Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyczne systemy informatyczne i informacyjne Wykonały: Małgorzata Breguła Katarzyna Cholawo Magdalena Gajewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyczne systemy informatyczne i informacyjne Wykonały: Małgorzata Breguła Katarzyna Cholawo Magdalena Gajewska."— Zapis prezentacji:

1 Logistyczne systemy informatyczne i informacyjne Wykonały: Małgorzata Breguła Katarzyna Cholawo Magdalena Gajewska

2 Informacja w firmie Firmy gromadzą informacje o klientach, dostawcach, dostawach, kosztach, towarach itp itd Dawniej : wszystko drukowano, pokowano do kopert, wysyłano pocztą, ręcznie wprowadzano do komputera Teraz – EWD

3 Czym jest EWD? EWD to Elektroniczna Wymiana Danych (ang EDI – Electronic Data Interchange) Służy do wymiany informacji pomiędzy firmami przy minimalnej interwencji człowieka

4 EDI na świecie Standard – ujednolicenie przesyłanych danych Rozwijane równolegle, różne Wiele krajowych standardów Standardy branżowe: CEFIC-EDI – przemysł chemiczny EDIFICE – przemysł elektroniczny ODETTE – przemysł motoryzacyjny RINET – przemysł ubezpieczeniowy

5 Ujednolicenie Świat bez granic Zniesienie barier językowych Unifikacja – UN/EDIFACT Bardzo złożone bo bardzo ogólne Ułatwienie, specjalistyczne dla handlu standard EANCOM, wywodzi się z EDIFACT, kompatybilny

6 Zastosowanie EWD Początkowo tylko w dużych firmach Teraz stosuje się w większości firm, od produkcyjnych, przez handlowe do usługowych Wszędzie, gdzie czas jest ważny

7 Zalety EWD Zmniejszenie czasu między zamówieniem a realizacją Zmniejszenie czasu pracowników na prace biurowe Zmniejszenie liczby błędów Zwiększenie konkurencyjności dzięki niższym kosztom Większe zadwolenie klientów Optymalne wykorzystanie zasobów

8 Wady EWD Trudność we wdrożeniu Wysokie koszty wdrożenia Wielość standardów i ciągła ich zmiana Skomplikowana składnia komunikatów

9 Rola EWD Automatyzacja przepływu dokumentów (faktury, zamówienia) Łatwy dostęp do analiz i raportów Wykorzystanie danych zawartych na kodach kreskowych (gospodarka zapasami, dane o transporcie i inne)

10 UN/EDIFACT Czyli zasady ONZ elektronicznej wymiany danych Zbiór standardów, jakie musi spełniać dokument przesyłany dzięki EDI w dziedzinach: Zarządzanie Handel i przemysł Transport Finanse i ubezpieczenia Ustala strukturę danych

11 Struktura przesyłanych danych UNB Nagłówek wymiany obowiązkowy UNG Nagłówek grupy funkcyjnej warunkowy UNH Nagłówek komunikatu obowiązkowy Segmenty danych użytkownika UNT Zakończenie komunikatu obowiązkowe UNE Zakończenie grupy funkcyjnej warunkowe UNZ Zakończenie wymiany obowiązkowe

12 Budowa komunikatu nagłówek – segmenty występujące w tej części odnoszą się do całej wiadomości i dotyczą np. danych o partnerach, waluty, podatków itp. część szczegółowa – segmenty odnoszą się do szczegółów przekazywanej informacji, np. opis zamawianego towaru, bonifikaty lub koszty z nim związane itp. część podsumowująca – tylko te segmenty, które zawierają dane zbiorcze lub kontrolne, np. łączna suma faktury, liczba komunikatów w wymianie itp.

13 Budowa segmentu etykiety segmentu identyfikującej typ segmentu separatora elementów danych, czyli znaku rozdzielającego poszczególne elementy danych prostych lub złożonych elementów danych zakończenia segmentu Przykład segmentu opisującego walutę: CUX + USD : IN

14 UNH+15+PAYMUL:D:98B:UN:ZBP200 BGM++123456789123456+9 DTM+137:19990125:102 FII+OR++Numer Oddziału:25:::::Nazwa Oddziału:LOKALIZACJA NAD+OY+526-00-13- 876:160:ZNI++NAZWA+ULICA+MIASTO++KODP+PL LIN+1 BUS+1:SCV+IN MOA+9:821567:DEM FII+OR+12-517-41:::USD NAD+OY+207123567:160:ZZZ++NAZWA+ULICA+MIASTO++KODP+PL SEQ++1 MOA+9:821567:DEM DTM+203:19990105:102 BUS+1:SCV+IN RFF+CR:12345 FII+BF+12347321:::USD+56:25:ZNB::::Nazwa Oddziału:LOKALIZACJA NAD+BE+1234567++NAZWA+ULICA+MIASTO++03-972+PL PRC+11 FTX+PMD+++SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI FTX+AEW++ZSP:86+Info1:Info2:Info3:Info4 UNT+23+15 Grupy segmentów Segmenty Złożone elementy danych Elementy danych –zestawy kodów Separatory + : Struktura komunikatu –nagłówek UNH –segmenty –zakończenie UNT Struktura pliku wymiany –nagłówek UNB –komunikaty –zakończenie UNZ Przykład komunikatu

