Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W POLSCE JAK W TEKSASIE NAJSZYBCIEJ I NAJPRĘŻNIEJ ZA EDUKOWANIE NAJMŁODSZYCH W NASZYM KRAJU BIORĄ SIĘ KONCERNY, EUFEMISTYCZNIE ZWANE PRODUCENTAMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W POLSCE JAK W TEKSASIE NAJSZYBCIEJ I NAJPRĘŻNIEJ ZA EDUKOWANIE NAJMŁODSZYCH W NASZYM KRAJU BIORĄ SIĘ KONCERNY, EUFEMISTYCZNIE ZWANE PRODUCENTAMI."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA, POLITYKA, PRAWO: RAPORT O SYTUACJI EDUKACJI ELEMENTARNEJ W POLSCE

2 W POLSCE JAK W TEKSASIE NAJSZYBCIEJ I NAJPRĘŻNIEJ ZA EDUKOWANIE NAJMŁODSZYCH W NASZYM KRAJU BIORĄ SIĘ KONCERNY, EUFEMISTYCZNIE ZWANE PRODUCENTAMI DÓBR I USŁUG.

3 EKSTREMA KONSUMERYZMU
MARKETING KIEROWANY DO DZIECI W USA TO OD 5 DO 20 MILIARDÓW ROCZNIE

4 EKSTREMA KONSUMERYZMU
7-8 MIESIĘCY TO NAJWSPANIALSZY WIEK, ŻEBY SADZAĆ DZIECKO W SUPERMARKECIA NYM WÓZKU

5 EKSTREMA KONSUMERYZMU
2-3-LATKI SĄDZĄ, ŻE ŚWIAT PRZEDSTAWIONY W REKLAMIE JEST TAK SAMO PRAWDZIWY JAK ŚWIAT ZA OKNEM, DLATEGO MOŻNA IM SPOKOJNIE WCISKAĆ FRYTKI NADZIEWANE CZEKOLADĄ, LIZAKA NA BATERIĘ I SIEDMIOMETROWĄ GUMĘ DO ŻUCIA

6 KAPITAŁ KULTUROWY NAJSMUTNIEJSZE JEST OCZYWIŚCIE TO, ŻE ZA EDUKOWANIE NASZYCH DZIECI NAJSZYBCIEJ I NAJSKUTECZNIEJ ZABIERAJĄ SIĘ DZISIAJ REKLAMODAWCY POPRZEZ MINI-MINI, JETIX I CARTOON NETWORK...

7 PARTYZANCI

8 KAPITAŁ KULTUROWY EFEKTEM TAKICH DZIAŁAŃ W KRAJU, W KTÓRYM EDUKACJA ELEMENTARNA JEST ZANIEDBANA JEST SPECYFICZNY KAPITAŁ KULTUROWY DZIECI, KTÓRY UCZYNI Z NAS W PRZYSZŁOŚCI GĄBKĘ CHŁONĄCĄ BUTY Z PROMOCJI, POLIETYLENOWE ROWERKI I PLASTYKOWE MEBLE OGRODOWE...

9 EDUKACJA ANTY-KONSUMENCKA
SUSAN LINN i jej partyzantka na konferencjach dotyczących marketingu na rynku dziecięcym

10 O CO CHODZI ? CHODZI O TO, ŻEBY EDUKACJA (A TAKŻE REGULACJE PRAWNE I POLITYKA ZWIĄZANA Z OBSZAREM EDUKACJI NAJMŁODSZYCH) ZADBAŁY O WYSOKI KAPITAŁ KULTUROWY NASZYCH DZIECI, ODPORNY NA MANIPULACJE I UMOŻLIWIAJĄCY OSIĄGANIE SUKCESÓW W POKOMLIKOWANYM ŚWIECIE.

11 RAPORT FUNDACJI KOMEŃSKIEGO
RAPORT DOTYCZY DWÓCH SPRAW NIEZWYKLE WAŻNYCH DLA PRZYSZŁOŚCI NASZEGO KRAJU: JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH.

12 RAPORT FUNDACJI KOMEŃSKIEGO
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI, W KTÓRE WYPOSAŻENI SĄ LUDZIE, STANOWIĄ, PODOBNIE JAK INFRASTRUKTURA CZY MASZYNY, BARDZO ISTOTNY ZASÓB GOSPODARCZY.

