełnosprawnych, 4 marca 1981r. Bibliografię z tekstem polskim podaje ks. dr Sosna w swojej książce „ Jak przygotować młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do sakramentu bierzmowania?” – Gaudentinum 2010.

9 I od tego czasu… …w prawie kanonicznym i teologii – od lat 80 – „wysyp” publikacji, prac naukowych na temat praw osób niepełnosprawnych w codziennym życiu sakramentalnym Kościoła.

10 Reynolds, T. E. (2008). Vulnerable communion: A theology of disability and hospitality. Grand Rapids, MI: Brazos.

11 Swinton (Ed.), Critical reflections on Stanley Hauerwas’ theology of disability: Disabling society, enabling theology (pp. 87–106). Binghamton, NY: Haworth Pastoral.

12 Eiesland, N. L. (1994). The disabled God: Toward a liberation theology of disability. Nashville, TN: Abingdon.

13 Govig, S. (1989). Strong at the broken places: Persons with disabilities and the Church. Louisville, KY: Westminster/John Knox.

14 N. L. Eiesland and D. E. Saliers (Eds
N. L. Eiesland and D. E. Saliers (Eds.), Human disability and the service of God (pp. 105–122). Nashville, TN: Abingdon.

15 Russell, L. M. (2009). J. S. Ott & K. M. Ott (Eds
Russell, L. M. (2009). J. S. Ott & K. M. Ott (Eds.), Just hospitality: God welcome in a world of difference. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press.

16 S. A. Kugawa-Holbrook and K. B. Montagno (Eds
S. A. Kugawa-Holbrook and K. B. Montagno (Eds.), Injustice and the care of souls: Taking difference seriously in pastoral care (pp. 211–226). Minneapolis, MN: Fortress.

17 Arne Fritzon , Samuel Kabue: Interpreting disability
Arne Fritzon , Samuel Kabue: Interpreting disability. A Church of All and for All, Geneva Amos Yong: Theology and Down Syndrome. Reimaging Disability in Late Modernity, Baylor University Press, 2007r.

18 Dane statystyczne: World Health Organization. (2011a). Health topics: Disabilities. Retrieved from World Health Organization. (2011b). World report on disability. Retrieved from who.int/disabilities/world report/2011/report/en/index.html

19 A co słychać w Rzymie? Dignità e diritti delle persone con handicap mentale Sympozjum zorganizowane przez Kongregację Doktryny Wiary, Rzym, styczeń Wydane w 2007 r. przez Libreria Editrice Vaticana.

20 Literatura z zakresu prawa kanonicznego -
HPR 10/99, 68-69: W. B. Smith: First Confession. (Response) [ /2] Literatura z zakresu prawa kanonicznego - HPR 10/99, 68-69: W. B. Smith: First Confession. (Response) [ /2] QDE 18 (2005), : A. Perlasca: La prima confessione dei fanciulli nel dinamismo  dell'iniziazione cristiana. (Article) [ /1]

21 Zagadnienie używania rozumu i osiągnięcia odpowiedniego wieku:
ME CXXV 4/00, : S. Bellia: È tempo di piena adesione. (Comment) [ /1] ME CXXVI 1/01, : A. Longhitano: Quale adesione? (Reply) [ /1] HPR 1/03, 69-70: W. B. Smith: The Use of Reason? (Response) [ /1] IC XLIV 87/04, : F. Pérez-Madrid: El derecho a recibir el sacramento de la confirmación y el requisito de la preparación debida. (Article) [ /2]

22 Peter J. Vere, Calling God's special children to holiness: Sacramental access for the mentally and cognitively challenged. [w:]  CLSA Proceedings 66 (2004)

23 Prawo kanoniczne - prawidłowa interpretacja kanonów:
843 864 Bierzmowanie 912 oraz Eucharystia Klamra: reguły interpretacyjne Księgi IV kodeksu. + normy ogólne: kan 17, 18.

24 Pius X Dekret Quam singulari – Kongregacji ds. Sakramentów Św. 8 siepnia 1910r. Odnoszący się do ZDROWYCH dzieci, lecz przed osiągnięciem używania rozumu. Dlatego też nie stosujemy pełnej analogii do dzieci niepełnosprawnych, ale jest to ważny dokument przy pierwszej dyskusji…

25 Jakość życia wewnątrz danej wspólnoty mierzy się zaangażowaniem w opiekę nad najsłabszymi i najbardziej potrzebującymi oraz poszanowaniem ich ludzkiej godności. Prawa nie mogą być przywilejem tylko tych, którzy są zdrowi. Również osobie niepełnosprawnej trzeba ułatwiać udział, na ile jest dla niej możliwy, w życiu społeczeństwa. Musimy jej pomóc, by realizowała wszystkie swoje możliwości fizyczne, psychiczne i duchowe. J. P. II, Rzym, 2004, sympozjum CDF,

26 Sacramentum caritatis:
Benedykt XVI Sacramentum caritatis: W końcu, należy również zapewnić Komunię eucharystyczną , na tyle, na ile jest to możliwe, osobom upośledzonym umysłowo: ochrzczonym i bierzmowanym: otrzymują oni Eucharystię w wierze, również w wierze ich rodziny lub wspólnoty, która im towarzyszy (nr 58 in fine) whenever = jeśli tylko, gdy tylko

27 Stolica Apostolska za pontyfikatu papieża Franciszka:
Trzeba być otwartym na dzieci autystyczne w różnych dziedzinach działań społecznych, edukacyjnych, katechetycznych, liturgicznych odpowiednio do ich zdolności relacji. Przesłanie Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych na VI Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu., r.

28 Praktyka Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Gdzie szukać przypadków? - w Notitiae - periodyku kongregacji - w archiwach kongregacji ( za zgodą kardynała prefekta) - w amerykańskim periodyku: „Roman Replies& Advisory Opinions” , wydawany przez Canon Law Society of America (CLSA)

29 Na zakończenie… Bądźmy odważni
W sytuacji naruszenia prawa piszmy odwołania. Jeśli będziemy milczeć, utrzymamy innych w przeświadczeniu, że problem nie istnieje.

30 Dane do korespondencji:
Aleksandra Brzemia -Bonarek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Katedra Sakramentologii, ul. Kanoniczna 25, Kraków

31 Dziękuję Państwu za uwagę i proszę o pytania.


Pobierz ppt "Czy jesteśmy sami w Kosmosie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google