15 Komunikaty EANCOM

16 Informacja adresowa Cennik Zamówienie Odpowiedź na zamówienie Zmiany w zamówieniu Zawiadomienie o wysyłce Faktura Awizo zapłaty

17 Komunikaty EANCOM

18 Rozwiązania sprzętowe dla EDI Trzy podstawowe elementy oprogramowania: właściwy konwerter oprogramowanie stanowiące połączenie systemu użytkownika i jego bazy danych z konwerterem EDI oprogramowanie komunikacyjne

19 Przykład Najprostsza konfiguracja z EDI: Aplikacja pliki txt Konwerter (mapy) pliki EDI Program komunikacyjny Sieć telekomunikacyjn a

20 Sposoby przesyłania danych: Metoda bezpośrednia Metoda pośrednia

21 Infrastruktura przepływu informacji sieć WAN sieć LAN sztywne łącze

22 XML i ebXML – nowe standardy w logistyce XML (eXtended Markup Language) – język służący do zapisywania złożonych struktur danych w plikach tekstowych ebXML - projekt utworzenia otwartej, bazującej na XML infrastruktury, która umożliwi korzystanie z elektronicznej informacji biznesowej

23 Systemy informacyjne w logistyce

24 Strumienie informacyjne Przepływ dóbr NadawcaOdbiorca Przepływ informacji

25 Systemy informacyjne przedsiębiorstw otoczenie Pozyskiwanie Przetwarzanie Organizowanie Gromadzenie Analiza Udostępnienie Pozyskiwanie Przetwarzanie Organizowanie Gromadzenie Analiza Udostępnienie decyzje otoczenie DANE INFORMACJE działanie ŹRÓDŁA DANYCH SYSTEM INFORMACYJNY UŻYTKOWNICY

26 Logistyczny system informacji LIS struktura wzajemnie ze sobą powiązanych ludzi, sprzętu i procedur, zapewniająca kierownikowi ds. logistyki odpowiednie informacje niezbędne do planowania, realizacji i kontrolowania działalności logistycznej. istotą logistycznego systemu informacji jest gromadzenie i przetwarzanie danych oraz udostępnianie ich po przetworzeniu jako informacje, służące podejmowaniu odpowiednich decyzji w celu koordynowania działań logistycznych.

27 System informacji logistycznej Podsystem zarządzania zamówieniami Podsystem badań i wywiadu Podsystem wspomagania decyzji Podsystem sprawozdań i wyników Otoczenie logistyczne Przedsiębiorstwo/ działalność podstawowa Zarządzanie logistyczne Działalność logistyczna Funkcje zarządzania logistycznego Planowanie Realizacja Kontrola

28 Funkcje logistycznego systemu informacji Obsługa klienta i komunikacja, zorientowane na doskonalenie relacji klient – odbiorca Planowanie i sterowanie, związane z wyprzedzeniem w czasie wymagań klientów i monitorowaniem przepływów fizycznych w celu stwierdzenia odchyleń w stosunku do planu Koordynacja, odpowiedzialna za powiązanie działań logistycznych w jeden spójny system

29 Funkcja danych/ funkcja planowania Zarządzanie magazynowaniem - realizacja produkt/klient - lokalizacja Programowanie popytu Planowanie strategiczne Funkcja koordynacji Harmonogramowanie produkcji Planowanie zapotrzebowania materiałowego Planowanie sprzedaży/marketingu Baza danych Dane zewnętrzne - zamówienia klientów - zamówienia powrotne Dane wewnętrzne - produkcja - zapasy Obsługa klienta/ funkcja komunikacji Status zamówienia klienta Dostępność zapasów - produkty - lokalizacja Status ładunków powrotnych Funkcja sterowania Poziomy obsługi klienta Wykonanie sprzedaży Realizacja przewozów Funkcjonowanie systemu

30 Źródła i techniki zbierania danych dla LIS-u

31

32 Źródła danych sieci teleinformatyczne system informacji marketingowej - MIS EDI wraz z automatyczną identyfikacją AI system nawigacji satelitarnej – GPS dokumenty papierowe, np. sprawozdania, raporty, wyniki bilansowe, itp.