13 RAPORT FUNDACJI KOMEŃSKIEGO
Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, NA PROGU KTÓREGO WŁAŚNIE STOIMY, JEST TO ZASÓB NAJWAŻNIEJSZY.

14 RAPORT FUNDACJI KOMEŃSKIEGO
DLATEGO NALEŻY O KAPITALE LUDZKIM MYŚLEĆ W KATEGORIACH INWESTYCJI, CO OZNACZA, ŻE WYDATKI NA PODNOSZENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI LUDZI, KTÓRZY W PRZYSZŁOŚCI STANĄ SIĘ OBYWATELAMI I PRACOWNIKAMI, PO PROSTU SIĘ OPŁACAJĄ.

15 RAPORT FUNDACJI KOMEŃSKIEGO
ABY GOSPODARKA SPRAWNIE SIĘ ROZWIJAŁA, PAŃSTWO POWINNO TROSZCZYĆ SIĘ O OGÓLNY POZIOM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE NA TAKIEJ SAMEJ ZASADZIE, JAK POWINNO UDOSTĘPNIAĆ SPRAWNĄ INFRASTRUKTURĘ, PRZEJEZDNE DROGI I ZNAKOMICIE URZĄDZONE LOTNISKA.

16 RAPORT FUNDACJI KOMEŃSKIEGO
KAPITAŁ LUDZKI KOJARZONY JEST NAJCZĘŚCIEJ Z EDUKACJĄ W SZKOŁACH ŚREDNICH I WYŻSZYCH, NAUKĄ, BADANIAMI, TECHNOLOGIĄ.

17 RAPORT FUNDACJI KOMEŃSKIEGO
NIEZWYKLE RZADKO WIĄŻE SIĘ W POLSCE JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO Z NAJWCZEŚNIEJSZYMI DOŚWIADCZENIAMI EDUKACYJNYMI CZŁOWIEKA – JEGO WYCHOWANIEM W RODZINIE CZY POBYTEM W PRZEDSZKOLU. I JEST TO NASZYM ZDANIEM BARDZO POWAŻNY BŁĄD.

18 RAPORT FUNDACJI KOMEŃSKIEGO
TO WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE BOWIEM KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASZE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE, WERBALNE I EMOCJONALNE, NIEZBĘDNE W DALSZEJ KARIERZE SZKOLNEJ I ZAWODOWEJ, POTRZEBNE, ABY CIESZYĆ SIĘ UDANYM ŻYCIEM. UMIEJĘTNOŚCI TE, NP. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM ALBO KREATYWNOŚĆ, TWORZĄ TZW. OGÓLNY KAPITAŁ LUDZKI, PRZYDATNY PÓŹNIEJ W KAŻDEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.

19 RAPORT FUNDACJI KOMEŃSKIEGO
UPOWSZECHNIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT TEGO, ŻE WCZESNA EDUKACJA TO PEŁNOPRAWNY ETAP EDUKACJI PRZEKŁADAJĄCY SIĘ NA JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO, W CIĄGU OSTATNICH KILKUNASTU LAT WIDOCZNE JEST W DZIAŁANIACH POLITYCZNYCH WIELU KRAJÓW ROZWINIĘTYCH.

20 RAPORT FUNDACJI KOMEŃSKIEGO
OD 1998 ROKU W RAMACH DZIAŁAŃ OECD OPUBLIKOWANO KILKANAŚCIE RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH SYTUACJI WCZESNEJ EDUKACJI W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH NALEŻĄCYCH DO TEJ ORGANIZACJI.

21 RAPORT FUNDACJI KOMEŃSKIEGO
POLSKA NIE UCZESTNICZYŁA W TYCH BADANIACH, NIE DOCZEKAŁA SIĘ ZATEM ZEWNĘTRZNEJ, OGÓLNEJ ANALIZY SYSTEMU OPIEKI I EDUKACJI NAD MAŁYMI DZIEĆMI. NINIEJSZY RAPORT MOŻE ZATEM SŁUŻYĆ JAKO DROBNY KROK W TYM KIERUNKU.