33 Informatyczne systemy zarządzania w logistyce Efektywna strategia obsługi klienta – ECR

34 Co to jest ECR? ECR, czyli EFEKTYWNA OBSŁUGA KLIENTA, jest strategią funkcjonowania łańcuchów dostaw produktów częstego zakupu, charakteryzujących się szczególnie szybkim przepływem. Polega ona na zastąpieniu istniejącej dotychczas konkurencji systememścisłej współpracy w celu zaspokojenia wymagań klienta w sposób lepszy, szybszy i przy mniejszych kosztach.

35 Tradycyjny łańcuch dostaw – jak jest najczęściej? Dostawca STRUMIEŃ INFORMACJI PRZEPŁYW PRODUKTÓW DystrybutorDetalistaKlient

36 Łańcuch dostaw według koncepcji ECR Dostawca STRUMIEŃ INFORMACJI PRZEPŁYW PRODUKTÓW DystrybutorDetalistaKlient

37 Trzy filary koncepcji ECR zapewnienie wymaganego poziomu obsługi eliminacja kosztów, które nie dodają wartości maksymalizacja efektów i eliminacji barier w całym łańcuchu dostaw

38 Korzyści wynikające ze stosowania strategii ECR Dla konsumenta: zwiększony wybór i komfort zakupów ograniczenie sytuacji niedoborów towarów świeższe i tańsze produkty

39 Korzyści wynikające ze stosowania strategii ECR Dla dystrybutora: zwiększona lojalność konsumenta lepsza orientacja rynkowa poprawa stosunków handlowych dostawcami

40 Korzyści wynikające ze stosowania strategii ECR Dla dostawcy: usprawnienie synchronizacji produkcji z popytem- ograniczenie braków w towarach wzmocniona pozycja marki trwałe stosunki handlowe

41 Korzyści wynikające ze stosowania strategii ECR Ogólne korzyści dla wszystkich: szybka reakcja na potrzeby konsumenta redukcja kosztów podniesienie poziomu obsługi klienta rozwój strategicznego i operacyjnego planowania w całym łańcuchu efektywniejsze zarządzanie zapasami efektywniejsze wykorzystanie aktywów podniesienie jakości produktów i usług wzrost elastyczności działania

42 Czym jest CRM CRM czyli Customer Relationship Management (Zarządzanie Kontaktami z Klientami) Uporządkowana baza danych z informacjami o kliencie Zbiera możliwie dużo informacji, by je wykorzystać do zindywidualizowania ofert a przez to do lojalności klienta

43 Zadania CRM Organizacja bazy klientów Zarządzanie kontaktami Portfolio Zarządzanie kampaniami Synchronizacja danych Analizy Sprzedaż Zarządzanie czasem i terytorium Obsługa zgłoszeń handlowych Telemarketing

44

45 Możliwości CRM Zbieranie maksymalnej ilości danych o kliencie (kim jest, co kupuje, kiedy kupuje, co lubi, czego nie lubi, jak się z nami kontaktuje, historia kontaktów, kiedy ma urodziny itp) Tworzenie zbiorów podobnych klientów (wiekowo, produktowo, sposobem kupowania i innych)

46 Wykorzystanie informacji Klient: indywidualne oferty, dokładne dane o czasie realizacji, upustach, postępie w realizacji zleceń Handlowiec: czas pracy, efektywność pracy, planowanie pracy Planowanie: kampanii promocyjny, segmentacja klientów, analiza wartości klientów (Pareto)

47 Wady CRM Kosztowny zakup programu Kosztowne i czasochłonne wdrożenie Czasochłonność wpisywania danych Opór pracowników przed dodatkową pracą Zagrożenie utraty danych

48 W dobie internetu e-CRM Dla stron internetowych Korzystamy z tego, że klient jest na stronie i chce zostawić informacje Zdobywamy je poprzez: Ankiety Logowanie po wpisaniu danych Śledzenie czego szuka, jak się porusza na stronie Historia zamówień

49 Zastosowanie e-CRM Na wszystkich stronach firmowych internetowych, np sklepy internetowe, bankim, usługi on-line Dostosowujemy stronę i usługi dla każdego klienta od wyglądu i układu stron po zakres usług i czas promocji Można wykorzystać informacje do usług poza internetem

50 Dziękujemy za uwagę Czy są jakieś pytania?


Pobierz ppt "Logistyczne systemy informatyczne i informacyjne Wykonały: Małgorzata Breguła Katarzyna Cholawo Magdalena Gajewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google