22 Raport Fundacji Komeńskiego zawiera pełną, choć ujętą w krótkiej przystępnej formie, informację na temat: funkcjonowania i stanowienia prawa edukacyjnego, kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, kontaktów przedszkola i szkoły z rodzicami, finansowania wczesnej oświaty, edukacji dzieci o specjalnych potrzebach, pochodzących z mniejszości narodowych i z grup edukacyjnie zaniedbanych, funkcjonowania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

23 Raport Fundacji Komeńskiego zawiera pełną, choć ujętą w krótkiej przystępnej formie, informację na temat:

24 Poszczególne części raportu, na specjalne zamówienie Fundacji, przygotowali:
Marek Andrzejewski i Marek Budajczak, Andrzej Zybertowicz z zespołem, Barbara Murawska, Maria Mendel, Dorota Misiejuk, Maciej Jabłoński, Mikołaj Herbst, Anna Kienig, Małgorzata Żytko, Agnieszka Olechowska.

25 DLA PRZYKŁADU...

26 DLA PRZYKŁADU... Kategorie społeczne najsilniej różnicujące dostęp do edukacji w Polsce to miejsce zamieszkania, wykształcenie rodziców, płeć, niepełnosprawność oraz przynależność do mniejszości narodowych. Udział dzieci w wieku 3-5 lat w wychowaniu przedszkolnym w roku szkolnym 2004/2005 wyniósł 38,2%, tj. o 2% więcej niż w poprzednim roku i o około 5% więcej w porównaniu z rokiem 2000/2001.

27 DLA PRZYKŁADU... W miastach uczestnictwo dzieci w edukacji przedszkolnej wynosiło w roku 2004/ %, wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 2,7%. Chłopcy są częściej posyłani do szkół niepublicznych, co prawdopodobnie jest efektem kompensacji związanej z ich brakiem umiejętności szkolnego przystosowania.

28 DLA PRZYKŁADU... Wprowadzenie obowiązku przedszkolnego od szóstego roku życia, jak pokazują wyniki badań, może mieć ograniczone znaczenie dla wyrównywania szans edukacyjnych. Przedszkole, by mogło spełniać swoją rolę w życiu dzieci o niskim statusie społecznym, musi być dla nich dostępne już w trzecim roku życia.

29 WNIOSKI WCZESNA EDUKACJA TO W POLSCE ZANIEDBANY OBSZAR POLITYKI SPOŁECZNEJ W OGÓLE, A POLITYKI EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI. NAWET STAN WIEDZY NA TEMAT SYTUACJI MAŁYCH DZIECI I DZIAŁANIA INSTYTUCJI WCZESNEJ EDUKACJI JEST NIKŁY, CZEMU FUNDACJA KOMEŃSKIEGO STARA SIĘ OD KILKU LAT ZARADZIĆ.

30 WNIOSKI RÓŻNORODNOŚĆ FORM WCZESNEJ EDUKACJI, POZWALAJĄCĄ WSPÓLNOTOM LOKALNYM DOPASOWAĆ WARUNKI EDUKACJI MAŁYCH DZIECI DO WARUNKÓW LOKALNYCH, OCZEKIWAŃ RODZICÓW I DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW, MOŻNA UZNAĆ ZA JEDEN Z WARUNKÓW SZYBKIEGO UPOWSZECHNIANIA SIĘ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.

31 Co miałoby wpłynąć na poprawę systemu wczesnej edukacji w naszym kraju?
upowszechnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej, umożliwienie gminom ustanowienia bonu przedszkolnego, ustanowienie systemu zwolnień z opłat rodziców w trudnej sytuacji finansowej, określenie standardów edukacyjnych dla przedszkoli, obniżenie wieku szkolnego do lat 6, wprowadzenie dla dzieci 5-letnich prawa do rocznego wychowania przedszkolnego.


Pobierz ppt "W POLSCE JAK W TEKSASIE NAJSZYBCIEJ I NAJPRĘŻNIEJ ZA EDUKOWANIE NAJMŁODSZYCH W NASZYM KRAJU BIORĄ SIĘ KONCERNY, EUFEMISTYCZNIE ZWANE PRODUCENTAMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google